Bilde 1 av Nedre Åsenvei tomt Bilde 2 av Nedre Åsenvei tomt
Digital salgsoppgave
Nedre Åsenvei tomt

3215 Sandefjord • Sandefjord kommune

Prisantydning

kr 4 900 000

Omkostninger: kr 123 869Totalpris: kr 5 023 869
Nydelig tomt i ett av Sandefjords mest eksklusive strøk. Unik mulighet!
Vis i kart Last ned denne salgsoppgaven
Boligtype
Boligtomt
Eierform
Selveier
Prisantydning
kr 4 900 000
Omkostninger
kr 123 869
Totalpris
kr 5 023 869
Tomt
Eiet tomt 864 m²
Oppdragsnummer
87200034
card-default

Didrik Schou

Eiendomsmegler | Daglig leder
Les om Didrik
card-default

Trine Sanne

Eiendomsmegler MNEF | Fagansvarlig
Les om Trine
Prisantydning kr 4 900 000,-
Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 900 000,-) kr 122 500,-
Pantattest kjøper kr 199,-
Tingl.gebyr pantedokument kr 585,-
Tingl.gebyr skjøte kr 585,-
   
Totalpris kr 5 023 869
Eiendom
Nedre Åsenvei tomt, 3215, Sandefjord

Matrikkel
Gnr. 43 bnr. 766 i Sandefjord kommune

Eierform
Selveier

Tomt
Eiet tomt 864 m²

Prisantydning
4 900 000

Totalpris inkl. omkostninger
4 900 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
122 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 900 000,-))
199,50 (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)

123 869,50 (Omkostninger totalt)

5 023 869,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

Beliggenhet
Denne flotte tomten har en særdeles flott beliggenhet i  Åsen!

Her bor man med Anders Jahres tidligere bolig Midtåsen som "nærmeste" nabo, som er åpnet for allmenheten og ett fint turmål når man bor her i strøket. For mange er dette området betegnet som ett av Sandefjords mest eksklusive boligområde og for den som pendler i jobben er det kun 1 km fra off. kommunikasjonsmidler.

Området er stille og fredelig med nydelige turområder, skoler, barnehager og sentrum kun en kort spasertur unna. Nedre Åsenvei har svært lite gjennomgangstrafikk og er meget barnevennlig. Det er også kort vei til populære Sande Barneskole og Breidablikk ungdomsskole.

De store uteområdene er utmerket utgangspunkt for grilling på varme sommerdager, til sosiale sammenkomster og tomten innbyr også til aktiv barnelek.

Perfekt beliggenhet for deg som pendler i jobben med jernbane, kort vei også ut til E-18. Sandefjords lufthavn, Torp, ligger ca 15 minutters kjøring unna med mange spennende destinasjoner i inn- og utland.

Tomt
Eiet tomt, 864 m²
Pent parkmessig opparbeidet tomt med gressplen og hekk.

Adkomst
Det vil bli skiltet med Eie visningsskilt på oppsatte fellesvisninger.
Se vedlagt kartskisse i annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra ønsket startdestinasjon til den aktuelle boligen.
Megler anmoder interessenter å kjøre forsiktig til eiendommen da det bor og ferdes mange barn her.

Skole/barnehage
Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, må interessenter selv sjekke dette med skolesjefens kontor.

Formuesverdi
Ikke fastsatt.
Formuesverdi er ikke fastsatt, men fastsettes av Likningskontoret etter en beregningsmodell om hensyntar om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeier er bosatt iht Folkeregisteret) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdi for primærbolig vil normalt utgjøre ca 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil likningsverdi normalt utgjøre ca. 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For mer informasjon, se www.skatteetaten.no.

Parkering
På egen tomt.

Radonmåling
Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter

Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.


Vei/vann/kloakk
Vann: Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig nett.
Avløp: Eiendommen har ikke avløp.
Vei: Eiendommen er tilknyttet privat vei.
Pålegg: Det foreligger ikke pålegg om endring av tilknytningsforhold.

Det ligger en rørledning øst på tomten nesten i grensen til nr 1 a og Øvre Åsenvei 2 b.

Eiendommen har adkomst via privat vei med felles vedlikeholdsansvar.
Vi gjør oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er det normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

Regulering
KOMMUNEPLAN/KOMMUNEDELPLAN
Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til Plan (vedtaksdato):
Boligbebyggelse - Nåværende Kommuneplan (24.9.2019)
byggegrenser, utbyggingsvolum og funksjonskrav Kommuneplan (24.9.2019)
Ras- og skredfare Kommuneplan (24.9.2019)
GJELDENDE REGULERING
Ligger eiendommen i et regulert område?
Nei
BEBYGGELSESPLAN
Omfattes eiendommen eller en del av eiendommen av en bebyggelsesplan etter eldre PBL?
Nei
REGULERING UNDER ARBEID
Er det igangsatt planleggingsarbeid på et område som inkluderer/berører eiendommen?
Nei
PLANFORSLAG
Eksisterer det planforslag som berører eiendommen?
Nei
KOMMENTARFELT:
I gjeldende kommuneplan er det vist hensynssone «ras og skredfare, kvikkleire» over eiendommen. Det må påregnes krav om geotekniske undersøkelser før iverksetting av byggetiltak i disse områdene, jf. kommuneplanbestemmelse 5.1.2.
Eiendommen ligger innenfor bestemmelsesområdet Åsen fastsatt i kommuneplanen. Det vises til kommuneplanens bestemmelser pkt. 2.2.4 for nærmere informasjon.


Kopi av situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner m/bestemmelser er vedlagt salgsoppgave. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
4 900 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
122 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 900 000,-))
199,50 (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)

123 869,50 (Omkostninger totalt)

5 023 869,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

Boligselgerforsikring
Det er ikke tegnet boligselgerforsikring ifbm. salget. Det er likevel utarbeidet en egenerklæring som interessenter bør gjøre seg kjent med før budgivning. Egenerklæringsskjema er vedlagt salgsoppgaven.

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(hvitvaskingsloven) pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:

Pantattester/ grunnbok fra St.kartverk (Kr.1 950)
Tilrettelegging (Kr.12 500)
Foto - drone (Kr.2 500)
Annonse halvside - uke 14 (Kr.2 500)
Grunnpakke enebolig (Kr.11 900)
Meglerprovisjon (forutsatt salgssum: 4 900 000,-) (Kr.40 000)
Oppgjørshonorar (Kr.5 950)
Totalt kr. (Kr.77 300)
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer
87-20-0034

Internett
www.eie.no

Eier
Runa I Strømsodd Rismyhr Øystein Rismyhr

Budgivning
Som kjøper og selger hos Eie vil du få forelagt budjournalen på kontraktsmøtet. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden.Vi gjør oppmerksom på at ingen bud kan ha akseptfrist før minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. I henhold til gjeldende regler kan megler ikke formidle bud med akseptfrist kortere enn dette.

Hos Eie stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, se bilag til budskjema i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Boligkjøperpakke
Eie har i samarbeid med If lansert et gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. husforsikring, innboforsikring, dobbel rente dekning, flytteforsikring og Boligkjøperforsikring som gir deg juridisk bistand dersom du ønsker å reklamere på boligkjøpet. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Solgt "som den er"
Solgt "som den er" avhendingsloven (avhl.) § 3-9:
Eiendommen selges iht. avhl. § 3-9, som innebærer at den selges i den tilstand den er under visning. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn de regler som er ufravikelige i forbrukerforhold, jf. avhl. § 3-9, jf. § 1-2 (2). Selv om eiendommen er solgt "som den er", har eiendommen likevel mangel der dette følger av § § 3-7 eller 3-8; når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selger. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte.

Eiendommen har også mangel dersom den er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesum og forholdene ellers.

Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg inn i vedlagte egenerklæring fra selger, samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis.

Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger. Hele salgsoppgaven må grundig gjennomgås av interessenten(e). I tillegg oppfordres interessenten(e) til å sette seg inn i alle relevante dokumenter fra forretningsfører, f.eks. vedtekter, årsberetning, eventuelle husordensregler mv.

Avdeling
Sandefjord & Stokke Eiendomsmegling AS
Eie Sandefjord
Org. nr:919667168
Thor Dahls gate 1-5
3210 Sandefjord
Tlf: 33 47 30 00, Fax:

Ansvarlig megler
Eiendomsmegler | Daglig leder Didrik Schou

Saksbehandlere
Didrik Schou
Eie Sandefjord
Eiendomsmegler | Daglig leder
Mob: 91 68 92 68 / E-post: ds@eie.no

Trine Sanne
Eie Sandefjord
Eiendomsmegler MNEF | Fagansvarlig
Mob: 90 11 64 42 / E-post: ts@eie.no

Ansvarlig megler
Eiendomsmegler | Daglig leder Didrik Schou
Mobil: 91 68 92 68
E-post: ds@eie.no

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning

Kontakt megleren

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.