Bilde 1 av Smedvegen 22Bilde 2 av Smedvegen 22
Digital salgsoppgave
Smedvegen 22

7750 Namdalseid • Namsos kommune

Dette objektet er solgt!

Prisantydning

Objektet er solgt!

Namdalseid - Enebolig med alt på ett plan beliggende i et veletablert boligområde.
icon

Unngå doble renteutgifter

Vis i kart
Boligtype
Enebolig
Eierform
Selveier
Antall soverom
2 soverom
Primærrom (P-ROM)
63 m²
Bruksareal (BRA)
134 m²
Kommunale avgifter
kr 1 310 / Mnd
Prisantydning
kr 590 000
Omkostninger
kr 18 670
Totalpris
kr 608 670
Byggeår
1977
Tomt
Eiet tomt 806 m²
Oppdragsnummer
370230106
card-default

Steinar Elnan

Eiendomsmegler MNEF
Les om Steinar
Prisantydningkr 590 000,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
Dokumentavgiftkr 17 500,-
  
Totalpris kr 608 670
Eiendom
Smedvegen 22, 7750 Namdalseid

Matrikkel
Gnr. 146 Bnr. 82 i Namsos kommune

Boligtype
Enebolig

Eierform
Selveier

Areal
Primærrom: 63 kvm, Bruksareal: 134 kvm
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. Arealene er hentet fra tilstandsrapport. Areal og rom er angitt og definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent fra bygningsmyndighetene.

Antall soverom
2

Byggeår
1977

Tomt
Eiet tomt 806 kvm

Prisantydning
590 000

Tilstandsrapport
Takstmann: Lars Brattsti Takstdato: 25.08.23

Totalpris inkl. omkostninger
kr 590 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
kr 585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
kr 585,- (Tingl.gebyr skjøte)
kr 17 500,- (Dokumentavgift)
--------------------------------------------------------
kr 18 670,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 608 670,- (Totalpris inkl omkostninger)

Kommunale avgifter
Kr. 15 719 pr. år

Eier
Gerd Irene Damås Knut Arne Berg Kolstad Svein Tore Kolstad

Parkering
På egen gårdsplass. Garasje i dårlig forfatning.

Bebyggelse
Tilstandsrapport utført av Takst-Forum Trøndelag v/ Lars Brattsti, datert 25.08.23
Takstmannen har gitt følgende tilstandsgrader (TG):

TG3:
- Det er ikke etablert grunnmursplast rundt hele boligen. Deler av dreneringen/fuktsikring har nådd en alder som gjør tettheten usikker i tiden som kommer. Normal brukstid for en drenering anslås til å være ca 30 år.
Det er synlige fuktskader i overflater og ved bruk av fuktmåler måles høye fuktverdier i overflater.
Det er fall inn mot grunnmur på side mot veg. Terrenget må ha fall fra grunnmuren for å sikre god avrenning av overflatevann. Eventuelt må det utføres drenerende tiltak i terrenget for å lede overflatevann vekk fra boligen. Kjeller bør holdes under observasjon. Lagring av varer bør unngås og god utlufting ivaretas. Det må påregnes tiltak på drenering/fuktsikring for å lukke avvikene.
- Grunnmuren har stedvis avflassing av murpuss og er synlig fuktig. Kontroll av sprekker er begrenset da murer er innvendig kledd med hillerplater. Det må påregnes tiltak på innvendige og utvendige muroverflater. Avhengig av eventuell utbedring av drenering/fuktproblematikk.
- Det er store rustskader i takrenner. Utskifting av takrenner må påregnes.
- Det er etablert en taktekking med glatt overflate og det er krav til snøfanger over veranda.
Det er ikke etablert noen snøfanger på taket. Det er ikke etablert noen takstige.
Snøfanger må etableres for god personsikkerhet. Forskriftsmessig adkomst for feier må etableres.
- Det er ikke etablert rekkverk i trappen. Etablering av rekkverk anbefales for bedre sikkerhet.
Det anbefales å redusere avstanden mellom trinn slik at åpningen ikke overstiger 10cm.
- Det er hull/innføringer i inntak eller sikringsskap som ikke har nippelinnføringer eller er tettet med masse beregnet for formålet Boligen har et eldre elanlegg uten dokumentasjon. Det bør gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person, og nødvendige tiltak vurderes deretter. Kostnad gjelder el-kontroll og tetting av hull i sikringskap.


TG2:
- Kjelleren fremstår som en grovkjeller med fritt eksponert murgulv og grunnmur. Fuktsøk/ fuktmålinger indikerer fuktverdier over faregrense for utvikling av sopp/ råteskader. Det registreres synlig fuktighet i muroverflater. Kjelleren egner seg ikke for innredning med organiske materialer, og bør kun benyttes med fritt eksponerte murflater for å ivareta best mulig vilkår for uttørking. Registrerer lett forhøyede fuktverdier i stubbgolv. Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader. Det er viktig å utbedre fuktproblemer i kjelleren så snart som mulig for å unngå skade på bygningen og forbedre innendørs luftkvalitet.
- Veranda: det registreres mindre skjevheter i konstruksjonen, Konstruksjonen har symptom på skader som tilsier behov for tiltak. Råte i pilarer. Åpninger i rekkverk er for stor. Åpninger skal ikke overstige 10 cm. Rekkverket tilfredsstiller krav til høyde på oppføringstidspunktet, men er lavere enn dagens forskriftskrav på 100 cm. Ingen tiltak er påkrevd. Det må påregnes ny veranda over tid.
- Det registreres harde tettelister som pga dette tetter dårlig. Karmer er værslitte. Høy slitasjegrad på kjellervinduer. Det er ufullstendig beslag under verandadør. Med tanke på oppnådd alder på vinduer er punktering av glass i tiden som kommer påregnelig. Skifte av vinduer må påregnes over tid. Beslag under verandadør bør utbedres.
- Det registreres stedvis råteskader/sprekker/slitt overflatebehandling i trekledning. Råteskadet/oppsprukket trekledning må skiftes ut. Overflatebehandling må påregnes.
- Registerer uttørkede fuktmerker ved pipe og ved luftehatter. Ukjent årsak. Større fuglereir registrert på kaldtloft. Ikke videre undersøkt. Anbefaler at kaldtloft holdes under oppsikt for å avdekke om det er pågående problemer med fukt ved pipe og luftehatter.
- Det er høy slitasjegrad på taktekking og takhatter. Taktekkingen har nådd en alder som gjør tettheten usikker i tiden som kommer. Det må påregnes skifte av taktekking og takhatter.
- Det registreres skjevhet på stue, hvor forskjellen fra høyeste til laveste punkt er målt til 17 mm. Ikke behov for umiddelbare tiltak men ved evt. legging av nytt gulv som stiller krav til planhet av underlaget, må tiltak påregnes.
- Det registreres kort avstand mellom ildsted og brannmur. Det er rust i beslag rundt pipa og overflater har noe slitasje. Sotluke i kjeller er rustskader og bør skiftes. Røykrør fra vedovn er ikke ført inn i røykrørsinnføring. Med bakgrunn i påviste avvik og for en vurdering av eventuelle tiltak anbefales en ytterligere kontroll av pipa/ildsteder utført av brann- og feiervesen.
- Deler av innvendige avløpsrør fra byggeår har nådd en høy alder og gir økt risiko for skader i tiden som kommer. Det ble ikke registrert behov for tiltak, men med tanke på alder kan skader plutselig oppstå på anlegg av eldre årgang. Ved eventuelle oppgraderinger av våtrom/kjøkken vil det være hensiktsmessig å skifte avløpsrør.
- Vannrør er fra byggeåret, og har nådd en alder hvor det vil være økt risiko for lekkasjer. Stoppekran er plassert i kjeller. Vannledninger bør skiftes i forbindelse med fremtidig oppgradering av våtrom/kjøkken.
- Det er etablert en oljetank i eget tankrom i kjeller. Tank er ikke vært i bruk. Det må påregnes at tank må demonteres i biter for å få fjernet den.
For lengst mulig levetid på varmepumpe er det viktig med jevnlig service og vedlikehold. Med service vil man kunne avdekke eventuelle problemer tidlig og gjøre nødvendige utbedringer før de eskalerer. Dersom service ikke gjøres ofte nok, er dette hovedårsak til havari på pumper da feil gassmengde ikke blir oppdaget før kompressor ryker.
- Bad: gulvet har fall til sluk, men dette er mindre enn referansenivået. Ca 10 mm fall.
Badet fungerer med dette avviket da det er høy oppbrett ved dør.
- Bad: det er ikke synlig tettesjikt rundt rørføringer i vegg til servant.
Slukløsning har nådd en alder som gjør tettheten usikker i tiden som kommer. Løsningen/utførelsen rundt rørgjennomføringer gir fare for fukt inn i konstruksjoner. Lokal utbedring må vurderes. Anbefaler fortsatt bruk av et dusjkabinett for å begrense overflater for belastning med fritt vann. Det er viktig at sluk rengjøres jevnlig for å sikre god avrenning.
- Bad: det registreres en sprekk i servant. Skifte av servant må påregnes.
- Bad: rommet har kun naturlig avtrekk og vil kun være effektivt ved vind og større temperaturforskjeller inne og ute. Tilstandsgrad 2 er satt selv om løsningen tilfredsstiller forskriften ved byggeåret. Det anbefales å etablere mekanisk avtrekk.

Hva ellers gjelder det tekniske om boligen og eiendommen generelt, henvises det til tilstandsrapport og egenerklæringsskjema som ligger vedlagt i komplett i salgsoppgave. Det forutsettes at kjøper gjør seg kjent med disse før budgivning/kjøp.
Tilstandsgradene tilsier hvilken tilstand et objekt har i forhold til et definert referansenivå. For nærmere forklaring av tilstandsgrader og hva de angir, se vedlagte tilstandsrapport.

Tomt
Eiet tomt, 806 kvm

Skole/barnehage
Namdalseid skole, 1.-10- trinn
ca. 2,3 km.

Inneholder
Primærrom:
1. etasje: Vindfang, gang, 2 soverom, bad/vaskerom, stue, kjøkken.

Sekundærrom:
Kjeller: 2 uinnredede kjellerrom.
1. etasje: Bod, trapperom kjeller.

Byggemåte
Enebolig er oppført i én etasje over kjeller. Grunnmur er oppført i støpt betong. Veggkonstruksjon er oppført i tre og er kledd med stående
tømmermannspanel. Taket er et saltak og er tekket med metallplater. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vinduer med 3-lags og koblet glass.

Det er etablert en garasje på eiendommen. Dette er en relativ enkel og aldringsslitt bygning som må påregnes revet og derfor ikke spesielt vurdert eller beskrevet videre.

Primærrom
Primærrom: 63 kvm
Følgende rom er inkludert i P-rom: Vindfang, gang, 2 soverom, bad/vaskerom, stue, kjøkken.

Bruksareal
Bruksareal: 134 kvm

Boder
3

Standard
Andre opplysninger fra selger:
- Skiftet kjøkken i 2013.
- Overflater på bad/vaskerom skiftet ca 2010.
- Montert varmepumpe i 2011.
- Brannslukker og røykvarsler er over 10 år.

1. etasje
Vindfang: Belegg på gulv og malte plater på vegger. Takess i himling.
 
Gang: Belegg på gulv og malte plater på vegger. Takess i himling.

Soverom 1: Belegg på gulv og malte plater på vegger. Takess i himling. Garderobeskap.
 
Soverom 2: Belegg på gulv og malte plater på vegger. Takess i himling. Garderobeskap og utgang til veranda.
 
Bad/vaskerom: Belegg på gulv og våtromstapet på vegger. Takess i himling. Gulvvarme. Utstyrt med dusjkabinett, servantskap, wc, opplegg for vaskemaskin og naturlig avtrekk.
 
Stue: Laminat på gulv og malte plater på vegger. Takess i himling. Vedovn, varmepumpe og panelovn.
 
Kjøkken: Laminat på gulv, laminatplater på vegg over benk og malte plater på vegger. Takess i himling. Panelovn. Innredning med mekanisk avtrekksvifte over stekesonen. Det er integrert platetopp, stekovn og oppvaskmaskin.
 
Bod: Belegg på gulv og malte plater på vegger. Takess i himling. Bereder.
 
Trapperom: Belegg på gulv og malte plater på vegger. Takess i himling. Trapp og sikringsskap.

For den utfyllende tekniske standard for øvrig, henvises det til vedlagte tilstandsrapport.

Ferdigattest / midlertidig brukstillatelse
Det foreligger ferdigattest datert 08.12.1977 som omhandler nybygg.

Det er mottatt byggetegninger fra kommunen dater 25.09.1975. I byggetegninger er det ikke inntatt trapp ned til kjeller. Arealet er likevel medtatt i takstrapport som sekundærrom. Kjøper overtar ansvar for nevnte forhold.

Det er på godkjente byggetegninger beskrevet krypkjeller under boligen. Idag er det kjeller under boligen. Det er ikke mottatt informasjon om endring av krypkjeller til kjeller er omsøkt hos kommunen, og det er ikke tatt stilling til hvorvidt arealer er byggemeldt og godkjent.

Elektrisk anlegg
Det gjøres oppmerksom på at en tilstandsrapport kun inneholder en forenklet kontroll av det elektriske anlegget.
Det fremgår av selgers egenerklæring/den bygningskyndiges tilstandsrapport at det mangler/ikke er fremlagt samsvarserklæring (er) for hele/deler av det elektriske anlegget.

Merknader i rapporten fra Tensio: Ingen.
Siste kontroll av anlegget utført den 23.04.2010.

Oppvarming
Varmepumpe og vedfyring.
Ingen evt mangler vedr pipe eller ildsted registrert. Det er ikke foretatt tilsyn siden 18.09.2012.
Tilsyn hvert 4. år. Feiing hvert 4. år, neste gang 26.06.2027.

Energimerking
Energiattest med energimerke Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter F

Kommunale avgifter
Kr. 15 719 pr. år

Dete inkluderer vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt.

Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjoner i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer i gebyrer/avgifter.

Formuesverdi
Formuesverdi for inntektsåret 2021: Som primærbolig Kr. 329 098,- Som sekundærbolig Kr. 1 184 751,-

Tekniske installasjoner
TV-tuner følger ikke med objektet, da det følger abonnementet til eier.

Diverse
Det gjøres spesielt oppmerksom på at dette er salg av eiendom for et dødsbo. Det må legges til grunn at arvingene har begrenset kjennskap til eiendommen, og at de derfor ikke er kjent med feil eller mangler utover det som fremkommer av salgsmaterialet. Interessenter oppfordres til å foreta grundige undersøkelser, gjerne sammen med bygningssakyndig eller annen fagkyndig. Kjøper gjøres oppmerksom på at boligen ikke vil bli ytterliggere rengjort i forbindelse med overtakelsen.

Det gjøres oppmerksom på at boligen ikke vil bli ytterligere utvasket før overtakelse.

Radonmåling
Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

Ingen tinglyste heftelser.

Utleie
Eiendommen kan i sin helhet leies ut.

Vei/vann/kloakk
Eiendommen har adkomst via offentlig vei.
Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger.

Regulering
Eiendommen er regulert til bolig i reguleringsplan.
Gjeldende plan er: Reguleringsplan for Namdalseid sentrum
Datert: 15.05.2003

Utdrag fra bestemmelsene - område B5:
- Frittliggende bolighus skal oppføres med gesimshøyde inntil 3,5 meter og mønehøyde inntil 6 meter. Prosent bebygd areal (%-BYA) skal være max 25%. Sokkeletasje kan, hvor terrenget etter kommunens skjønn ligger til rette for det, innredes til beboelse innenfor rammen av bestemmelsene i byggeforskriftene.
- For hver enkelt leilighet skal det avsettes plass for 1 garasje samt plass for oppstilling av minst 1 bil. Garasjen skal fortrinnsvis bygges sammen med bolighuset. Kommunen kan i særlige tilfeller tillate frittliggende garasjer. Frittliggende garasjer skal være tilpasset bolighuset med hensyn til materialvalg, form og farge.
- Gjerders utførelse, høyde og farge skal godkjennes av kommunen.
- Avkjørsel til offentlig veg skal være oversiktlig og mest mulig trafikksikker.

Odel og konsesjon
Søknad om konsesjon påkrevet: Nei
Egenerklæring om konsesjonfrihet påkrevet: Nei

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
kr 590 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
kr 585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
kr 585,- (Tingl.gebyr skjøte)
kr 17 500,- (Dokumentavgift)
--------------------------------------------------------
kr 18 670,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 608 670,- (Totalpris inkl omkostninger)

Boligselgerforsikring
Det er ikke tegnet boligselgerforsikring ifbm. salget. Det er likevel utarbeidet en egenerklæring som interessenter bør gjøre seg kjent med før budgivning. Egenerklæringsskjema er vedlagt salgsoppgaven.

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller kjøpers konto i norsk finansinstitusjon. Eventuell egenkapital skal innbetales i én samlet betaling fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:

Markedspakke 1 (Kr.11 900)
Tilstandsrapport (Kr.16 000)
Oppgjør (Kr.5 000)
Provisjon (Kr.35 000)
Tilrettelegging (Kr.6 900)
Kontroll hjemmel og heftelser (Kr.1 000)
Visningshonorar (Kr.1 900)
Panteattest med tinglysningssperre (Kr.585)
Innhenting av offentlige opplysninger (Kr.6 000)
Totalt kr. (Kr.84 285)
I tillegg faktureres selger for direkte utlegg.
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer
370-23-0106

Budgivning
Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi gjør oppmerksom på at det i forbrukerforhold ikke kan inngis bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn dette. Hos EIE stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, vedlagt i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist.

Eiendomsmegler har ikke ansvar for forsinkelser som skyldes tekniske feil. Akseptfristen er absolutt, det vil si at selger må akseptere budet og kjøper meddeles aksepten innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter inngivelse av bud til tett opp mot akseptfristen på et annet bud er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler og/eller megler rekker å bringe budet videre til selger. Husk alltid å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt og kan formidles til selger. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning.

Alle bud og budforhøyelser skal være skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt, og budet skal signeres av budgiver. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud før disse kravene er oppfylt. Vi oppfordrer til å inngi bud elektronisk, ved å trykke på "Gå til budgivning" på eiendommens hjemmeside på eie.no eller ved å trykke på knappen "Gi bud" i finn-annonsen. Ved å benytte denne tjenesten vil vilkårene om legitimasjon og signatur fra budgiver være oppfylt. Som kjøper og selger hos EIE vil du få tilsendt budjournalen etter at handel er inngått. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournalen i anonymisert form. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Boligkjøperpakke og boligkjøperforsikring
EIE har sammen med vår samarbeidspartner lansert et gunstig forsikringskonsept for deg som kjøper bolig gjennom EIE.

Kjøpere (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. husforsikring, innboforsikring, dobbel rentedekning, flytteforsikring og boligkjøperforsikring som gir deg juridisk bistand dersom du ønsker å reklamere på boligkjøpet. Kjøpere (ikke juridiske personer) kan også velge å kun tegne boligkjøperforsikring.

Boligkjøperpakken/boligkjøperforsikring må tegnes senest i forbindelse med kontraktsmøtet.

 Produktark for boligkjøperpakken og boligkjøperforsikring ligger vedlagt i salgsoppgaven. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Lovanvendelse
Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakkyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking
Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvitvaskingsloven pålegger megler å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket misligholder kjøper avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens bestemmelser om mislighold og forsinkelse.

Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil EIE eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Personvern
Som interessent, budgiver og kjøper vil dine personopplysninger bli registrert og lagret.  Som eiendomsmeglingsforetak har vi plikt til å oppbevare kontrakter og dokumenter i minst 10 år, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 3-7 (3). Dette innebærer at mulighetene for å få slettet personopplysninger er begrenset. Du kan lese om vår behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring på https://eie.no/eiendom/personvernerklaering

Avdeling
Trøndelag Eiendomsmegling AS
EIE Innherred
Org. nr: 914150558
Kongensgate 37
7715 Steinkjer
Tlf: 48 89 18 70

Ansvarlig megler
Eiendomsmegler MNEF Steinar Elnan

Saksbehandlere
Steinar Elnan
EIE Innherred
Eiendomsmegler MNEF
Mob: 98 87 13 84 / E-post: ste@eie.no

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.

Vennligst ta kontakt med megler om budgivningen.

Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Smedvegen 22
For mer om objektet
Smedvegen 22

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: