Bilde 1 av Soleveien 50BBilde 2 av Soleveien 50B
Digital salgsoppgave
Soleveien 50B

3209 Sandefjord • Sandefjord kommune

Prisantydning

kr 3 990 000

Omkostninger: kr 113 770Totalpris: kr 4 103 770
Koselig enebolig m/alt på en flate på populære Sole/Store Bergan! Barnevennlig&solrikt. Kort vei til sjø&skog
icon

Unngå doble renteutgifter

Se bladbar salgsoppgaveLast ned denne salgsoppgavenVis i kart
Boligtype
Enebolig
Eierform
Selveier
Antall soverom
3 soverom
Primærrom (P-ROM)
108 m²
Bruksareal (BRA)
140 m²
Kommunale avgifter
kr 866 / Mnd
Prisantydning
kr 3 990 000
Omkostninger
kr 113 770
Totalpris
kr 4 103 770
Byggeår
1965
Tomt
Eiet tomt 675 m²
Oppdragsnummer
87220263
Prisantydningkr 3 990 000,-
Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 990 000,-)kr 99 750,-
Pantattest kjøperkr 200,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
Boligkjøperpakke If (valgfritt)kr 12 650,-
  
Totalpris kr 4 103 770
Eiendom
Soleveien 50B, 3209 Sandefjord

Matrikkel
Gnr. 129 Bnr. 271 i Sandefjord kommune

Boligtype
Enebolig

Eierform
Selveier

Areal
Primærrom: 108 kvm, Bruksareal: 140 kvm
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. Arealene er hentet fra tilstandsrapport. Areal og rom er angitt og definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent fra bygningsmyndighetene.

Antall soverom
3

Byggeår
1965

Tomt
Eiet tomt 675 kvm

Prisantydning
3 990 000

Tilstandsrapport
Takstmann: Jan Erik Rossavik Takstdato: 30.11.22 12:32

Totalpris inkl. omkostninger
kr 3 990 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
kr 200,- (Pantattest kjøper)
kr 585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
kr 585,- (Tingl.gebyr skjøte)
kr 99 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 990 000,-))
--------------------------------------------------------
kr 101 120,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 4 091 120,- (Totalpris inkl omkostninger)

Valgfrie omkostninger:
kr 12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt))
--------------------------------------------------------
kr 4 103 770,- (Totalpris inkl omk og valgfrie omkostninger)

Kommunale avgifter
Kr. 10 388 pr. år

Eier
Kronstad eiendomsutvikling AS

Parkering
Garasje og i gårdsplass.

Beliggenhet
EIE eiendomsmegling ønsker velkommen til Soleveien!

Her får du en solrik og særdels hyggelig beliggenhet på Sole/Store Bergan med umiddelbar nærhet til flotte turområder i Marum eller ved sjøen i øst. Barnevennlig område hvor du trygt kan slippe barna ut for å leke uten bekymringer. Du kan også spenne på deg skiene hjemme og tusle ned til løypenettet i Marum som har gode forhold til både vinter og sommer aktiviteter. Meget populært boområde med nærhet til idylliske Granholmen badestrand og båtbrygger ved Thorøya. Granholmen er en fin badestrand som er rikt befolket på de varme sommer dager med matservering m.m.
Dette er et flott boområde for både liten og stor. Sykkelavstand til Ula, Kjerringvik og Eftanglandet som er flotte turmål sommerstid.
Det er meget gode solforhold, samt umiddelbar nærhet til barnehage og kort vei til turområder!

Vi i EIE ønsker alle interessenter velkommen til en hyggelig visning!

Tomt
Eiet tomt, 675 kvm
Nye grense merker er ikke nedsatt enda. Det tas forbehold om at endelig tomte areal kan bli noe mindre enn oppgitt. Kjøper er forevist grenser og event. avvik kan ikke påklages til hverken selger eller megler.

Adkomst
Ved å trykke på kartet i annonsen får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra ønsket startdestinasjon til den aktuelle boligen. Det vil bli skiltet med EIE visningsskilt ved fellesvisninger.
Megler anmoder interessenter å kjøre forsiktig til eiendommen da det bor og ferdes mange barn her.

Skole/barnehage
Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, må interessenter selv sjekke dette med skolesjefens kontor.
Se nabolagsprofilen i salgsoppgavens vedleggsdel, for oversikt over skoler og barnehager i nærheten.

Inneholder
Totalt primærrom: 108 kvm
Totalt bruksareal: 140 kvm

Arealene fordeler seg som følger:

Første etasje
P-rom 108 m²: Bad , Stue , Kjøkken , Soverom , Soverom 2, Soverom 3, Gang , Entré , Toalettrom , Hall
S-rom 32 m²: Bod , Bod/soverom, Garasje , Kott

Vedlagte plantegninger er ikke målbare, og oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Arealene er plassmålt og beregnet med utgangspunkt i Takstbransjens retningslinjer for arealmåling. Kravene i byggeforskriften er ikke sammenfallende med kravene i retningslinjene, så det kan derfor forekomme forskjeller på hva som defineres som målbart areal og hvilke rom kommunen har godkjent for varig opphold. Ettersom rommene defineres ut ifra dagens faktiske bruk, kan enkelte rom følgelig mangle nødvendig godkjenning.

Byggemåte
Selger har i forbindelse med salget innhentet en tilstandsrapport fra Jan Erik Rossavik, datert 30.11.22 12:32. Rapporten er en teknisk gjennomgang av boligen og angir eventuelle byggetekniske avvik, samt kostnadsoverslag for eventuelle oppgraderinger. Tilstandsrapporten og selgers egenerklæring er en del av denne salgsoppgaven og må leses nøye av interessenter før det legges inn bud. Kjøper anses kjent med de opplysninger som tydelig gis i en offentlig godkjent tilstandsrapport, og kan følgelig ikke reklamere på belyste forhold. Vi vil gjøre spesielt oppmerksom på viktigheten av å lese igjennom rapportens TGIU (tilstandsgrad ikke undersøkt), samt TG2 og TG3 som angir avvik fra normal slitasje, høy alder, bygningsdel som må utbedres, og lignende. Det følgende er hentet fra den bygningssakkyndiges beskrivelse av boligen:

Enebolig med integrert garasje som er bygget rundt 1965. Slik tegninger oppfattes er garasje og bod et tilbygg fra 1971.
Det er gjort noen oppgraderinger etter hvert. Nyere oppgraderinger gjelder automatsikringer, varmepumpe, bereder, fem vinduer og noe innvendige overflater.
Nåværende eier har utført noe arbeider på el-anlegget, malt utvendig og malt noe innvendige overflater.
Som det fremkommer i rapporten er det registrert flere symptomer på avvik fra normal tilstand. Men stort sett som følge av alder, bruk og forventet levetid. Noen av avvikene må sees i sammenheng med den nye standardens strenge krav. Det må påregnes en del oppgraderinger, noe utbedringer og vedlikehold. Det er ikke gitt opplysninger om det har vært skader, problemer med skadedyr, lekkasjer eller andre forhold som kan ha vesentlig betydning for bygningsmassen tilstand. Det må antas at boligen er bygget i henhold til de krav som gjaldt på søketidspunktet for oppføring. Dagens krav er en del strengere og avvik må da påregnes.
Sperretak med saltak form. Adkomst til loft via luke i gang og bod. Rupanel som undertak som er tekket med betongstein fra byggeåret. Tekkingen er besiktiget fra bakkenivå og ved kontroll under takstein på to steder i byggets front. Ut i fra byggeåret er yttervegger i reisverk som er isolert med 10 cm isolasjon. Yttervegger er utvendig panelt med kledning av forskjellige årganger.
Antatt byggeåret, 1971 og deler av kledningen er trolig noe nyere. Det er 2021 malt utvendige konstruksjoner.

Boligen har fått følgende TG3:
Utvendig > Taktekking
Det er påvist andre avvik:
Fuktmerker i undertaket flere steder indikerer svekket taktekking og forventet levetid er oppbrukt. Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Boligen har fått følgende TG2:
Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
Forhold vedrørende lufting må sees i sammenheng med datidens byggeskikk. Det er registrert flere bløte kledningsbord. i hovedsak nederst på kledning, mot blekk og i underkant ved grunnmur.
Kostnadsestimat : Under 10 000
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er påvist andre avvik:
Det er flere steder registrert fuktmerker og mindre antydninger til råte. Loftet bør luftes bedre via gesimser og luftespalte mellom isolasjon og
undertaket. Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000
Utvendig > Vinduer
Det er påvist andre avvik:
Det er registrert fire punkteringer på denne befaringen. Flere vinduer er noe skjeve og det erregistrert trekk. Enkelte vinduer har noe bløte karmer.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000
Innvendig > Overflater
Det er påvist andre avvik:
Det er registrert slitasje og en del aldersrelaterte forhold. Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000
Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller
ikke utført med radonsperre.
Radonmålinger er ikke foretatt heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "usikker" aktsomhetsgrad. Kostnadsestimat : Under 10 000
Innvendig > Andre innvendige forhold
Det er påvist andre avvik:
Det er fuktskader i vegger og taket hvor det også er noe muggsopp. Det er sprekk i et glass og utette vinduer. Noe skjevheter ellers ingen vesentlige skader.Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000.
Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad
Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (dusjsonen), løsningen eller byggematerialet er uegnet. Det er i tillegg registrert fukt på vegg ved vinduet. Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000
Våtrom > Ventilasjon > Bad
Rommet har kun naturlig avtrekk. Kostnadsestimat : Under 10 000.
Spesialrom > Teknisk anlegg > Toalettrom
Det er avvik: Dagens krav til lufting er mekanisk avtrekk. Kostnadsestimat : Under 10 000.
Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget. Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg. Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Forhold vedrørende tilfredsstillende lufting og stakemulighet er ikke dokumentert. Kostnadsestimat : Under 10 000.
Tekniske installasjoner > Varmesentral
Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt. Det er ikke utført service på flere år. Kostnadsestimat : Under 10 000.
Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
El-anlegget er oppgradert med nye automatsikringer for en del år siden. Det er i 2021 montert el-bil lader, nytt inntak, utvendig boks og en ny tre-fas kurs. Anlegget ellers er i hovedsak eldre. Sikringsskap er plassert i mellomgang. Hovedsikring på 50 amp. automatsikringer med 11 kurser og
overspenningsvern. Kostnadsestimat : Under 10 000.
Tomteforhold > Septiktank
Ingen dokumentasjon på septiktank/utførelse. Kostnadsestimat : Under 10 000.
Tomteforhold > Oljetank
Det er påvist andre avvik: Det foreligger ingen dokumentasjon og tankens tilstand og status er ukjent. Kostnadsestimat : Under 10 000
Utvendig > Nedløp og beslag
Det er påvist andre avvik: Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
Det er registrert noen dårlige skjøter. Luftehatter på yttertaket preges godt av alder.
Utvendig > Dører
Det er påvist andre avvik: Det registreres skjevheter, trekk og slitte dører men ingen vesentlige skader lagt alder til grunn.
Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger - 2
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er ellers ikke registrert noen vesentlige skader utover normale svekkelser etter ca 30 år.
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Det er påvist andre avvik: Det er registrert skjevheter, svanker og knirk. Det er ikke registrert noen vesentlige konstruksjonsmessige negative avvik lagt alder til grunn.
Innvendig > Pipe og ildsted
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe. Ved tilsyn/kontroll er det i tillegg bemerket manglende adkomst til røykerør da spjeldet stenger for tilgang. Tilsynet er noe mangelfullt da tiltak og gradering ikke fremkommer.
Innvendig > Krypkjeller
Det er påvist andre avvik: Det er i den første delen med støpt gulv registrert fuktige forhold. Krypkjelleren ellers virker ikke spesielt fuktig eller rå på denne befaringen. Det bør bemerkes at lukkede konstruksjoner og blindkjeller er å betrakte som en risikokonstruksjon for skjulte skader.
Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist andre avvik: Det er registrert skjevheter og slitte dører men ingen vesentlige skader.
Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Krav til fall (høydeforskjell) er ikke oppfylt, men det er fall til sluk.
Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for membran/tettesjikt er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad
Det er påvist andre avvik:
Det er registrert noe slitasje og enkelte sår.
Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Det er påvist andre avvik: Det er ikke registrert noen vesentlige skader utover normal slitasje. Tg settes i hovedsak som følge av alder. Det bør også bemerkes at vaskemaskin står på grovkjøkkenet som ikke er et våtrom.
Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken
Det er påvist andre avvik: Ventilatoren fungerer men grunnet alder har den redusert effekt.
Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Toalettrom
Det er påvist andre avvik: Det er ikke registrert noen vesentlige skader. Tilstanden er vurdert ut i fra alder og slitasje.
Tekniske installasjoner > Vannledninger
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
Tekniske installasjoner > Andre installasjoner - 2
Det er påvist andre avvik: Rørgater fra sentralfyr er isolert med asbest.
Tomteforhold > Drenering
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. En eventuell drenering har nær oppbrukt forventet levetid.
Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Det er påvist andre avvik: Noe skjevheter og sprekker er registrert. Det er ikke registrert noen sprekker som kan ha vesentlig betydning for konstruksjonene. Det bør bemerkes at tilfarere på betong er å betrakte som en risikokonstruksjon for skjulte skader.
Tomteforhold > Terrengforhold
Det er påvist andre avvik: Det bør bemerkes skjeve og dårlige skiferdekker, noe skjeve støttemurer og noe manglende sikring i terrenget.
Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger.

Ovennevnte punkter er på ingen måte utfyllende. For ytterligere informasjon om byggemåte, årsak bak tilstandsgrader, konsekvens og anslag på eventuelle utbedringskostnader, se tilstandsrapport som ligger vedlagt. Interessenter oppfordres til å kontakte bygningssakyndig ved eventuelle bygningstekniske spørsmål.

Primærrom
Primærrom: 108 kvm

Bruksareal
Bruksareal: 140 kvm

Standard
Innvendige overflater er en del oppgradert etter hvert men ikke på en del år. En del overflater er malt av nåværende eier. På gulver: parkett, noe belegg og laminat. På vegger: tapet, malte overflater/tapet og malt panel. I tak: takessplater, malt panel og malte plater.

Bad:
Badet er pusset opp på tidlig 2000 tallet. Rommet inneholder innredning, servant og dusjhjørne.

Kjøkken:
Kjøkkeninnredning er fra mulig rundt 1980 og er malt opp av nåværende eier. Innredning med sorte slette fronter og det er montert fliser over kjøkkenbenk. Det er et grovkjøkken hvor vaskemaskin og oppvaskmaskin er plassert. Det er montert ventilator over kokesonen. Denne er skiftet og mulig tidlig 2000 tallet.

For utfyllende tekniske standard for øvrig henvises det til vedlagt takstrapport.

Ferdigattest / midlertidig brukstillatelse
Det foreligger ferdigattest datert 22.08.1966 som omhandler Enebolig. Det understrekes imidlertid at boligens utforming per i dag ikke er i samsvar med siste godkjente tegninger hos kommunen, og at attesten ikke omfatter endringer i planløsning eller fasade etter den ble utstedt.
Byggetegninger fra kommunen datert 05.06.1965, viser at innredet rom i garasjen ble byggemeldt som garasje og bod, og er følgelig ikke godkjent for varig opphold. Arealene er likevel medtatt i tilstandsrapport som henholdsvis primær- og sekundærrom. Evt. søknad om godkjenning av tiltaket i tråd med dagens bruk skjer for kjøpers regning og risiko. Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning, samt eventuell ulovlighetsoppfølging fra kommunen sin side. Kopi av tegninger og eventuelle attester kan fås ved henvendelse hos megler.

Elektrisk anlegg
Det gjøres oppmerksom på at en tilstandsrapport kun inneholder en forenklet kontroll av det elektriske anlegget.
Det fremgår av selgers egenerklæring/den bygningskyndiges tilstandsrapport at det mangler/ikke er fremlagt samsvarserklæring (er) for hele/deler av det elektriske anlegget.

Oppvarming
Boligen varmes opp via ildsted, varmepumpe og gulvvarme på badet. Radiatorer er ikke i drift.
Fem panelovner var montert på denne befaringen. Varmekilders funksjon er ikke testet.

Dersom rom for varig opphold ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Energimerke Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G
Sandefjord kommune opplyser om følgende kommentarer fra feiervesenet:
18.10.2021: Sot fjernet. Kom ikke til røykerør pga spjeld
18.10.2021: Røykløp kontrollert. fyrkjel ikke i bruk
Siste tilsyn: 26.01.2016: Utført
Kjøper overtar ansvaret for dette.

Energimerking
Energiattest med energimerke Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G

Kommunale avgifter
Kr. 10 388 pr. år
Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjoner i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer i gebyrer/avgifter.

Faste løpende kostnader
Eiendommen er ikke bebodd av eier, og megler har derfor ikke motatt opplysninger om faste løpende kostnader for eiendommen. Nye eier må belage seg på bl.a. følgende løpende tilleggsutgifter:

Kostnader knyttet til strømforbruk og nettleie.
Årlig forsikringspremie.
Kostnader knyttet til kabel-tv og internett.

Utgiftene vil variere etter den til enhver tid eiers forbruk. Ny eier må selv tegne nødvendige forsikringer.

Formuesverdi
Formuesverdien er ikke fastsatt, men fastsettes av Skatteetaten etter en beregningsmodell som hensyntar om boligen er "primærbolig" (der eier er bosatt iht. Folkeregisteret) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdi for skatteåret 2021 var for primærbolig 25% av beregnet markedsverdi, og 90% for sekundærboliger. Det gjøres oppmerksom på at kjøper selv må sende inn opplysninger om adresse, areal, boligtype og byggeår til skattemyndighetene. Det tas forbehold om endring av satser, og henvises til Skatteetatens websider dersom ytterligere informasjon er ønskelig.

Tekniske installasjoner
TV-tuner følger ikke med objektet, da det følger abonnementet til eier.

Diverse
I internettannonsen, salgsoppgaven og eventuell avisannonse er det bruken av boligens rom som er opplyst, selv om denne kan være i strid med dagens krav for tilsvarende bruk. Kommunen har ofte gamle byggetegninger eller kan mangle slike tegninger helt og holdent. Derfor kan det i gitte tilfeller være vanskelig å sjekke om dagens rominndeling stemmer med hva som i sin tid ble byggemeldt. Kjøper vil overta ansvaret for slike eventuelle avvik, og vil selv måtte søke nødvendige bruksendringer eller tillatelser.

Interessenter oppfordres til å lese vedlagte liste over løsøre og tilbehør som skal medfølge ved handelen. I de tilfeller det medfølger hvitevarer i handelen, overleveres disse uten noen form for garanti utover leverandørgaranti. Det gjøres oppmerksom på at løsøre som har en klar karakter av å være en del av selgers møbler - selv om det er skrudd opp på veggen, normalt sett ikke vil medfølge boligen ved overtakelse.

Annet
- Det blir montert gjerde på mur mot øst. Tregjerde av impregnerte liggende spiler.

- Tomt på østsiden av huset mot mur er grovplanert. Her vil det bli lever matjord til våren. Denne vil bli grov avrettet med grav maskin. Det er opp til kjøper og fin avrette jord samt å så gress på nytt.

- Evt gjerde/ busker eller annen avgrensning mellom 50a og 50b må avtales direkte med kjøper av 50a.

Radonmåling
Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Kommunen har lovbestemt legalpant i sameiets eiendom som sikkerhet for betaling av kommunale gebyr. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser. Iht. eierseksjonsloven § 31 har sameiet legalpant for forfalte felleskostnader og andre krav. Pantet er begrenset til 2G per bruksenhet.

Det er tinglyst servitutter på eiendommen, og kjøpers bank vil få prioritet etter disse:

1965/2489-2/29  Elektriske kraftlinjer  
25.06.1965 
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2008/305309-2/200  Bestemmelse om veg  
16.04.2008 
rettighetshaver:Knr:3804 Gnr:129 Bnr:151   Soleveien 44
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2022/526033-1/200  Bestemmelse om veg  
16.05.2022 21:00 
rettighetshaver:Knr:3804 Gnr:129 Bnr:180   Soleveien 54
rettighetshaver:Knr:3804 Gnr:129 Bnr:275   Soleveien 52b og 52 a
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2022/1205835-1/200  Bestemmelse om veg  
25.10.2022 21:00 
rettighetshaver:Knr:3804 Gnr:129 Bnr:151   Soleveien 44
rettighetshaver:Knr:3804 Gnr:129 Bnr:247   Soleveien 48a
rettighetshaver:Knr:3804 Gnr:129 Bnr:248   Soleveien 46
rettighetshaver:Knr:3804 Gnr:129 Bnr:270   Soleveien 50 a
rettighetshaver:Knr:3804 Gnr:129 Bnr:271   Soleveien 50 b
rettighetshaver:Knr:3804 Gnr:129 Bnr:272   Soleveien 48 b

Tinglyste servitutter følger eiendommen og eventuelle kopier av disse kan fås ved henvendelse til megler. For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til avgivereiendommen. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Utleie
Eiendommen har ikke separat utleiedel, men normalt vil det være anledning til å leie ut hele eller deler av eiendommen, så sant utleiearealet er godkjent for varig opphold og har forsvarlige radonverdier.

Vei/vann/kloakk
Eiendommen har adkomst via privat vei med felles vedlikeholdsansvar.
Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til bygningen.

Regulering
Kommuneplaner:
Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.
Id 20170019
Navn: Kommuneplanens arealdel 2019
Plantype: Kommuneplanens arealdel
Status: Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 24.09.2019
Delarealer: Delareal 675 m2
Arealbruk: Boligbebyggelse,Nåværende
Områdenavn: B

En mindre del av eiendommen er utsatt for støy fra veitrafikk fra soleveien. Gul støysone iht. Miljøverndepartements "Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging". Denne er markert med hensynssone i kommuneplanen og framgår av kartløsningen på kommunens hjemmeside under "Temakart til kommuneplanen, støy".

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
kr 3 990 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
kr 200,- (Pantattest kjøper)
kr 585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
kr 585,- (Tingl.gebyr skjøte)
kr 99 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 990 000,-))
--------------------------------------------------------
kr 101 120,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 4 091 120,- (Totalpris inkl omkostninger)

Valgfrie omkostninger:
kr 12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt))
--------------------------------------------------------
kr 4 103 770,- (Totalpris inkl omk og valgfrie omkostninger)

Boligselgerforsikring
Det er ikke tegnet boligselgerforsikring ifbm. salget. Det er likevel utarbeidet en egenerklæring som interessenter bør gjøre seg kjent med før budgivning. Egenerklæringsskjema er vedlagt salgsoppgaven.

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller kjøpers konto i norsk finansinstitusjon. Eventuell egenkapital skal innbetales i én samlet betaling fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag, og skal betales av selger:
Provisjonsbetingelser:
Visningshonorar kr. 990,-

Oppgjørshonorar kr. 5 950,-

Markedspakke kr. 15 900,-

Sosiale medier kr. 4 900,-

EIE Look kr. 5 900,-

I tillegg blir selger belastet for utlegg.
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp, har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, markedspakke og utlegg.

Oppdragsnummer
87-22-0263

Budgivning
Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi gjør oppmerksom på at det i forbrukerforhold ikke kan inngis bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn dette. Hos EIE stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, vedlagt i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist.

Eiendomsmegler har ikke ansvar for forsinkelser som skyldes tekniske feil. Akseptfristen er absolutt, det vil si at selger må akseptere budet og kjøper meddeles aksepten innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter inngivelse av bud til tett opp mot akseptfristen på et annet bud er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler og/eller megler rekker å bringe budet videre til selger. Husk alltid å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt og kan formidles til selger. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning.

Alle bud og budforhøyelser skal være skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt, og budet skal signeres av budgiver. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud før disse kravene er oppfylt. Vi oppfordrer til å inngi bud elektronisk, ved å trykke på "Gå til budgivning" på eiendommens hjemmeside på eie.no eller ved å trykke på knappen "Gi bud" i finn-annonsen. Ved å benytte denne tjenesten vil vilkårene om legitimasjon og signatur fra budgiver være oppfylt. Som kjøper og selger hos EIE vil du få tilsendt budjournalen etter at handel er inngått. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournalen i anonymisert form. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Boligkjøperpakke og boligkjøperforsikring
EIE har i samarbeid med If lansert et gunstig forsikringskonsept for deg som kjøper bolig gjennom EIE.

Kjøpere (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. husforsikring, innboforsikring, dobbel rentedekning, flytteforsikring og boligkjøperforsikring som gir deg juridisk bistand dersom du ønsker å reklamere på boligkjøpet.
Kjøpere (ikke juridiske personer) kan også velge å kun tegne boligkjøperforsikring.

Boligkjøperpakken/boligkjøperforsikring må senest tegnes i forbindelse med kontraktsmøtet.

Produktark for boligkjøperpakken og boligkjøperforsikring ligger vedlagt i salgsoppgaven. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Lovanvendelse
Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking
Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvitvaskingsloven pålegger megler å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket misligholder kjøper avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens bestemmelser om mislighold og forsinkelse.

Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil EIE eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Personvern
Som interessent, budgiver og kjøper vil dine personopplysninger bli registrert og lagret.  Som eiendomsmeglingsforetak har vi plikt til å oppbevare kontrakter og dokumenter i minst 10 år, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 3-7 (3). Dette innebærer at mulighetene for å få slettet personopplysninger er begrenset. Du kan lese om vår behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring på https://eie.no/eiendom/personvernerklaering

Avdeling
Sandefjord & Stokke Eiendomsmegling AS
EIE Sandefjord
Org. nr:919667168
Thor Dahls gate 1-5
3210 Sandefjord
Tlf: 33 47 30 00

Ansvarlig megler
Daglig leder | Eiendomsmegler Didrik Schou

Saksbehandlere
Didrik Schou
EIE Sandefjord
Daglig leder | Eiendomsmegler
Mob: 91 68 92 68 / E-post: ds@eie.no

Emilie Sanne
Eiendomsmegler
Mob: 97 46 83 82 / E-post: esa@eie.no

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Soleveien 50B
For mer om objektet
Soleveien 50B

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: