Bilde 1 av Sandvolltoppen 6Bilde 2 av Sandvolltoppen 6
Digital salgsoppgave
Sandvolltoppen 6

1425 Ski • Nordre Follo kommune

Dette objektet er solgt!

Prisantydning

Objektet er solgt!

Boligtomt på 1665 kvm i landlige omgivelser - Kort vei til Ski og Oslo - Tomten grenser til marka
Vis i kart
Boligtype
Boligtomt
Eierform
Selveier
Prisantydning
kr 1 700 000
Omkostninger
kr 50 058
Totalpris
kr 1 750 058
Tomt
Eiet tomt 1665 m²
Oppdragsnummer
84200160
card-default

Rune Ørndal

Eiendomsmegler MNEF
Les om Rune
card-default

Mats Våge

Eiendomsmeglerfullmektig
Les om Mats
Prisantydningkr 1 700 000,-
Boligkjøperpakke If (valgfritt)kr 12 650,-
Dokumentavgiftkr 32 500,-
Pantattest kjøperkr 200,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
Transportgebyrkr 3 538,-
  
Totalpris kr 1 750 058
Eiendom
Sandvolltoppen 6, 1425 Ski

Matrikkel
Gnr. 112 bnr. 16 i Nordre Follo kommune

Eierform
Selveier

Tomt
Eiet tomt 1665 m²

Prisantydning
1 700 000

Totalpris inkl. omkostninger
1 700 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt))
32 500,- (Dokumentavgift)
200,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
3 538,- (Transportgebyr)

50 058,- (Omkostninger totalt)

1 750 058,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Eier
Eirik Kjelland Olsen

Beliggenhet
Eiendommen ligger i et naturskjønt og barnevennlig boligområde på Siggerud / Ski i Nordre Follo kommune med nærhet til skole, barnehager, offentlig kommunikasjon og gode servicetilbud.

Siggerud er med sine ca. 1500 innbyggere et lite og intimt tettsted. Til tross for at Siggerud ligger landlig til er det kort vei til både flyplasser og hovedstaden. Området rundt Siggerud byr på mange flotte fiskevann og med vannene følger også gode bademuligheter, samt flotte tur- og friluftsområder i Sørmarka.

Siggerud IL kan tilby både allidrett, bordtennis, fotball, håndball, friidrett og orientering. Ved Siggerudhallen starter bl.a. en kupert lysløype med mulighet for å gå 2 - 5 kilometer. Stedet har i tillegg egen klatreklubb, samt skolekorps og pensjonistforening.

<b>Servicetilbud</b>
Dagligvarehandelen kan gjøres ved bl.a. Coop Extra Siggerud. Ønsker du ytterligere servicetilbud har Ski Storsenter 145 butikker og spisesteder, kurs- og konferansehotell, kinosenter med 8 saler, bowlinghall og helsetorg. Tog og buss stopper ved hovedinngangen og det er 1600 gratis parkeringsplasser på området. Kolbotn Torg er også et godt alternativ med sine 60 spennende butikker og restauranter.

Området gir mulighet for offentlig kommunikasjon via buss. Nærmeste holdeplass er Karlsrud. Med bil fra Siggerud bruker man ca. 12 min til Kolbotn, ca. 13 min til Ski, ca. 19 minutter til Oslo S, ca. 35 min til Rygge og ca. 45 minutter til Oslo Lufthavn, Gardermoen.

Siggerud barne- og ungdomsskole er nærmeste skole. Skolen har blitt påbygget og renovert og sto ferdig høsten 2013. Den nye skolen har blitt et kultursentrum på Siggerud og brukes aktivt av alle i nærmiljøet. Det er også kort avstand til barnehager i området med bil.

Bebyggelse
Området består for det meste av villa- og småhus bebyggelse

Tomt
Eiet tomt, 1665 m²

Adkomst
Se vedlagt kartskisse i annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra ønsket startdestinasjon til den aktuelle boligen. Det vil bli skiltet med eie eiendomsmegling skilter ved fellesvisninger. Velkommen til visning!

Eiendomsskatt
Det er pr. dags dato ikke eiendomsskatt i Nordre Follo kommune.

Formuesverdi
Formuesverdi for inntektsåret 2019: Som primærbolig Kr. 82 271,- Som sekundærbolig Kr. ,-

Radonmåling
Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.


Vei/vann/kloakk
Kjøper må påbergene å tilkoble seg til offentlig avløpsnett, samt og borre hull til borrevann.
Vei må opparbeides.

Regulering
Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål. Kopi av situasjonskart og reguleringsplaner med bestemmelser er tilgjengelig i elektronisk salgsoppgave og hos megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

§ 3. BYGGEOMRÅDE FOR BOLIGER. FRITTLIGGENDE SMÅHUSBEBYGGELSE.
OMRÅDE B1
a) Bebyggelsens form
I området skal det oppføres frittliggende eneboliger uten sekundærleilighet. Det tillates kun oppført én boenhet på hver eiendom.

b) Tomteareal
Minste netto tomteareal er 750 m². Kun fradelte bolig- eller hytteeiendommer kan bebygges. Eiendommer tillates ikke delt i flere parseller, med unntak av eiendom gnr. 112 bnr. 20 som i dag består av to teiger, Sandvollsletta 6 og Sandvollsletta 10. En av disse teigene kan fradeles som egen parsell. Netto tomt er areal regulert til boligformål, ekskl. veggrunn, fellesområde m.v.

c) Tomteutnyttelse
Prosent bebygd areal % BYA (bebygd areal i forhold til tomteareal) skal ikke overstige 24 %. Samlet bruksareal (BRA) for bolig, garasje og uthus skal likevel ikke overstige 350 m². Dersom det ikke bygges garasje samtidig med boligen, skal det ved beregning av bruksareal (BRA) reserveres minst 42m² for senere bygging av garasje. Arealberegninger skal være i samsvar med teknisk forskrift og NS 3940.

d) Gesims- og mønehøyder
Maksimal gesimshøyde er 6,00 m. Maksimal mønehøyde er 8,50 m. For garasje/uthus er maksimal gesimshøyde 3,00 m og maksimal mønehøyde 5,00 m. Høydene regnes fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygget. I sterkt skrånende terreng kan større høyder for garasjer godkjennes.
* Takoppløft/ark tillates med inntil 1/3 av fasadelengden. Høyden på takoppløft/ark vil bare være begrenset av mønehøyde for den enkelte tomt. Gesimshøyde skal ikke gjelde for takoppløft/ark.

e) Garasje/parkering
På hver tomt skal det være plass til minst en garasje- og en biloppstillingsplass pr. bolig. Garasje og parkering kan legges til fellesareal eller behovet kan dekkes på annen måte som kan godkjennes av planutvalget. Når garasje er plassert på samme tomt som boligen kan parkering legges i innkjørsel til garasje, dersom garasjen ikke har mer enn to bilplasser. Plassering av garasje og biloppstillingsplass skal vises på situasjonsplan i tilknytning til byggemelding for boligen. Frittliggende garasje og bod kan plasseres inntil 5 meter fra regulert gjerdelinje langs kommunal og privat veg når den er plassert med utkjøring vinkelrett på vegen, og 1,5 meter fra regulert gjerdelinje når utkjøring skjer skrått (inntil 40 nygrader) eller parallelt med vegen.

Ref. reguleringsbestemmelser i tilknytning til endret reguleringsplan for Skogstad - Sandvoll som ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
1 700 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt))
32 500,- (Dokumentavgift)
200,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
3 538,- (Transportgebyr)

50 058,- (Omkostninger totalt)

1 750 058,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Boligselgerforsikring
Det er ikke tegnet boligselgerforsikring ifbm. salget. Det er likevel utarbeidet en egenerklæring som interessenter bør gjøre seg kjent med før budgivning. Egenerklæringsskjema er vedlagt salgsoppgaven.

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(hvitvaskingsloven) pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:

Tinglysning sikringspant selveier (Kr.585)
Provisjon (Kr.44 900)
Tilrettelegging (Kr.9 900)
Innhenting av grunnbok (Kr.808)
Innhenting av offentlige opplysninger (Kr.3 390)
Innhenting av servitutter (per stk) (Kr.172)
Markedspakke 1 (Kr.15 900)
Oppgjør (Kr.8 900)
Totalt kr. (Kr.84 555)
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer
84-20-0160

Budgivning
Som kjøper og selger hos Eie vil du få forelagt budjournalen på kontraktsmøtet. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden.Vi gjør oppmerksom på at ingen bud kan ha akseptfrist før minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. I henhold til gjeldende regler kan megler ikke formidle bud med akseptfrist kortere enn dette.

Hos Eie stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, se bilag til budskjema i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Boligkjøperpakke
Eie har i samarbeid med If lansert et gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert i en pakke til en meget konkurransedyktig pris.
 
Kjøpere (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. husforsikring, innboforsikring, dobbel rente dekning, flytteforsikring og boligkjøperforsikring som gir deg juridisk bistand dersom du ønsker å reklamere på boligkjøpet. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Solgt "som den er"
Solgt "som den er" avhendingsloven (avhl.) § 3-9:
Eiendommen selges iht. avhl. § 3-9, som innebærer at den selges i den tilstand den er under visning. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn de regler som er ufravikelige i forbrukerforhold, jf. avhl. § 3-9, jf. § 1-2 (2). Selv om eiendommen er solgt "som den er", har eiendommen likevel mangel der dette følger av § § 3-7 eller 3-8; når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selger. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte.

Eiendommen har også mangel dersom den er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesum og forholdene ellers.

Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg inn i vedlagte egenerklæring fra selger, samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis.

Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger. Hele salgsoppgaven må grundig gjennomgås av interessenten(e). I tillegg oppfordres interessenten(e) til å sette seg inn i alle relevante dokumenter fra forretningsfører, f.eks. vedtekter, årsberetning, eventuelle husordensregler mv.

Avdeling
Ski Eiendomsmegling AS
Eie Ski
Org. nr:818809522
Nordbyveien 27 A
1406 Ski
Tlf: 64 80 97 00, Fax:

Ansvarlig megler
Eiendomsmegler MNEF Rune Ørndal

Saksbehandlere
Rune Ørndal
Eie Ski
Eiendomsmegler MNEF
Mob: 45 88 65 00 / E-post: ro@eie.no

Mats Våge
Eie Ski
Eiendomsmeglerfullmektig
Mob: 95 82 35 58 / E-post: mvaa@eie.no

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.

Vennligst ta kontakt med megler om budgivningen.

Bilde 3 av Sandvolltoppen 6
For mer om objektet
Sandvolltoppen 6

Kontakt megleren

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: