Bilde 1 av SjuestokkveienBilde 2 av Sjuestokkveien
Digital salgsoppgave
Sjuestokkveien

3159 Melsomvik • Sandefjord kommune

Prisantydning

kr 1 510 000

Omkostninger: kr 51 770Totalpris: kr 1 561 770
Høyt og frittliggende boligtomt med gode solforhold og utsikt over Vestfjorden. Ingen byggeklausul.
Vis i kartSe bladbar salgsoppgaveLast ned denne salgsoppgaven
Boligtype
Boligtomt
Eierform
Selveier
Prisantydning
kr 1 510 000
Omkostninger
kr 51 770
Totalpris
kr 1 561 770
Tomt
Eiet tomt 522 m²
Oppdragsnummer
88210012
card-default

Jørn Richard Andersen

Daglig leder | Eiendomsmegler
Les om Jørn
Prisantydningkr 1 510 000,-
Pantattest kjøperkr 200,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 510 000,-)kr 37 750,-
Boligkjøperpakke If (valgfritt)kr 12 650,-
  
Totalpris kr 1 561 770
Eiendom
Sjuestokkveien, 3159 Melsomvik

Matrikkel
Gnr. 407 bnr. 181 i Sandefjord kommune

Eierform
Selveier

Tomt
Eiet tomt 522 m²
Tomten ligger lunt og solrikt til. Fra tomten er det en flott sjøutsikt over Vestfjorden.

Prisantydning
1 510 000

Eier
Rolf Vidar Bjerkøy

Beskrivelse
Eiet tomt uten byggeklausul beliggende med flott sjøutsikt til Vestfjorden og gode solforhold.
Tomten ligger i ett stille og rolig område i privat blindvei. Her er det en god blanding av eldre og småbarnsforeldre som bor.
Kyststien går rett utenfor tomten. 100 meter til tursti i nærområdet. 500 meter til golfbane. 18+9 hull. Golfklubben kjører opp løyper på banen om vinteren.

Beliggenhet
Tomten er beliggende i landlig og idyllisk område med nærhet til sjøen. Her er det kort gangavstand ned til flere flotte badestrender som nede i Sjuestokkstranda, Rakkevik eller til Melsomvik hvor det er badestrand med stupetårn og en stor båthavn. I nærområdet er flotte turområder i skog og mark med blant annet kyststi. Område er meget barnevennlig uten gjennomgangstrafikk med beliggenhet mot enden av blindvei. Eiendommen har en flott utsikt over Vestfjorden med yrende båtliv på varme sommerdager. Rett bakenfor denne tomten er det 18 hulls golfbane. Til Melsom barneskole er det kort og trygg skolevei med sykkel- og gangsti. Ved skolen finner man også barnehage og nærbutikk. På Vear finner man idrettshall med klatrevegg, innendørs golfhall og et flott idrettsanlegg.

Adkomst
Ved å trykke på kartet i finn.no-annonsen får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra ønsket startdestinasjon til den aktuelle boligen. Det vil bli skiltet med EIE visningsskilt ved fellesvisninger.
Megler anmoder om at interessenter kjører forsiktig til eiendommen da det bor og ferdes mange barn her.

Skole/barnehage
Se nabolagsprofilen i salgsoppgavens vedleggsdel, for oversikt over skoler og barnehager i nærheten.
Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, må interessenter selv sjekke dette med skolesjefens kontor.

Offentlig kommunikasjon
Det er ca. 2 km til offentlig kommunikasjon

Faste løpende kostnader
Kommunale avgifter vil tilkomme. Avgiftene kan finnes på hjemmesiden til Sandefjord kommune. Dette er da gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn. Beløpet betales over fire terminer p.a.
Nye eier må belage seg på bl.a. følgende utgifter i tillegg:
- Obligatorisk medlemskap i veilaget, koster kr. 3750.-. Kan variere noe år for år avhengig av behov for brøyting.
- Vellet er frivillig, koster kr 200.-.
- I følge selger var tilknytningsavgiften for veien i November 2020 på kr. 55764.-. Blir indeksregulert op ptil 2021 nivå.
- Det ligger klart internet/TV fra Altibox. kr 1000/mnd. pluss tilknytning. Det er ca. 50 meter til tilknytningspunkt.
- Tilknyttningsavgiften til Sandefjord kommune utgjør kr. 96 inkl mva for vann pr kvm BRA bebygget.
- Tilknyttningsavgiften til Sandefjord kommune utgjør kr. 124 inkl mva for avløp pr kvm BRA bebygget.
- Tilknyttningsavgiften til det private avløpsanlegget tilkommer med kr. 22.500 som skal oppjusteres konsumprisindeksen fra 2003 nivå.
- Avhengig av høyde på avløpsledninger fra denne eiendommen kan det bli mulig at det skal innstalleres avløpspumpe til pumpestasjon. Denne befinner seg på naboeiendom.

Diverse
Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra E.Verk på eiendommen.

I internettannonsen, salgsoppgaven og eventuell avisannonse er det bruken av boligens rom som er opplyst, selv om denne kan være i strid med dagens krav for tilsvarende bruk. Kommunen har ofte gamle byggetegninger eller kan mangle slike tegninger helt og holdent. Derfor kan det i gitte tilfeller være vanskelig å sjekke om dagens rominndeling stemmer med hva som i sin tid ble byggemeldt. Kjøper vil overta ansvaret for slike eventuelle avvik, og vil selv måtte søke nødvendige bruksendringer eller tillatelser.

Annet
Salgsoppgavens vedleggsdel inneholder:
- Matrikkelkart
- Kommuneplankart
- Ledningskart

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Kommunen har lovbestemt legalpant i eiendommen som sikkerhet for betaling av kommunale gebyr. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.

Det er tinglyst 5 servitutter på eiendommen, og kjøpers bank vil få prioritet etter disse:

Dnr. 9001106, tgl. 22.09.2003 - Bestemmelse om kloakkledning:
Rettighetshaver:Knr:3804 Gnr:407 Bnr:94  
Rettighetshaver:Knr:3804 Gnr:407 Bnr:120
Bestemmelser vedr kloakkum med pumpe.
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.

Dnr. 9002383, tgl. 20.12.2004 - Bestemmelse om kloakkledning:
Rettighetshaver:Knr:3804 Gnr:407 Bnr:123

Dnr. 9001807, tgl. 23.02.2005 - Bestemmelse om kloakkledning:
Rettighetshaver:Knr:3804 Gnr:407 Bnr:74  
Rettighetshaver:Knr:3804 Gnr:407 Bnr:127  
Rettighetshaver:Knr:3804 Gnr:407 Bnr:128

Dnr. 9000941, tgl. 16.08.2006 - Bestemmelse om vann-/kloakkledning:
Rettighetshaver:Knr:3804 Gnr:407 Bnr:127  
Rettighetshaver:Knr:3804 Gnr:407 Bnr:134

Dnr. 9000942, tgl. 16.08.2006 - Bestemmelse om vann-/kloakkledning:
Rettighetshaver:Knr:3804 Gnr:407 Bnr:74  
Rettighetshaver:Knr:3804 Gnr:407 Bnr:134

Det vil bli tinglyst rettighet for nabotomter i syd til å ha felles avløpsledninger med denne eiendommen.

Tinglyste servitutter følger eiendommen og eventuelle kopier av disse kan fås ved henvendelse til megler. For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til avgivereiendommen. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Vei/vann/kloakk
Til tomten er det privat vei med felles vedlikeholdsansvar.
Eiendommen vil bli tilkoblet offentlig vann.
Eiendommen vil bli tilkoblet privat avløp som igjen går over til offentlig avløp.

Regulering
Eiendommen er uregulert, og ligger i et område som er avsatt til bolig i kommuneplanens arealdel, datert 24.09.2019. Eiendommen ligger også i ett område som hensyntar friluftliv og landskap i hht samme kommuneplan. Tomten har en utnyttelsesgrad på 35%. Det oppfordres interessenter til å kontakte Sandefjord kommune angående utnytteslsegrad m.m for bestemmelser.
Sandefjord Kommune er for tiden ikke kjent med reguleringsmessige forhold som tilsier at det kan bli vesentlige endringer for området og eiendommens eksisterende kvaliteter.

Kopi av kommuneplankartet er vedlagt salgsoppgave. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med dette.

Odel og konsesjon
Ved kjøp av ubebygget tomt, vil kjøper forplikte seg til å undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet ved kontraktssignering.

Overtagelse
Overtakelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
Total kjøpesum inkl. offentlige gebyrer, avgifter og øvrige kostnader:

1 510 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
200,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
37 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 510 000,-))
12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt))

51 770,- (Omkostninger totalt)

1 561 770,- (Totalpris inkl. omkostninger)
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til
prisantydning.

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(hvitvaskingsloven) pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Vederlaget
Provisjonsbetingelser:

Tilrettelegging : 15 000,-
Avtalt fast pris : 25 000,-
Inklusiv mva
Oppgjørshonorar kr. 5 950,-

Markedspakke kr. 15 900,-

I tillegg blir selger belastet for utlegg.
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp, har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, markedspakke og utlegg.

Oppdragsnummer
88-21-0012

Budgivning
Som kjøper og selger hos EIE vil du få forelagt budjournalen på kontraktsmøtet. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden.Vi gjør oppmerksom på at ingen bud kan ha akseptfrist før minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. I henhold til gjeldende regler kan megler ikke formidle bud med akseptfrist kortere enn dette.

Hos EIE stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, se bilag til budskjema i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist.

For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning.

Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Solgt "som den er"
Solgt "som den er" - avhendingsloven (avhl.) § 3-9.
Eiendommen selges "som den er" noe som innebærer at den selges i den stand den er under visning. For en kjøper betyr dette at selgers ansvar for eventuelle mangler er begrenset.
Selv om eiendommen er solgt "som den er" kan det foreligge en mangel dersom boligen er i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper kunne forvente ut fra den avtalte kjøpesummen og forholdene ellers. Et "som den er"- forbehold fritar heller ikke selger fra sin opplysningsplikt, og det kan foreligge en mangel hvis selger har holdt tilbake opplysninger om eiendommen som han kjente eller måtte kjenne til og som kjøper hadde grunn til å regne med å få (avhl. § 3-7). Det kan også foreligge en mangel dersom selger eller noen på hans vegne gjennom annonse, salgsoppgave eller annen markedsføring har gitt uriktige opplysninger om eiendommen (avhl. § 3-8).
En manglende eller en uriktig opplysning kan bare gjøres gjeldende mot selger dersom den har hatt innvirkning på den avtalen som er inngått.

Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i vedlagte egenerklæring fra selger, samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis.

Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger. Hele salgsoppgaven må gjennomgås grundig av interessenten(e). I tillegg oppfordres interessentene(e) til å sette seg inn i alle relevante dokumenter fra forretningsfører, f.eks. vedtekter, årsberetning, eventuelle husordensregler mv.

Avdeling
Sandefjord & Stokke Eiendomsmegling AS
EIE Stokke
Org. nr:919667168
Frederik Stangs gate 1
3160 Stokke
Tlf: 33 47 30 00

Ansvarlig megler
Daglig leder | Eiendomsmegler Jørn Richard Andersen

Saksbehandlere
Jørn Richard Andersen
EIE Stokke
Daglig leder | Eiendomsmegler
Mob: 90 76 80 59 / E-post: jra@eie.no

EIE Stokke

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Sjuestokkveien
For mer om objektet
Sjuestokkveien

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: