Bilde 1 av Sollia Bilde 2 av Sollia
Digital salgsoppgave
Sollia

5379 Steinsland • Øygarden kommune

Prisantydning

kr 2 250 000

Omkostninger: kr 7 619Totalpris: kr 2 257 619
Forlandsvågen | Prosjekterert tomannsbolig. Parkering på egen tomt. Velg din egen planløsning! Lav dok.avg.
Vis i kartLast ned denne salgsoppgaven
Boligtype
Tomannsbolig
Eierform
Eierseksjon
Eierseksjon
2
Antall soverom
3 soverom
Primærrom (P-ROM)
104 m²
Bruksareal (BRA)
107 m²
Prisantydning
kr 2 250 000
Omkostninger
kr 7 619
Totalpris
kr 2 257 619
Byggeår
2019
Tomt
Fellestomt 792 m²
Oppdragsnummer
95200003
card-default

Tarek André Bergfjord

Partner | Salgsleder | Eiendomsmegler
Les om Tarek
Prisantydningkr 2 250 000,-
Pantattest kjøperkr 199,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 250 000,-)kr 6 250,-
  
Totalpris kr 2 257 619
Eiendom
Sollia, 5379, Steinsland

Matrikkel
Gnr. 115 bnr. 439 snr. 2 i Øygarden kommune

Eierform
Eierseksjon

Areal
Primærrom: 69 kvm. Bruksareal 74 kvm.

Antall soverom
3

Byggeår
2019

Tomt
Fellestomt 792 m²

Prisantydning
2 250 000

Totalpris inkl. omkostninger
2 250 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
199,50 (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
6 250,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 250 000,-))

7 619,50 (Omkostninger totalt)

2 257 619,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

Felleskostnad
Det vil bli satt en sum for felleskostnader i vedtektene. Disse er ikke endelig fastsatt. Sameiet vil få egne vedtekter.

Kommunale avgifter
Det vil tilkomme kommunale avgifter og renovasjon for hver enkelt bolig. Avgift er ikke fastsatt pr. dags dato.

Parkering
Gode pakeringsmuligheter på egen tomt.

Eier
Rett hjem eiendommer as

Beliggenhet
Sollia 15A er en lekker halvpart av tomannsbolig i naturskjønne og barnevennlige omgivelser uten gjennomgangstrafikk. Eiendommen ligger åpent til i det nyetablerte boligområdet ved den lille toppen Sollia på Forland.

Det er et flott turterreng i nærområdet og kun få minutter til sjø. Kort vei til barnehage, barneskole, ungdomsskole, nærbutikk og offentlig kommunikasjon. Med bil tar det ca. 30 minutter til Sartor Storsenter og ca. 15 minutter til Sund senter. Til Bergen sentrum bruker man ca. 45 minutter med bil.

Tomt
Fellestomt, 792 m²

Byggemåte
Konstruksjon og utførelse oppfyller kravene i Plan og Bygningsloven, med tilhørende forskrift

TEK17.

Bygget er utført med bærende konstruksjoner i tre. Betongsåle.

Det gjøres også oppmerksom på at trematerialer er et levende materiale som beveger seg med

forskjellige fukt- og temperaturforhold som det kan være i en bolig. Dette kan/vil medføre sprekker, krymping eller svelling, noe utbygger ikke kan ta ansvar for

Primærrom
Primærrom: 104 kvm

Arealer er hentet fra byggetegninger og er ikke kontrollmålt.

Bruksareal
Bruksareal: 107 kvm

Boder
Det vil bli bygget en utvendig bod på 5 kvm før overtagelse.

Standard
For utfyllende tekniske standard for øvrig henvises det til leveransebeskrivelse.

Ferdigattest
Det er sendt inn søknad om ferdigattest. Dette vil foreligge innen overtagelse.

Energimerking
Energiattest er ikke innhentet.

Forsikring med polisenummer
Frem til overtagelse vil eiendommen og utomhusarealer være forsikret av utbygger. Kjøper må selv besørge egen byggforsikring, samt innbo- og løsøreforsikring.

Formuesverdi
Formuesverdi for denne eiendommen foreligger ikke ettersom boligen er nyoppført. Utgjør normalt 25% av boligens verdi for primærbolig, og 80% av boligens verdi for sekundærbolig (for ligningsåret 2016)

Tekniske installasjoner:
TV-tuner følger ikke med objektet, da det følger abonnementet til eier.

Annet
Alle rom ryddes, kostes og støvsuges før overlevering. Innvendige overflater blir vasket en gang. Før bruk bør kjøper foreta finvask av boligen. Utvendige private arealer og felles arealer ryddes for byggavfall.

Mindre gjenstander som spiker, skrues mm kan forekomme. I nye bygg vil det normalt oppstå svinnriss, sprekker i tapet, maling mv. ved skjøter og sammenføyninger, dels på grunn av uttørking av materialer. Det påpekes spesielt at sprekker i materialoverganger og mellom tak og vegg og i hjørner ikke kan forlanges utbedret, så lenge disse ikke innebærer avvik fra god håndverksmessig standard.

Boligen er grunnet og vil trenge maling innen et år.

Radonmåling
Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre sameierne/sameiet har panterett i seksjonen for felleskostnader samt andre krav som følge av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for den enkelte bruksenhet overstiger 2 ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt tvangsdekning besluttes gjennomført, jf. lov om eierseksjoner § 31 første ledd. Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Kjøper er gjort kjent med at ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn 2 boligseksjoner i samme eierseksjonssameie, jf. lov om eierseksjoner § 23, første ledd

Utleie
Hele eller deler av boligen kan fritt leies ut.

Vei/vann/kloakk
Eiendommen har adkomst via privat vei med felles vedlikeholdsansvar.

Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger.

Vi gjør oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er der normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

Regulering
Området er regulert til boligformål.

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
2 250 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
199,50 (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
6 250,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 250 000,-))

7 619,50 (Omkostninger totalt)

2 257 619,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

Boligselgerforsikring
Det er ikke tegnet boligselgerforsikring ifbm. salget.

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(hvitvaskingsloven) pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:

Fastpris 50.000,
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Garantier
Det stilles garantier i henhold til Bustadoppføringslovas bestemmelser.

Oppdragsnummer
95-20-0003

Budgivning
Som kjøper og selger hos Eie vil du få forelagt budjournalen på kontraktsmøtet. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden.Vi gjør oppmerksom på at ingen bud kan ha akseptfrist før minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. I henhold til gjeldende regler kan megler ikke formidle bud med akseptfrist kortere enn dette.

Hos Eie stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, se bilag til budskjema i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Boligkjøperpakke
Eie har i samarbeid med If lansert et gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. husforsikring, innboforsikring, dobbel rente dekning, flytteforsikring og Boligkjøperforsikring som gir deg juridisk bistand dersom du ønsker å reklamere på boligkjøpet. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Avdeling
Mekleriet Vest AS
Eie Bergen Vest
Org. nr:823590342
Hallheimslien 12
5184 Olsvik
Tlf: 55 50 03 00, Fax:

Ansvarlig megler
Partner | Salgsleder | Eiendomsmegler Tarek André Bergfjord

Saksbehandlere
Tarek André Bergfjord
Eie Bergen Vest
Partner | Salgsleder | Eiendomsmegler
Mob: 46 63 62 55 / E-post: tab@eie.no

Eie Bergen Vest
/

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Bilde 3 av Sollia
For mer om objektet
Sollia

Kontakt megleren

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.