Bilde 1 av Locus EnsjøBilde 2 av Locus Ensjø
Digital salgsoppgave
Locus Ensjø

0661 Oslo • Oslo kommune

Prisantydning

kr 3 100 000

Fellesgjeld: kr 1 125 000Omkostninger: kr 1 160Totalpris: kr 4 226 160
Rålekker 2-roms under oppføring i et av områdets stiligste prosjekter! I Overtagelse 2/3 kv.2023 I Rett ved Ensjø T-bane
Vis i kartLast ned salgsoppgave
Boligtype
Leilighet
Eierform
Borettslag
Antall soverom
1 soverom
Etasje
1
Primærrom (P-ROM)
40 m²
Bruksareal (BRA)
40 m²
Fellesutgifter
kr 3 346 / Mnd
Prisantydning
kr 3 100 000
Omkostninger
kr 1 160
Fellesgjeld
kr 1 125 000
Totalpris
kr 4 226 160
Byggeår
2023
Tomt
Fellestomt m²
Oppdragsnummer
91210059
card-default

Granit Zumberi

Eiendomsmegler / Partner
Les om Granit
card-default

Kristian Birkan

Fagansvarlig / Eiendomsmegler / Partner
Les om Kristian
Prisantydningkr 3 100 000,-
Fellesgjeldkr 1 125 000,-
Pantattest kjøperkr 200,-
Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverkkr 480,-
Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverkkr 480,-
  
Totalpris kr 4 226 160
Eiendom
Locus Ensjø Hus B 0661 Oslo, Etasje: 1

Matrikkel
Gnr. 129 bnr. 25 i Oslo kommune
(andelsnr. ikke tildelt).

Boligtype
Borettslagsleilighet under oppføring.

Eierform
Borettslag

Areal
Primærrom: 40 kvm
Bruksareal: 40 kvm

Vedlagte plantegninger er ikke målbare. Arealene er hentet fra utbyggers salgsprospekt. Areal og rom er angitt og definert etter forventet bruk, uavhengig av hva som er godkjent fra bygningsmyndighetene.

Antall soverom
1

Byggeår
2023

Tomt
Fellestomt m²

Prisantydning
3 100 000

Andel fellesgjeld/Fellesformue
Andel fellesgjeld: kr. 1 125 000,- pr.  02.02.2021.
Fellesgjelden løper i 40 år fra overtagelse. Lånet er avdragsfritt de første 10 årene.

Totalpris inkl. fellesgjeld
3 100 000,- (Prisantydning)

1 125 000,- (Andel av fellesgjeld)
4 225 000,- (Pris inkl. fellesgjeld)
Kjøpesummen fordeler seg slik:

kr 375 000,- 10 % av opprinnelig kjøpesum

Kr 2 725 000,- resterende kjøpesum, betales ved overtagelse
Omkostninger

199,50 (Pantattest kjøper)

480,- (Tingl.gebyr pantedokument)

480,- (Tingl.gebyr skjøte)

21 400,- (Dokumentavgift (forutsatt tomteverdi 856 000,-))

37 500,- (Transportgebyr)

5 000,- (Andelskapital)
65 059,50 (Omkostninger totalt)
4 290 059,50 (Totalpris inkl. omkostninger)
NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til
prisantydning.

Felleskostnad
Kr. 3 346,-  i hht. kjøpekontrakt.

Felleskostnad inkluderer
Felleskostnader er i salgsprospektet, jf. Bilag 1 stipulert til kr 3.346,- pr mnd for første driftsår. I tillegg betales det akonto fjernvarme på kr 10. pr kvm BRA pr mnd. Sistnevnte er å anse som et akonto beløp som vil bli avregnet etter kjøpers faktiske forbruk, og er ikke inkludert i de oppgitte felleskostnadene i prislisten. Månedlig felleskostnad er kalkulert ut fra gitte lånebetingelser for fellesgjeld samt forutsetninger i foreliggende utkast til budsjett.

Felleskostnader består av drifts- og vedlikeholdskostnader for Borettslaget og kapitalkostnader knyttet til Borettslagets fellesgjeld. Felleskostnader vil avhenge av rente- og avdragsvilkår på felleslånet samt hvilke tjenester borettslaget ønsker utført i felles regi. Kostnadene fordeles i henhold til bestemmelser i vedtektene. Månedlige felleskostnader inkl. renter og evt. avdrag er stipulert for første driftsår og fremgår av prislisten. Det er lagt til grunn at kommunale avgifter, forsikring på bygget, strøm på fellesarealer, forretningsførsel, premie for husleiegarantiforsikring, vaktmestertjenester som snømåking og renhold, vedlikehold og andre driftskostnader er inkludert. Drifts- og vedlikeholdskostnader er stipulert til gjennomsnittlig kr
36,- pr kvm BRA pr mnd. I tillegg betales det akonto fjernvarme på kr 10,- pr kvm BRA pr mnd. Sistnevnte er å anse som et akonto beløp som vil bli avregnet etter kjøpers faktiske forbruk. TV/Bredbånd er budsjettert med kr 500,- pr mnd. Endelig budsjett fastsettes på generalforsamlingen.

Det tas forbehold om endringer i stipulerte felleskostnader, da dette er basert på erfaringstall og budsjett fra forretningsfører. Fordelingsnøkkel for fordeling av kostnader reguleres i borettslagets vedtekter, og bygger i utgangspunktet på areal. Enkelte elementer i budsjettet kan i vedtektene fastsettes til fordeling likt på alle andeler, eller etter forbruk.

Forbruker er kjent med at felleskostnadene vil bli påvirket av borettslagets vedlikeholdsbehov, borettslagets egne vedtak mv. Det tas forbehold om at selger kan justere felleskostnadene som følge av endringer i budsjettpostene angående felleskostnader.

Andre faste utgifter:
Strøm, vedlikehold garasjeplass, og innboforsikring vil også komme utenom, og kostnad er avhengig av valgt leverandør og produkt.

Etter overtagelse vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring.
Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av eventuelle særskilte påkostninger.

Sikringsordning fellesgjeld
Borettslagets krav på fellesutgifter vil bli sikret i OBOS sin sikringsordning GBF (Garantert betaling av felleskostnader). Den årlige premien for sikringen utgjør i budsjettet kr 70 000,- og er hensyntatt i felleskostnadene for borettslaget. Borettslaget er, etter den til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt av forsikringsselskapet, sikret mot tap som følge av at øvrige andelseiere unnlater å betale sine felleskostnader. Sikringsordningens varighet er frem til oppsigelse. Oppsigelse vedtas av generalforsamlingen. Forsikringsselskapet kan til enhver tid si opp en avtale med forsikringstaker dersom forsikrede ikke oppfyller de krav som er lagt til grunn ved første gangs forsikring.

Kommunale avgifter
Kommunale avgifter dekkes gjennom fellesutgiftene i borettslaget.

Eier
Anna Shen

Beskrivelse
Salget gjelder transport av kontraktsposisjon som gir rett til kjøp av leilighet nr. B-102 i prosjektet Locus Ensjø Hus B med tilhørende rettigheter og forpliktelser.

Kjøper 1 av kontraktsposisjonen har inngått avtale med utbygger Selmer eiendom AS om kjøp av ovennevnte bolig under oppføring. Ved kjøp av kontraktsposisjonen trer kjøper inn i ovennevnte kjøpekontrakt datert 02.02.2021 og overtar de rettigheter og forpliktelser som selger (kjøper 1) av kontraktsposisjonen har i henhold til ovennevnte kjøpekontrakt og opprinnelig salgsoppgave som er vedlagt i denne salgsoppgaven.

Prisantydningen som er oppgitt gjelder opprinnelig kjøpesum. Ny kjøper trer inn i avtalen selger har med utbygger og overtar betalingsforpliktelsene iht. kjøpekontrakten av 02.02.2021 (den opprinnelige kjøpekontrakten).

Transportgebyr på kr. 37.500,- og forskudd på kr. 375 000,- (totalt kr. 412 500,-) innbetales i forbindelse med kontraktsignering. Resten av kjøpesummen iht. opprinnelig kjøpekontrakt + omkostninger innbetales senest to dager før overtakelse av boligen, jfr. den opprinnelige kjøpekontrakten.

Utbygger har samtykket til salg av kontraktsposisjonen.

Parkering
Det er innført beboerparkering i dette området, noe som betyr at du kan parkere fritt døgnet rundt på parkeringsplassene regulert til beboerparkering i området rundt din bolig for kun kr. 5.400,- pr. år og kr. 900,- pr. år for el-bil.
Se Oslo kommune sine nettsider for mer informasjon. Ellers gateparkering etter gjeldende bestemmelser.

Beliggenhet
Locus Ensjø - et sted å komme hjem til!
På Locus Ensjø bygger vi et hjem og et sted å trives. Her bor du lokalt, men sentralt, med kort vei til T-banen som tar deg til Jernbanetorget på bare 5 minutter. Sentralt plassert i Oslo, med god kollektivtransport, grønne lunger og flere skoler og barnehager, er Ensjø virkelig et område i vekst. Det
er et hyggelig område å bosette seg i for den urbane som også setter pris på naturen.

Locus Ensjø er et boligprosjekt med romslige 2-, 3- og 4-romsleiligheter med god standard og med store uteplasser og balkonger. Locus betyr plass på latin og gjenspeiler vår visjon om å skape et hjem og en plass du kommer hjem til. Velkommen til Locus Ensjø, velkommen hjem!

Ensjø:
Nye Ensjøbyen er et sted for vekst. Området har utviklet seg enormt de siste årene, og er fremdeles i utvikling. Visjonen for Ensjø er levende
gater, torg, parker og plasser med betydelige innslag av grønt - et sted som fremstår levende, attraktivt og tilgjengelig for alle.

Ensjøbyen er fremtidens bydel. Energivennlige boliger, frodige parker, sykkel- og gangveier, nye skoler og barnehager. Ensjøbyen vil også bli en av de mest sentrumsnære bydelene som gjør at du ikke bare investerer i din egen trivsel, men også i de kvalitetene, verdiene og utviklingen som Ensjø har å by på.

Ensjø er en av Oslos mest sentrale bydeler der det investeres mye. Med handel, service og tjenestetilbud, tilrettelagt for kaffebarer, restauranter
og butikker, kino, gallerier og konsert og kulturarenaer vil Ensjø bli en levende bydel med både handel og kultur. Her vil du kunne få alt du trenger, samtidig som Oslo sentrum bare er en spasertur eller en kort tur med T-banen unna. På Ensjø bor du sentralt i et lokalsamfunn nær byen.

Godt kollektivtilbud og nærhet til både Oslo sentrum, Kampen og Tøyen gjør Ensjø til et knutepunkt. Herfra er det kort vei både til parker og kulturliv,
grøntareal og idrettsanlegg som Jordal Amfi, Intility Arena og Valhall arena. Åpningen av Hovinbekken langs Gladengveien har gitt liv til området,
og i 2018 var veien finalist i Statens vegvesens kåring av Vakre vegers pris. Ensjø skal få fem parker, slik at du kan spasere i grønne omgivelser gjennom hele området fra Valle Hovin til Kampen. Sykkelstier tar deg inn i Østmarka, og det er kort vei til skiløypene i Lillomarka. Det ligger flere skoler og barnehager innen gangavstand fra Ensjøbyen, og Oslo kommune har planer om å bygge flere barnehager i området.

Arkitektens visjon:
Locus Ensjø har alle forutsetninger for å bli et attraktivt sted å bo. Pulserende byliv på den ene siden og rolige parkdrag på den andre siden.
De to boligkvartalene er begge planlagt i U-form rundt hvert sitt gårdsrom som åpner mot sydvest. Dette gir gode solforhold på  uteoppholdsarealene.

Det er lagt opp til stor variasjon med hensyn til leilighetstyper, beliggenhet og størrelser, fra små 2-roms til store 4-roms. Alle leilighetene har egen balkong eller terrasse. Mellom hver balkong er det planlagt små skjermvegger i et annet materiale som gir god avgrensing mot naboen og bidrar til mer variasjon og skyggespill i fasaden.

Det er foreslått lyse farger i hele prosjektet for å tilpasse nybygget til eksisterende bygninger på den andre siden av plassen. Prosjektet får likevel
sin egen karakter i materialbruk og formuttrykk. Hovedmaterialet på utsiden av hvert «kvartal» vil være «hvit» tegl i kombinasjon med malt panel
på balkonger. Tegl er et varig rustikt materiale som tåler byens støv og skitt.

I tillegg til de 206 boligene er det også planlagt barnehage, dagligvareforretning og små næringslokaler som kan være et positivt tilskudd for nærområdet. Felles for alle disse ekstrafunksjonene er at de har adkomst og uteareal på utsiden av bebyggelsen. Dermed forstyrrer de
ikke de private gårdsrommene som er forbeholdt boligdelen.

Bebyggelse
Området består i hovedsak av blokkbebyggelse.

Tomt
Fellestomt, m²
Fellesområdene i Locus Ensjø skal både inneholde partier med sol og skygge, faste dekker og grønne plener. Det skal både være plass for lek
og tilbaketrukket betraktning. Det er jobbet med balansegangen mellom innsyn og utsyn. Utbygger ønsker å være med å skape bomiljø som tåler tidens tann og som vokser seg vakrere og vakrere med tiden. Som gir beboerne rom for utfoldelse, naboskap og samvær - gjennom hele året og for alle aldersgrupper.

Adkomst
Se vedlagt kartskisse i annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra ønsket startdestinasjon til den aktuelle boligen.

Skole/barnehage
Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for handelen, må interessenten selv sjekke dette med barnehagekontor og skolekontor for det aktuelle området.

Offentlig kommunikasjon
Buss og t-bane tar deg i alle retninger, så her er det lett å bo også uten bil. T-bane fra Ensjø (linje 1-4), og fra Hasle(linje 5) i umiddelbar nærhet, samt busstopp hvor blant annet 21, 28 og flybussen går forbi. For nærmere informasjon om Ensjøbyen, gå inn på følgende nettside: http://www.ensjobyen.no

Inneholder
Splitter ny og lekker 2-roms andelsleilighet som ligger lyst og luftig til i byggets 1.etg. med markterrasse på 9 kvm.

Leiligheten inneholder: Romslig entré, flott stue med åpen kjøkkenløsning, flislagt baderom og smart utformet soverom. Fra stuen er det adkomst til en romslig markterrasse på ca. 9 m².

Leiligheten vil få en egen bod i kjeller.

Byggemåte
Vegger i kjeller, etasjeskiller og tak blir utført av plasstøpt betong eller prefabrikkerte betongelementer. Det kan bli synlige V-fuger i himlingen der det
er betong. Bæresystem blir stålsøyler og betongvegger/søyler.

For bygg B og C er enkelte av fasadeveggene i hovedsakelig lys tegl i kombinasjon med malt panel på balkonger. Andre fasadevegger i
hovedsakelig lyse plater. 7. etg i bygg B, 8. etg i bygg C samt trappe-/heishus, er i hovedsak kledd med lyse plater. Enkelte fasadedetaljer kan være i andre materialer.

Mot Gladengveien blir vinduer og dører i næringslokalene utført med aluminiumsfasadesystem. Balkonger leveres med spilerekkverk av
metall for 2.-6. etg i bygg B og 2.-7. etg i bygg C. Inntrukket terrasse i øverste etasje, samt 3.etg mot vest i bygg B, får glassrekkverk over brystning.
Balkongdekker leveres i støvbundet sklisikker betong eller tretremmer. Tretremmer på terrasser i øverste etasje. Betongheller på bakkeplan. Balkonger er som en utvendig konstruksjon å anse. Mindre ansamlinger av vann kan oppstå på overflaten etter regnvær.

Innvendige konstruksjoner har stålstendere og er kledd med gipsplater, evt bærende vegger av betong. Øverstliggende primærbalkonger utføres med takoverbygg. Terrasser og sekundære balkonger har ikke takoverbygg utover det som dekkes av eventuell overliggende balkong/terrasse. Noen takterrasser har kantdragere og evt. bæresøyle. Yttertak er utført med fallskåret isolasjon og tekket med 2 lags papp. Innvendige takpartier hvor oversiden er eksponert mot det fri kan bli nedforet og isolert. På tegninger er det vist slag- og skyvedører, dette kan endres i forbindelse med detaljprosjektering dersom det blir nødvendig.

Moderne matvarebutikk
I 1. etasje i et av byggene vil det komme en stor, moderne matvarebutikk. Her er det lett å ta storhandelen, men også kjøpe det lille du har glemt til helgekosen.

Barnehage og skoler
I 1. etasje i et av byggene er det planlagt barnehage i regi av Oslo kommune. For dem med barn i skolealder er det ikke lang vei å gå til nærmeste barne- og ungdomsskole.

Sykkelboder
Oslo utvikler seg, og mer og mer sykkelvei kommer til syne. Vi ønsker å være med på denne utviklingen. Derfor skal det i våre bygg være enkelt og praktisk å ha sykkel. I underetasjen blir det flere store sykkelboder. I forbindelse med sykkelbod blir det også etablert mekkestasjon, slik at
du enkelt kan vedlikeholde sykkelen din.

Primærrom
Primærrom: 40 kvm
Følgende rom er inkludert i P-rom: Entré, stue/kjøkken, bad, soverom.

Bruksareal
Bruksareal: 40 kvm

Boder
Leiligheten vil få en egen bod i kjeller.

Standard
For deg som flytter inn i Locus Ensjø vil kvalitetene i boligen være utrolig viktig. Dette skal være ditt hjem i mange år fremover og det tar vi ikke lett på.
I alle leiligheter er det lagt stor vekt på å utarbeide arealeffektive og gjennomtenkte planløsninger. Alt for at du skal få mest ut av plassen du har til rådighet. Leiligheten leveres med høyeste teknisk standard (TEK 17).

Små og veldig effektive 2-roms leiligheter gir ofte mindre gode løsninger og redusert bokvalitet. I Locus Ensjø har vi satset på å gjøre 2-roms leilighetene litt større og kombinert dette med høy innvendig standard. De ekstra kvadratmeterne er primært tillagt stue/kjøkken
noe som i de fleste tilfellene bl.a. gir rom for en kjøkkenleveranse litt utover minimum. Vi er overbevist om at du vil sette pris på denne bokvaliteten. I Locus Ensjø finner du derfor 2-roms med smarte planløsninger og gode, lyse oppholdsrom.

Alle leiligheter får vannbåren varme i gulv. Det betyr ingen radiatorer, som gjør det er enklere å møblere. I tillegg får du 1-stavs parkett
og kjøkkeninnredning fra HTH med integrerte hvitevarer. Alle leilighetene kommer med uteplass i form av balkong eller terrasse.

Borettslagsmodellen kan være et godt alternativ for deg som er ung og i etableringsfasen gjennom en gunstig finansieringsmodell der løpetiden på borettslagets fellesgjeld er hele 40 år og de første 10 årene er avdragsfrie.

Alle leiligheter vil være utstyrt med vannbåren gulvvarme. Beveg deg barfot i både vinter- og sommerhalvåret på den flotte 1-stavs parketten, som også er standard i alle leiligheter. Vannbåren gulvvarme betyr også at du slipper å se og forholde deg til sjenerende radiatorer. Møbleringen av leiligheten din vil også oppleves enklere uten disse «klossene» i veien.
På varme sommerdager er det godt å kunne bevege seg ut i frisk luft. Da er det jo veldig behagelig at alle leiligheten har sin egen romslige markterrasse på hele 9 kvm.

Interiørarkitektens visjon:
Designpakkene vi har utformet er nøye avstemt i farge- og materialvalg. Vi har lagt vekt på at dette skal være lyse, moderne leiligheter med et urbant
preg. Store vinduer med mye lysinnfall og flotte, lyse eikegulv, vil være med på å understreke dette. Farger, materialer og design bør ha en lang levetid. Det har vi arbeidet med å få til i dette prosjektet.

Ferdigattest
Utbygger Selmer eiendom AS er ansvarlig for at ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse foreligger innen overtakelse. Kjøper av kontraktsposisjon gjøres oppmerksom på at ferdigattest kan bli å foreligge en tid etter overtagelse (avhengig av f.eks. årstid og ferdigstillelse av utomhus areal), og at dette ikke skal være til hinder for opprinnelig selgers oppgjør ved overtagelsestidspunkt. Ferdigattest skal innhentes så fort det lar seg gjøre.

Oppvarming
Leilighetene leveres med vannbåren gulvvarme tilknyttet fjernvarme fra Fortum Oslo Varme (tidligere Hafslund). Det leveres gulvvarme i alle oppholdsrom i leiligheten. Det monteres målere i hver leilighet som måler forbruket av varme. Utbygger inngår på vegne av eierseksjonssameierne avtale med Fortum Oslo varme om leveranse av varme.

Energimerking
Energimerking av boligen skal utføres av selger og må foreligge før overtagelse.

Eiendomsskatt
Eiendomsskatt er beregnet til:
Det er eiendomsskatt i Oslo kommune. Bunnfradraget i Oslo er i 2021 på 4 millioner kroner for bolig og fritidsboliger. Skattesatsen i 2020 er 3 promille av eiendomsskattegrunnlaget. For mer informasjon se: https://www.oslo.kommune.no/skatt-og-naring/skatt-og-avgift/eiendomsskatt/hvor-mye-skal-du-betale-i-eiendomsskatt/. Faktura for eiendomsskatt sendes den som er registrert eier av eiendommen på faktureringstidspunktet. Ved eierskifte må kjøper og selger gjøre opp betalingen av eiendomsskatten seg i mellom.

Spesifikasjon av fellesgjeld
I tillegg til innskuddet/Kontantdelen overtar kjøper andel av fellesgjeld, som utgjør kr 1.125.000,-. Sum fellesgjeld for borettslaget utgjør
kr 215.823.000,-.

Fellesgjelden løper i 40 år fra overtagelse. Lånet er avdragsfritt de første 10 årene. Kjøper er kjent med at felleskostnadene vil øke når avdragene begynner å løpe. Fellesgjelden løper som et annuitetslån med flytende rente. Renten er i salgsprospektet, jf. Bilag 1, beregnet til 1,5% p.a. Det tas forbehold om endringer med hensyn til rentevilkår og nedbetalingsplan for fellesgjelden. Samlet fellesgjeld i borettslaget vil kunne bli endret som følge av at andeler blir solgt til annen pris enn det som fremgår av prislisten vedlagt kontrakten.

Kapitalkostnader består av renter og avdrag på borettslagets fellesgjeld. Borettslaget finansieres med 30 % fellesgjeld og 70 % innskudd. Fellesgjelden er planlagt etablert som et annuitetslån med 40 års løpetid hvorav de første 10 årene er avdragsfrie. Kapitalkostnadene
vil øke når perioden for avdragsfrihet opphører. Nominell rente er pt. 1,5 % pa. iht. indikativt tilbud fra OBOS-banken datert 29.05.20 og det er denne rentesatsen som er lagt til grunn i de stipulerte felleskostnadene. Dersom renten endres før overtagelsen eller i løpet av lånets løpetid, vil dette påvirke kapitalkostnadene og dermed felleskostnadene. Andel fellesgjeld og stipulerte felleskostnader for den enkelte bolig fremgår av prislisten. Det presiseres at renten vil endre seg i samsvar med den generelle renteutviklingen og påvirke felleskostnadene tilsvarende, uavhengig av budsjettperiode. Rentene er p.t. historisk lave og det må påregnes at disse vil øke i løpet av lånets løpetid.

Renteutgiftene er for tiden fradragsberettiget med 22 % etter gjeldende regler for 2019, forutsatt at andelseieren har tilstrekkelig skattbar inntekt.
Borettslaget eier eiendommen og står ansvarlig for å betjene felleslånet. Andelseier har ikke personlig ansvar for borettslagets fellesgjeld, men er solidarisk ansvarlig for å dekke borettslagets løpende utgifter. Dette innebærer at andelseiere kan holdes ansvarlig for manglende betaling av fellesutgifter fra øvrige andelshavere med mindre borettslaget er tilknyttet en Husleiegarantiforsikring.

IN-ordning:
Borettslaget vil etablere en ordning med mulighet for individuell nedbetaling av andel fellesgjeld, såkalt IN-ordning. Dette innebærer at andelseiere kan innbetale hele eller deler av andel fellesgjeld. Dette får innvirkning på de månedlige felleskostnadene som vil bli redusert tilsvarende reduksjonen i kapitalkostnadene for den innfridde del av andel fellesgjeld. Nedbetaling av andel fellesgjeld kan gjøres 2 ganger i året, i forbindelse med terminforfall på borettslagets lån. Minimumsbeløpet er iht avtale. Ordningen er betinget av at fellesgjelden løper med flytende rente og at det er inngått en Husleiegarantiforsikring. Det presiseres at nedbetalt andel fellesgjeld ikke kan reverseres. Det vil ikke være mulig å foreta nedbetaling før
alle boliger i borettslaget er innflyttet/solgt og fellesgjelden er etablert med den nødvendige sikkerheten. Det vil påløpe et gebyr for hver innbetaling etter IN-ordningen. Er det spørsmål til dette eller ønske om ytterligere forklaring, vennligst ta kontakt med ansvarlig megler eller forretningsfører.

Formuesverdi
Formuesverdi er ikke fastsatt, men fastsettes av Likningskontoret etter en beregningsmodell om hensyntar om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeier er bosatt iht. Folkeregisteret) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdi for primærbolig vil normalt utgjøre ca. 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil likningsverdi normalt utgjøre ca. 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For mer informasjon, se www.skatteetaten.no.

Borettslag
Locus Ensjø borettslag (under stiftelse) er planlagt å bestå av totalt 124 andeler fordelt med 45 andeler i hus B og 79 andeler i hus C. (antallet andeler kan bli justert i forbindelse med utbyggingen). Borettslaget vil bli organisert iht. lov om burettslag av 06.06.2003 nr. 39,
borettslagsloven.

Borettslaget vil bli stiftet av selger som et frittstående borettslag.

Boligbyggelaget/Selger fastsetter vedtekter for borettslaget i forbindelse med stiftelsen av borettslaget. Kjøper plikter å rette seg etter de til enhver tid gjeldene vedtekter og eventuelle husordensregler for borettslaget. Som medlem av boligbyggelaget og/borettslaget og i tråd med vedtektene, vil kjøper ha rettigheter og forpliktelser. Selger forbeholder seg retten til å endre på organiseringen dersom dette er hensiktsmessig.

Locus Ensjø består av 4 salgstrinn fordelt på 4 bygg med til sammen 206 leiligheter. Bygg A har 37 leiligheter, bygg B har 45 leiligheter, bygg C har 79
leiligheter og bygg D har 45 leiligheter. Under byggene er det sammenhengende kjeller med blant annet parkering, sykkelparkering, boder og tekniske rom. I første etasje er det næringslokaler, hvor det er planlagt blant annet dagligvareforretning og barnehage. Eiendommene vil bli organisert som to kombinerte eierseksjonssameier (Locus Ensjø Syd og Locus Ensjø Nord) bestående av både bolig og næringsseksjoner.

Locus Ensjø Syd, bestående av bygg A og D, er organisert med 1 næringsseksjon og 82 boligseksjoner. Næringsseksjonen er
planlagt leid ut til en ledende dagligvareforretning. Locus Ensjø Nord, bestående av bygg B og C, er tenkt organisert med en næringsseksjon
bestående av eksempelvis 6 lokaler, en næringsseksjon for barnehage, og en samleseksjon bolig bestående av 124 leiligheter som skal eies av et borettslag.

Selger planlegger å organisere garasjeanlegget som en anleggseiendom. Anleggseiendommen er tenkt organisert som et tingsrettslig sameie med personlig eierandel. Eierandel med bruksrett til en parkeringsplass kan selges sammen med boligseksjon eller borettslagsandel, til andre eiere av boligseksjon eller borettslagsandel innenfor hhv. Locus Ensjø Syd og Locus Ensjø Nord. Eierandeler av anleggseiendom som eies av næringsseksjoner har også anledning til salg eller utleie av bruksretter til andre parter. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner.

Det kan forekomme avvik mellom prosjektbeskrivelse og plantegninger.

I slike tilfeller er det alltid denne prosjektbeskrivelsen og romskjemaet som er retningsgivende. Enkelte illustrasjoner i tegnings-/salgsmaterialet er ment som eksempler og kan vise forhold som ikke er i samsvar med leveranse, så som møblering, gulvflater og andre overflater, innredninger, fargevalg, dør og vindusform, bygningsmessige detaljer materialvalg i fasade, beplantning etc. Selger skal ikke levere; innredninger, lamper, øvrig belysningsutstyr, tepper, møbler og annet tilbehør, med mindre det fremgår av denne leveransebeskrivelse eller romskjema.

Plassering av teknisk utstyr i kjøkken er ikke endelig besluttet og vil kunne avvike fra det som vises på leilighetstegningene. Endring av plassering av utstyr på bad kan også forekomme. Endelig utforming av tekniske sjakter må avvente detaljprosjekteringen og det kan derfor forekomme endringer av plassering, lengde og/eller bredde på disse. Videre kan vindus- og balkongplasseringen i den enkelte leilighet avvike noe fra de generelle planer, som følge av bl.a. den arkitektoniske utformingen av bygget. Toleransekrav for utførelse er generelt iht. NS3420, siste revisjon. Generelt leveres bygget i henhold til bygningsmessige krav slik de fremkommer av teknisk forskrift av 2017 (TEK-17).

Forretningsfører
OBOS Forvaltning AS (org.nr. 934 261 585) er engasjert som forretningsfører for borettslaget.

Forkjøpsrett
Det er ikke forkjøpsrett på boliger solgt av utbygger. Det er heller ikke forkjøpsrett for andelseierne i borettslaget.

Tekniske installasjoner:
TV-tuner følger ikke med objektet, da det følger abonnementet til eier.

Dyrehold
Dyrehold er tillatt så lenge dette ikke på en urimelig eller unødvendig måte er til skade eller ulempe for de øvrige brukerne av eiendommen.

Diverse
Merknader til illustrasjoner og plantegning:
Tegninger og bilder i prospektet er kun illustrasjoner og vil avvike noe i forhold til plan - og fasadetegninger og den ferdige bebyggelsen.
Beplanting og blomster, innredninger, tepper, møbler, markiser, og annet tilbehør utover det som er beskrevet ovenfor, leveres ikke. Det tas
forbehold om at sjakter og føringsveier for tekniske installasjoner ikke er inntegnet. Innkassinger vil ha varierende størrelse avhengig av boligtype og
etasjeplan. Alt som på prospekttegningene er vist med stiplede linjer er ikke en del av leveranse, men ment som forslag til mulige innredningsløsninger.

Plantegningen presentert i prospektet er ikke detaljplanlagt ift. kjøkkenleverandør. Det vil derfor i noen tilfeller være avvik på kjøkken mellom plantegning i prospekt og kontraktstegning. Kontraktstegning er tilgjengelig fra selger. Det tas forbehold om mindre endringer på radiator og
EL-punktplassering i forbindelse med utførelse. Det tas forbehold om eventuelle feil i beskrivelsen. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Annen nyttig informasjon
Ved kjøp av kontraktsposisjonen vil kjøper tre inn i en kontrakt som allerede er inngått mellom entreprenør og selger, og overtar samtlige rettigheter og forpliktelser tilhørende kontrakten. Det oppfordres til å sette seg godt inn i opprinnelig salgsmateriell og inngått kjøpekontrakt med utbygger. Opprinnelig salgsmateriell og kontrakten ligger som vedlegg til salgsoppgaven. Alle vedlegg til opprinnelig kjøpekontrakt vil være bindende for
ny kjøper. Dette samt, kopi av opprinnelig salgsmateriale kan også fås ved henvendelse til megler. Dokumentene må gjennomgås før eventuell budgivning. Det vil ikke være anledning til å endre på kontraktsvilkårene i den opprinnelige kontrakt med mindre entreprenøren aksepterer å
reforhandle kontraktsvilkårene.

Lovverk:
Det gjøres spesielt oppmerksom på at objektet for dette salget er kontraktsposisjonen. Kontraktsforholdet reguleres av kjøpsloven og avhendingsloven. Rettsvern for kontraktsposisjonen sikres ved melding til utbygger/selger 1 om salget. Bolighandelen som ny kjøper trer inn i følger
Bustadoppføringsloven, som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter 21 ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Kjøpers plikt til å betale vederlaget for kontraktsposisjonen faller bort dersom boligselger ikke ferdigstiller boligen.

Videre har selger av kontraktsposisjonen ikke ansvar for mangelfull eller forsinket levering fra boligselgers side. Kjøper har plikt til å betale hele vederlaget for kontraktsposisjonen i disse tilfellene. Kjøp av boligen reguleres av bustadoppføringsloven. Rettsvern for boligen sikres ved tinglysing av skjøte. Selger har ikke ansvar for mangelfull levering fra entreprenøren og kjøper har uansett plikt til å betale vederlaget for kontraktsposisjonen. Dette gjelder selv om mangelen er vesentlig og gir kjøper rett til å heve kontrakten med entreprenøren.

Kjøper har rett til å avbestille hele eller deler av ytelsen fra boligselgeren frem til overtagelse, men da mot et vederlag og/eller erstatning til boligselgeren i henhold til lovens § 52 og 53. Dersom det foreligger en mangel i henhold loven, kan kjøper holde igjen vederlag, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag, kreve erstatning eller heve avtalen. Utbygger forbeholder seg retten til å foreta endringer i materialvalg og konstruksjonsløsninger uten forhåndsvarsel, dersom dette er nødvendig eller hensiktsmessig f.eks. pga. av forhold i offentlige vedtak eller detaljprosjekteringen.

Eventuelle endringer skal ikke redusere byggets tilsiktede kvalitet. Lovene finner du på www.lovdata.no, eller kan fås ved henvendelse til megler.

Diverse:
Alle opplysninger i denne beskrivelse er gitt med forbehold om rett til uten forutgående varsel å gjøre endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, eksempelvis som et resultat av offentlige pålegg, forsvarlig gjennomføring uten å forringe den generelle standard. Utbygger forbeholder seg retten til å foreta endringer i materialvalg og/eller i konstruksjoner uten forhåndsvarsel, dersom dette er nødvendig eller hensiktsmessig f.eks. på grunn av forhold i offentlige vedtak eller detaljprosjekteringen. Eventuelle endringer skal ikke redusere byggets tilsiktede kvalitet.

Felles vindusvask for fasadefelt hvor lift er påkrevd administreres av sameiet og faktureres de berørte sameierne sammen med felleskostnadene.
Renovasjon vil bli anordnet med utvendig nedkast i avfallsbrønner beliggende i tilknytning til gang/ sykkelvei på området. Det er foreløpig ikke kjent at det foreligger hinder for dyrehold. Husordensregler vil bli fastsatt på et senere tidspunkt på sameiermøte. Kjøper er ansvarlig for selgers merkostnader ved eventuell avbestilling etter bustadoppføringslova. Gjennomføring av et stort byggeprosjekt i flere trinn vil, blant annet på grunn av løpende byggevirksomhet, kunne medføre enkelte ulemper for beboerne inntil ferdigstillelse av samtlige byggetrinn.

I nyoppførte bygninger må det forventes svinn og krymping av materiale som følge av krymping avtrevirke og betong. Slike forhold er ikke å anse som mangler ved levert ytelse. Boligene i sameiet leveres med et automatisk slokkeanlegg samt et håndslukkerapparat i hver leilighet.

Det vil bli gjennomført ett-års-befaring ca. et åretter overtakelse. Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra brann/feiervesen på eiendommen. Med mindre annet er uttrykkelig avtalt gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.
Informasjonen i salgsoppgaven er basert på informasjon fra utbygger, prosjektmegler og selger.

Annet
Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre, perlekre eller sølvkre i boligen ved overlevering. Selger tar forbehold om at insekter/smådyr som maur og skjeggkre kan forekomme i boligen, og tar ikke ansvar for dette.

Radonmåling
Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Borettslaget har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i andelen for opptil 2 x folketrygdens grunnbeløp (2G), jf. borettslagsloven § 5-20. Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader og andre krav borettslaget kan knytte til andelseieren.

Det vil bli tinglyst gjensidige rettigheter og plikter på tomtene i utbyggingsområdet knyttet til etablering, drift og vedlikehold av privat stikkledningsanlegg over eiendommen, herunder ledninger, kummer, fordrøyningsbasseng mv.

Det gjøres oppmerksom på at det kan tinglyses ytterligere servitutter/erklæringer på eiendommen mellom kjøpstidspunkt og ferdigstillelse av prosjektet. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for tinglysninger av øvrige nødvendige erklæringer/avtaler o.l. vedørende sameiet, naboforhold eller lignende, eller forhold pålagt av myndighetene knyttet til gjennomføringen av prosjektet i dette eller fremtidige byggetrinn innenfor reguleringsplanen for S-4858 med tilhørende reguleringsbestemmelser.

Følgende rettigheter er per 06.03.2019 registrert på grunneiendommens grunnbokblad:
Bestemmelse om veg, bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger, bestemmelse om vann og kloakkledninger, Erklæring/avtale om vedtak av Oslo kommunes vann- og kloakkreglement, bestemmelse om garasje/parkering, utbyggingsavtale vedr. Gladengveien 3-7, rett til bruk av felles uteoppholdsarealer og bestemmelse om adkomstrett.


Utleie
Utleie av eiendommen eller deler av denne til boligformål:
Boligen har ingen egen utleieenhet/ separat hybel. Utleie reguleres av Lov om Borettslag (jfr. Kap. 5). Frem til overlevering vil selger kunne tilrettelegge for mulighet til å leie ut boligen i inntil tre (3) år fra ferdigstillelse etter søknad. Selger vil i god tid før ferdigstillelse/
overtagelse oversende søknadsskjema til kjøper med nærmere angitt søknadsfrist. I forbindelse med salg som skjer etter at borettslaget er overtatt av andelseierne, og nytt (endelig) styre er etablert vil kjøper ikke kunne påregne at dette vil være mulig (jfr. Kap. 5)..

Vei/vann/kloakk
Boligen vil bli tilknyttet offentlig vei, vann og avløp med private stikkledninger og veier. Det vil bli opparbeidet privat stikkledningsanlegg for avløp
og overvann frem til offentlig nett. Samtlige Hus på Locus Ensjø dekker en forholdsmessig andel av kostnadene til drift og vedlikehold av stikkledningsanlegget.

Regulering
Området er regulert til byggeområde for bolig, forretning, forretning for plasskrevende varer (bil) bevertning, kontor, allmennyttig formål (kultur, helse, trim, undervisning, barnehage) i henhold til reguleringsplan S-4317, datert 20.06.07 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 15.07.20.

Området er i stor vekst, og er en del av "Ensjøbyen". Bygging i området må forventes. Se http://www.ensjo3d.no/ for illustrasjoner av "Ensjøbyen". 

Kopi av situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner m/bestemmelser kan fås av megler og er tilgjengelig på våre nettportal. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Overtagelse
Boligen planlegges ferdigstilt i perioden fra 2. kvartal 2023 til 3. kvartal år 2023, under forutsetning om vedtak om igangsetting innen 01.04.2021. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt.

Selger vil ved vedtatt igangsetting varsle Kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist ihht. bustadoppføringslova.
Selgeren kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selgeren skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selgeren skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.
Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt.

Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
3 100 000,- (Prisantydning)

1 125 000,- (Andel av fellesgjeld)
4 225 000,- (Pris inkl. fellesgjeld)
Kjøpesummen fordeler seg slik:

kr 375 000,- 10 % av opprinnelig kjøpesum

Kr 2 725 000,- resterende kjøpesum, betales ved overtagelse
Omkostninger

199,50 (Pantattest kjøper)

480,- (Tingl.gebyr pantedokument)

480,- (Tingl.gebyr skjøte)

21 400,- (Dokumentavgift (forutsatt tomteverdi 856 000,-))

37 500,- (Transportgebyr)

5 000,- (Andelskapital)
65 059,50 (Omkostninger totalt)
4 290 059,50 (Totalpris inkl. omkostninger)
NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til
prisantydning.

Boligselgerforsikring
Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av selger. Etter overtagelse vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av eventuelle særskilte påkostninger.

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(hvitvaskingsloven) pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:
Fastprisvederlag (kr. 35 000)

Tilrettelegging (kr.14 500)

Markedspakke 1 (kr.14 900)

Oppgjørshonorar (kr.7 200)
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer
91-21-0059

Budgivning
Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi gjør oppmerksom på at det i forbrukerforhold ikke kan inngis bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn dette. Hos Eie stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, vedlagt i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning.

Alle bud og budforhøyelser skal være skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt, og budet skal signeres av budgiver. Vi oppfordrer til å inngi bud elektronisk, ved å trykke på "Gå til budgivning" på eiendommens hjemmeside på eie.no. Ved å benytte denne tjenesten vil vilkårene om legitimasjon og signatur fra budgiver være oppfylt. Som kjøper og selger hos EIE vil du få tilsendt budjournalen etter at handel er inngått. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournalen i anonymisert form. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Boligkjøperpakke
Eie har i samarbeid med If lansert et gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert i en pakke til en meget konkurransedyktig pris.
 
Kjøpere (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. husforsikring, innboforsikring, dobbel rente dekning, flytteforsikring og boligkjøperforsikring som gir deg juridisk bistand dersom du ønsker å reklamere på boligkjøpet. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Solgt "som den er"
Solgt "som den er" - avhendingsloven (avhl.) § 3-9.
Eiendommen selges "som den er" noe som innebærer at den selges i den stand den er under visning. For en kjøper betyr dette at selgers ansvar for eventuelle mangler er begrenset.
Selv om eiendommen er solgt "som den er" kan det foreligge en mangel dersom boligen er i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper kunne forvente ut fra den avtalte kjøpesummen og forholdene ellers. Et "som den er"- forbehold fritar heller ikke selger fra sin opplysningsplikt, og det kan foreligge en mangel hvis selger har holdt tilbake opplysninger om eiendommen som han kjente eller måtte kjenne til og som kjøper hadde grunn til å regne med å få (avhl. § 3-7). Det kan også foreligge en mangel dersom selger eller noen på hans vegne gjennom annonse, salgsoppgave eller annen markedsføring har gitt uriktige opplysninger om eiendommen (avhl. § 3-8).

En manglende eller en uriktig opplysning kan bare gjøres gjeldende mot selger dersom den har hatt innvirkning på den avtalen som er inngått.

Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i vedlagte egenerklæring fra selger, samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis.

Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger. Hele salgsoppgaven må gjennomgås grundig av interessenten(e). I tillegg oppfordres interessentene(e) til å sette seg inn i alle relevante dokumenter fra forretningsfører, f.eks. vedtekter, årsberetning, eventuelle husordensregler mv.

Hvitvasking
Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvitvaskingsloven pålegger megler å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket misligholder kjøper avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens bestemmelser om mislighold og forsinkelse.

Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil EIE eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Avdeling
Ensjø Eiendomsmegling AS
EIE Ensjø
Org. nr:921542690
Gladengveien 24
0661 Oslo
Tlf: 22 34 34 64, Fax:

Ansvarlig megler
Eiendomsmegler / Partner Granit Zumberi

Saksbehandlere
Granit Zumberi
EIE Ensjø
Eiendomsmegler / Partner
Mob: 98 49 66 02 / E-post: gz@eie.no

Kristian Birkan
EIE Ensjø
Fagansvarlig / Eiendomsmegler / Partner
Mob: 99 58 09 21 / E-post: kbi@eie.no

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Locus Ensjø
For mer om objektet
Locus Ensjø

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: