Bilde 1 av Gjerluvegen 63BBilde 2 av Gjerluvegen 63B
Digital salgsoppgave
Gjerluvegen 63B

2320 Furnes • Ringsaker kommune

Prisantydning

kr 1 250 000

Omkostninger: kr 45 270Totalpris: kr 1 295 270
Tomt med sentral beliggenhet i Nydal. Umiddelbar nærhet til butikker, barnehage og skoler. Ingen byggeklausul.
Vis i kartSe bladbar salgsoppgaveLast ned salgsoppgave
Boligtype
Boligtomt
Eierform
Selveier
Prisantydning
kr 1 250 000
Omkostninger
kr 45 270
Totalpris
kr 1 295 270
Tomt
Eiet tomt 830 m²
Oppdragsnummer
72210204
card-default

Inger Helene Simensen

Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF / Partner
Les om Inger
card-default

Elisabeth Hjelle

Eiendomsmegler MNEF / Partner
Les om Elisabeth
Prisantydningkr 1 250 000,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
Pantattest kjøperkr 200,-
Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 250 000,-)kr 31 250,-
Boligkjøperpakke If (valgfritt)kr 12 650,-
  
Totalpris kr 1 295 270
Eiendom
Gjerluvegen 63B, 2320 Furnes

Matrikkel
Gnr. 760 bnr. 173 i Ringsaker kommune

Eierform
Selveier

Tomt
Eiet tomt 830 kvm

Prisantydning
1 250 000

Totalpris inkl. omkostninger
1 250 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
200,- (Pantattest kjøper)
31 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 250 000,-))
12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt))

45 270,- (Omkostninger totalt)

1 295 270,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Kommunale avgifter
Beløp som vil inngå i kommunale avgifter er eiendomsskatt, renovasjon, feie- og tilsynsgebyr samt vann- og avløpsgebyr. Eiendomsskatten vil utgjøre 4.2 promille av boligens skattegrunnlag. Renovasjonsavgiften vil avhenge av hvilke type beholdere boligen har. Feie- og tilsynsgebyr vil utgjøre kr. 583,75,- (feiing av ett pipeløp årlig) og kr. 285,- for tilsyn. Vann og avløp betales etter forbruk med ca. kr. 35,- pr. m3 for vann og ca. kr. 53,- pr. m3 for kloakk. I tillegg påløper abonnementsgebyr på vann kr. 1 451,50,- og på avløp kr. 1 340,60,-

Beløpene er hentet fra prislisten til Ringsaker kommune, da dette er en tomt og de kommunale avgiftene ikke er satt ennå.

I Ringsaker kommune faktureres kommunale avgifter vanligvis 4 ganger pr. år. Det kan søkes om månedlig fakturering.

Eier
Funksjonshus AS

Beliggenhet
Drømmer du om å bygge bolig? Nå har du mulighet til å bygge din egen unike bolig i Nydal. Fra eiendommen er det kun ca. 10 minutters kjøretur til både Hamar og Brumunddal sentrum. Det er kort veg til holdeplass med hyppige avganger begge retninger. Det er kort veg Marihøna barnehage og til Furnes ungdomsskole. Til Kirkenær barneskole er det ca. 1,5 km. Området kan by på fine tur- og aktivitetsmuligheter og meget fine solforhold. Beliggenheten er med andre ord både tilbaketrukket og tilgjengelig.

Godt med fritidstilbud i nærområdet. Kort vei til Frøberget med turstier og skiløyper. Her er det lange og korte turstier for enhver smak med skiløyper på vinterstid.

Kort veg til dagligvarebutikk, IKEA og bensinstasjon. På Olrud er det kjøpesenter, byggevare, sportsbutikk og apotek.

Tomt
Eiet tomt, 830 kvm

Tomtestørrelse/-areal er hentet fra digitalt kartverk. Det gjøres oppmerksom på at denne type kart kan være noe upresise og at man dermed kan få avvik ved en eventuell fremtidig oppmåling.

Adkomst
Se vedlagt kartskisse i annonsen. Det vil bli skiltet ved fellesvisninger.

Formuesverdi
Ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av skatteetaten etter en beregningsmodell om boligen er primær eller sekundær. Formuesverdien for primærbolig utgjør ca. 25% av beregnet markedsverdi og ca. 90% av sekundærbolig. Det gjøres oppmerksom på at kjøper selv må sende inn opplysninger om adresse, areal, boligtype og byggeår til skattemyndighetene. Det tas forbehold om endring av satser.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

Følgende er tinglyst på eiendommen:
- Dagboknr. 3020 tinglyst den 30.11.1948. Gjelder rett til veg frem til eiendommen for gnr. 760, bnr. 17.
- Dagboknr. 4541, tinglyst den 23.06.1975. Gjelder best. om vann/kloakkledn.  
- Dagboknr. 2192, tinglyst den 15.03.1976. Gjelder tett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.

Eiendommen har følgende tinglyste rettigheter på andre eiendommer:
- Dagboknr. 971046, tinglyst den 22.08.2019. Gjelder vegrett om kjøring og øvrig ferdsel over gnr. 760, bnr. 174 iht. skravert område på situasjonskart.
- Dagboknr. 1951383, tinglyst den 07.01.2020. Gjelder rett til graving for og anboring av stikkledning for vann og spillvann. Den enkelte ledningseier er ansvarlig for den delen av fellesledningen som ledningseierne er avhengig av. kostnadene deles likt mellom ledningseierne som er ansvarlig for den enkelte del av ledningen.

Vei/vann/kloakk
Det er privat stikkveg til eiendommen over gnr. 760, bnr. 9 og 174. Det foreligger kun tinglyst vegrett over bnr. 174. Det må påregnes kostnader for felles vedlikehold og brøyting.

Eiendommen vil bli tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett via felles private stikkledninger. Den enkelte ledningseier er ansvarlig for den delen av fellesledningen som ledningseierne er avhengig av. kostnadene deles likt mellom ledningseierne som er ansvarlig for den enkelte del av ledningen.

Tilkoblingsavgifter 2021:
Engangsgebyr for tilknytning vann til boliger: Høy sats (> 70 m2 BRA) kr. 50 442,50,- inkl. mva. Lav sats ( < 70 m2 BRA): kr. 25 221,25,- inkl. mva.
Engangsgebyr for tilknytning kloakk til boliger: Høy sats (> 70 m2 BRA)  kr. 58 233,75,- inkl. mva. Lav sats (< 70 m2 BRA): kr. 34 950,- inkl. mva.
For øvrig bebyggelse beregnes engangsgebyret for tilknytning pr. m2 BRA. Vann pr. m2 BRA kr. 246,9,- inkl. mva. Kloakk pr. m2 BRA kr. 371,10,- inkl. mva.

Regulering
Overordnet gjelder "kommuneplanens arealdel 2014-2025" med planid.: 2011050800.
Området er avsatt til boligbebyggelse.

Eiendommen er regulert til bolig i henhold til "Reguleringsplan for Nydal, del syd" med planid.: 1987110410010. Dato for ikrafttredelse: 04.11.1987.

Det gjøres oppmerksom på at nabotomten i Gjerluvegen 63 C er regulert til bolig. Det må påregnes byggeaktiviteter og støy her.

Kopi av situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner m/bestemmelser er vedlagt salgsoppgave. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Odel og konsesjon
Når tomten er ubebygget kreves det egenerklæring om konsesjonsfrihet. Dvs. at kjøper må erklære på eget fastsatt skjema at eiendommen ikke er konsesjonspliktig, eller at bruken av eiendommen ikke vil utløse konsesjon. Det er en forutsetning for avtalen at egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet fylles ut av kjøper, og at denne godkjennes av kommunen før overtakelse av eiendommen finner sted. Det vil ikke kunne foretas oppgjør før egenerklæringsskjema foreligger i signert og godkjent stand.

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
1 250 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
200,- (Pantattest kjøper)
31 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 250 000,-))
12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt))

45 270,- (Omkostninger totalt)

1 295 270,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Boligselgerforsikring
Det er ikke tegnet boligselgerforsikring ifbm. salget. Det er likevel utarbeidet en egenerklæring som interessenter bør gjøre seg kjent med før budgivning. Egenerklæringsskjema er vedlagt salgsoppgaven.

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:

Markedspakke 2 (Kr.10 000)

Grunnpakke enebolig (Kr.6 500)

Oppgjør (Kr.6 900)

Provisjon (forutsatt salgssum: 1 250 000,-) (Kr.48 000)

Tilrettelegging (Kr.14 500)

Visningshonorar (Kr.1 950)
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer
72-21-0204

Budgivning
Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi gjør oppmerksom på at det i forbrukerforhold ikke kan inngis bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn dette. Hos Eie stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, vedlagt i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser skal være skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt, og budet skal signeres av budgiver. Vi oppfordrer til å inngi bud elektronisk, ved å trykke på "Gå til budgivning" på eiendommens hjemmeside på eie.no. Ved å benytte denne tjenesten vil vilkårene om legitimasjon og signatur fra budgiver være oppfylt. Som kjøper og selger hos EIE vil du få tilsendt budjournalen etter at handel er inngått. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournalen i anonymisert form. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Boligkjøperpakke
Eie har i samarbeid med If lansert et gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert i en pakke til en meget konkurransedyktig pris.
 
Kjøpere (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. husforsikring, innboforsikring, dobbel rente dekning, flytteforsikring og boligkjøperforsikring som gir deg juridisk bistand dersom du ønsker å reklamere på boligkjøpet. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Solgt "som den er"
Solgt "som den er" - avhendingsloven (avhl.) § 3-9.
Eiendommen selges "som den er" noe som innebærer at den selges i den stand den er under visning. For en kjøper betyr dette at selgers ansvar for eventuelle mangler er begrenset.
Selv om eiendommen er solgt "som den er" kan det foreligge en mangel dersom boligen er i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper kunne forvente ut fra den avtalte kjøpesummen og forholdene ellers. Et "som den er"- forbehold fritar heller ikke selger fra sin opplysningsplikt, og det kan foreligge en mangel hvis selger har holdt tilbake opplysninger om eiendommen som han kjente eller måtte kjenne til og som kjøper hadde grunn til å regne med å få (avhl. § 3-7). Det kan også foreligge en mangel dersom selger eller noen på hans vegne gjennom annonse, salgsoppgave eller annen markedsføring har gitt uriktige opplysninger om eiendommen (avhl. § 3-8).

En manglende eller en uriktig opplysning kan bare gjøres gjeldende mot selger dersom den har hatt innvirkning på den avtalen som er inngått.

Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i vedlagte egenerklæring fra selger, samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis.

Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger. Hele salgsoppgaven må gjennomgås grundig av interessenten(e). I tillegg oppfordres interessentene(e) til å sette seg inn i alle relevante dokumenter fra forretningsfører, f.eks. vedtekter, årsberetning, eventuelle husordensregler mv.

Hvitvasking
Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvitvaskingsloven pålegger megler å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket misligholder kjøper avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens bestemmelser om mislighold og forsinkelse.

Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil EIE eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Avdeling
Hamar Eiendomsmegling AS
EIE Hamar
Org. nr:916933568
Seminargata 1
2317 Hamar
Tlf: 62 50 71 00, Fax:

Ansvarlig megler
Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF / Partner Inger Helene Simensen

Saksbehandlere
Inger Helene Simensen
EIE Hamar
Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF / Partner
Mob: 92 86 43 00 / E-post: ihs@eie.no

Elisabeth Hjelle
EIE Hamar
Eiendomsmegler MNEF / Partner
Mob: 95 90 36 93 / E-post: eh@eie.no

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Gjerluvegen 63B
For mer om objektet
Gjerluvegen 63B

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: