Bilde 1 av Sundvegen 10Bilde 2 av Sundvegen 10
Digital salgsoppgave
Sundvegen 10

2008 Fjerdingby • Rælingen kommune

Prisantydning

kr 3 900 000

Omkostninger: kr 98 870Totalpris: kr 3 998 870
Boligtomt på 1.895 kvm med sentral beliggenhet - Nær Lillestrøm - Kort vei til det meste!
icon

Unngå doble renteutgifter

Se bladbar salgsoppgaveLast ned denne salgsoppgavenVis i kart
Boligtype
Boligtomt
Eierform
Selveier
Prisantydning
kr 3 900 000
Omkostninger
kr 98 870
Totalpris
kr 3 998 870
Tomt
Eiet tomt 1895 m²
Oppdragsnummer
38220030
card-default

Morten Lindberg

Eiendomsmegler
Les om Morten
Meld interesse

Få informasjon og oppdatering om denne boligen

Meld interesse
Prisantydningkr 3 900 000,-
Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 900 000,-)kr 97 500,-
Pantattest kjøperkr 200,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
  
Totalpris kr 3 998 870
Eiendom
Sundvegen 10, 2008 Fjerdingby

Matrikkel
Gnr. 101 Bnr. 92 i Rælingen kommune

Boligtype
Boligtomt

Eierform
Selveier

Areal
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. Arealene er hentet fra tilstandsrapport. Areal og rom er angitt og definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent fra bygningsmyndighetene.

Tomt
Eiet tomt 1895 kvm

Prisantydning
3 900 000

Totalpris inkl. omkostninger
kr 3 900 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
kr 200,- (Pantattest kjøper)
kr 585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
kr 585,- (Tingl.gebyr skjøte)
kr 97 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 900 000,-))
--------------------------------------------------------
kr 98 870,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 3 998 870,- (Totalpris inkl omkostninger)

Eier
Jannat Eiendom AS

Beskrivelse
Velkommen til Sundvegen 10.

Tomten ligger i et rolig, attraktivt og etablert boligområde på Fjerdingby. Fjerdingby ligger sentralt til i populære Rælingen kommune. Aamodt senter ligger kun noen få minutter unna.
Stor boligtomt med potensiale sentralt på Fjerdingby. Dokumenter ligger vedlagt i salgsoppgaven.
Skisse som ligger vedlagt er kun et eksempel.

Ta kontakt for mer info.

Beliggenhet
Tomten ligger i et rolig, attraktivt og etablert boligområde på Fjerdingby. Fjerdingby ligger sentralt til i populære Rælingen kommune. Aamodt senter som kun ligger 2 minutter gange fra tomten finner man en stor Kiwi dagligvarehandel, frisør, kafè og helseforettning. I nærområdet finner man også Marikollen med flotte turmuligheter både sommer og vinter. Slalåmbakke, nytt idrettsanlegg og svømmeshall. Gangavstand til offentlig kommunikasjon med bussholdeplass på Aamodt.

Med bil tar det kun 5 minutter til Lillestrøm med de fleste bymessige fasiliteter og stor kollektivterminal med blant annet flytog og busstasjon. Det er ca. 20 minutter med bil til Oslo sentrum og ca. 30 minutter til Gardermoen.

Tomt
Eiet tomt, 1895 kvm

Kommunen opplyser:
Ca. 830m2 av eiendommen er vist som boligområde og kan bygges ut. Eiendommen ligger i fareområde for ras og det er derfor krav til at det må gjennomføres geotekniske undersøkelser før tiltak igangsettes, se reguleringsplan §7. Da eiendommen er sterkt skrånende vil det i en byggesak bli lagt vekt på en god terrengtilpasning.

For tilkoblingsmuligheter og kostnader for strøm kan Elvia kontaktes.

Adkomst
Det vil bli skiltet med EIE visningsskilt på oppsatte fellesvisninger.
Se vedlagt kartskisse i annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra ønsket startsted til den aktuelle boligen.

Radonmåling
Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.


Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

-Dagboknr 102804 tinglyst 29.05.1975, type heftelse: Bestemmelse om bebyggelse: Denne servitutten gjelder minsteavstand til nabogrensen. Gnr 101 Bnr 92 har gitt tillatelse til å oppføre enebolig i en avstand av 2 meter fra felles eiendomsgrense. Og er senere forpliktet til å ikke bygge nærmere dette bygg enn for samme avstand mellom bygninger som følger av bygningslovens bestemmelser og vedtekter.

-Dagboknr 107065 tinglyst 06.12.1978, type heftelse: Bestemmelse om kloakkledning

-Dagboknr 103361 tinglyst 07.06.1979, type heftelse: Bestemmelse om veg

-Dagboknr 100328 tinglyst 23.01.1964, type heftelse: Registrering av grunn

-Dagboknr 106768 tinglyst 04.11.1974, type heftelse: Registrering av grunn

Eiendommen har tinglyst "rett til vedlikehold" av kloakkledning på Gnr101 Bnr 15. Rettigheten er tinglyst på Gnr101 Bnr92 , dagboknr 106697, tinglyst 31.10.1974.
Eiendommen har tinglyst "bestemmelse om kloakkledning" av på Gnr101 Bnr 78. Rettigheten er tinglyst på Gnr101 Bnr92 , dagboknr 106698, tinglyst 31.10.1974.

Vei/vann/kloakk
Eiendommen har adkomst via kommunal vei.

Eiendommen kan tilknyttes det kommunale ledningsnettet via private stikkledninger. Kjøper er ansvarlig for opparbeidelse frem til kommunalt nett. For avstand til kommunalt nett, se vedlagte kart.

Det er lagt strøm frem til tomtegrensen.

Tilknytningsgebyrer fra Rælingen kommune ligger vedlagt.

Regulering
Eiendommen er regulert til bolig i henhold til reguleringsplan datert 10.03.2009 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 08.11.2011.

Krav om utforming av boligområder (både eksisterende og framtidige):
§4 Byggeområder
Frittliggende småhusbebyggelse:
Områdene FS1-FS7 kan bebygges med frittliggende småhusbebyggelse. Maks tilatt bebygd areal: % BYA = 25% av tomtens nettoareal for eneboliger og 30% for tomannsboliger.

Maks. tillatt bebygd areal for følgende boligtyper er:

Frittliggende enebolig: %-BYA = 25 %
Tomannsboliger: %-BYA = 30 %
BYA er tillatt bebygd areal i % av tomtens netto areal inklusive parkeringsplasser.
For eiendommer og / eller bebyggelse som er regulert til bevaring er det utnyttelsesgraden som
er gitt i reguleringsplan som er gjeldende.

Helning brattere enn 1:3 vil for de fleste bygningstyper ikke fungere tilfredsstillende og skal som
hovedregel ikke bebygges.

Ved tomtedeling i boligområdene skal tomt for enebolig og tomannsbolig ikke være
mindre enn hhv. 500 og 900 kvm. Tomt for vertikalt delt bolig kan deles med grense i
skillekonstruksjonen, med da må parsellene bli på minst 450 kvm hver.

Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
kr 3 900 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
kr 200,- (Pantattest kjøper)
kr 585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
kr 585,- (Tingl.gebyr skjøte)
kr 97 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 900 000,-))
--------------------------------------------------------
kr 98 870,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 3 998 870,- (Totalpris inkl omkostninger)

Boligselgerforsikring
Det er ikke tegnet boligselgerforsikring ifbm. salget. Det er likevel utarbeidet en egenerklæring som interessenter bør gjøre seg kjent med før budgivning. Egenerklæringsskjema er vedlagt salgsoppgaven.

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller kjøpers konto i norsk finansinstitusjon. Eventuell egenkapital skal innbetales i én samlet betaling fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:

Provisjon (forutsatt salgssum: 3 900 000,-) (Kr.31 200)
Tilrettelegging (Kr.14 900)
Grunnpakke tomt (Kr.3 525)
Markedspakke 1 (Kr.14 900)
Oppgjør (Kr.7 500)
Totalt kr. (Kr.72 025)
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer
38-22-0030

Budgivning
Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi gjør oppmerksom på at det i forbrukerforhold ikke kan inngis bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn dette. Hos EIE stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, vedlagt i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist.

Eiendomsmegler har ikke ansvar for forsinkelser som skyldes tekniske feil. Akseptfristen er absolutt, det vil si at selger må akseptere budet og kjøper meddeles aksepten innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter inngivelse av bud til tett opp mot akseptfristen på et annet bud er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler og/eller megler rekker å bringe budet videre til selger. Husk alltid å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt og kan formidles til selger. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning.

Alle bud og budforhøyelser skal være skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt, og budet skal signeres av budgiver. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud før disse kravene er oppfylt. Vi oppfordrer til å inngi bud elektronisk, ved å trykke på "Gå til budgivning" på eiendommens hjemmeside på eie.no eller ved å trykke på knappen "Gi bud" i finn-annonsen. Ved å benytte denne tjenesten vil vilkårene om legitimasjon og signatur fra budgiver være oppfylt. Som kjøper og selger hos EIE vil du få tilsendt budjournalen etter at handel er inngått. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournalen i anonymisert form. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Lovanvendelse
Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakkyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking
Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvitvaskingsloven pålegger megler å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket misligholder kjøper avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens bestemmelser om mislighold og forsinkelse.

Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil EIE eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Personvern
Som interessent, budgiver og kjøper vil dine personopplysninger bli registrert og lagret.  Som eiendomsmeglingsforetak har vi plikt til å oppbevare kontrakter og dokumenter i minst 10 år, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 3-7 (3). Dette innebærer at mulighetene for å få slettet personopplysninger er begrenset. Du kan lese om vår behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring på https://eie.no/eiendom/personvernerklaering

Avdeling
Sandvika Eiendomsmegling AS
EIE Fornebu
Org. nr:997288998
Solgangsbrisen 5
1364 Fornebu
Tlf: 67 15 03 00

Ansvarlig megler
Morten Lindberg

Saksbehandlere
Morten Lindberg
EIE Fornebu
Mob: 96 62 62 46 / E-post: ml@eie.no


Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Sundvegen 10
For mer om objektet
Sundvegen 10

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: