Bilde 1 av Brattvollveien 36Bilde 2 av Brattvollveien 36
Digital salgsoppgave
Brattvollveien 36

2864 Fall • Søndre land kommune

Prisantydning

kr 575 000

Omkostninger: kr 15 740Totalpris: kr 590 740
Hyttetomt med båtplass og fin utsikt mot Trevatna, Søndre Land
Vis i kartSe bladbar salgsoppgaveLast ned salgsoppgave
Boligtype
Hyttetomt
Eierform
Selveier
Kommunale avgifter
kr 279 / Mnd
Prisantydning
kr 575 000
Omkostninger
kr 15 740
Totalpris
kr 590 740
Tomt
Eiet tomt 652 m²
Oppdragsnummer
15210011
card-default

Bjørn Carlberg

Daglig leder / Advokat / Fagansvarlig / Partner
Les om Bjørn
card-default

Marianne Mellby Carlberg

Medhjelper / Partner
Les om Marianne
Prisantydningkr 575 000,-
Pantattest kjøperkr 200,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 575 000,-)kr 14 370,-
  
Totalpris kr 590 740
Eiendom
Brattvollveien (36), 2864 Fall.
Adressen er ikke gitt enda, men nabohytta har 34

Matrikkel
Gnr. 64 bnr. 197 i Søndre land kommune

Eierform
Selveier

Tomt
Eiet tomt 652 m²

Prisantydning
575 000

Totalpris inkl. omkostninger
575 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
200,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
14 370,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 575 000,-))

15 740,- (Omkostninger totalt)

590 740,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Eier
Hugo Nyholt

Parkering
Parkering på egen grunn.

Beliggenhet
Tomta er beliggende idyllisk og solrikt til med flott utsikt over Trevatna.
På friområdene vil det bli tilrettelagt for bading og soling. På friområdene er det tillatt f.eks. å opparbeide gressplen, sette opp felles benker og bord for å forbedre tilgjengeligheten.
Her er det fine friluftsområder med fiskemuligheter, skiløyper, sandvolleyballbane og klatrepark mm.

Tomta har egen båtplass!

Avstander:
40 minutter til Gjøvik
2 timer til Oslo
1,5 timer til Gardermoen
15 minutter til Hov sentrum
13 minutter til Fall sentrum -  7,3 km

Det er 12 min. med bil til Joker Fall som også har Post i butikk (7,4 km) og til Rema 1000 Hov er det 15 min. med bil.

Bebyggelse
Den omkringliggende bebyggelsen er hytter.

Tomt
Eiet tomt, 652 m²

Offentlig kommunikasjon
Det er 5 min. med bil til bussholdeplass ved Lortvika (linje 480). 2,5 km
og 25 min. med bil til Eina stasjon (linje R30, R30x).  16,5 km
Til Oslo Gardermoen er det 1 t 30 min.

Kommunale avgifter
Kr. 3 337 pr. år Tilsyn med VA anlegg, kr. 482,- Årsavgift slamtømming, kr. 730,-. Tillegg pr. kbm over 4 kbm, kr. 182,- pr kbm. Renovasjon fritid, kr. 1.327,- Feiing og branntilsyn, kr. 798,- Alle priser er inkl. mva.

Tomten har veg, vann, kloakk og strøm til tomtegrensen. Kjøper forplikter seg til å dele de driftsutgifter som påløper vann- og kloakkanlegget, samt betale de årlige avgifter til kommunal renovasjon.

Det gjøres oppmerksom på at kan forekomme variasjoner i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer i gebyrer/avgifter.

Eiendomsskatt
Det er ikke eiendomsskatt i Søndre Land kommune.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.


Vei/vann/kloakk
Det er privat Vann- og Avløpsanlegg

Regulering
Reguleringsbestemmelser for Bratvold-Larseng-Gjervika hyttefelt v/Trevatn - Søndre Land kommune datert 24.3.2006.
Her framkommer hvilke stiluttrykk, bebyggelsens karakter, fargebruk osv kommunen har bestemt for området. Her står det også at alle inngrep i vegetasjonen skal planlegges og utføres slik at skadevirkningene blir så små som mulig. Det legges vekt på byggeskikk og estetikk.

Odel og konsesjon
Når tomten er ubebygget kreves det egenerklæring om konsesjonsfrihet. Dvs. at kjøper må erklære på eget fastsatt skjema at eiendommen ikke er konsesjonspliktig, eller at bruken av eiendommen ikke vil utløse konsesjon. Det er en forutsetning for avtalen at egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet fylles ut av kjøper, og at denne godkjennes av kommunen før overtakelse av eiendommen finner sted. Det vil ikke kunne foretas oppgjør før egenerklæringsskjema foreligger i signert og godkjent stand.

Overtagelse
Overtagelse: Omgående.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
575 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
200,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
14 370,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 575 000,-))

15 740,- (Omkostninger totalt)

590 740,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(hvitvaskingsloven) pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:

Innhenting av grunnbok (Kr.172)
Innhenting av servitutter (per stk) (Kr.172)
Tinglysning sikringspant selveier (Kr.585)
Markedspakke 1 (Kr.14 900)
Fast provisjon (Kr.25 000)
Innhenting av offentlige opplysninger (Kr.4 000)
Oppgjør (Kr.5 500)
Totalt kr. (Kr.50 329)
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer
15-21-0011

Budgivning
Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi gjør oppmerksom på at det i forbrukerforhold ikke kan inngis bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn dette. Hos Eie stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, vedlagt i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning.

Alle bud og budforhøyelser skal være skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt, og budet skal signeres av budgiver. Vi oppfordrer til å inngi bud elektronisk, ved å trykke på "Gå til budgivning" på eiendommens hjemmeside på eie.no. Ved å benytte denne tjenesten vil vilkårene om legitimasjon og signatur fra budgiver være oppfylt. Som kjøper og selger hos EIE vil du få tilsendt budjournalen etter at handel er inngått. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournalen i anonymisert form. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Solgt "som den er"
Solgt "som den er" - avhendingsloven (avhl.) § 3-9.
Eiendommen selges "som den er" noe som innebærer at den selges i den stand den er under visning. For en kjøper betyr dette at selgers ansvar for eventuelle mangler er begrenset.
Selv om eiendommen er solgt "som den er" kan det foreligge en mangel dersom boligen er i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper kunne forvente ut fra den avtalte kjøpesummen og forholdene ellers. Et "som den er"- forbehold fritar heller ikke selger fra sin opplysningsplikt, og det kan foreligge en mangel hvis selger har holdt tilbake opplysninger om eiendommen som han kjente eller måtte kjenne til og som kjøper hadde grunn til å regne med å få (avhl. § 3-7). Det kan også foreligge en mangel dersom selger eller noen på hans vegne gjennom annonse, salgsoppgave eller annen markedsføring har gitt uriktige opplysninger om eiendommen (avhl. § 3-8).

En manglende eller en uriktig opplysning kan bare gjøres gjeldende mot selger dersom den har hatt innvirkning på den avtalen som er inngått.

Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i vedlagte egenerklæring fra selger, samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis.

Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger. Hele salgsoppgaven må gjennomgås grundig av interessenten(e). I tillegg oppfordres interessentene(e) til å sette seg inn i alle relevante dokumenter fra forretningsfører, f.eks. vedtekter, årsberetning, eventuelle husordensregler mv.

Avdeling
Elite Eiendomsmegling AS
EIE Ullensaker
Org. nr:979409575
Trondheimsvegen 72
2040 Kløfta
Tlf: 63 98 00 64, Fax: 63 98 13 70

Ansvarlig megler
Bjørn Carlberg

Saksbehandlere
Bjørn Carlberg
EIE Ullensaker
Mob: 40 40 76 01 / E-post: bc@eie.no

Marianne Mellby Carlberg
EIE Ullensaker
Medhjelper
Mob: 40 40 76 02 / E-post: mmc@eie.no

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Brattvollveien 36
For mer om objektet
Brattvollveien 36

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: