Bilde 1 av Orkdalsveien 290Bilde 2 av Orkdalsveien 290
Digital salgsoppgave
Orkdalsveien 290

7300 Orkanger • Orkland kommune

Det gjøres oppmerksom på at tjenesten «Spør om boligen» er en betaversjon

Tjenesten er AI-drevet med OpenAI sin GPT-motor, og den kan derfor gi ufullstendige svar og gjøre feil.

Ved å velge å benytte tjenesten bekrefter du å være kjent med at dette er en betaversjon som er under utprøving, og at opplysningene som fremkommer ikke er tilstrekkelig til å inngi bud eller inngå avtale om kjøp. Som interessent/budgiver er du selv ansvarlig for å gjøre deg kjent med opplysningene om boligen som gis i salgsdokumentene slik som bla. tilstandsrapport, salgsoppgave og egenerklæring.

Still et spørsmål og jeg skal forsøke å finne svaret for deg.

Du kan bruke et naturlig språk, og stille spørsmål som:

  • "Hvor mange soverom er det?"
  • "Er det noe i tilstandsrapporten jeg bør merke meg?"
  • "Hvordan er utsikten?"

Takk for tilbakemeldingen!

Det gjøres oppmerksom på at tjenesten «Spør om boligen» er AI-drevet med OpenAI sin GPT-motor, og den kan derfor gi ufullstendige svar og gjøre feil. Opplysningene som fremkommer ved bruk av denne tjenesten er ikke tilstrekkelig til å inngi bud eller inngå avtale om kjøp. Som interessent/budgiver er du selv ansvarlig for å gjøre deg kjent med opplysningene om boligen som gis i salgsdokumentene slik som bla. tilstandsrapport, salgsoppgave og egenerklæring.
Prisantydning

kr 2 990 000

Omkostninger: kr 85 200Totalpris: kr 3 075 200
Flott selveierleilighet over to plan | Sentral beliggenhet på Orkdal | To bad | To soverom | Garasje | Vestvendt veranda
icon

Unngå doble renteutgifter

Se bladbar salgsoppgaveLast ned salgsoppgaveVis i kart
Boligtype
Leilighet
Eierform
Eierseksjon
Eierseksjon
4
Antall soverom
2 soverom
Etasje
2
Primærrom (P-ROM)
94 m²
Bruksareal (BRA)
94 m²
Fellesutgifter
kr 1 560 / Mnd
Kommunale avgifter
kr 956 / Mnd
Prisantydning
kr 2 990 000
Omkostninger
kr 85 200
Totalpris
kr 3 075 200
Byggeår
1948
Tomt
Fellestomt 827 m²
Oppdragsnummer
97230194
Meld interesse

Få informasjon og oppdatering om denne boligen

Meld interesse
Prisantydningkr 2 990 000,-
Pantattest kjøperkr 200,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 500,-
Tingl.gebyr skjøtekr 500,-
Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 990 000,-)kr 74 750,-
Boligkjøperpakke (valgfritt)kr 9 250,-
  
Totalpris kr 3 075 200
Eiendom
Orkdalsveien 290, 7300 Orkanger, Etasje: 2

Matrikkel
Gnr. 13 Bnr. 19 Snr. 4 i Orkland kommune

Boligtype
Leilighet

Eierform
Eierseksjon

Areal
Primærrom: 94 kvm, Bruksareal: 94 kvm

Loftsetasje har gulvflate på ca. 39 kvm. Grunnet skråtak har loftsetasjen et måleverdig areal på 36 kvm.

Vedlagte plantegninger er ikke målbare. Arealene er hentet fra tilstandsrapport. Areal og rom er angitt og definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent fra bygningsmyndighetene.

Det er takstbransjens retningslinjer for arealmåling som er lagt til grunn, og rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige.

Antall soverom
2

Byggeår
1948

Tomt
Fellestomt 827 kvm

Prisantydning
2 990 000

Tilstandsrapport
Bygningsdeler tildelt TG2:

Bad - 2. etasje
- Overflater vegger: Elastiske fuger har stedvis manglende vedheft. Årsak er ukjent. Fornying av fuger bør påregnes.

- Membran, tettesjikt og overgang til sluk: Overgang mellom sluk og membran er uoversiktlig. Det kan derfor ikke verifiseres at utførelsen er korrekt, eller at  lekkasjesikkerheten er ivaretatt. Ytterligere undersøkelser anbefales slik at tilstanden kan kartlegges og nødvendige tiltak kan iverksettes.

- Fallforhold (gulv): Lokalfall i sluksonen er mindre enn hva som ideelt anbefales. Det vurderes at fallforholdet ikke fører til tilfredsstillende avrenning av bruksvannet i nedslagsfeltet. Tiltak bør iverksettes ved behov.

Til informasjon:
Høydeforskjeller med tanke på lekkasjesikkerhet er mindre enn hva som ideelt anbefales. Basert på en skjønnsvurdering er likevel forholdet vurdert til å gi  tilfredsstillende lekkasjesikkerhet, selv om fallforhold ved dørterskel er mindre enn anbefalt.

Bad - loftetasje
- Membran, tettesjikt og overgang til sluk: Grunnet plassering av dusjkabinett er det ikke mulig å foreta undersøkelse av sluket. Utførelse vedrørende tettedetaljer/tilstand er ukjent. Ytterligere undersøkelser anbefales.

- Fallforhold (gulv): Det er ikke mulig å måle fallet i sluksonen grunnet plassering av dusjkabinett. Det er ikke kjent om fallforholdet fører til tilfredsstillende avrenning av bruksvannet hvis kabinettet fjernes. Ytterligere undersøkelser anbefales slik at tiltak kan iverksettes ved behov.

Til informasjon:
Høydeforskjeller med tanke på lekkasjesikkerhet er mindre enn hva som ideelt anbefales. Basert på en skjønnsvurdering er likevel forholdet vurdert til å gi  tilfredsstillende lekkasjesikkerhet, selv om fallforhold/oppkant ved dørterskel er mindre enn anbefalt.

Kjøkken
- Innredning: Kjøkkeninnredningen bærer preg av slitasje og enkelte skader. Jevnlig ettersyn anbefales slik at tiltak kan iverksettes ved behov.

Øvrige rom
- Overflater vegger: Tapet har stedvis manglende vedheft. Eksakt årsak er ukjent. Jevnlig ettersyn anbefales slik at tiltak kan iverksettes ved behov.

- Overflate gulv: Gulvets overflatemateriale er slitt/aldringspreget på soverom. Forholdet er av estetisk karakter.

Rom under terreng (kjeller, underetasje, sokkeletasje) - Bod i kjeller
- Spesielle observasjoner: Avleiring av salt/kalkutslag observeres på grunnmur/gulv mot grunn (dette vurderes å være et resultat av fuktvandringer i konstruksjonen, og kan tyde på svakheter med dreneringen). Dette indikerer at de samme forhold sannsynligvis er gjeldene også bak veggkonstruksjonene som er utlektet fra  grunnmuren, hvor forholdet erfaringsmessig gir høyere fuktrisiko.

Loft - innredet
- Overflater gulv: Gulvets overflatemateriale har enkelte synlige skader og riper. Eksakt årsak er ukjent. Tiltak kan iverksettes ved behov.

- Konstruksjonsoppbygging: Takkonstruksjonen er lukket, og det er ikke kjent hvordan oppbyggingen er utført. Erfaringsmessig betraktes slike konstruksjoner som fuktrisikokonstruksjoner. Synlige fuktmerker i himling i kneloft er registrert. Det ble hverken påvist synlige skadesymptomer av større betydning, eller målt forhøyet trefuktighet i takpanel. Tilstanden inne i konstruksjonen er ukjent. Det er ikke kjent om forholdet fortsatt er i utvikling.

Basert på alle ovennevnte opplysninger bør det gjennomføres ytterligere undersøkelser av fagkyndige for å kartlegge eksakt tilstand, årsakssammenhenger og
hvilke tiltak som eventuelt skulle være nødvendig.

Ildsteder / skorsteiner innvendig. (Omfatter ikke funksjonalitet og innvendig pipeløp)
- Ildsteder inne i boligen: Sprekk i ildfast steinplate, inne i peisovnens forbrenningskammer. Ytterligere undersøkelser av fagkyndig person anbefales.

Etasjeskiller - 2. etasje
- Skjevhetsmåling: Det er registrert skjevheter i stue, hvor forskjellen mellom høyeste og laveste punkt er målt til 16 mm. Eksakt årsak til skjevhetene er ikke kjent.

Dører og vinduer
- Dører: Balkongdør i stue: Døren har utvendig slitasje og tegn til oppfukting. Tiltak bør påregnes.

Yttertak
- Helhetsvurdering: Det er valgt å vurdere yttertaket (og tilhørende bygningsdeler) med en samlet helhetsvurdering. Følgende hovedmomenter er lagt til grunn for vurderingen: Ingen tilkomst til taket, noe som gjør at yttertaket ikke ble inspisert. Vurderingen er derfor utelukkende basert på informasjon om yttertakets alder og eventuelle observasjoner gjort fra innsiden, med den begrensning dette innebærer. Se punkt "konstruksjoner" under avsnitt om loft- innredet.

Det gjøres oppmerksom på at en komplett undersøkelse av yttertaket krever stillas og/eller andre sikkerhetsmessige forutsetninger som ikke var til stede på
befaringsdagen. Basert på alle ovennevnte forhold anbefales jevnlig ettersyn slik at tiltak kan iverksettes ved behov. Restlevetiden på de forskjellige bygningsdelene er ikke kjent.

Balkonger, terrasser, veranda etc.
- Helhetsvurdering: Balkong med tilhørende rekkverk har synlige symptomer på slitasje/elde. Tiltak bør påregnes. Rekkverkshøyden er under 1,0 meter. Avvik fra dagens forskrift.

Drenering
- Fuktmerker / -symptomer i kjeller/underetg. Ink. eventuell krypekjeller og plate på mark: Se punkt "Spesielle observasjoner" under avsnitt om Rom under terreng.

Stikkledninger og tanker
- Vann- og avløpsledninger (ink. stikkledninger): Utvendige vann- og avløpsrør har ukjent alder/tilstand. Anbefalt brukstid kan være passert. TG2 er valgt for å belyse risiko, selv om tegn til skader ikke er registrert. Ytterligere undersøkelser anbefales.

Se også Tilstandsrapporten vedlagt salgsoppgave. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med denne.

Totalpris inkl. omkostninger
kr 2 990 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
kr 200,- (Pantattest kjøper)
kr 500,- (Tingl.gebyr pantedokument)
kr 500,- (Tingl.gebyr skjøte)
kr 74 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 990 000,-))
--------------------------------------------------------
kr 75 950,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 3 065 950,- (Totalpris inkl omkostninger)

Valgfrie omkostninger:
kr 9 250,- (Boligkjøperpakke (valgfritt))
--------------------------------------------------------
kr 3 075 200,- (Totalpris inkl omk og valgfrie omkostninger)

Felleskostnad
Kr. 1 560,- pr. mnd.

Kommunale avgifter
Kr. 11 468 pr. år Per 31.12.2022. Det gjøres oppmerksom på at kan forekomme variasjoner i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer i gebyrer/avgifter.

Eier
Mona Iren Dolmen

Parkering
Leiligheten disponerer en biloppstillingsplass i felles garasje.

Beliggenhet
Boligen ligger landlig til, men fortsatt i nærheten til alt man trenger i hverdagen. De nærmeste dagligvarebutikkene er KIWI, Rema 1000 og Coop Extra på Orkanger, som ligger kun 5-6 minutter unna med bil. Kun 10 minutter med med buss inn til Orkanger sentrum, som har Amfi Kjøpesenter til shopping, frisører og restauranter. Nærmeste bussholdeplass er Syindustri med busslinje 310, 410, 460 og 5600, som kjører inn til blandt annet Trondheim.

Det er flere gode idretts - og aktivitetsmuligheter på Orkdal/Orkanger for både store og små; lokale idrettslag har ski, håndball, fotball og mye mer. For de som liker å trene alene, er det flere treningssenter i nærheten; Maxgym, 3T og Fitnesspoint. Boligen sogner til Evjen barneskole, Orkanger ungdomsskole og Orkdal videregående skole er den nærmeste videregående skolen i område. De nærmeste barnehagene er Evjen barnehage, Bekkefaret barnehage og Rianmyra barnehage, med en distanse på under 5 minutter med bil.

Adkomst
Det vil bli skiltet med EIE visningsskilt på oppsatte fellesvisninger.
Se vedlagt kartskisse i annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra ønsket startsted til den aktuelle boligen.

Skole/barnehage
Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for handelen, må interessenten selv sjekke dette med barnehagekontor og skolekontor for det aktuelle området.

Inneholder
2. etasje: Gang, soverom, bad, kjøkken og stue.
Loftsetasje: Gang, to soverom og bad.
Utgang fra stue til balkong.

Byggemåte
Boligbygg oppført i 1948. Grunnmur og bærende konstruksjoner i hovedsak av betong. Fundamentert på ukjent byggegrunn. Bygget er oppført med støpt gulv mot grunn. Yttervegger av betong/trekonstruksjoner. Fasaden er kledd med stående trekledning. Etasjeskillere av betong. Saltak i trekonstruksjoner (ikke besiktiget). Yttertak er utvendig tekket med metallplater. Leiligheten har entrédør med brannklasse B30 og lydklasse db35. Vinduer og balkongdør med karmer av tre, og to-lags glass.

Primærrom
Primærrom: 94 kvm

Bruksareal
Bruksareal: 94 kvm

Boder
Leiligheten disponerer en bod i kjeller oppmålt til ca. 10 kvm. Boden ligger utenfor hoveddelen og er derfor utelatt fra arealoppmåling.

Standard
Bad 2. etasje
Baderom fra 2009 (ifølge huseier). Flislagt gulv med gulvvarme. Flislagte vegger. Takplater i himling. Vegghengt servantinnredning med skuffer. Ovenpåliggende servant med ett-greps armatur. Speilskap med overlys. Dusjhjørne med dører. Vegghengt dusjarmatur. Gulvstående toalett. Vannrør av kobber og synlige forkrommede rør. Mekanisk avtrekksvifte i himling. Varmtvannsbereder plassert i hjørne.

Bad loftsetasje
Baderom fra 2009 (ifølge huseier). Flislagt gulv med gulvvarme. Flislagte vegger. Takplater i himling. Vegghengt servantinnredning med skuffer. Ovenpåliggende servant med ett-greps armatur. Speilskap med overlys og stikkontakt over servant. Dusjkabinett med dusjarmatur. Gulvstående toalett. Vannrør av kobber og synlige forkrommede rør. Synlige avløpsrør av plast. Mekanisk avtrekksvifte i vegg. Opplegg for vaskemaskin.kin.

Kjøkken
Åpen kjøkkenløsning. Innredningen er fra 2009. Innredning med profilerte fronter. Benkeplate av laminat. Nedfelt oppvaskkum med ett-greps kjøkkenarmatur.  Benkeskapsbelysning og stikkontakter over kjøkkenbenk. Frittstående komfyr, oppvaskmaskin og kjøleskap med fryser. Ventilator i overskap. Vannrør av kobber.
Synlige avløpsrør av plast. Gulvflater belagt med laminat. Vegg og himlingsflater i malte flater.

Øvrige rom
Gulvflater belagt med laminat. Vegg- og himlingsflater i malte flater og takplater. Profilerte innerdører. Naturlig ventilasjon via ventiler. Varmepumpe ved trapp.
Peisovn i stue. Øvrig oppvarming med elektrisitet.

Rom under terreng
Kjellerenboden har utlektede kjellervegger. Gulvflater i synlig betong. Vegg- og himlingsflater i panel og synlig betong. Naturlig ventilasjon via ventiler.

Loft - innredet
Loftsetasjen er innredet. Loftsetasjen har en gulvflate på ca. 39 kvm. Grunnet skråtak har loftsetasjen et målbart areal på 36 kvm. Gulvflater belagt med parkett.
Vegg- og himlingsflater i malte flater, takplater og malt mur. Glatte og profilerte innerdører. Naturlig ventilasjon via ventiler. Elektrisk oppvarming.

Tekniske anlegg, VVS anlegg (Sjekkpunkter utover det som er inkludert i andre rom)
Vannrør av kobber. Vanninntaksrør i kobber. Leilighetens stoppekran er plassert på bad. Synlige avløpsrør i plast. Stakeluke er ikke lokalisert, og derfor heller ikke undersøkt. Det er ikke kjent om stakeluke er etablert. Automatisk vannstopper med fuktsensor på kjøkken. Varmtvannsbereder på 200L (fra 2010) plassert på bad.
Varmepumpe ved trapp.

For den utfyllende tekniske standard for øvrig, henvises det til vedlagte tilstandsrapport.

Ferdigattest / midlertidig brukstillatelse
Det foreligger ferdigattest datert 25.10.2013 som omhandler Bolig med 4 leiligheter - bygnnr.184089904.
Det foreligger ferdigattest datert 25.10.2009 som omhandler Fellesgarasje på 70,8 m2 med bygnnr.300272493.

Det er mottatt byggetegninger fra kommunen datert 03.05.2010. Disse samsvarer ikke med dagens bruk av boligen. Følgende er anmerket:
I loftetasjen er deler av tidligere rom omtalt som "Disponibelt" omgjort til soverom på 7 kvm.  I henhold til gjeldende bestemmelser klassifiseres "disponibelt rom" som sekundærrom. Det er ukjent om soverommet er godkjent etter dagens krav. Omgjøring av Sekundærrom (det vil si rom som ikke er godkjent for varig opphold) til Primærrom er søknadspliktige tiltak. Kjøper overtar ansvar, risiko og evt. kostnader i forhold til avvik og omgjøring fra s-rom til p-rom.

Elektrisk anlegg
Det er foretatt en forenklet vurdering av det elektriske anlegget. Vurderingen omfatter ikke funksjonstesting, eller kontroll av skjult anlegg. Det legges vekt på at den bygningssakyndige ikke er elfagmann. Vurderingen er derfor begrenset til visuelle vurderinger og eiers informasjon. På generelt grunnlag anbefales det alltid å gjennomføre en utvidet el-kontroll.

Det er fremlagt samsvarserklæring til takstmann, datert 05.07.2010, arbeidene gjelder installasjon i leilighet 202 i.h.h. til vedlagte underlag.

Sikringsskap med automatsikringer plassert på soverom. Boligen har hovedsakelig åpent elektrisk anlegg.

Følgende spørsmål er stilt til eier/selger:
Foreligger det eltilsynsrapport fra de siste fem år: Nei
Når ble det elektriske anlegget installert, eller siste gang totalt rehabilitert: 2009
Forekommer det at sikringer løses ut: Nei
Har det vært brann, branntilløp eller varmgang i anlegget: Nei
Finnes det kursfortegnelse, og er antallet sikringer i samsvar med denne: Ja
Har det vært utført egeninnsats eller ufaglært arbeid på det elektriske anlegget: Nei
Fungerer hvitevarer som følger boligen som tiltenkt: Følger ikke med.

Forenklet vurdering:
Er det synlige tegn til merker på kontakt (plugg) til varmtvannsbereder: Nei
Er det synlige tegn på varmeskader (termiske skader): Nei
Er det synlige tegn på utette kabelinnføringer i inntak og/eller sikringsskap: Nei

Oppvarming
Varmepumpe samt peisovn i stue. Øvrig oppvarming med elektrisitet. Ventilasjon med naturlig tilluft kombinert med stedvis mekanisk avtrekk.

Energimerking
Energiattest med energimerke Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G

Kommunale avgifter
Kr. 11 468 pr. år Per 31.12.2022. Det gjøres oppmerksom på at kan forekomme variasjoner i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer i gebyrer/avgifter.
Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjoner i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer i gebyrer/avgifter.

Fordeling felleskostnader
Forsikring, brøyting/strøing, seriekoblet brannalarm, enkelt vedlikehold.

Forsikring med polisenummer
Storebrand Polisenummer: 6073134

Formuesverdi
Formuesverdi for inntektsåret 2022: Som primærbolig Kr. 642 357,- Som sekundærbolig Kr. 2 312 486,-

Sameie
Sameie: Sameiet Orkdalsveien 290, Orgnr: 996187217

Styregodkjenning
Det er ikke krav til styregodkjenning av ny eier.

Tekniske installasjoner
TV-tuner følger ikke med objektet, da det følger abonnementet til eier.

Diverse
Utdrag fra selgers Egenerklæringsskjema:

Kjenner du til om det er/har vært feil på vann/avløp, herunder rørbrudd, tilbakeslag, tett sluk eller lignende?
- Ja. Tett sluk.

Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?
- Ja, kun faglært. Orkland VVS. Høsten 2022 ble det skiftet ut en del grener som ikke var montert etter anbefalt monterings måte. Og en del 88graders grener og bend ble skiftet ut til 45grader bend og grein  for å få optimalisert vannstrøm.

Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe, f. eks dårlig trekk, sprekker, pålegg etter tilsyn, fyringsforbud eller lignende?
- Ja. Sprekk i bakre plate.

Se også Egenerklæringsskjema vedlagt salgsoppgave. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med denne.

Annet
Løsøre og tilbehør:
- Stekeovn, oppvaskmaskin og kjøleskap følger med.
- Vaskemaskin følger ikke med.
- Garderobeskapet på gangen følger med, samt 2 smale garderobereoler på loftstua og 1 bred som står nede i boden.

Radonmåling
Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre sameierne/sameiet har panterett i seksjonen for felleskostnader samt andre krav som følge av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for den enkelte bruksenhet overstiger 2 ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt tvangsdekning besluttes gjennomført, jf. lov om eierseksjoner § 31 første ledd. Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

1948/1040-1/64  Erklæring/avtale  14.08.1948 
VEGVESENETS BETINGELSER VEDTATT
VEDR. VANNLEDNING UNDER RIKSVEIEN
Overført fra: 5059-13/19
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1949/905-1/64  Erklæring/avtale  
25.07.1949 
VEGVESENETS BETINGELSER VEDTATT
VRDR. PRIVAT AVKJØRSEL FRA RIKSVEGEN
Overført fra: 5059-13/19
Gjelder denne registerenheten med flere

2010/598556-1/200  Seksjonering  
12.08.2010 
opprettet seksjoner:
snr: 4
formål: Bolig
tilleggsdel: Bygning
sameiebrøk: 91/266

Kjøper er gjort kjent med at ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn 2 boligseksjoner i samme eierseksjonssameie, jf. lov om eierseksjoner § 23, første ledd

Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

De andre seksjonseierne har panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følger av sameieforholdet.
Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 2 x folketrygdens grunnbeløp, jfr. lov om eierseksjoner § 31.

Utleie
Seksjonseieren disponerer fritt over egen seksjon med de begrensningene som følger av sameieforholdet og eierseksjonsloven, jf. eierseksjonsloven § 24. Seksjonseieren kan fritt selge, pantsette og leie ut sin egen seksjon. Utleie skal meldes styret. Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.

Vei/vann/kloakk
Eiendommen er tilknyttet kommunalt vannledningsnett og kommunalt kloakk.
Eiendommen har adkomst via offentlig vei.

Regulering
Eiendommen er regulert til bolig i reguleringsplan. Boligens eiendom er registrert som felt B12. Dette gir rettigheter til å oppføre eneboliger med videre krav; kan oppføres i 2 etasjer eller sokkeletasje. Bebyggelse opprøres med saltak. Minst to parkeringsplasser pr. bolig på egen tomt. Jamfør reguleringsplan Emmaheim.
Kopi av situasjonskart og reguleringsbestemmelser er vedlagt salgsoppgave. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
kr 2 990 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
kr 200,- (Pantattest kjøper)
kr 500,- (Tingl.gebyr pantedokument)
kr 500,- (Tingl.gebyr skjøte)
kr 74 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 990 000,-))
--------------------------------------------------------
kr 75 950,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 3 065 950,- (Totalpris inkl omkostninger)

Valgfrie omkostninger:
kr 9 250,- (Boligkjøperpakke (valgfritt))
--------------------------------------------------------
kr 3 075 200,- (Totalpris inkl omk og valgfrie omkostninger)

Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr. 12.000.000,-. Egenerklæringsskjema er vedlagt salgsoppgave.

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller kjøpers konto i norsk finansinstitusjon. Eventuell egenkapital skal innbetales i én samlet betaling fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:
Provisjon (forutsatt salgssum: 3 000 000,-) (Kr.30 000)

Tilrettelegging (Kr.15 000)

Visningshonorar (Kr.2 690)
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer
97-23-0194

Budgivning
Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi gjør oppmerksom på at det i forbrukerforhold ikke kan inngis bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn dette. Hos EIE stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, vedlagt i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist.

Eiendomsmegler har ikke ansvar for forsinkelser som skyldes tekniske feil. Akseptfristen er absolutt, det vil si at selger må akseptere budet og kjøper meddeles aksepten innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter inngivelse av bud til tett opp mot akseptfristen på et annet bud er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler og/eller megler rekker å bringe budet videre til selger. Husk alltid å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt og kan formidles til selger. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning.

Alle bud og budforhøyelser skal være skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt, og budet skal signeres av budgiver. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud før disse kravene er oppfylt. Vi oppfordrer til å inngi bud elektronisk, ved å trykke på "Gå til budgivning" på eiendommens hjemmeside på eie.no eller ved å trykke på knappen "Gi bud" i finn-annonsen. Ved å benytte denne tjenesten vil vilkårene om legitimasjon og signatur fra budgiver være oppfylt. Som kjøper og selger hos EIE vil du få tilsendt budjournalen etter at handel er inngått. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournalen i anonymisert form. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Boligkjøperpakke og boligkjøperforsikring
EIE har sammen med vår samarbeidspartner lansert et gunstig forsikringskonsept for deg som kjøper bolig gjennom EIE.

Kjøpere (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. husforsikring, innboforsikring, dobbel rentedekning, flytteforsikring og boligkjøperforsikring som gir deg juridisk bistand dersom du ønsker å reklamere på boligkjøpet. Kjøpere (ikke juridiske personer) kan også velge å kun tegne boligkjøperforsikring.

Boligkjøperpakken/boligkjøperforsikring må tegnes senest i forbindelse med kontraktsmøtet.

 Produktark for boligkjøperpakken og boligkjøperforsikring ligger vedlagt i salgsoppgaven. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Lovanvendelse
Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakkyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking
Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvitvaskingsloven pålegger megler å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket misligholder kjøper avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens bestemmelser om mislighold og forsinkelse.

Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil EIE eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Personvern
Som interessent, budgiver og kjøper vil dine personopplysninger bli registrert og lagret.  Som eiendomsmeglingsforetak har vi plikt til å oppbevare kontrakter og dokumenter i minst 10 år, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 3-7 (3). Dette innebærer at mulighetene for å få slettet personopplysninger er begrenset. Du kan lese om vår behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring på https://eie.no/eiendom/personvernerklaering

Avdeling
Nidaros-Eiendomsmegling AS
EIE Heimdal
Org. nr:930815551
Heimdalsvegen 4
7080 Heimdal
Tlf: 73 20 02 10

Ansvarlig megler
Andreas Forsell Lund
EIE Trondheim
Daglig leder / Partner / Eiendomsmegler MNEF
Mob: 99 34 38 00 / E-post: afl@eie.no

Oppdragsansvarlig:
Marit Skolmli
EIE Trondheim
Eiendomsmeglerfullmektig
Mob: 98 86 16 73 / E-post: ms@eie.no

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Orkdalsveien 290
For mer om objektet
Orkdalsveien 290

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: