Bilde 1 av Vesteråvegen 1136 og 1138Bilde 2 av Vesteråvegen 1136 og 1138
Digital salgsoppgave
Vesteråvegen 1136 og 1138

7863 Overhalla • Overhalla kommune

Det gjøres oppmerksom på at tjenesten «Spør om boligen» er en betaversjon

Tjenesten er AI-drevet med OpenAI sin GPT-motor, og den kan derfor gi ufullstendige svar og gjøre feil.

Ved å velge å benytte tjenesten bekrefter du å være kjent med at dette er en betaversjon som er under utprøving, og at opplysningene som fremkommer ikke er tilstrekkelig til å inngi bud eller inngå avtale om kjøp. Som interessent/budgiver er du selv ansvarlig for å gjøre deg kjent med opplysningene om boligen som gis i salgsdokumentene slik som bla. tilstandsrapport, salgsoppgave og egenerklæring.

Still et spørsmål og jeg skal forsøke å finne svaret for deg.

Du kan bruke et naturlig språk, og stille spørsmål som:

  • "Hvor mange soverom er det?"
  • "Er det noe i tilstandsrapporten jeg bør merke meg?"
  • "Hvordan er utsikten?"

Takk for tilbakemeldingen!

Det gjøres oppmerksom på at tjenesten «Spør om boligen» er AI-drevet med OpenAI sin GPT-motor, og den kan derfor gi ufullstendige svar og gjøre feil. Opplysningene som fremkommer ved bruk av denne tjenesten er ikke tilstrekkelig til å inngi bud eller inngå avtale om kjøp. Som interessent/budgiver er du selv ansvarlig for å gjøre deg kjent med opplysningene om boligen som gis i salgsdokumentene slik som bla. tilstandsrapport, salgsoppgave og egenerklæring.
Prisantydning

kr 1 350 000

Omkostninger: kr 44 850Totalpris: kr 1 394 850
To tømmerhytter med unik beliggenhet - Stort potensiale - Gode solforhold - Skjermet beliggenhet
icon

Unngå doble renteutgifter

Last ned salgsoppgaveVis i kart
Boligtype
Fritidseiendom
Eierform
Selveier
Antall soverom
2 soverom
Primærrom (P-ROM)
33 m²
Bruksareal (BRA)
78 m²
Kommunale avgifter
kr 269 / Mnd
Prisantydning
kr 1 350 000
Omkostninger
kr 44 850
Totalpris
kr 1 394 850
Byggeår
2014
Tomt
Punktfestetomt m²
Oppdragsnummer
370230068
card-default

Anders Fjær

Eiendomsmegler / Fagansvarlig
Les om Anders
Meld interesse

Få informasjon og oppdatering om denne boligen

Meld interesse
Prisantydningkr 1 350 000,-
Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 350 000,-)kr 33 750,-
Pantattest kjøperkr 200,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 500,-
Tingl.gebyr skjøtekr 500,-
Boligkjøperpakke If (valgfritt)kr 9 900,-
  
Totalpris kr 1 394 850
Eiendom
Vesteråvegen 1136 og 1138, 7863 Overhalla

Matrikkel
Gnr. 87 Bnr. 1 Fnr. 33 i Overhalla kommune

Boligtype
Fritidseiendom

Eierform
Selveier

Antall soverom
2

Byggeår
2014

Tomt
Punktfestetomt

Grunneier: Statskog SF.
Fester: Øistein Helge Løvmo.
Festeavgift: kr. 5.560,-
Reguleres iht.: Konsumprisindeks.
Neste gang i: 2023.
Skal grunneier godkjenne ny eier: Ja.
Har grunneier forkjøpsrett: Nei.
Kan tomten innløses: Nei.

Bortfester har panterett i festerett og bygninger på tomta for skyldig festeavgift for de siste tre årene. Panteretten går foran alle rettsstiftelser som festeren har påheftet tomta.

Prisantydning
1 350 000

Tilstandsrapport
Det er ikke innhentet offentlig godkjent tilstandsrapport.

Totalpris inkl. omkostninger
kr 1 350 000,- (Prisantydning)
Omkostninger:

kr 200,- (Pantattest kjøper)

kr 500,- (Tingl.gebyr pantedokument)

kr 500,- (Tingl.gebyr skjøte)

kr 33 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 350 000,-))

--------------------------------------------------------

kr 34 950,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)

--------------------------------------------------------

kr 1 384 950,- (Totalpris inkl omkostninger)

Kommunale avgifter
Kr. 3 228 pr. år

Eier
Øistein Helge Løvmo

Parkering
Flere biloppstillingsplasser på eiendommen.

Bebyggelse
Byggeår: 2014

Det er ikke foretatt arealoppmåling, og megler støtter seg på rapport fra kommunen og tegnnger.
Der opplyses den minste hytta å være 33 kvm og uteboden 15 kvm.
Den hytta som ikke er innredet er på 45 kvm.

Tomt
Punktfestetomt, kvm

Grunneier: Statskog SF.
Fester: Øistein Helge Løvmo.
Festeavgift: kr. 5.560,-
Reguleres iht.: Konsumprisindeks.
Neste gang i: 2023.
Skal grunneier godkjenne ny eier: Ja.
Har grunneier forkjøpsrett: Nei.
Kan tomten innløses: Nei.

Bortfester har panterett i festerett og bygninger på tomta for skyldig festeavgift for de siste tre årene. Panteretten går foran alle rettsstiftelser som festeren har påheftet tomta.

Adkomst
Sving opp mot Vesteråa fra Sørsivegen og følg Vesteråvegen i ca. 15 minutter. Da ligger eiendommen på venstre side av vegen med bilveg helt frem.

Det vil bli godt skiltet med visningsskilt fra EIE Eiendomsmegling under annonserte visninger.

Inneholder
Hytte 1136:
Tegninger viser følgende:
Primærrom:
Stue, kjøkken, 2 soverom, gang og vindfang.
Sekundærrom:
Bod.

Hytte 1138:
Denne hytta er ikke innredet, men har unike muligheter. Diverse materialer som var tiltenkt innredning følger med handelen

Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Dagens bruk av rommet kan være i strid med byggteknisk forskrift og/eller mangle godkjenning fra kommunen for den aktuelle bruken. Risiko for evt. bruk og manglende godkjenning hviler på kjøper

Bruksareal
Bruksareal: 78 kvm

Standard
Det er ikke innlagt strøm, men det benyttes et aggregat som lader et 12 volts batteri inn til den ene hytta og boden.

Den største hytta er ikke innredet.

Selger opplyser i sin egenerklæring om at:
- Arbeid på elanlegg er utført av selger selv. 12V anlegg og aggregat 2020.
- Arbeid på terrasse/tak/fasade utført av selger.
- Det har vært midlertidig brukstilatelse fram til dags dato. Ferdigattest vil bli utstedt uke 14 på den minste hytten, rest selges som det er/forevist.

Det er ikke rekvirert noen tilstandsrapport i forbindelse med dette salget. Kjøper oppfordres til en nøye sjekk av boligen, gjerne sammen med fagfolk.

Rapport fra brannvesen:
Nr. 1136: Ikke utført feiing. Siste tilsyn var 28.07.21.

Merknader:
- Røykvarsler ikke funnet ved tilsyn.
- Slokkemateriell ikke funnet ved tilsyn.

Nr. 1138: Det er ikke registrert løp på bygningen.

Ferdigattest / midlertidig brukstillatelse
Ferdigattest foreligger på den minste hytta, datert 07.06.22
Igangsettingstillatelse gitt for begge hytter, datert 20.03.2012.
Den største hytta hytta er p.t. ikke innredet. (nr. 1138)

Dagens bruk avviker fra byggegodkjente tegninger. Kjøkkeninnredningen er flyttet og det er innredet et ekstra rom som i dag benyttes som bod. Veggen mot soverommene er sammenhengede og de har hver sin dør

Elektrisk anlegg
Det gjøres oppmerksom på at en tilstandsrapport kun inneholder en forenklet kontroll av det elektriske anlegget.
Det fremgår av selgers egenerklæring/den bygningskyndiges tilstandsrapport at det mangler/ikke er fremlagt samsvarserklæring (er) for hele/deler av det elektriske anlegget.

Oppvarming
Vedfyring.
Ikke innlagt strøm. Den minste hytta og boden har agregat som lader 12v batteri.

Energimerking
Selger er ansvarlig for at boligen har energiattest. Frittstående bygninger under 50 kvm er unntatt. Det foreligger ikke energiattest for disse hyttene.

Kommunale avgifter
Kr. 3 228 pr. år
Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjoner i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer i gebyrer/avgifter.

De kommunale avgiftene inkluderer hytterenovasjon, feiing og eiendomsskatt.
Kommunen har legalpant i eiendommen, hvilket er en generell heftelse for alle eiendommer tilknyttet kommunale tjenester.

Eiendomsskatt
Eiendomsskatt er beregnet til:

Forsikring med polisenummer
WaterCircles Polisenummer: 1174798

Formuesverdi
Eiendommen mangler formuesverdi i Altinn
Skatteetaten kalkulator viser kr. 12.082,- i formuesverdi for 1136

Tekniske installasjoner
TV-tuner følger ikke med objektet, da det følger abonnementet til eier.

Diverse
Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om ev. mistenkelige transaksjoner.

Salgsoppgaven er gjennomlest og godkjent av selger.

Alt møblement og hvitevarer medfølger handelen. Kun personlige eiendeler blir fjernet.
For info om hva som normalt følger med i en handel, se NEF`S løsøreliste.

Forsikring: WaterCircles Forsikring, polisenr. 1174798

Det betales ca kr 2.000,- pr år for vedlikehold og brøyting av vei.

Radonmåling
Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.


Følgende heftelser er tinglyst i eiendommen:
Dagboknr.  955013, tinglyst 17.11.2011 - Festekontrakt.

Festeavtale
Eierform: Punktfestetomt, Festeavgift: 5560

Utleie
For fritidseiendom som du selv bruker til fritidsformål i rimelig omfang, vil utleieinntekter inntil 10 000 kroner årlig være skattefrie.

Vei/vann/kloakk
Hyttene har ikke innlagt vann. Utedo i det minste uthuset.Det er tegnet inn toalett i den største hytta, men det er ikke satt inn noe.

Privat vei til eiendommen. Vedlikehold på veien blir gjort av veibyggerlaget, brøyting på vinteren blir gjort i regi av Hytteforeningen, dette koster ca. kr. 2.000,- pr. år.

Regulering
Eiendommen er regulert til: LNF-F - område hvor spredt fritidsbebyggelse er tillatt..
Gjeldende plan er: Kommuneplanens arealdel.
Datert: 17.04.2007.

Utdrag fra bestemmelsene:
- Fritidsbebyggelse i områdene H1, H2, H5 og H6 kan ikke oppføres nærmere vatnet enn 50 meter.
- Fritidsbebyggelsen skal ikke etableres på en slik måte at den hindrer allmennhetens mulighet for fri ferdsel i området.
- Bebyggelsen skal ha maks. rafthøyde på 2,5 m og saltak med takvinkel på minimum 22°.
- Fasader og fargevalg skal tilpasses omkringliggende terreng og vegetasjon
- Taktekke skal være av matt, ikke- reflekterende, materiale

Kart og reguleringsplan kan fås ved henvedelse til megler.

Eiendommen ligger i LNF-område (Landbruks-, natur- og friluftsområder). Dette kan medføre begrensninger når det gjelder utvikling av eiendommen. Megler oppfordrer interessenter til å kontakte kommunen ved spørsmål rundt dette.

Odel og konsesjon
Søknad om konsesjon påkrevet: Nei
Egenerklæring om konsesjonfrihet påkrevet: Nei

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
kr 1 490 000,- (Prisantydning)
Omkostninger:

kr 200,- (Pantattest kjøper)

kr 500,- (Tingl.gebyr pantedokument)

kr 500,- (Tingl.gebyr skjøte)

kr 37 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 490 000,-))

--------------------------------------------------------

kr 38 450,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)

--------------------------------------------------------

kr 1 528 450,- (Totalpris inkl omkostninger)

Boligselgerforsikring
Det er ikke tegnet boligselgerforsikring ifbm. salget. Det er likevel utarbeidet en egenerklæring som interessenter bør gjøre seg kjent med før budgivning. Egenerklæringsskjema er vedlagt salgsoppgaven.

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller kjøpers konto i norsk finansinstitusjon. Eventuell egenkapital skal innbetales i én samlet betaling fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

Vederlaget
Når handel er kommet i stand, har megler krav på følgende vederlag:
Provisjon kr. 38.000,-

Tilrettelegging kr. 16.900,-

Visninger kr. 2.500,-

Kontroll av hjemmel og heftelser kr. 1.000,-

Oppgjørshonorar kr. 5.000,-

Markedspakke kr. 11.900,-
I tillegg dekker selger utlegg meglersselskapet måtte ha med saken.
Dersom handel ikke kommer i stand, eller oppdraget sies opp har megler krav på kr. 10.000,- for det
utførte salgsarbeid, tilrettelegging, avtalt markedsføring og utlegg.

Oppdragsnummer
370-23-0068

Budgivning
Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi gjør oppmerksom på at det i forbrukerforhold ikke kan inngis bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn dette. Hos EIE stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, vedlagt i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist.

Eiendomsmegler har ikke ansvar for forsinkelser som skyldes tekniske feil. Akseptfristen er absolutt, det vil si at selger må akseptere budet og kjøper meddeles aksepten innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter inngivelse av bud til tett opp mot akseptfristen på et annet bud er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler og/eller megler rekker å bringe budet videre til selger. Husk alltid å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt og kan formidles til selger. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning.

Alle bud og budforhøyelser skal være skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt, og budet skal signeres av budgiver. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud før disse kravene er oppfylt. Vi oppfordrer til å inngi bud elektronisk, ved å trykke på "Gå til budgivning" på eiendommens hjemmeside på eie.no eller ved å trykke på knappen "Gi bud" i finn-annonsen. Ved å benytte denne tjenesten vil vilkårene om legitimasjon og signatur fra budgiver være oppfylt. Som kjøper og selger hos EIE vil du få tilsendt budjournalen etter at handel er inngått. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournalen i anonymisert form. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Hyttepakken og boligkjøperfo
EIE har sammen med vår samarbeidspartner lansert et gunstig forsikringskonsept for deg som kjøper fritidsbolig gjennom EIE.

Kjøpere (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Hyttepakken. Denne kan inkludere bl.a. husforsikring, innboforsikring, dobbel rentedekning, flytteforsikring og boligkjøperforsikring som gir deg juridisk bistand dersom du ønsker å reklamere på boligkjøpet. Kjøpere (ikke juridiske personer) kan også velge å kun tegne boligkjøperforsikring i forbindelse med kjøpet av fritidsboligen.

Hyttepakken/boligkjøperforsikring må tegnes senest i forbindelse med kontraktsmøtet.

Produktark for Hyttepakken og boligkjøperforsikring ligger vedlagt i salgsoppgaven. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Lovanvendelse
Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakkyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking
Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvitvaskingsloven pålegger megler å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket misligholder kjøper avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens bestemmelser om mislighold og forsinkelse.

Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil EIE eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Personvern
Som interessent, budgiver og kjøper vil dine personopplysninger bli registrert og lagret.  Som eiendomsmeglingsforetak har vi plikt til å oppbevare kontrakter og dokumenter i minst 10 år, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 3-7 (3). Dette innebærer at mulighetene for å få slettet personopplysninger er begrenset. Du kan lese om vår behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring på https://eie.no/eiendom/personvernerklaering

Avdeling
Trøndelag Eiendomsmegling AS
EIE Innherred
Org. nr:914150558
Håkon Den Godes gate 11
7600 Levanger
Tlf: 48 89 18 70

Ansvarlig megler
Eiendomsmegler / Fagansvarlig Anders Fjær

Saksbehandlere
Anders Fjær
EIE Innherred
Eiendomsmegler / Fagansvarlig
Mob: 97 41 49 24 / E-post: af@eie.no


Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Vesteråvegen 1136 og 1138
For mer om objektet
Vesteråvegen 1136 og 1138

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: