Bilde 1 av ÅdnøyBilde 2 av Ådnøy
Digital salgsoppgave
Ådnøy

4308 Sandnes • Sandnes kommune

Prisantydning

kr 2 900 000

Omkostninger: kr 73 870Totalpris: kr 2 973 870
Hyttetomt med sjølinje og naust på Ådnøy
Vis i kartLast ned denne salgsoppgaven
Boligtype
Fritidseiendom
Eierform
Selveier
Prisantydning
kr 2 900 000
Omkostninger
kr 73 870
Totalpris
kr 2 973 870
Tomt
Eiet tomt 9150 m²
Oppdragsnummer
82200107
card-default

Erik Aareskjold

Eiendomsmegler / Partner
Les om Erik
card-default

Linn Høen Thommesen

Eiendomsmegler / Partner
Les om Linn
Prisantydningkr 2 900 000,-
Pantattest kjøperkr 200,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 900 000,-)kr 72 500,-
  
Totalpris kr 2 973 870
Eiendom
Ådnøy, 4308 Sandnes

Matrikkel
Gnr. 91 bnr. 25 i Sandnes kommune

Eierform
Selveier

Tomt
Eiet tomt 9150 m²

Prisantydning
2 900 000

Totalpris inkl. omkostninger
2 900 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
200,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
72 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 900 000,-))

73 870,- (Omkostninger totalt)

2 973 870,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Eier
Brita Mauritzen Næss

Beskrivelse
Hyttetomt med sjølinje på Ådnøy. Tomten er på over 9 mål og har en flott beliggenhet like ved Ådnøy kai.  Tomten har gode solforhold og på fine sommerdager er det sol fra tidlig morgen til ca. klokken 22:00. Fra tomten ser du utover fjorden som går mellom Ådnøy og Bersagel. Tomten ligger høyt med god utsikt og begrenset innsyn. 

I salget inngår også en nausttomt på gnr. 91 bnr. 31. Eiendommen har bruksrett til brygge og båtstø på gnr. 91 bnr. 26.

Ådnøy har ingen fastboende, men flere hytter og en godt fungerende hytte-velforening. En kort båttur unna er Bersagel, Ims, Høle og Forsand. Det er etablert kommunal renovasjonsordning for hytteeiere.

Kommuneplankart med byggelinjer ligger vedlagt i salgsoppgaven. Eiendommen ligger innenfor 100-metersbeltet mot sjø og egen byggelinje er tegnet inn for fritidsbolig. Sandnes kommune tillater 100 m2 stor hytte. Det anbefales at interessentene leser aktuelle deler av kommuneplanen og reguleringsplanen da disse tar for seg flere detaljer på hva som kan bygges. Det anbefales også at kjøper tar et møte med kommunen for å avklare detaljer rundt byggingen (forhåndskonferanse).

Selger eier også en ytterligere nausttomt ca. 100 meter fra hyttetomten i retning Grunnavågen (Gnr. 91 Bnr. 49) som kan følge salget for kr 600 000,- ekstra. Konferer eventuelt megler.

Beliggenhet
Ådnøy er en øy i Høgsfjorden og ligger like utenfor Bersagel. Tomten har en fin beliggenhet på vestsiden av øyen, like ved ferjekaien. Her kan man enten ankomme med egen båt eller med ferjen. På øyen kan man nyte de flotte omgivelsene med sjø, strand og flott natur. På fine solskinnsdager blir øyen et sommeridyll med bading, båtliv og late dager. Mens noen sløver i solen kan andre fiske krabber, padle kajakk eller kanskje ta seg en tur til Prekestolen - her vil hele familien trives.

Bebyggelse
Området er bebygd med diverse fritidsboliger, brygger, kai og naust.

Tomt
Eiet tomt, 9150 m²

Kommunale avgifter
Ikke fastsatt.

Formuesverdi
Formuesverdi kr 75 625 pr. 2018.

Diverse
Det gjøres oppmerksom på at det eventuelt tilkommer tilknytningsgebyrer for vann og avløp. Satsene er tilgjengelig på Sandnes kommune sine hjemmesider: https://www.sandnes.kommune.no/teknisk-og-eiendom/vann-avlop-og-renovasjon/kommunale-avgifter/[heading-h3-6

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

Følgende rettighet er tinglyst på eiendommens grunnboksblad:
19.12.2005 200954 Erklæring/avtale
Bestemmelse om adkomstrett til og eksklusiv bruksrett til halvpart av brygge og båtstø på Gnr. 91 Bnr. 26.
Erklæring ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Regulering
Eiendommen er regulert til fritidsbolig. Reguleringsplankart med bestemmelser ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Odel og konsesjon
På grunna av eiendommens størrelse kreves det egenerklæring om konsesjonsfrihet. Dvs. at kjøper må erklære på eget fastsatt skjema at eiendommen ikke er konsesjonspliktig, eller at bruken av eiendommen ikke vil utløse konsesjon. Det er en forutsetning for avtalen at egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet fylles ut av kjøper, og at denne godkjennes av kommunen før overtakelse av eiendommen finner sted. Det vil ikke kunne foretas oppgjør før egenerklæringsskjema foreligger i signert og godkjent stand.

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
2 900 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
200,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
72 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 900 000,-))

73 870,- (Omkostninger totalt)

2 973 870,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Boligselgerforsikring
Det er ikke tegnet boligselgerforsikring ifbm. salget. Det er likevel utarbeidet en egenerklæring som interessenter bør gjøre seg kjent med før budgivning. Egenerklæringsskjema er vedlagt salgsoppgaven.

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(hvitvaskingsloven) pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:

Grunnpakke enebolig (Kr.18 000)
Markedspakke 1 (Kr.20 000)
Oppgjør (Kr.6 900)
Provisjon (forutsatt salgssum: 2 900 000,-) (Kr.43 500)
Totalt kr. (Kr.88 400)
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
grunn og markedspakke.

Oppdragsnummer
82-20-0107

Budgivning
Som kjøper og selger hos Eie vil du få forelagt budjournalen på kontraktsmøtet. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden.Vi gjør oppmerksom på at ingen bud kan ha akseptfrist før minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. I henhold til gjeldende regler kan megler ikke formidle bud med akseptfrist kortere enn dette.

Hos Eie stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, se bilag til budskjema i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Solgt "som den er"
Solgt "som den er" avhendingsloven (avhl.) § 3-9:
Eiendommen selges iht. avhl. § 3-9, som innebærer at den selges i den tilstand den er under visning. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn de regler som er ufravikelige i forbrukerforhold, jf. avhl. § 3-9, jf. § 1-2 (2). Selv om eiendommen er solgt "som den er", har eiendommen likevel mangel der dette følger av § § 3-7 eller 3-8; når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selger. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte.

Eiendommen har også mangel dersom den er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesum og forholdene ellers.

Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg inn i vedlagte egenerklæring fra selger, samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis.

Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger. Hele salgsoppgaven må grundig gjennomgås av interessenten(e). I tillegg oppfordres interessenten(e) til å sette seg inn i alle relevante dokumenter fra forretningsfører, f.eks. vedtekter, årsberetning, eventuelle husordensregler mv.

Avdeling
Espen Eide & Partnere AS
EIE Stavanger
Org. nr:896253492
Niels Juels gate 50
4008 Stavanger
Tlf: 51 90 57 00, Fax:

Ansvarlig megler
Eiendomsmegler / Partner Erik Aareskjold

Saksbehandlere
Erik Aareskjold
EIE Stavanger
Eiendomsmegler / Partner
Mob: 92 81 60 31 / E-post: eaa@eie.no

Linn Høen Thommesen
EIE Stavanger
Eiendomsmegler / Partner
Mob: 41 69 42 05 / E-post: lht@eie.no

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Bilde 3 av Ådnøy
For mer om objektet
Ådnøy

Kontakt megleren

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: