Bilde 1 av Storevarveien 280ABilde 2 av Storevarveien 280A
Digital salgsoppgave
Storevarveien 280A

3160 Stokke • Sandefjord kommune

Dette objektet er solgt!

Prisantydning

Objektet er solgt!

BUD INNKOMMET Flott beliggende enderekkehus med behov for store oppgraderinger
Vis i kart
Boligtype
Rekkehus
Eierform
Eierseksjon
Eierseksjon
3
Antall soverom
1 soverom
Primærrom (P-ROM)
75 m²
Bruksareal (BRA)
134 m²
Kommunale avgifter
kr 784 / Mnd
Prisantydning
kr 1 090 000
Omkostninger
kr 56 520
Totalpris
kr 1 146 520
Byggeår
1989
Tomt
Fellestomt 1090 m²
Oppdragsnummer
88210109
card-default

Jørn Richard Andersen

Daglig leder | Eiendomsmegler
Les om Jørn
Prisantydningkr 1 090 000,-
Boligkjøperpakke If (valgfritt)kr 7 650,-
Dokumentavgiftkr 47 500,-
Pantattest kjøperkr 200,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
  
Totalpris kr 1 146 520
Eiendom
Storevarveien 280A, 3160 Stokke

Matrikkel
Gnr. 431 bnr. 46 snr. 3 i Sandefjord kommune

Boligtype
Rekkehus

Eierform
Eierseksjon

Areal
Primærrom: 75 kvm, Bruksareal: 134 kvm
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. Arealene er hentet fra takstrapport. Areal og rom er angitt og definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent fra bygningsmyndighetene.

Antall soverom
1

Byggeår
1989

Tomt
Fellestomt 1090 kvm

Prisantydning
1 090 000

Eier
Linn Elisabeth Aresvik Anne Silje Aresvik Ottestad

Parkering
Det er parkering fremfor boligen.  Parkering skal skje slik at det ikke er til hinder for de andre beboernes ferdsel til egen bolig.

Beliggenhet
Eiendommen ligger fint til i et meget barnevennlig og veletablert boligområde på Storevahr. Kort avstand til tennisbane, fotballbane (skøytebane om vinteren) og flotte friområder med fine turmuligheter sommer som vinter. På Storevahr har du både kyststien og skianlegget på Storås i umiddelbar nærhet. Kort rusletur  til sjøen med flott badestrand og småbåthavn. Samt at det er kort avstand til Stokke sentrum med de fleste sentrumsfunksjoner. Gode bussforbindelser som skolebuss. Busstopp kun 2 minutter fra boligen. Med beliggenhet midt mellom Sandefjord og Tønsberg sentrum, er det det kun 15 minutters biltur til "byen", uansett hvilken by du foretrekker.

Bebyggelse
Boligen ligger i et område som hovedsaklig er utbygget med villabebyggelse, fritidseiendommer og landbrukseiendommer.

Tomt
Fellestomt, 1090 m²

Tomten er opparbeidet med plen og den er inngjerdet med hekk.
Gårdsplass og felles vei inn til boligene er asfaltert.

Tomten tilhører sameiet, men kjøper vil normalt sett kunne disponere det arealet som naturlig tilfaller boligen. Avtalen følger av dagens praksis.

Adkomst
Ved å trykke på kartet i annonsen får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra ønsket startdestinasjon til den aktuelle boligen. Det vil bli skiltet med EIE visningsskilt ved fellesvisninger.

Skole/barnehage
Stokke ungdomsskole og Melsom barneskole. Det er flere barnehager i området.
Se nabolagsprofilen i salgsoppgavens vedleggsdel, for oversikt over skoler og barnehager i nærheten.
Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, må interessenter selv sjekke dette med skolesjefens kontor.

Inneholder
Totalt primærrom: 75 kvm
Totalt bruksareal: 134 kvm

Arealene fordeler seg som følger:

Første etasje
P-rom 75 m²:Entre, gang, stue, kjøkken, bad og soverom.
S-rom 0 m²:

Kjeller etasje
P-rom 0 m²:
S-rom 59 m²: Uinnredede kjellerrom, boder og toalettrom.

Vedlagte plantegninger er ikke målbare, og oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Arealene er plassmålt og beregnet med utgangspunkt i Takstbransjens retningslinjer for arealmåling. Målbart areal betyr nødvendigvis ikke at arealene er godkjent hos bygningsmyndighetene, ettersom at kravene i byggeforskriften ikke er sammenfallende med kravene i retningslinjene. Det kan derfor forekomme forskjeller på hva som defineres som målbart areal og hvilke rom kommunen har godkjent for varig opphold, ettersom rommene defineres ut ifra dagens faktiske bruk. Bruken av rommet kan følgelig være i strid med byggteknisk forskrift eller mangle nødvendig godkjenning for den aktuelle bruken.

Byggemåte
Rekkehus oppført i 1989.

Informasjon om byggemåte er hentet fra tilstandsrapport datert 27.10.21 14:57 utført av Anticimex Sørøst. Følgende er hentet fra rapportens konklusjon:

Bolig i rekkehus beliggende i Stokke i Sandefjord kommune. Rekkehuset består av totalt tre boliger. Asfaltert, felles innkjøring og gårsplass.
Sydvendt terrasse på ca. 46 m2, plenarealer og diverse beplantning. Oppvarming er elektrisk. Boligen er å betrakte som et renoverings objekt.
Boligen er oppført på støpt plate mot grunn. Grunnmur med betongblokker. Yttervegger og tak i trekonstruksjon. Utvendig fasade med liggende
trekledning. Tak med formen saltak, belagt med betongtakstein. Vinduer med 2-lags glass.

Rapporten er en teknisk gjennomgang av boligen og angir eventuelle byggetekniske avvik. I rapporten fremkommer det forhold som kjøper må være særskilt oppmerksom på, herunder: kjøkken, øvrige rom, rom under terreng, brann, terrasser har fått TG3.

For ytterligere informasjon om byggemåte henvises til vedlagte tilstandsrapport, samt selgers egenerklæring. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis. For eventuelle bygningstekniske spørsmål kan takstmann kontaktes.

Boder
Godt med lagerplass i kjeller.

Standard
Boligen holder en standard som tilsier at det er behov for oppgraderinger/renovering.
Kun integrerte hvitevarer på kjøkkenet medfølger boligen.

For den utfyllende tekniske standard for øvrig, henvises det til vedlagte tilstandsrapport.

Ferdigattest
Det foreligger ikke ferdigattest, men midlertidig brukstillatelse var gitt 15.10.1989 på følgende vilkår:
1. Branncellebegrensende vegg på loft ikke utført forskriftsmessig.
2. Adkomst / inngangsparti ikke ferdig.
3. Overgang mellom utebod og bolig ikke forskriftsmessig.
4. Behandling av grunnmur.
5. Montering av røykvarslere.
Det er uvisst om dette er utført/rettet.
Ferdigattest utstedes ikke på tiltak som er søkt før 01.01.1998. Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning, samt eventuell oppfølging fra kommunen sin side.

Det ble observert løse deksler/kabler.
Det er ikke etablert tilstrekkelig beskyttelse rundt utvendig hovedstrømskabel.
Med bakgrunn i TG2 bør det gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person.

Oppvarming
Dersom rom for varig opphold ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Energimerke Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter E

Sandefjord kommune opplyser om følgende kommentarer fra feiervesenet: . Kjøper overtar ansvaret for dette.

Faste løpende kostnader
Kommunale avgifter utgjør Kr. 9 400 pr. år. I dette inngår gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn. Beløpet betales over fire terminer p.a.

Ny eier må belage seg på bl.a. følgende løpende utgifter i tillegg:
Et estimert årlig strømforbruk.
Årlig forsikringspremie.
Årlig brøyting.
Tv og internett. 

Utgiftene er basert på nåværende eiers forbruk. Ny eier må selv tegne nødvendige forsikringer.

Forsikring med polisenummer
Eiendommen er forsikret i Forsvarets personellservice med polisenummer: 15699150

Formuesverdi
Ifølge Skatteetaten var formuesverdien for inntektsåret 2019:
Som primærbolig kr. 655 640,- som forutsetter at boligen brukes som fast bopæl.
Som sekundærbolig kr. 2 360 303,- ved annen bruk av eiendommen.

Formuesverdien justeres normalt årlig, og det henvises til Skatteetatens websider dersom ytterligere informasjon er ønskelig.

Sameie
Sameiet består av 3 seksjoner og den aktuelle seksjonen har sameiebrøk 147/303.

Eierseksjonssameiet er kun enkelt organisert. Det foreligger ikke vedtekter, husordensregler, årsregnskap eller annet iht. eierseksjonsloven, og eiendomsmegler kan således ikke fremlegge dette.
Kjøper er gjort kjent med at ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn 2 boligseksjoner i samme eierseksjonssameie, jf. lov om eierseksjoner § 23, første ledd

Tekniske installasjoner
Vannrør i kobber og avløpsrør i plastmateriale fra byggeår.
Alder er satt av takstmannen /bygningssakkyndige uten direkte konkret informasjon om hva som er fakta.
Bereder fra byggeår plassert på bod i kjeller.
Hovedststoppekran og stakeluke plassert i kjeller, ved trappenedgang. Hovedstoppekran ble ikke funksjonstestet, grunnet kranens tilstand.
Tekniske installasjoner, vann- og avløpsrør inne i boligen er i hovedsak fra boligens opprinnelige byggeår. Alder tilsier at restlevetiden er usikker.

Diverse
Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra E.Verk på eiendommen.

I internettannonsen, salgsoppgaven og eventuell avisannonse er det bruken av boligens rom som er opplyst, selv om denne kan være i strid med dagens krav for tilsvarende bruk. Kommunen har ofte gamle byggetegninger eller kan mangle slike tegninger helt og holdent. Derfor kan det i gitte tilfeller være vanskelig å sjekke om dagens rominndeling stemmer med hva som i sin tid ble byggemeldt. Kjøper vil overta ansvaret for slike eventuelle avvik, og vil selv måtte søke nødvendige bruksendringer eller tillatelser.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at dette er salg av eiendom for et dødsbo. Arvingene har begrenset kjennskap til eiendommen, og de er derfor ikke er kjent med feil eller mangler utover det som fremkommer av salgsmaterialet. Interessenter oppfordres til å foreta grundige undersøkelser, gjerne sammen med takstmann eller annen fagkyndig.

Selger opplyser at det har vært lekkasje under kjøkkenbenk for flere år siden.

Det har vært røyket i boligen over mange år.

Kjøper gjøres oppmerksom på at boligen ikke vil bli ytterliggere rengjort i forbindelse med overtakelsen. Boligen overtas slik den fremstår på visning med eventulet inventar.

Annet
Salgsoppgavens vedleggsdel inneholder:
- Tilstandsrapport
- Egenerklæringsskjema
- Grunnkart
- Kommuneplankart

Radonmåling
Det gjøres oppmerksom på at det ved utleie er krav til å gjennomføre radonmåling, og at forsvalige nivåer skal kunne dokumenteres. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig, såfremt det betales husleie.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Kommunen har lovbestemt legalpant i sameiets eiendom som sikkerhet for betaling av kommunale gebyr. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser. Iht. eierseksjonsloven § 31 har sameiet legalpant for forfalte felleskostnader og andre krav. Pantet er begrenset til 2G per bruksenhet.

Det er tinglyst 1 servitutter på eiendommen, og kjøpers bank vil få prioritet etter disse:

1989/9001500-3/200, 30.11.1989, Pantsettelseserklæring  
BELØP: NOK 5.000
Panthaver:Sameiet  
Lnr: 1308867
PANTSETTELSESERKLÆRING
ANFØRT PRIORITET:
INNENFOR 90% AV VERDITAKST TIL ENHVER TID

Rettigheter på andre eiendommer:

Rettigheter på 3804-431/53
1959/9000042-2/200, 15.10.1959, Bestemmelse om kloakkledn.

Rettigheter på 3804-431/14
1988/9000539-1/200, 16.09.1988, Bestemmelse om bebyggelse.

Tinglyste servitutter følger eiendommen og eventuelle kopier av disse kan fås ved henvendelse til megler. For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til avgivereiendommen. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Utleie
Seksjonseieren kan fritt selge, pantsette og leie ut sin egen seksjon.

Vei/vann/kloakk
Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Eierseksjonssameiet er selv ansvarlig for private stikkledninger til bygningen.
Det er en brønn nede i kjeller.
Eiendommen har adkomst via offentlig vei.

Regulering
Eiendommen er regulert til bolig iht. reguleringsplan 3804 20010009 Storevahr gbnr. 13/14 m.fl. datert 12.02.2001.
For øvrig ligger eiendommen i et område som er avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel, datert 24.09.2019.
Eiendommen er utsatt for støy fra veitrafikk fra Storevarveien. Gul støysone iht. Miljøverndepartements "Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging". Denne er markert med hensynssone i kommuneplanen og framgår av kartløsningen på kommunens hjemmeside under "Temakart til kommuneplanen, støy".
Sandefjord Kommune er for tiden ikke kjent med reguleringsmessige forhold som tilsier at det kan bli vesentlige endringer for området og eiendommens eksisterende kvaliteter.

Kopi av grunnkart og kommuneplankart er vedlagt salgsoppgave. Reguleringsbestemmelser kan fåes ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Overtagelse
Overtakelse etter avtale med selger. Antall nøkkelsett ved tiltredelse kan variere, og kjøper må selv besørge nye nøkler/låser for egen regning.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
Total kjøpesum inkl. offentlige gebyrer, avgifter og øvrige kostnader:

1 090 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
7 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt))
47 500,- (Dokumentavgift)
200,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)

56 520,- (Omkostninger totalt)

1 146 520,- (Totalpris inkl. omkostninger)
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til
prisantydning.

Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr. 10.000.000,-. Egenerklæringsskjema er vedlagt salgsoppgave.

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum inkludert omkostninger, skal uoppfordret betales til meglers klientkonto 2 virkedager før overtagelse.

Vederlaget
Provisjonsbetingelser:

Tilrettelegging : 15 000,-
Avtalt fast pris : 35 000,-
Inklusiv mva
Oppgjørshonorar kr. 5 950,-

Markedspakke kr. 15 900,-

I tillegg blir selger belastet for utlegg.
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp, har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, markedspakke og utlegg.

Oppdragsnummer
88-21-0109

Budgivning
Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi gjør oppmerksom på at det i forbrukerforhold ikke kan inngis bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn dette. Hos Eie stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, vedlagt i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser skal være skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt, og budet skal signeres av budgiver. Vi oppfordrer til å inngi bud elektronisk, ved å trykke på "Gå til budgivning" på eiendommens hjemmeside på eie.no. Ved å benytte denne tjenesten vil vilkårene om legitimasjon og signatur fra budgiver være oppfylt. Som kjøper og selger hos EIE vil du få tilsendt budjournalen etter at handel er inngått. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournalen i anonymisert form. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Boligkjøperpakke
EIE har i samarbeid med If lansert et gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert i en pakke til en meget konkurransedyktig pris.
 
Kjøpere (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. husforsikring, innboforsikring, dobbel rente dekning, flytteforsikring og boligkjøperforsikring som gir deg juridisk bistand dersom du ønsker å reklamere på boligkjøpet. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Lovvalg


Følgende gjelder der handel kommer i stand etter 1. januar 2022
Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking
Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvitvaskingsloven pålegger megler å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket misligholder kjøper avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens bestemmelser om mislighold og forsinkelse.

Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil EIE eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Avdeling
Sandefjord & Stokke Eiendomsmegling AS
EIE Stokke
Org. nr:919667168
Frederik Stangs gate 1
3160 Stokke
Tlf: 33 47 30 00

Ansvarlig megler
Daglig leder | Eiendomsmegler Jørn Richard Andersen

Saksbehandlere
Jørn Richard Andersen
Daglig leder | Eiendomsmegler
Mob: 90 76 80 59 / E-post: jra@eie.no


Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.

Vennligst ta kontakt med megler om budgivningen.

Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Storevarveien 280A
For mer om objektet
Storevarveien 280A

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: