Bilde 1 av Sjuestokkveien 99CBilde 2 av Sjuestokkveien 99C
Digital salgsoppgave
Sjuestokkveien 99C

3159 Melsomvik • Sandefjord kommune

Prisantydning

kr 1 980 000

Omkostninger: kr 50 870Totalpris: kr 2 030 870
Sjønær og solrik boligtomt med rammetillatelse på Sjuestokk. Uten byggeklausul
Vis i kartSe bladbar salgsoppgaveLast ned denne salgsoppgaven
Boligtype
Boligtomt
Eierform
Selveier
Prisantydning
kr 1 980 000
Omkostninger
kr 50 870
Totalpris
kr 2 030 870
Tomt
Eiet tomt 501 m²
Oppdragsnummer
88210035
card-default

Jørn Richard Andersen

Daglig leder | Eiendomsmegler
Les om Jørn
Prisantydningkr 1 980 000,-
Pantattest kjøperkr 200,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 980 000,-)kr 49 500,-
  
Totalpris kr 2 030 870
Eiendom
Sjuestokkveien 99C, 3159 Melsomvik

Matrikkel
Gnr. 407 bnr. 166 i Sandefjord kommune

Eierform
Selveier

Tomt
Eiet tomt 501 m²

Prisantydning
1 980 000

Eier
Nils Vedvik Grethe Østgård

Beskrivelse
Eiet tomt uten byggeklausul beliggende med flott sjøutsikt til Vestfjorden og gode solforhold. Tomten ligger i ett stille og rolig område i privat blindvei. Her er det en god blanding av eldre og småbarnsforeldre som bor. Kyststien går rett utenfor tomten. 100 meter til tursti i nærområdet. 500 meter til golfbane. 18+9 hull. Golfklubben kjører opp løyper på banen om vinteren.

Beliggenhet
Tomten ligger med gangavstand til sjøen, turområder og kyststi. Rett i nærheten ligger Vestfold golfklubb med 27-hulls golfbane. Her er det også fine skiløyper om vinteren. Melsomvik har offentlig badestrand med volleyballbane, fotballbane og stupebrett. Ved Vestfjorden er det også flere gode turområder, som for eksempel Rosnesodden, et nyere kommunalt friområde som har nydelig badeplass med badebrygge, gressletter og grillplass. Her er det også vannkraner, dusj og toalettanlegg.
Bokemoa ligger noen kilometer unna og har frodig bøkeskog som innbyr til god rekreasjon. Området har kultursti, lysløype og lekeområder som gir gode turmuligheter hele året. Kommunen har ellers totalt 14 km med oppmerket kyststi, samt fin turvei gjennom hele kommunen, fra Tønsberg til Sandefjord. Melsom skog kan også by på mange fine turstier.

Fra området er det ca. 2,5 km til Melsom barneskole, ca. 7 km til Stokke ungdomsskole og ca. 3 km til
Melsom videregående skole. Det ligger også flere barnehager i nær omkrets. Både Stokke og Vear har
idrettshall, og på Brunstad er et omfattende idrettsanlegg.
Joker Melsom er nærmeste dagligvare, men i Stokke finner du både Kiwi, Rema 1000 og Meny. Ønsker du ytterligere servicetilbud har Stokke senter et variert utvalg av butikker, samt frisør og bakeri. Stokke sentrum har flere butikker og spisesteder, samt vinmonopol, bibliotek, helsetjeneste og offentlige kontorer. Det er også kort vei til både Tønsberg og Sandefjord med alt av bymessige fasiliteter.
Avstand til Torp Lufthavn er ca 20 minutter med bil.

Tomt
Eiet tomt, 501 m²

Adkomst
Ved å trykke på kartet i annonsen får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra ønsket startdestinasjon til den aktuelle boligen. Det vil bli skiltet med EIE visningsskilt ved fellesvisninger.

Skole/barnehage
Se nabolagsprofilen i salgsoppgavens vedleggsdel, for oversikt over skoler og barnehager i nærheten.
Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, må interessenter selv sjekke dette med skolesjefens kontor.

Ferdigattest
Det er mottatt byggetegninger fra kommunen datert 07.06.2019. Det er gitt rammetillatelse for dette tiltaket 02.09.2019. Rammetillatelsen samt tegningene ligger vedlagt salgsoppgaven.

Faste løpende kostnader
- Tilknyttningsavgiften til Sandefjord kommune utgjør kr. 96 inkl mva for vann pr kvm BRA bebygget.
- Tilknyttningsavgiften til Sandefjord kommune utgjør kr. 124 inkl mva for avløp pr kvm BRA bebygget.
- Tilknyttningsavgiften til det private avløpsanlegget tilkommer med kr. 22.500 som skal oppjusteres konsumprisindeksen fra 2003 nivå.
- Obligatorisk medlemskap i veilaget, koster kr. 3750.-. Kan variere noe år for år avhengig av behov for brøyting.
- Tilknyttningsavgiften til privat vei kr. 40.000 som skal oppjusteres fra 2005 nivå etter konsumprisindeksen.
- Vellet er frivillig, koster kr 200.-.

Kommunale avgifter kan finnes på Sandefjord Kommunes hjemmesider.
I kommunale avgifter inngår gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn.

Diverse
Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra E.Verk på eiendommen.

Oppmerkingen på bildene er ikke målbare, kun veiledene for å vise tomten. Det henvises til matrikkelbrev for korrekte tomtegrenser.

Annet
Salgsoppgavens vedleggsdel inneholder:
- Egenerklæringsskjema
- Situasjonskart
- Matrikkelkart
- Kommuneplankart
- Rammetillatelsen
- Tegninger

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Kommunen har lovbestemt legalpant i eiendommen som sikkerhet for betaling av kommunale gebyr. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.

Det er tinglyst 2 servitutter på eiendommen, og kjøpers bank vil få prioritet etter disse:

1968/9000257-3/200, 13.12.1968, Bestemmelse om gjerde  
Opprinnelig dok nr 505867/1968 fra TØNSBERG TINGRETT
Overført fra: 3804-407/149
Gjelder denne registerenheten med flere

1988/9000255-2/200, 29.06.1988, Bruksrett  
Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:407 Bnr:13
Bestemmelse om bruksrett til areal mellom bnr. 13 og 15
Opprinnelig dok nr 9054/1988 fra TØNSBERG TINGRETT
Overført fra: 3804-407/149
Gjelder denne registerenheten med flere

Rettigheter på 3804-407/75:

2021/242632-1/200, 26.02.2021, Erklæring/avtale

rettighetshaver:Knr:3804 Gnr:407 Bnr:166  

rettighetshaver:Knr:3804 Gnr:407 Bnr:167  

rettighetshaver:Knr:3804 Gnr:407 Bnr:179  

Rett til å koble seg til pumpestasjon

Bestemmelse om endring i terrenget


Tinglyste servitutter følger eiendommen og eventuelle kopier av disse kan fås ved henvendelse til megler. For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til avgivereiendommen. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Vei/vann/kloakk
Sandefjord kommune opplyser om at offentlig vann kan knyttes til via lang stikkledning eller via felles privat stikkledning. Avløp må håndteres med privat renseløsning eller knyttes til privat pumpeløsning som pumper til offentlig nett. Det er tinglyst rett for denne eiendommen for å føre avløpsledninger nordover over  g/bnr. 407/181 og til pumpestasjon til på Sjuestokkveien 101. Dersom selger av eiendommen oppretter et minirenseanlegg vil det være mulig å tilkoble seg dette anlegget. Konferer megler ifb med avløpsforholdene.
Eiendommen har adkomst via privat vei med felles vedlikeholdsansvar.

Regulering
Eiendommen er uregulert, og ligger i et område som er avsatt til bolig i kommuneplanens arealdel, datert 24.09.2019. Det er også avsatt til "Hensyn Friluftliv og hensyn landskap".
Tomten har en utnyttelsesgrad på 35%. Det oppfordres interessenter til å kontakte Sandefjord kommune angående utnytteslsegrad m.m for bestemmelser.
Sandefjord Kommune er for tiden ikke kjent med reguleringsmessige forhold som tilsier at det kan bli vesentlige endringer for området og eiendommens eksisterende kvaliteter.

Kopi av situasjonskart og kommuneplankart er vedlagt salgsoppgave. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Odel og konsesjon
Ved kjøp av ubebygget tomt, vil kjøper forplikte seg til å undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet ved kontraktssignering.

Overtagelse
Overtakelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
Total kjøpesum inkl. offentlige gebyrer, avgifter og øvrige kostnader:

1 980 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
200,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
49 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 980 000,-))

50 870,- (Omkostninger totalt)

2 030 870,- (Totalpris inkl. omkostninger)
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til
prisantydning.

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(hvitvaskingsloven) pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Vederlaget
Provisjonsbetingelser:

Tilrettelegging : 15 000,-
Provisjon : 2,50%
40 000 Minimum
Inklusiv mva
Oppgjørshonorar kr. 5 950,-

Markedspakke kr. 19 900,-

I tillegg blir selger belastet for utlegg.
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp, har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, markedspakke og utlegg.

Oppdragsnummer
88-21-0035

Budgivning
Som kjøper og selger hos EIE vil du få forelagt budjournalen på kontraktsmøtet. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden.Vi gjør oppmerksom på at ingen bud kan ha akseptfrist før minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. I henhold til gjeldende regler kan megler ikke formidle bud med akseptfrist kortere enn dette.

Hos EIE stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, se bilag til budskjema i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist.

For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning.

Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Solgt "som den er"
Solgt "som den er" - avhendingsloven (avhl.) § 3-9.
Eiendommen selges "som den er" noe som innebærer at den selges i den stand den er under visning. For en kjøper betyr dette at selgers ansvar for eventuelle mangler er begrenset.
Selv om eiendommen er solgt "som den er" kan det foreligge en mangel dersom boligen er i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper kunne forvente ut fra den avtalte kjøpesummen og forholdene ellers. Et "som den er"- forbehold fritar heller ikke selger fra sin opplysningsplikt, og det kan foreligge en mangel hvis selger har holdt tilbake opplysninger om eiendommen som han kjente eller måtte kjenne til og som kjøper hadde grunn til å regne med å få (avhl. § 3-7). Det kan også foreligge en mangel dersom selger eller noen på hans vegne gjennom annonse, salgsoppgave eller annen markedsføring har gitt uriktige opplysninger om eiendommen (avhl. § 3-8).
En manglende eller en uriktig opplysning kan bare gjøres gjeldende mot selger dersom den har hatt innvirkning på den avtalen som er inngått.

Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i vedlagte egenerklæring fra selger, samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis.

Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger. Hele salgsoppgaven må gjennomgås grundig av interessenten(e). I tillegg oppfordres interessentene(e) til å sette seg inn i alle relevante dokumenter fra forretningsfører, f.eks. vedtekter, årsberetning, eventuelle husordensregler mv.

Avdeling
Sandefjord & Stokke Eiendomsmegling AS
EIE Stokke
Org. nr:919667168
Frederik Stangs gate 1
3160 Stokke
Tlf: 33 47 30 00

Ansvarlig megler
Daglig leder | Eiendomsmegler Jørn Richard Andersen

Saksbehandlere
Jørn Richard Andersen
EIE Stokke
Daglig leder | Eiendomsmegler
Mob: 90 76 80 59 / E-post: jra@eie.no
EIE Stokke

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Sjuestokkveien 99C
For mer om objektet
Sjuestokkveien 99C

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: