Bilde 1 av Dyrsøveien 196Bilde 2 av Dyrsøveien 196
Digital salgsoppgave
Dyrsøveien 196

3158 Andebu • Sandefjord kommune

Prisantydning

kr 780 000

Omkostninger: kr 29 770Totalpris: kr 809 770
7 SOLGT 10 store solrike boligtomter beliggende i landlige omgivelser.
Vis i kartSe bladbar salgsoppgaveLast ned denne salgsoppgaven
Boligtype
Boligtomt
Eierform
Selveier
Prisantydning
kr 780 000
Omkostninger
kr 29 770
Totalpris
kr 809 770
Tomt
Eiet tomt 1325 m²
Oppdragsnummer
88180017
card-default

Jørn Richard Andersen

Daglig leder | Eiendomsmegler
Les om Jørn
Prisantydningkr 780 000,-
Boligkjøperforsikring Legal24 (valgfritt)kr 8 900,-
Pantattest kjøperkr 200,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 780 000,-)kr 19 500,-
  
Totalpris kr 809 770
Eiendom
Dyrsøveien 196, 3158, Andebu

Matrikkel
Gnr. 538 bnr. 8 i Sandefjord kommune

Eierform
Selveier

Tomt
Eiet tomt, 1325 m2
Tomtenes størrelse og pris:

Dyrsøveien 194 A: 1579 kvm Kr. 780.000,- Bnr 43

Dyrsøveien 196 J: 1273 kvm Kr. SOLGT

Dyrsøveien 196 H: 1412 kvm Kr. 790.000,- Bnr 45

Dyrsøveien 196 G : 1262 kvm Kr. 790.000,- Bnr 46

Dyrsøveien 196 F: 1349 kvm Kr. SOLGT

Dyrsøveien 196 E: 1487 kvm Kr. SOLGT

Dyrøsøveien 196 D: 967 kvm Kr. SOLGT

Dyrsøveien 196C: 1260 kvm Kr. SOLGT

Dyrsøveien 196 B: 1045 kvm Kr. SOLGT

Dyrsøveien 196 A 984 kvm Kr.  SOLGT

Prisantydning
650 000 - 860 000

Totalpris inkl. omkostninger
Totalpris eksempel ved kjøpesum kr. 650 000,-

650 000,- (Prisantydning)
Omkostninger

199,50 (Panteattest kjøper)

525,- (Tingl.gebyr pantedokument)

525,- (Tingl.gebyr skjøte)

17 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 650 000,-))

8 900,- (Boligkjøperforsikring Legal24 (valgfritt))
27 899,50 (Omkostninger totalt)
728 999,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

Eier
Pedro Fasting

Beliggenhet
Tomtene er beliggende på en kolle høyt og fritt med særdeles gode solforhold. Her har man solen fra tidlig morgen til sen kveld. Fra de fleste tomtene vil det være en langstrakt utsikt over omkringliggende landskap. Rett utenfor døren er det et eldorado av turmuligheter både sommer som vinter. Her er det områder med lysløyper vinterstid og på sommertid er det kort gangvei ned til badevannet - idylliske Kulerødvannet. Muligheter for bær- og sopplukking er det rikelig med. Andebu sentrum er kun en liten biltur unna hvor man finner Meny dagligvareforretning, vinmonopol, bank, frisør og legekontor, m.m.. Videre i Andebu finnes blant annet en skytterbane, skiskytterarena og go-cartbane. Samtidig er det et aktivt idrettsmiljø for barn og ungdom. En liten sykkeltur unna ligger Fossnes/Arnadal hvor det også er idrettsanlegg. Til barneskole og barnehage er det opparbeidet sykkel/gangvei på deler av strekket. På tomtefeltet vil det bli opparbeidet lekeplass for barn. Til E-18 er det kun 5-6 minutter med bil og til Tønsberg sentrum er det kun 15 minutter.

Tomt
Eiet tomt, 1325 m²
Tomtenes størrelse og pris:

Dyrsøveien 194 A: 1579 kvm Kr. 780.000,- Bnr 43

Dyrsøveien 196 J: 1273 kvm Kr. SOLGT

Dyrsøveien 196 H: 1412 kvm Kr. 790.000,- Bnr 45

Dyrsøveien 196 G : 1262 kvm Kr. 790.000,- Bnr 46

Dyrsøveien 196 F: 1349 kvm Kr. SOLGT

Dyrsøveien 196 E: 1487 kvm Kr. SOLGT

Dyrøsøveien 196 D: 967 kvm Kr. SOLGT

Dyrsøveien 196C: 1260 kvm Kr. SOLGT

Dyrsøveien 196 B: 1045 kvm Kr. SOLGT

Dyrsøveien 196 A 984 kvm Kr.  SOLGT

Adkomst
Fra E-18 kjør Andebuveien mot Andebu og ta til venstre opp Vennerødveien rett før Arnadal kirke, hold så til venstre og første vei til høyre som er Dyrsøveien. Tomtefeltet ligger på høyre hånd etter ca 2 km..

Formuesverdi
Formuesverdi er ikke fastsatt, men fastsettes av Likningskontoret etter en beregningsmodell om hensyntar om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeier er bosatt iht Folkeregisteret) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdi for primærbolig vil normalt utgjøre ca 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil likningsverdi normalt utgjøre ca. 80 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For mer informasjon, se www.skatteetaten.no.

Diverse

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad. For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.
Tinglyste rettsstiftelser i fast eiendom

1940/9000049-1/200 Elektriske kraftlinjer Tinglyst
02.12.1940
Opprinnelig dok nr 2777/1940 Overført fra: 3804-538/8
Gjelder denne registerenheten med flere

1965/9000309-1/200 Erklæring/avtale Tinglyst
23.11.1965
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
Opprinnelig dok nr 504569/1965 Overført fra: 3804-538/8
Gjelder denne registerenheten med flere

1997/9002207-5/200 Jordskifte Tinglyst
17.12.1997
Opprinnelig dok nr 16569/1997 Overført fra: 3804-538/8
Gjelder denne registerenheten med flere

Vei/vann/kloakk
Det er nå opparbeidet vei, vann, avløp og strøm til tomtene. Tv og internett ligger til tomtene og blir levert av Altibox. Vann er privat borevann felles for feltet. Avløp er privat felles biovac anlegg. Det vil påløpe årlige driftskostnader ifb med vei, vann og avløp siden dette er origanisert i privat regi. Tv-internett er etter egne satser fra Altibox.

Regulering
Kopi av situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner m/bestemmelser er vedlagt salgsoppgave. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
Eiendommen er regulert til bolig formål i henhold til reguleringsplan for Dyrsø boligområde med tilhørende reguleringsbestemmelser.

Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Odel og konsesjon
Ved kjøp av ubebygget tomt, vil kjøper forplikte seg til å undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet ved kontraktssignering.

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
780 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
8 900,- (Boligkjøperforsikring Legal24 (valgfritt))
200,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
19 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 780 000,-))

29 770,- (Omkostninger totalt)

809 770,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Det vil påløpe 2,5% dokumentavgift til staten beregnet av kjøpesummen.

Boligselgerforsikring
Det er ikke tegnet eierskifteforsikring.

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.
Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:

Meglerprovisjon (forutsatt salgssum: 650 000,-) (Kr.25 000)

Oppgjørshonorar (Kr.5 500)

Pantattester/ grunnbok fra St.kartverk (Kr.1 250)

Tilrettelegging (Kr.12 500)

Totalt kr. (Kr.98 750)
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer
88-18-0017

Budgivning
Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi gjør oppmerksom på at det i forbrukerforhold ikke kan inngis bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn dette. Hos Eie stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, vedlagt i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning.

Alle bud og budforhøyelser skal være skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt, og budet skal signeres av budgiver. Vi oppfordrer til å inngi bud elektronisk, ved å trykke på "Gå til budgivning" på eiendommens hjemmeside på eie.no. Ved å benytte denne tjenesten vil vilkårene om legitimasjon og signatur fra budgiver være oppfylt. Som kjøper og selger hos EIE vil du få tilsendt budjournalen etter at handel er inngått. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournalen i anonymisert form. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Boligkjøperpakke
Megler anbefaler kjøper å tegne boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Ta kontakt med megler for ytterlig informasjon.

Gå inn på www.norwegianbroker.no for ytterligere informasjon.

Solgt "som den er"
Solgt "som den er" - avhendingsloven (avhl.) § 3-9.
Eiendommen selges "som den er" noe som innebærer at den selges i den stand den er under visning. For en kjøper betyr dette at selgers ansvar for eventuelle mangler er begrenset.
Selv om eiendommen er solgt "som den er" kan det foreligge en mangel dersom boligen er i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper kunne forvente ut fra den avtalte kjøpesummen og forholdene ellers. Et "som den er"- forbehold fritar heller ikke selger fra sin opplysningsplikt, og det kan foreligge en mangel hvis selger har holdt tilbake opplysninger om eiendommen som han kjente eller måtte kjenne til og som kjøper hadde grunn til å regne med å få (avhl. § 3-7). Det kan også foreligge en mangel dersom selger eller noen på hans vegne gjennom annonse, salgsoppgave eller annen markedsføring har gitt uriktige opplysninger om eiendommen (avhl. § 3-8).

En manglende eller en uriktig opplysning kan bare gjøres gjeldende mot selger dersom den har hatt innvirkning på den avtalen som er inngått.

Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i vedlagte egenerklæring fra selger, samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis.

Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger. Hele salgsoppgaven må gjennomgås grundig av interessenten(e). I tillegg oppfordres interessentene(e) til å sette seg inn i alle relevante dokumenter fra forretningsfører, f.eks. vedtekter, årsberetning, eventuelle husordensregler mv.

Avdeling
Sandefjord & Stokke Eiendomsmegling AS
EIE Stokke
Org. nr:919667168
Frederik Stangs gate 1
3160 Stokke
Tlf: 33 47 30 00, Fax:

Ansvarlig megler
Daglig leder | Eiendomsmegler Jørn Richard Andersen

Saksbehandlere
Jørn Richard Andersen
EIE Stokke
Daglig leder | Eiendomsmegler
Mob: 90 76 80 59 / E-post: jra@eie.no

EIE Stokke
/

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Dyrsøveien 196
For mer om objektet
Dyrsøveien 196

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: