Bilde 1 av Tomt FotlandsvegenBilde 2 av Tomt Fotlandsvegen
Digital salgsoppgave
Tomt Fotlandsvegen

5282 Lonevåg • Osterøy kommune

Det gjøres oppmerksom på at tjenesten «Spør om boligen» er en betaversjon

Tjenesten er AI-drevet med OpenAI sin GPT-motor, og den kan derfor gi ufullstendige svar og gjøre feil.

Ved å velge å benytte tjenesten bekrefter du å være kjent med at dette er en betaversjon som er under utprøving, og at opplysningene som fremkommer ikke er tilstrekkelig til å inngi bud eller inngå avtale om kjøp. Som interessent/budgiver er du selv ansvarlig for å gjøre deg kjent med opplysningene om boligen som gis i salgsdokumentene slik som bla. tilstandsrapport, salgsoppgave og egenerklæring.

Still et spørsmål og jeg skal forsøke å finne svaret for deg.

Du kan bruke et naturlig språk, og stille spørsmål som:

  • "Hvor mange soverom er det?"
  • "Er det noe i tilstandsrapporten jeg bør merke meg?"
  • "Hvordan er utsikten?"

Takk for tilbakemeldingen!

Det gjøres oppmerksom på at tjenesten «Spør om boligen» er AI-drevet med OpenAI sin GPT-motor, og den kan derfor gi ufullstendige svar og gjøre feil. Opplysningene som fremkommer ved bruk av denne tjenesten er ikke tilstrekkelig til å inngi bud eller inngå avtale om kjøp. Som interessent/budgiver er du selv ansvarlig for å gjøre deg kjent med opplysningene om boligen som gis i salgsdokumentene slik som bla. tilstandsrapport, salgsoppgave og egenerklæring.
Prisantydning

kr 3 390 000

Omkostninger: kr 85 950Totalpris: kr 3 475 950
NY PRIS! Lonevåg | Stor utviklingtomt sentralt i Lonevåg - Sør-vestvendt med gode solforhold.
icon

Unngå doble renteutgifter

Se bladbar salgsoppgaveLast ned denne salgsoppgavenVis i kart
Boligtype
Boligtomt
Eierform
Selveier
Prisantydning
kr 3 390 000
Omkostninger
kr 85 950
Totalpris
kr 3 475 950
Tomt
Eiet tomt 6543 m²
Oppdragsnummer
26230170
card-default

Helene K. Mathiesen

Eiendomsmegler MNEF | Daglig leder | Partner
Les om Helene
Meld interesse

Få informasjon og oppdatering om denne boligen

Meld interesse
Prisantydningkr 3 390 000,-
Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 390 000,-)kr 84 750,-
Pantattest kjøperkr 200,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 500,-
Tingl.gebyr skjøtekr 500,-
  
Totalpris kr 3 475 950
Eiendom
Tomt Fotlandsvegen, 5282 Lonevåg

Matrikkel
Gnr. 14 Bnr. 293 i Osterøy kommune

Boligtype
Boligtomt

Eierform
Selveier

Tomt
Eiet tomt 6543 kvm

Det er ikke gjort inngrep i tomtens naturlige beskaffenhet. Tomten har skrående terreng (20-25 meter høy fjellskråning langs eiendommen mot nord).

Tomten ligger fint vendt i forhold til solforhold. Tomtens høyeste punkt ligger mot nord, hvilket gjør det naturlig å anlegge et bygg med fasade og terrasser mot sør.

Prisantydning
3 390 000

Totalpris inkl. omkostninger
kr 3 390 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
kr 200,- (Pantattest kjøper)
kr 500,- (Tingl.gebyr pantedokument)
kr 500,- (Tingl.gebyr skjøte)
kr 84 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 390 000,-))
--------------------------------------------------------
kr 85 950,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 3 475 950,- (Totalpris inkl omkostninger)

Eier
Baldiz AS v. Kjetil Bøe

Beskrivelse
Stor tomt med muligheter for boligutvikling. Tomten ligger innenfor et regulert område som åpner for boligbygging - herunder lavblokkbebyggelse på inntill 4 boligetasjer pluss parkering i underetasje.

Tidligere eier har søkt om dispensasjon fra byggegrense, med tegninger av et boligbygg som var tiltenkt å romme 30-40 boligenheter. Denne dispensasjonssøknaden ble avslått av kommunen. Skisser kan oversendes på forespørsel.

Se eget punkt for reguleringsbestemmelser samt vedlagte bestemmelser.

Beliggenhet
Tomten ligger fint til i Lonevåg. Området er naturskjønt med kort vei til både fjord og fjell. Dette er en utmerket beliggenhet for den som er glad i natur og en aktiv livsstil - men samtidig setter pris på å ha Bergen innenfor kort rekkevidde.

Tomten ligger midt i smørøyet for de med bar. Lonevåg barnehage ligger like ved, ca. 2 minutters gange unna. Det samme gjør barneskole, ungdomsskole og Osterøy videregående.

Osterøy Idrettslag ligger rett over veien fra tomten. Her harr du et godt aktivitetstilbud og flotte treningsfasiliteter. Nr 1 fitness ligger en 10 minutters gåtur unna. Her finner du også Lonevåg Nærsenter med bla. frisør, apotek og dagligvarebutikk. Båthavn og bussterminal ligger også her. Forøvrig er det busstopp mer eller mindre i tomtegrensen.

Med andre ord er dette en beliggenhet som passer utmerket for både de som har barn i hus og for voksne som ønsker en praktisk hverdag.

Tomt
Eiet tomt, 6543 kvm

Ferdigattest / midlertidig brukstillatelse
Det foreligger ingen tillatelser på eiendommen pr. idag.

Kommunale avgifter
En må påregne kommunale avgifter etter ferdigstillelse av tiltak. Tiltakets karakter vil påvirke avgiftens størrelse.
Dette blir fastsatt av Osterøy kommune når tiltaket er ferdigstilt.

Formuesverdi
Formuesverdien er ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av skatteetaten etter en beregningsmodell om boligen er primær eller sekundær. Formuesverdien for primærbolig utgjør 25% av beregnet markedsverdi og  90% av sekundærbolig for 2019 og 2020. Det gjøres oppmerksom på at kjøper selv må sende inn opplysninger om adresse, areal, boligtype og byggeår til skattemyndighetene. Det tas forbehold om endring av satser.

Diverse
Det har vært søkt om dispensasjon fra reguleringsplanens byggegrense. Denne søknaden ble avslått av Osterøy kommune. Tegninger og plansak kan oversendes ved henvendelse til megler.

Kommunen har i følge hjemmelshaver ytret ønske om å kjøpe grunn langs eiendommen for å bygge fortau. Eier har i den forbindelse tidligere gitt innspill til kommunen om at det må tilrettelegges for fornuftige avkjørsler til eiendommen før et salg kan aksepteres. Tilbudet er derfor foreløpig ikke godtatt.

Annet
Vi i EIE eiendomsmegling Bergen etterstreber å ha de beste boligannonsene i Norge og vi er stolte av å ha tilknyttet oss det som etter vår mening er de beste på styling og bilder i landet. Heem Boligstyling og fotografene i Field jobber eksklusivt for EIE eiendomsmegling i Bergen. Slik kan vi love det beste resultatet for våre kunder.

Rett til fritt å velge megler:
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Radonmåling
Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

Erklæring tinglyst 22.08.1986 med dagboknr 6694 vedrørende kloakk, vann og overvannsordning over eiendom bnr 293 og gnr 14. Det er gitt tillatelse for kommunen å anlegge ledningsnett i grunnen.

Vei/vann/kloakk
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, i følge Osterøy kommune. Eiendommen er pr. i dag ikke tilkoblet offentlig vann og avløp, og kjøper må påregne kostnader både ved fremlegging og påkobling.

Regulering
Området er regulert til bolig, nærmere bestemt lavblokk. Reguleringsplanen åpner for å bygge maksimalt fire boetasjer over planert terreng. Utformingen av bygget skal følge terreng som for terrasserte bygninger. Dersom man velger pulttak skal takvinkel følge stigning på terrenget. Det er anledning til å anlegge parkering og gjesteparkering i underetasje.

PlanID: 46302015001

Plannamn: Områderegulering Lonevåg

Her er utklipp av enkelte bestemmelser som gir et kortfattet overblikk av muligheter og begrensninger:

Det foreligger rekkefølgekrav for utbygging. Før det blir gitt igangsettelsestillatelse skal det foreligge gjennomføringsavtale for bygging av avkjørsel med eier av veg. Før det blir gitt midlertidig brukstillatelse skal det opparbeides fortau.

Byggegrense over bakkenivå er 25 meter fra senterlinje i kjøreveg sør for tomten.

Planeringshøyde: Kote +40
Maksimum mønehøyde: Kote +56
Maksimum gesimshøyde: Kote +52,5
Utnyttelsesgrad: 80% BYA

Odel og konsesjon
Når tomten er ubebygget kreves det egenerklæring om konsesjonsfrihet. Dvs. at kjøper må erklære på eget fastsatt skjema at eiendommen ikke er konsesjonspliktig, eller at bruken av eiendommen ikke vil utløse konsesjon. Det er en forutsetning for avtalen at egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet fylles ut av kjøper, og at denne godkjennes av kommunen før overtakelse av eiendommen finner sted. Det vil ikke kunne foretas oppgjør før egenerklæringsskjema foreligger i signert og godkjent stand.

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
kr 3 390 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
kr 200,- (Pantattest kjøper)
kr 500,- (Tingl.gebyr pantedokument)
kr 500,- (Tingl.gebyr skjøte)
kr 84 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 390 000,-))
--------------------------------------------------------
kr 85 950,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 3 475 950,- (Totalpris inkl omkostninger)

Boligselgerforsikring
Det er ikke tegnet boligselgerforsikring ifbm. salget. Det er likevel utarbeidet en egenerklæring som interessenter bør gjøre seg kjent med før budgivning. Egenerklæringsskjema er vedlagt salgsoppgaven.

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller kjøpers konto i norsk finansinstitusjon. Eventuell egenkapital skal innbetales i én samlet betaling fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

Dersom annen betalingsplan er ønskelig må dette avklares med megler før eventuelt bud inngis.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:

Avis - Halvside (Kr.6 250)
Oppgjør (Kr.7 990)
Overtagelse (Kr.2 990)
Salgsgaranti (Kr.5 000)
Visningshonorar (Kr.2 990)
Dronefoto (Kr.2 500)
Avis - helside (Kr.12 500)
DM (Kr.3 500)
Grunnpakke (Kr.14 990)
Innhenting av informasjon fra forretningsfører (Kr.4 275)
Kostnad for utsatt betaling (Factoring) (Kr.2 490)
Markedspakke 1 (Kr.14 990)
Markedspakke 2 (Kr.18 990)
Markedspakke 3 (Kr.20 990)
Totalt kr. (Kr.120 445)
Dersom handelen ikke kommer i stand skal selger betale kr. 0,-.

Oppdragsnummer
26-23-0170

Budgivning
Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi gjør oppmerksom på at det i forbrukerforhold ikke kan inngis bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn dette. Hos EIE stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, vedlagt i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist.

Eiendomsmegler har ikke ansvar for forsinkelser som skyldes tekniske feil. Akseptfristen er absolutt, det vil si at selger må akseptere budet og kjøper meddeles aksepten innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter inngivelse av bud til tett opp mot akseptfristen på et annet bud er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler og/eller megler rekker å bringe budet videre til selger. Husk alltid å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt og kan formidles til selger. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning.

Alle bud og budforhøyelser skal være skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt, og budet skal signeres av budgiver. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud før disse kravene er oppfylt. Vi oppfordrer til å inngi bud elektronisk, ved å trykke på "Gå til budgivning" på eiendommens hjemmeside på eie.no eller ved å trykke på knappen "Gi bud" i finn-annonsen. Ved å benytte denne tjenesten vil vilkårene om legitimasjon og signatur fra budgiver være oppfylt. Som kjøper og selger hos EIE vil du få tilsendt budjournalen etter at handel er inngått. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournalen i anonymisert form. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Boligkjøperpakke og boligkjøperforsikring
EIE har sammen med vår samarbeidspartner lansert et gunstig forsikringskonsept for deg som kjøper bolig gjennom EIE.

Kjøpere (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. husforsikring, innboforsikring, dobbel rentedekning, flytteforsikring og boligkjøperforsikring som gir deg juridisk bistand dersom du ønsker å reklamere på boligkjøpet. Kjøpere (ikke juridiske personer) kan også velge å kun tegne boligkjøperforsikring.

Boligkjøperpakken/boligkjøperforsikring må tegnes senest i forbindelse med kontraktsmøtet.

 Produktark for boligkjøperpakken og boligkjøperforsikring ligger vedlagt i salgsoppgaven. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Lovanvendelse
Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakkyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking
Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvitvaskingsloven pålegger megler å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket misligholder kjøper avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens bestemmelser om mislighold og forsinkelse.

Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil EIE eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Personvern
Som interessent, budgiver og kjøper vil dine personopplysninger bli registrert og lagret.  Som eiendomsmeglingsforetak har vi plikt til å oppbevare kontrakter og dokumenter i minst 10 år, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 3-7 (3). Dette innebærer at mulighetene for å få slettet personopplysninger er begrenset. Du kan lese om vår behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring på https://eie.no/eiendom/personvernerklaering

Avdeling
Mekleriet Nybygg Bergen AS
EIE nybygg Bergen
Org. nr: 928146669
Nesttunbrekka 95
5221 Nesttun
Tlf: 93 49 14 14

Ansvarlig megler
Eiendomsmegler MNEF | Daglig leder | Partner Helene K. Mathiesen

Saksbehandlere
Helene K. Mathiesen
EIE nybygg Bergen
Eiendomsmegler MNEF | Daglig leder | Partner
Mob: 93 49 14 14 / E-post: hkm@eie.no

Susanne Hulsman
Eiendomsmegler MNEF | Partner
Mob: 91 55 88 63
[/ E-post: shh@eie.no

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Tomt Fotlandsvegen
For mer om objektet
Tomt Fotlandsvegen

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: