Bilde 1 av Sjuestokkveien 18Bilde 2 av Sjuestokkveien 18
Digital salgsoppgave
Sjuestokkveien 18

3159 Melsomvik • Sandefjord kommune

Dette objektet er solgt!

Prisantydning

Objektet er solgt!

Eiet tomt uten byggeklausul beliggende i ende med flott utsikt og gode solforhold. Spasertur unna bl.a. sjø og golfbane!
Vis i kart
Boligtype
Boligtomt
Eierform
Selveier
Prisantydning
kr 2 300 000
Omkostninger
kr 66 520
Totalpris
kr 2 366 520
Tomt
Eiet tomt 556 m²
Oppdragsnummer
87210244
card-default

Tomas Vedvik

Eiendomsmeglerfullmektig
Les om Tomas
Prisantydningkr 2 300 000,-
Boligkjøperpakke If (valgfritt)kr 12 650,-
Pantattest kjøperkr 200,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
Dokumentavgiftkr 52 500,-
  
Totalpris kr 2 366 520
Eiendom
Sjuestokkveien 18, 3159 Melsomvik

Matrikkel
Gnr. 410 bnr. 21 i Sandefjord kommune

Boligtype
Boligtomt

Eierform
Selveier

Tomt
Eiet tomt 556 kvm
Tomten er tilnærmet flat og ligger lunt og solrikt til. Fra tomten er det en flott utsikt mot golfbane.

Prisantydning
2 300 000

Totalpris inkl. omkostninger
kr 2 300 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
kr 200,- (Pantattest kjøper)
kr 585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
kr 585,- (Tingl.gebyr skjøte)
kr 52 500,- (Dokumentavgift)
--------------------------------------------------------
kr 53 870,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 2 353 870,- (Totalpris inkl omkostninger)

Valgfrie omkostninger:
kr 12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt))
--------------------------------------------------------
kr 2 366 520,- (Totalpris inkl omk og valgfrie omkostninger)

Eier
Nicolaas Wenceslaus Buijs Johanna M C Mink

Beskrivelse
Eiet tomt uten byggeklausul beliggende i ende med flott usjenert utsikt mot golfbanen og gode solforhold. Tomten har 35% utnyttelsesgrad.

Beliggenhet
Tomten har nærhet til barnehager, barneskole og offentlig kommunikasjon, samt kort vei til fotballbane, idrettshall og treningssenter. Det er kun en kort biltur til Stokke sentrum, Sandefjord og Tønsberg. For golfentusiaster er beliggenheten upåklagelig da boligen har umiddelbar nærhet til Vestfold golfbane med både 18-hulls bane og 9-hulls bane. Vinterstid kjøres det opp skiløype på golfbanen, og det er ca. 2 km til lysløyper på Vear. For øvrig har eiendommen nærhet til lekeplass og fotballbane. Kun 2 km til Melsomvik med brygge, båthavn og rekreasjonsområder. Her finnes også sjarmerende bebyggelse i smale gater, sandstrender og glattskurte svaberg. Kommunen har ellers totalt 14 km med oppmerket kyststi, samt fin turvei gjennom hele kommunen, fra Tønsberg til Sandefjord.

Tomt
Eiet tomt, 556 kvm

Adkomst
Ved å trykke på kartet i annonsen får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra ønsket startdestinasjon til den aktuelle boligen. Det vil bli skiltet med EIE visningsskilt ved fellesvisninger.
Megler anmoder interessenter å kjøre forsiktig til eiendommen da det bor og ferdes mange barn her.

Skole/barnehage
Se nabolagsprofilen i salgsoppgavens vedleggsdel, for oversikt over skoler og barnehager i nærheten.
Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, må interessenter selv sjekke dette med skolesjefens kontor.

Elektrisk anlegg
Ved bebyggelse av tomten vil det måtte betales tilkoblingsavgift til netteier.

Faste løpende kostnader
Kostnader knyttet til vedlikehold og brøyting av privat vei.

Formuesverdi
Formuesverdi er ikke fastsatt, men fastsettes av Likningskontoret etter en beregningsmodell om hensyntar om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeier er bosatt iht. Folkeregisteret) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdi for primærbolig vil normalt utgjøre ca. 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil likningsverdi normalt utgjøre ca. 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For mer informasjon, se www.skatteetaten.no.

Diverse
Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra E.Verk på eiendommen.

I internettannonsen, salgsoppgaven og eventuell avisannonse er det bruken av boligens rom som er opplyst, selv om denne kan være i strid med dagens krav for tilsvarende bruk. Kommunen har ofte gamle byggetegninger eller kan mangle slike tegninger helt og holdent. Derfor kan det i gitte tilfeller være vanskelig å sjekke om dagens rominndeling stemmer med hva som i sin tid ble byggemeldt. Kjøper vil overta ansvaret for slike eventuelle avvik, og vil selv måtte søke nødvendige bruksendringer eller tillatelser.

Annet
Salgsoppgavens vedleggsdel inneholder:
- Egenerklæringsskjema
- Situasjonskart
- Plankart
- Reguleringskart m/bestemmelser

Radonmåling
Det gjøres oppmerksom på at det ved utleie er krav til å gjennomføre radonmåling, og at forsvalige nivåer skal kunne dokumenteres. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig, såfremt det betales husleie.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Kommunen har lovbestemt legalpant i eiendommen som sikkerhet for betaling av kommunale gebyr. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.

Det er tinglyst totalt 30 servitutter på eiendommen, hvorav følgende servitutter har betydning for den aktuelle eiendommen. Kjøpers bank vil få prioritet etter de tinglyste heftelsene.
Dnr. 2015/686103-1/200, tgl. 28.07.2015  - bestemmelse om kloakkledning, trekkerør med fiberkabel, drensledning og kummer.
Dnr. 2015/686103-2/200, tgl. 28.07.2015  - bestemmelse om adkomstrett.
Dnr. 2015/686103-3/200, tgl. 28.07.2015  - bestemmelse om bebgyggelse.
Dnr. 2020/2923839-1/200, tgl. 26.08.2020  - bestemmelse om vann/kloakk.

Det er opprettet et realsameie med 1/14 andel bruksrett av LNF tomt på 18352 kvm (gnr. 407, bnr. 11) og realsameie med 1/7 andel veirett inn til eiendommen (gnr. 410, bnr. 23.)

Tinglyste servitutter følger eiendommen og eventuelle kopier av disse kan fås ved henvendelse til megler. For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til avgivereiendommen. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Vei/vann/kloakk
Eiendommen har adkomst via privat vei med felles vedlikeholdsansvar.
Det går kommunalt ledningsnett langs veien inn til tomten. Ved bebyggelse av tomten må eindommen tilknyttes det kommunale ledningsnettet via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til bygningen.
Ved bebyggelse kommer følgende kostnader:
Tilkoblingsavgift for avløp til Sandefjord kommune.

Regulering
Eiendommen er regulert til bolig iht. reguleringsplan: Detaljregulering av Sjuestokkveien boligområde, datert 11.12.2016.
For øvrig ligger eiendommen i et område som er avsatt til boligbebyggelse, hensyn til friluftsliv og bevaring av kulturmiljø i kommuneplanens arealdel, datert 24.09.2019.
Sandefjord Kommune er for tiden ikke kjent med reguleringsmessige forhold som tilsier at det kan bli vesentlige endringer for området og eiendommens eksisterende kvaliteter.

Ref. reguleringsplan er det opplyst om "maksimal tillatt grad av utnytting er 35%-BYA."

Kopi av situasjonskart og reguleringsbestemmelser er vedlagt salgsoppgave. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Odel og konsesjon
Ved kjøp av ubebygget tomt, vil kjøper forplikte seg til å undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet ved kontraktssignering.

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
kr 2 300 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
kr 200,- (Pantattest kjøper)
kr 585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
kr 585,- (Tingl.gebyr skjøte)
kr 52 500,- (Dokumentavgift)
--------------------------------------------------------
kr 53 870,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 2 353 870,- (Totalpris inkl omkostninger)

Valgfrie omkostninger:
kr 12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt))
--------------------------------------------------------
kr 2 366 520,- (Totalpris inkl omk og valgfrie omkostninger)

Boligselgerforsikring
Det er ikke tegnet boligselgerforsikring ifbm. salget. Det er likevel utarbeidet en egenerklæring som interessenter bør gjøre seg kjent med før budgivning. Egenerklæringsskjema er vedlagt salgsoppgaven.

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.

Vederlaget
Provisjonsbetingelser:

Tilrettelegging : 9 500,-
Provisjon : 1,80%
40 000 Minimum
Inklusiv mva
Visningshonorar kr. 1850,-

Oppgjørshonorar kr. 5 950,-

Markedspakke kr. 15 900,-

I tillegg blir selger belastet for utlegg.
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp, har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, markedspakke og utlegg.

Oppdragsnummer
87-21-0244

Budgivning
Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi gjør oppmerksom på at det i forbrukerforhold ikke kan inngis bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn dette. Hos Eie stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, vedlagt i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser skal være skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt, og budet skal signeres av budgiver. Vi oppfordrer til å inngi bud elektronisk, ved å trykke på "Gå til budgivning" på eiendommens hjemmeside på eie.no. Ved å benytte denne tjenesten vil vilkårene om legitimasjon og signatur fra budgiver være oppfylt. Som kjøper og selger hos EIE vil du få tilsendt budjournalen etter at handel er inngått. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournalen i anonymisert form. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Boligkjøperpakke
Eie har i samarbeid med If lansert et gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert i en pakke til en meget konkurransedyktig pris.
 
Kjøpere (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. husforsikring, innboforsikring, dobbel rente dekning, flytteforsikring og boligkjøperforsikring som gir deg juridisk bistand dersom du ønsker å reklamere på boligkjøpet. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Lovanvendelse
Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking
Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvitvaskingsloven pålegger megler å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket misligholder kjøper avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens bestemmelser om mislighold og forsinkelse.

Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil EIE eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Avdeling
Sandefjord & Stokke Eiendomsmegling AS
EIE Sandefjord
Org. nr:919667168
Thor Dahls gate 1-5
3210 Sandefjord
Tlf: 33 47 30 00

Ansvarlig megler
Eiendomsmegler | Fagansvarlig Rasmus Boutenko

Saksbehandlere
Tomas Vedvik
EIE Sandefjord
Eiendomsmeglerfullmektig
Mob: 93 82 66 82 / E-post: tv@eie.no


Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.

Vennligst ta kontakt med megler om budgivningen.

Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Sjuestokkveien 18
For mer om objektet
Sjuestokkveien 18

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: