Bilde 1 av Marikollåsen - felt for blokker og konsentrert bebyggelse BBB1, BBB2 og BKS2Bilde 2 av Marikollåsen - felt for blokker og konsentrert bebyggelse BBB1, BBB2 og BKS2
Digital salgsoppgave
Marikollåsen - felt for blokker og konsentrert bebyggelse BBB1, BBB2 og BKS2

2008 Fjerdingby • Rælingen kommune

Prisantydning

kr 79 000 000

Omkostninger: kr 1 976 370Totalpris: kr 80 976 370
Attraktivt tomtefelt for blokker og konsentrert bebyggelse - Mulighet for skiløype gjennom feltet og marka som nabo
icon

Unngå doble renteutgifter

Se bladbar salgsoppgaveLast ned denne salgsoppgavenVis i kart
Boligtype
Boligtomt
Eierform
Selveier
Prisantydning
kr 79 000 000
Omkostninger
kr 1 976 370
Totalpris
kr 80 976 370
Tomt
Eiet tomt 8508 m²
Oppdragsnummer
77230020
Meld interesse

Få informasjon og oppdatering om denne boligen

Meld interesse
Prisantydningkr 79 000 000,-
Pantattest kjøperkr 200,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 79 000 000,-)kr 1 975 000,-
  
Totalpris kr 80 976 370
Eiendom
Marikollåsen - felt for blokker og konsentrert bebyggelse BBB1, BBB2 og BKS2, 2008 Fjerdingby

Matrikkel
Parsell av Gnr. 98 Bnr. 156 i Rælingen kommune, eiendommene er under fradeling og vil få tildelt eget gnr og bnr før overtagelse.

Boligtype
Boligtomt

Eierform
Selveier

Tomt
Ca. 8 373 kvm.
Det kan her bli mindre avvik etter fradeling, uten endring av kjøpesum.

Prisantydning
79 000 000

Totalpris inkl. omkostninger
kr 79 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
kr 200,- (Pantattest kjøper)
kr 585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
kr 585,- (Tingl.gebyr skjøte)
kr 1 975 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 79 000 000,-))
--------------------------------------------------------
kr 1 976 370,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 80 976 370,- (Totalpris inkl omkostninger)

Eier
Obos Block Watne AS

Beskrivelse
Velkommen til Marikollåsen!

EIE eiendomsmegling v/ Alexander Søvik har nå til salgs et attraktivt tomteområde regulert til blokkbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse.  Tomten ligger i utviklingsområdet Marikollåsen i Rælingen, kun 10 minutter fra Lillestrøm sentrum. Området ligger på et høydedrag med utsikt, og er et attraktivt og meget spennende nytt boligfelt. Infrastruktur er påbegynt og tomten leveres grovsprengt med vann og kloakk til tomtegrense.
Estimert overtagelse for tomten er 4. kvartal 2023

Parkering
Parkeringskjeller må etableres. Innkjøring til P-kjeller fra offentlig vei, for øvrig i henhold til teknisk plan for området.

Beliggenhet
Marikollåsen ligger på et høydedrag sentralt i Rælingen kommune. Fra området er det kort avstand til bussforbindelse, servicetilbud på Marikollen torg og en kort kjøretur til Lillestrøm sentrum. Området er under utvikling, og vil bli et særdeles spennende og attraktivt boligområde med blant annet tilrettelagte turstier og mulighet for skiløyper som går gjennom boligområdet og ut i Østmarka.

På Marikollen Torg har du alt du trenger i hverdagen i umiddelbar nærhet. I første etasje av bygget er det en ny Rema 1000-butikk, apotek, frisørsalong og restauranter. I nabobygget, Ravinen kultur og familiesenter vil du finne bakeri som sikrer deg rykende ferskt brød til frokosten. Ønsker du ytterligere servicetilbud er det ikke langt til Lillestrøm sentrum, Oslo eller Strømmen Storsenter med over 200 butikker.

Marikollåsen ligger helt i kanten av Østmarka. Populære turområder i nærheten er Myrdammen, Åmotdammen og Ramstadsjøen som alle har fine badeplasser. Østmarkas beste utsikt får du fra Bjønnåsen. Herfra er Holmenkollen og Tryvannstårnet godt synlig, og er du heldig med været kan du se helt til Blefjell og Gaustatoppen. Et nydelig sted for både en morgentur og for å nyte solnedgangen.

Det er gode bussforbindelser i området, både mot Lillestrøm, Lørenskog med Ahus og Enebakk.

Tomt
Eiet tomt, 8508 kvm
BBB1: 1825m2
BKS2: 3363m2
BBB2: 3185m2
Arealene er ca. arealer og tomtene vil fradeles etter at vei er ferdig (bl.a noe justering ved breddeutvidelse i sving)

Det er en forutsetning for avtalen at egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet fylles ut av kjøper, og at denne godkjennes av kommunen før overtakelse av eiendommen finner sted. Det vil ikke kunne foretas oppgjør før egenerklæringsskjema foreligger i signert og godkjent stand.

Adkomst
Se vedlagt kartskisse i annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra ønsket startsted til den aktuelle boligen.

Da infrastruktur er under opparbeidelse er det på grunn av sikkerhet ikke tillatt å gå inn på tomteområdet i egen regi. Ta kontakt med megler for å avtale en tomtebefaring.

Eiendomsskatt
Det er ikke innført eiendomsskatt i kommunen p.t.

Diverse
- Vedlagte reguleringskart er ikke i målestokk.
- Vedlagte illustrasjonsbilder er kun forslag. Kjøper har selv ansvar for opptegning og søknad til kommunen.
- Det vil bli tinglyst pliktig medlemsskap i områdets velforening/huseierlag.
- Det vil bli tinglyst nødvendige erklæringer i forhold til kommunens rettighet for å anlegge og vedlikeholde ledninger
- Eiendommen er under fradelig og endelig gnr og bnr vil bli tildelt senere.
- Utbyggingsavtale ligger som vedlegg i salgsoppgaven.
- Alle lekeplasser, herunder lekeplassene BLK2 og BLK3 er felles for alle boenheter innenfor planområdet. Organiseringen av fellesarealer, herunder lekeplasser er ikke avklart. Det påhviler opparbeidelsesplikt for kjøper av BBB1, BBB2 og BKS2 på lekeplassene BLK2 og BLK3 i henhold til reguleringsbestemmelsene.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Kjøper gjøres oppmerksom på at det vil bli tinglyst servitutter i henhold til bestemmelser i områdeplan og detaljreguleringsplan, blant annet i forbindelse med pliktig medlemsskap i velforening, huseierforening etc. Det vil også tinglyses servitutter i forhold til vann- og avløp, vei, renovasjon, etc., samt noen forhold fra utbyggingsplan.


Vei/vann/kloakk
Innkjøring til parkeringskjeller vil bli fra offentlig vei.
Tomtene vil være tilknyttet offentlig vann og avløp. Innstikk til vann og avløp vil ifølge selger bli lagt ca. 2 meter inn på tomteområde.

Regulering
BBB1-2 er regulert til blokkbebyggelse/leilighetsbygg, mens BKS2 er regulert til konsentrert småhusbebyggelse i detaljregulering for Hansefellåsen Sør datert 13.02.2020, sist revidert 18.05.2022. Utbygger, OBOS Block Watne AS, har klaget på bestemmelsene den 10.08.2022, tilbakemelding/klage ligger som vedlegg i salgsoppgaven

Tillatt boligtype og grad av utnytting %BYA
BKS2 %BYA: 35%
BBB1-2 %BYA: 35%

For ytterligere informasjon henvises det forøvrig til reguleringsbestemmelsene vedlagt i salgsoppgaven. Ta kontakt med megler ved spørsmål.

Overtagelse
Infrastruktur på området er under opparbeidelse, og tidligste tilgang på eiendommen er estimert til 4. kvartal  2023. Besiktigelse og oppmåling vil være mulig.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
kr 79 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
kr 200,- (Pantattest kjøper)
kr 585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
kr 585,- (Tingl.gebyr skjøte)
kr 1 975 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 79 000 000,-))
--------------------------------------------------------
kr 1 976 370,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 80 976 370,- (Totalpris inkl omkostninger)

Boligselgerforsikring
Det er ikke tegnet boligselgerforsikring ifbm. salget.

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller kjøpers konto i norsk finansinstitusjon. Eventuell egenkapital skal innbetales i én samlet betaling fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

Oppdragsnummer
77-23-0020

Budgivning
Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi gjør oppmerksom på at det i forbrukerforhold ikke kan inngis bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn dette. Hos EIE stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, vedlagt i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist.

Eiendomsmegler har ikke ansvar for forsinkelser som skyldes tekniske feil. Akseptfristen er absolutt, det vil si at selger må akseptere budet og kjøper meddeles aksepten innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter inngivelse av bud til tett opp mot akseptfristen på et annet bud er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler og/eller megler rekker å bringe budet videre til selger. Husk alltid å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt og kan formidles til selger. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning.

Alle bud og budforhøyelser skal være skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt, og budet skal signeres av budgiver. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud før disse kravene er oppfylt. Vi oppfordrer til å inngi bud elektronisk, ved å trykke på "Gå til budgivning" på eiendommens hjemmeside på eie.no eller ved å trykke på knappen "Gi bud" i finn-annonsen. Ved å benytte denne tjenesten vil vilkårene om legitimasjon og signatur fra budgiver være oppfylt. Som kjøper og selger hos EIE vil du få tilsendt budjournalen etter at handel er inngått. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournalen i anonymisert form. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Lovanvendelse
Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakkyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking
Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvitvaskingsloven pålegger megler å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket misligholder kjøper avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens bestemmelser om mislighold og forsinkelse.

Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil EIE eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Personvern
Som interessent, budgiver og kjøper vil dine personopplysninger bli registrert og lagret.  Som eiendomsmeglingsforetak har vi plikt til å oppbevare kontrakter og dokumenter i minst 10 år, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 3-7 (3). Dette innebærer at mulighetene for å få slettet personopplysninger er begrenset. Du kan lese om vår behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring på https://eie.no/eiendom/personvernerklaering

Avdeling
Romeriksmegleren AS
EIE Lillestrøm
Org. nr:976320492
Storgata 29
2000 Lillestrøm
Tlf: 63 80 54 10

Ansvarlig megler
Eiendomsmegler Alexander Søvik

Saksbehandlere
Alexander Søvik
EIE Lillestrøm
Eiendomsmegler
Mob: 98 23 96 49 / E-post: also@eie.no


Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Marikollåsen - felt for blokker og konsentrert bebyggelse BBB1, BBB2 og BKS2
For mer om objektet
Marikollåsen - felt for blokker og konsentrert bebyggelse BBB1, BBB2 og BKS2

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: