Bilde 1 av Skovveien 4 Bilde 2 av Skovveien 4
Digital salgsoppgave
Skovveien 4

0257 Oslo • Oslo kommune

Prisantydning

kr 990 000

Omkostninger: kr 26 119Totalpris: kr 1 016 119
BESTE FROGNER - Garasjeplass i felles lukket garasjeanlegg med ladestajon l Låst garasjeanlegg l Oppvarmet l Kamera l
Vis i kart Last ned denne salgsoppgaven
Boligtype
Parkeringsplass
Eierform
Eierseksjon
Eierseksjon
87
Fellesutgifter
kr 400 / Mnd
Prisantydning
kr 990 000
Omkostninger
kr 26 119
Totalpris
kr 1 016 119
Tomt
Fellestomt m²
Oppdragsnummer
76200054
card-default

Akin Buga

Eiendomsmeglerfullmektig
Les om Akin
card-default

Usman Ahmed

Megler/ Fagansvarlig / Jurist
Les om Usman
Prisantydning kr 990 000,-
Pantattest kjøper kr 199,-
Tingl.gebyr pantedokument kr 585,-
Tingl.gebyr skjøte kr 585,-
Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 990 000,-) kr 24 750,-
   
Totalpris kr 1 016 119
Eiendom
Skovveien 4, 0257, Oslo

Matrikkel
Gnr. 211 bnr. 92 snr. 87 orgnr. 994862154 i Oslo kommune

Eierform
Eierseksjon

Tomt
Areal er hentet fra skyldskifte og må kun ansees som et estimat. Avvik vil forekomme.

Prisantydning
990 000

Totalpris inkl. omkostninger
990 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
199,50 (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
24 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 990 000,-))

26 119,50 (Omkostninger totalt)

1 016 119,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

Felleskostnad
Kr.400,- pr.mnd.

Felleskostnad inkluderer
Felleskostnadene inkluderer vedlikehold og drift av garasjeanlegget, kameraovervåkning av Stanley og vaktselskapet Securitas.

Eier
Annie Pin

Inneholder
Innkjøring til garasjeanlegget fra Skovveien 4.

* Adgangskort og mobilstyring via telefon.
* Ladestasjon til en verdi; ca. 33.000kr.
* Tilknyttet vektersentral og kameraovervåkning.
* Alltid lys og varme i anlegget.
* Adgang hele døgnet.
* Parkeringshuset oppleves som luftig.
* Plassen ligger i U2

Garasjeplass til salgs for kr 990.000,-.
Konferer megler for mer informasjon/visning.

Oppvarming
Garasjeanlegget er oppvarmet. Betjenes gjennom felleskostnadene.

Eiendomsskatt
Eiendomsskatt er beregnet til: 0

Fordeling felleskostnader
Fellesutgifter: kr 400,- pr.mnd.

Faste løpende kostnader
I tillegg til de faste utgiftene per mnd. må ny eier beregne utgifter for bruk av EL-ladestasjonen. Dette kan variere fra bil til bil.

Formuesverdi
Formuesverdi er ikke fastsatt, men fastsettes av Likningskontoret etter en beregningsmodell om hensyntar om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeier er bosatt iht Folkeregisteret) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdi for primærbolig vil normalt utgjøre ca 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil likningsverdi normalt utgjøre ca. 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For mer informasjon, se www.skatteetaten.no.

Sameie
Sameie: Frogner Atrium Parkeringssameie, Orgnr: 994862154

Diverse
Frogner Atrium Parkeringssameie er et tingsrettslig sameie hvor man eier en ideell andel av totalt 112 med bruksrett til parkeringsplass. De ideelle andelene kan ikke pantsettes. Andelene er registrert i et eget selskap, Frogner Atrium Parkeringssameie. En del av garasjeområdet er også Frogner Atrium Boligsameie sitt fellesareal, med 51 plasser hvor eiere har bruksrett.

I følge styreleder for parkeringssameiet vil fast kostnad for ladepunkt være kr 299 pr år. Lading av elbil skjer ved registrering i LadeiNorge og følge vedlagte brukerveiledning. Kostnad for lading belastes brukerens betalingskort registrert i LadeiNorge. Prisen er for tida kr 2,50 pr kWh.

Det gjøres oppmerksom på at eiendomsmegler ikke besitter all info rundt boligsameie i og med at oppgaven vår er salg av garasjeplass nr. 27 i garasjeanlegget. Vi tar forbehold om avvik i salgsoppgaven dersom det skulle forekomme. Vi har hatt kontakt med selger, resepsjonist og styreleder i boligsameie og har basert salgsoppgaven ut fra deres info. Dersom det er noen spørsmål som oppstår vil vi helst at du tar kontakt med megler.

Radonmåling
Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre sameierne/sameiet har panterett i seksjonen for felleskostnader samt andre krav som følge av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for den enkelte bruksenhet overstiger 2 ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt tvangsdekning besluttes gjennomført, jf. lov om eierseksjoner § 31 første ledd. Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Kjøper er gjort kjent med at ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn 2 boligseksjoner i samme eierseksjonssameie, jf. lov om eierseksjoner § 23, første ledd

Utleie
Det er mulig å leie ut parkeringsplassen på kort- eller langtidsbasis, men plassene må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjoner.

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
990 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
199,50 (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
24 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 990 000,-))

26 119,50 (Omkostninger totalt)

1 016 119,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

Boligselgerforsikring
Det er ikke tegnet boligselgerforsikring ifbm. salget. Det er likevel utarbeidet en egenerklæring som interessenter bør gjøre seg kjent med før budgivning. Egenerklæringsskjema er vedlagt salgsoppgaven.

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(hvitvaskingsloven) pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:

Meglerprovisjon (forutsatt salgssum: 990 000,-) (Kr.30 000)

Oppgjørshonorar (Kr.5 900)

Tilrettelegging (Kr.14 900)

Tinglysning sikringspant selveier (Kr.586)

Eierskiftegebyr trekkes i oppgjør - SELGER (Kr.4 500)

Henvendelse til finansinstitusjon (Kr.1 000)

Innhenting av grunnbok (Kr.808)

Innhenting av informasjon fra forretningsfører *ukjent, betales etter direkte utlegg

Innhenting av offentlige opplysninger (Kr.1 750)

Innhenting av servitutter (per stk) (Kr.172)

Markedspakke 1 (Kr.5 000)

Totalt kr. (Kr.59 116)
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer
76-20-0054

Budgivning
Som kjøper og selger hos Eie vil du få forelagt budjournalen på kontraktsmøtet. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden.Vi gjør oppmerksom på at ingen bud kan ha akseptfrist før minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. I henhold til gjeldende regler kan megler ikke formidle bud med akseptfrist kortere enn dette.

Hos Eie stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, se bilag til budskjema i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Boligkjøperpakke
Eie har i samarbeid med If lansert et gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert i en pakke til en meget konkurransedyktig pris.
 
Kjøpere (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. husforsikring, innboforsikring, dobbel rente dekning, flytteforsikring og boligkjøperforsikring som gir deg juridisk bistand dersom du ønsker å reklamere på boligkjøpet. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Solgt "som den er"
Solgt "som den er" avhendingsloven (avhl.) § 3-9:
Eiendommen selges iht. avhl. § 3-9, som innebærer at den selges i den tilstand den er under visning. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn de regler som er ufravikelige i forbrukerforhold, jf. avhl. § 3-9, jf. § 1-2 (2). Selv om eiendommen er solgt "som den er", har eiendommen likevel mangel der dette følger av § § 3-7 eller 3-8; når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selger. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte.

Eiendommen har også mangel dersom den er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesum og forholdene ellers.

Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg inn i vedlagte egenerklæring fra selger, samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis.

Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger. Hele salgsoppgaven må grundig gjennomgås av interessenten(e). I tillegg oppfordres interessenten(e) til å sette seg inn i alle relevante dokumenter fra forretningsfører, f.eks. vedtekter, årsberetning, eventuelle husordensregler mv.

Avdeling
Fredensborg Eiendomsmegling AS
Eie Fredensborg
Org. nr:912446980
Fredensborgveien 33
0177 Oslo
Tlf: 99 35 56 11, Fax:

Ansvarlig megler
Megler/ Fagansvarlig / Jurist Usman Ahmed

Saksbehandlere
Akin Buga
Eie Fredensborg
Eiendomsmeglerfullmektig
Mob: 93 00 29 23 / E-post: ab@eie.no

Usman Ahmed
Eie Fredensborg
Megler/ Fagansvarlig / Jurist
Mob: 95 88 58 62 / E-post: ua@eie.no

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning

Kontakt megleren

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.