Bilde 1 av Fairbanksveien 7ABilde 2 av Fairbanksveien 7A
Digital salgsoppgave
Fairbanksveien 7A

8610 Mo i Rana • Rana kommune

Dette objektet er solgt!

Prisantydning

Objektet er solgt!

Delikat oppusset halvpart av tomannsbolig|Moderne farge- og interiørvalg|Lekkert kjøkken|Solrike uteplasser|Garasje|Hage
icon

Unngå doble renteutgifter

Vis i kart
Boligtype
Tomannsbolig
Eierform
Selveier
Antall soverom
2 soverom
Internt bruksareal (BRA-i)
88 m²
Bruksareal (BRA)
113 m²
Eksternt bruksareal (BRA-e)
25 m²
Kommunale avgifter
kr 857 / Mnd
Prisantydning
kr 3 450 000
Omkostninger
kr 97 500
Totalpris
kr 3 547 500
Byggeår
1999
Tomt
Eiet tomt m²
Oppdragsnummer
100230052
card-default

Ole Morten Grotnes

Eiendomsmegler MNEF | Daglig leder
Les om Ole
Prisantydningkr 3 450 000,-
Boligkjøperpakke (valgfritt)kr 15 050,-
Dokumentavgiftkr 81 250,-
Pantattest kjøperkr 200,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 500,-
Tingl.gebyr skjøtekr 500,-
  
Totalpris kr 3 547 500
Eiendom
Fairbanksveien 7A, 8610 MO I RANA

Matrikkel
Gnr. 24 Bnr. 338 i Rana kommune

Boligtype
Tomannsbolig

Eierform
Selveier

Arealer
Totalt BRA 113 kvm består av:
- BRA-i (internt bruksareal): 88 kvm
- BRA-e (eksternt bruksareal): 25 kvm

I tillegg kommer TBA (terrasse-/balkongareal):

Areal
Primærrom: 84 kvm, Bruksareal: 113 kvm, BRA-i:88 kvm , BRA-e: 25 kvm
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. Oppgitte arealer er hentet fra tilstandsrapport. Eventuelle betegnelser på rom er angitt ut fra faktisk bruk, uavhengig av hva som er godkjent hos bygningsmyndighetene.

Antall soverom
2

Byggeår
1999

Tomt
Eiet tomt kvm

Prisantydning
3 450 000

Tilstandsrapport
Takstmann: Thomas Grindstrand Dikvold Takstdato: 15.01.24

Totalpris inkl. omkostninger
kr 3 450 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
kr 200,- (Pantattest kjøper)
kr 500,- (Tingl.gebyr pantedokument)
kr 500,- (Tingl.gebyr skjøte)
kr 81 250,- (Dokumentavgift)
--------------------------------------------------------
kr 82 450,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 3 532 450,- (Totalpris inkl omkostninger)

Valgfrie omkostninger:
kr 15 050,- (Boligkjøperpakke (valgfritt))
--------------------------------------------------------
kr 3 547 500,- (Totalpris inkl omk og valgfrie omkostninger)

Kommunale avgifter
Kr. 10 273 pr. år Kommunale avgiftene er for året 2023 å kan derfor avvike noe. Fastgebyr vann: 1 672,50 kr Fastgebyr avløp: 1 843,75 kr Eiendomsskatt: 1 700,00 kr Vanngeb areal: 2 431,05 kr Avløpsgeb areal: 2 626,28 kr Årsgebyr for renovasjon er på kr. 5 565,-.

Eier
Petter Bakke Hågensen Mette Johansen

Parkering
Parkering i garasje og på egen tomt.

Beliggenhet
Eiendommen ligger på Gruben i Fairbanksveien, om lag 5,1 km fra sentrum av Mo i Rana. Innenfor en radius på 1 km nås de fleste fasiliteter på Gruben som, dagligvarebutikk, skole, barnehager, bensinstasjoner, idrettsanlegg og andre forretninger. Eiendommen ligger med kort avstand til tur- og rekreasjonsmuligheter i Klokkerhagen elvepark både sommer og vinter. Sentrum av Mo m/ omegn byr for øvrig på et rikt service- og kulturtilbud samt flere kjøpesenter, nisjebutikker, kafeer, restauranter, helsetjenester, badeland, idrettshaller/arenaer, barnehager, skoler, høgskoler m.m.

Bebyggelse
Bebyggelsen i nærområdet består i hovedsak av tilsvarende småhusbebyggelse/villaeiendommer og blokkbebyggelse.

Tomt
Eiet tomt, kvm

Adkomst
Det vil bli skiltet med EIE visningsskilt på oppsatte fellesvisninger.

Skole/barnehage
Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for handelen, må interessenten selv sjekke dette med barnehagekontor og skolekontor for det aktuelle området.

Byggemåte
Støpt betongplate på grunn. Yttervegger av bindingsverk av tre, utvendig tekket med liggende kledning. Saltak takkonstruksjon, utvendig tekket med profilerte stålplater.

Boder
Utvendig bod på 7 kvm.

Standard
Følgende punkter har fått tilstandsgrad 3 fra takstmannen:
- Vannledninger grunnet utettet hull i rørskap. Drypplekkasje fra fordeleren i rørskapet.

Følgende punkter har fått tilstandsgrad 2 fra takstmannen:
- Veggkonstruksjon utvendig grunnet borkledningen går stedvis nesten helt ned i terreng. Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon.
- Takkonstruksjon/ loft utvendig grunnet det er ved befaring var det en vannlekkasje i takkonstruksjon. Eier har hatt inne fagfolk for å utbedre lekkasjen.
Svertesopp i undertaket over garasjen.
- Vinduer utvendig grunnet utvendig omrammings bord er ikke tilstrekkelig klemt på ytterveggen på stuevinduet. Spiker stikker ut av klemlisten for vindusglasset. Soveromsvinduet tar i karm ved åpning/lukking.
- Dører utvendig grunnet karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
Avflasset maling på foringer til terrassedøren. Boddør er svulmet opp i nedre kant.
- Altan grunnet rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
- Innvendige overflater grunnet sprekk i flis.
- Radon grunnet det ikke er foretatt radonmålinger og bygget er helle rikke utført med radonsperre.
- Innvendige trapper grunnet det mangler håndløper på vegg i trappoppløpet.
- Innvendige dører grunnet terskelen glipper fra karm og det er glippe mellom dørblad og karm når døren er lukket.
- Overflater vegger og himling bad grunnet flere skruehull i våteromstapeten.
- Overfalter gulv bad grunnet det er påvist høydeforkjell fra topp slukrist til gulv/synlig opp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Mangler flisfuger mellom enkelte sokkelfliser.
- Sluk, membran og tettesjikt bad grunnet alder på membranløsningen. Det er påvist mangelfull utførelse rundt rørgjennomføringer som gir fare for fukt i konstruksjonen i våtsone.
- Ventilasjon bad grunnet våtromme tmangler tilluftsventilering ved dør.
- Avtrekk kjøkken grunnet kullfilterventilator.
- Avløpsrør grunnet det er ikke etablert tilfredsstillende stakemuligheter på avløpsanlegget, utover staking via sluker.

For den utfyllende tekniske standard for øvrig, henvises det til vedlagte tilstandsrapport.

Utdrag fra selgers egenerklæring:

2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Hvis nei, gå til punkt 3.
- satt inn nytt baderomsmøbel.

7. Kjenner du til om det er/har vært skjevheter/setningsskader, f. eks. riss/sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?
- sprekk i flis nede i førsteetasje

8. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader i boligen?
- Svertesopp i undertaket over garasjen

11. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?
- Lekkasje på tak. Har hatt befaring av Gruben blikk som har gått over plate som dekker
tidligere hull for pipe. Ingen tegn til at lekkasje stammer herfra. Lekkasje skyldes mest
sannsynlig lekkasje fra utslitte pakninger i skruehull for takstige. 16/01-24 har det blitt gjort
utbedringer ved at ny og større plate har blitt lagt over hull for gammelpipe, samt at det i
fester for takstige er det byttet pakninger med nye skruer, og lagt ny fugemasse. Arbeid
utført av Blikk.

12. Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade?
- Gruben Blikk og Blikk
- Gruben Blikk: Satt inn ny pipe, tettet gammelt pipehull.
Blikk: Byttet pakninger og skruer, samt fugemasse for fester til takstige. Ny plate for gammelt pipehull.

13. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Hvis nei, gå til punkt 14.
- Effekt
- Varmefolie soverom, samt opplegg av stikkontakter soverom. Tilkobling vvb. Lagt opp stikk i bod inne. Byttet termostat i gang og bad. Lagt opp nye kurser til kjøkken. Trekt om og
kompletert stue. Tilkobling belysning i 2.etg. Byttet sikringer på kurser som er trekt nytt.
Montert overspenningsvern. 2023/2024

13.1 Foreligger det samsvarserklæring for hele eller deler av det elektriske anlegget (i henhold til forskrift om lavspenningsanlegg)?
- foreligger for det som er utført i perioden vi har hatt boligen.

24. Kjenner du til om det foreligger skaderapporter, tilstandsvurderinger, boligsalgsrapporter eller målinger?
- Tilstandsrapport Motakst.

25. Kjenner du til andre forhold av betydning som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)?
- Brøyte/snøryddingsavtale sammen med øvrige boenheter i Fairbanksveien 7.

Ferdigattest / midlertidig brukstillatelse
Det foreligger ferdigattest datert 25.09.2000 som omhandler Fairbanksveien 7A del av tomannsbolig.

Elektrisk anlegg
Det gjøres oppmerksom på at en tilstandsrapport kun inneholder en forenklet kontroll av det elektriske anlegget.

Oppvarming
Boligen blir varmet opp med vedfyring og elektrisitet.

Energimerking
Energiattest med energimerke Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter D

Kommunale avgifter
Kr. 10 273 pr. år Kommunale avgiftene er for året 2023 å kan derfor avvike noe. Fastgebyr vann: 1 672,50 kr Fastgebyr avløp: 1 843,75 kr Eiendomsskatt: 1 700,00 kr Vanngeb areal: 2 431,05 kr Avløpsgeb areal: 2 626,28 kr Årsgebyr for renovasjon er på kr. 5 565,-.
Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjoner i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer i gebyrer/avgifter.

Eiendomsskatt
Eiendomsskatt er beregnet til:

Forsikring med polisenummer
Fremtind forsikring Polisenummer: 19223331

Formuesverdi
Formuesverdi for inntektsåret 2022: Som primærbolig Kr. ,- Som sekundærbolig Kr. ,-

Tekniske installasjoner
TV-tuner følger ikke med objektet, da det følger abonnementet til eier.

Radonmåling
Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.


Vei/vann/kloakk
Eiendommen har adkomst via offentlig vei.
Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger.

Regulering
Området er regulert til boliger iht. reguleringsplan for "E12 - del øst", plan-ID 3044.

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
kr 3 450 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
kr 200,- (Pantattest kjøper)
kr 500,- (Tingl.gebyr pantedokument)
kr 500,- (Tingl.gebyr skjøte)
kr 81 250,- (Dokumentavgift)
--------------------------------------------------------
kr 82 450,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 3 532 450,- (Totalpris inkl omkostninger)

Valgfrie omkostninger:
kr 15 050,- (Boligkjøperpakke (valgfritt))
--------------------------------------------------------
kr 3 547 500,- (Totalpris inkl omk og valgfrie omkostninger)

Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr. 12.000.000,-. Egenerklæringsskjema er vedlagt salgsoppgave.

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller kjøpers konto i norsk finansinstitusjon. Eventuell egenkapital skal innbetales i én samlet betaling fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:

Tilrettelegging (Kr.9 900)

Markedspakke 1 (Kr.20 000)

Oppgjør (Kr.6 900)

Provisjon (Kr.55 000)

Visningshonorar (Kr.3 000)
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer
100-23-0052

Budgivning
Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi gjør oppmerksom på at det i forbrukerforhold ikke kan inngis bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn dette. Hos EIE stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, vedlagt i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist.

Eiendomsmegler har ikke ansvar for forsinkelser som skyldes tekniske feil. Akseptfristen er absolutt, det vil si at selger må akseptere budet og kjøper meddeles aksepten innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter inngivelse av bud til tett opp mot akseptfristen på et annet bud er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler og/eller megler rekker å bringe budet videre til selger. Husk alltid å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt og kan formidles til selger. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning.

Alle bud og budforhøyelser skal være skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt, og budet skal signeres av budgiver. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud før disse kravene er oppfylt. Vi oppfordrer til å inngi bud elektronisk, ved å trykke på "Gå til budgivning" på eiendommens hjemmeside på eie.no eller ved å trykke på knappen "Gi bud" i finn-annonsen. Ved å benytte denne tjenesten vil vilkårene om legitimasjon og signatur fra budgiver være oppfylt. Som kjøper og selger hos EIE vil du få tilsendt budjournalen etter at handel er inngått. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournalen i anonymisert form. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Boligkjøperpakke og boligkjøperforsikring
EIE har sammen med vår samarbeidspartner lansert et gunstig forsikringskonsept for deg som kjøper bolig gjennom EIE.

Kjøpere (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. husforsikring, innboforsikring, dobbel rentedekning, flytteforsikring og boligkjøperforsikring som gir deg juridisk bistand dersom du ønsker å reklamere på boligkjøpet. Kjøpere (ikke juridiske personer) kan også velge å kun tegne boligkjøperforsikring.

Boligkjøperpakken/boligkjøperforsikring må tegnes senest i forbindelse med kontraktsmøtet.

 Produktark for boligkjøperpakken og boligkjøperforsikring ligger vedlagt i salgsoppgaven. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Lovanvendelse
Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakkyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking
Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvitvaskingsloven pålegger megler å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket misligholder kjøper avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens bestemmelser om mislighold og forsinkelse.

Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil EIE eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Personvern
Som interessent, budgiver og kjøper vil dine personopplysninger bli registrert og lagret.  Som eiendomsmeglingsforetak har vi plikt til å oppbevare kontrakter og dokumenter i minst 10 år, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 3-7 (3). Dette innebærer at mulighetene for å få slettet personopplysninger er begrenset. Du kan lese om vår behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring på https://eie.no/eiendom/personvernerklaering

Avdeling
Polarsirkelen Eiendomsmegling AS
EIE Mo i Rana
Org. nr: 931568787
Nytorget 1
8602 Mo i Rana
Tlf: 75 15 15 14

Ansvarlig megler
Daglig leder | Eiendomsmegler MNEF Ole Morten Grotnes

Saksbehandlere
Ole Morten Grotnes
EIE Mo i Rana
Daglig leder | Eiendomsmegler MNEF
Mob: 95 12 06 50 / E-post: omg@eie.no


Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.

Vennligst ta kontakt med megler om budgivningen.

Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Fairbanksveien 7A
For mer om objektet
Fairbanksveien 7A

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: