Bilde 1 av Rosenberggata 21BBilde 2 av Rosenberggata 21B
Digital salgsoppgave
Rosenberggata 21B

4007 Stavanger • Stavanger kommune

Dette objektet er solgt!

Prisantydning

Objektet er solgt!

Godt vedlikeholdt og oppgradert enebolig med sentral beliggenhet. Innbydende bakgård. Mulighet for 4 soverom.
Vis i kart
Boligtype
Enebolig
Eierform
Eierseksjon
Eierseksjon
1
Antall soverom
4 soverom
Primærrom (P-ROM)
97 m²
Bruksareal (BRA)
133 m²
Bruttoareal (BTA)
143 m²
Prisantydning
kr 4 400 000
Omkostninger
kr 116 520
Totalpris
kr 4 516 520
Byggeår
2002
Tomt
Fellestomt 239 m²
Oppdragsnummer
54210002
card-default

Oddmund Kalleberg

Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig / Partner
Les om Oddmund
Prisantydningkr 4 400 000,-
Boligkjøperpakke If (valgfritt)kr 7 650,-
Dokumentavgiftkr 107 500,-
Pantattest kjøperkr 200,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
  
Totalpris kr 4 516 520
Eiendom
Rosenberggata 21B, 4007 Stavanger

Matrikkel
Gnr. 59 bnr. 1224 snr. 1 i Stavanger kommune

Eierform
Eierseksjon

Areal
Primærrom: 97 kvm, Bruksareal: 133 kvm, Bruttoareal: 143 kvm
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. Arealene er hentet fra tilstandsrapporten. Areal og rom er angitt og definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent fra bygningsmyndighetene.

Antall soverom
2, mulighet for 4.

Byggeår
2002
Enebolig oppført i 2002 på eldre grunnmur i betong og lødd stein. Grunnmur antatt fra 1856.

Tomt
Fellestomt 239 m²
Oppgitt areal består av felles tomt 146,8 kvm og egen hagetomt på 92,7 kvm i henhold til ;atrikkelopplysninger.

Prisantydning
4 400 000

Totalpris inkl. omkostninger
4 400 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
7 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt))
107 500,- (Dokumentavgift)
200,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)

116 520,- (Omkostninger totalt)

4 516 520,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Felleskostnad
Det er ikke fastsatt felleskostnader i sameiet. Hver seksjonseier er ansvarlig for vedlikehold og forsikring av sin seksjon.

Eier
Sting utvikling as

Beskrivelse
Enebolig oppført i 2002 på eldre grunnmur. Boligen er oppusset innvendig, og fremstår som en lys og innbydende bolig.
I første etasje har man en stor stue med god plass til både sofaløsning og spisebord. I stuen er det mulighet for å lage til et 3 soverom (se vedlagte byggetegninger i salgsoppgave). Stort innholdsrikt kjøkken fra byggeår. Fra kjøkkenet har man utgang til flott eget uteområde i bakgård. Det er lagt nye gulv i 1. etasje. Det er også et bad i 1. etasje. Badet er pusset opp med fliser på gulv, våtromstapet, toalett, baderomsinnredning og malt i 2020.Det er også opplegg for vaskemaskin på badet. I andre etasje kommer man opp i en loftstue. Videre har man et bad som er pusset opp med fliser på gulv, våtromstapet, toalett, baderomsinnredning og malt i 2020. I 2. etasje er det 2 gode soverom. I tillegg er det kryploft og lagringsrom i kjeller. Hele boligen er blitt malt innvendig. Det er  satt inn nye dører i 2. etasje.

I bakgården er det et eget uthus som kan benyttes som bod eller verksted. Bakgården er pent opparbeidet med bed og stein. Her har man sin egen oase midt i byen.

Parkering
Gateparkering etter gjeldende bestemmelser. Det er sone parkering i området. Basert på mottatt dokumentasjon fra Stavanger Kommune i salgsoppgaven vil vi anta at ny ny eier av boligen vil få innvilget sonekort.

Beliggenhet
Beliggende i sentrumsnære omgivelser i Bjergsted. 10 min gange til sentrumskjernen med alle fasiliteter. Kort vei til butikk, bakeri, skoler og barnehager. God offentlig kommunikasjon.

Bebyggelse
Boligen ligger i et sentrumsnært område bestående av bolig og noe næring.

Tomt
Fellestomt, 239 m²

Adkomst
Det vil bli skiltet med Eie visningsskilt på oppsatte fellesvisninger.
Se vedlagt kartskisse i annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra ønsket startdestinasjon til den aktuelle boligen.

Inneholder
Areal og fordeling pr. etasje:
Underetasje: BRA 24 kvm / P-rom 0 kvm
1. etasje: BRA 52 kvm / P-rom 52 kvm
2. etasje: BRA 45 kvm / P-rom 45 kvm
Uthus: BRA 12 kvm / P-rom 0 kvm

Følgende rom inngår i P-rom:

1. etasje: Gang med trapp, bad/vaskerom, stue/kjøkken.
2. etasje: Loftsstue med trapp, 2 soverom , bad/vaskerom

Det er i tillegg lagringsmulighet på loft, underetasje og i uthus. Det gjøres oppmerksom på at bod i underetasje er medtatt i arealberegningen BRA selv om deler av arealet har takhøyde under 190 cm.

Byggemåte
Enebolig oppført i 2002 på eldre grunnmur i betong og lødd stein, yttervegger i trekonstruksjoner som utvendig er kledd med liggende trepanel, mønt tak i trekonstruksjoner som er tekket med tegl. Uthus oppført i murkonstruksjoner med pulttak i trekonstruksjoner som er tekket med tegl. Stor pipe i tegl.

Standard
Følgende er hentet fra tilstadsrapporten sin konklusjon:

"Enebolig oppført i 2002 på eldre grunnmur i betong og lødd stein, yttervegger i trekonstruksjoner som utvendig er kledd med
liggende trepanel, mønt tak i trekonstruksjoner som er tekket med tegl. Boligen er nylig renovert og ombygget innvendig og fremstår som i normal/god stand."

Følgende har fått TG 2 i tilstandsrapporten:
- Bygning, generelt - Kjeller / Kryperom.
- Grunn og fundamenter, gulv på grunn
- Grunnmur enebolig, vegger mot grunn
- Drenering
- Uthus


For utfyllende tekniske standard for øvrig henvises det til tilstandsrapport vedlagt i salgsoppgave.

Ferdigattest
Det foreligger midlertidig brukstillatelse på boligdel datert 12.12.2002, se vedlagt i salgsoppgave. Det foreligger ferdigattest på midlertidig bruksendring fra boligdel til næringsdel datert 07.08.2018. Det foreligger ferigattest på utbedring av støttemur, gjerde og riving av garasje og bod datert 15.12.2020.

Oppvarming
Varmekabler på bad. Dersom det ikke er varmekilder i alle rom, fravikes NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Energimerking
Energiattest med energimerke Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter C

Kommunale avgifter
Ihht vedlagte vedtekter vil kommunale avgifter blir fordelt etter sameiebrøk. Stavanger Kommune fakturerer normalt den enkelte seksjonseier direkte. Grunnet at boligen nettopp er seksjonert er det ikke p.t. ikke fastsatt kommunale avgifter.

Eiendomsskatt
Det er eiendomsskatt i Stavanger Kommune. Fra og med 2023 skal den generelle skattesatsen være på 3 promille i hele Stavanger kommune. Kommunestyret har besluttet at bunnfradraget per godkjente boenhet skal være kr 400 000.

Årene 2021 og 2022 blir en overgangsperiode der eiendomsskatten har en jevn økning opp til 3 promille. I praksis betyr dette at i 2021 blir eiendomsskattesatsen høyst 3 promille i tidligere Stavanger og tidligere Finnøy kommune, og 1 promille i tidligere Rennesøy kommune.

Eiendomsskatten kreves inn av Stavanger Kommune sammen med de kommunale avgiftene.

Årsregnskap
Grunnet sameiets karakter og størrelse føres det ikke regnskap i sameiet.

Formuesverdi
Formuesverdi er ikke fastsatt, men fastsettes av Likningskontoret etter en beregningsmodell om hensyntar om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeier er bosatt iht. Folkeregisteret) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdi for primærbolig vil normalt utgjøre ca. 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil likningsverdi normalt utgjøre ca. 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For mer informasjon, se www.skatteetaten.no.

Tekniske installasjoner:
TV-tuner følger ikke med objektet, da det følger abonnementet til eier.

Dyrehold
Det fremkommer ingen restriksjoner mot dyrehold i sameiets vedtekter. Husordensregler er ikke fastsatt.

Diverse
Kun integrerte hvitevarer medfølger handelen. Se forøvrig vedlagte løsøreliste.
Det gjøres oppmerksom på at eiendomsmegler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra E-Verk eller brann/feiervesen på eiendommen.
Selger har selv ikke bebodd eiendommen, og sitter derfor med begrenset kjennskap til eiendommens tilstand. Interessenter oppfordres til å foreta grundige undersøkelser, gjerne sammen med takstmann eller annen fagkyndig.

SEFRAK er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner. Bygninger som er SEFRAK- registrerte er ikke tillagt spesielle restriksjoner. Registeringen fungerer mer som et varsko om at det bør gjøres en lokal vurdering av verneverdien før en eventuelt gir tillatelse til å rive, flytte eller endre bygningen. For bygninger som er eldre enn 1850, er det lovfestet jmf. Kulturminneloven §25 at en slik vurdering må gjøres før bygge- eller rivningssøknad blir godkjent. Det er likevel mulig for kommune å gi tillatelse til rivning selv om kulturminnemyndighetene (fylkeskommunen) tilrår at bygget bør vernes. I slike tilfeller må det også innhentes uttale fra Kultursjefen.

Annet
Eier av seksjon 2 (næringsdel) er i gang med renovering av lokalet og bygget vil fremstå mer tiltalende ved ferdigstillelse.

Radonmåling
Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre sameierne/sameiet har panterett i seksjonen for felleskostnader samt andre krav som følge av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for den enkelte bruksenhet overstiger 2 ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt tvangsdekning besluttes gjennomført, jf. lov om eierseksjoner § 31 første ledd. Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad. Det er ingen servitutter registrert på eiendommens grunnboksblad. For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Kjøper er gjort kjent med at ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn 2 boligseksjoner i samme eierseksjonssameie, jf. lov om eierseksjoner § 23, første ledd
Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.
De andre seksjonseierne har panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følger av sameieforholdet.
Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 2 x folketrygdens grunnbeløp, jfr. lov om eierseksjoner § 31.

Utleie
Eiendommen kan i sin helhet leies ut.

Vei/vann/kloakk
Eiendommen har adkomst via offentlig vei.
Offentlig vann og kloakk.

Regulering
Eiendommen er regulert til bolig, spesialområde. Historisk, antikvarisk eller annen kulturell verdi som skal bevares. Bestemmelser om tilbakeføring av endret eksteriør til opprinnelig stil.

Eiendommen er registrert i SEFRAK - et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner i Norge. Det at et hus er registrert i SEFRAK gir det ikke automatisk vernestatus, og legger heller ikke spesifikke restriksjoner på hva som kan gjøres med det. Kulturminner kan ha ulik vernestatus. For mer info, kontakt kulturetaten i kommunen eller se riksantikvarens hjemmesider (www.riksantikvaren.no/Veiledning/SEFRAK-registeret)

Megler har innhentet reguleringskart med bestemmelser, se vedlagt i salgsoppgave. Ta kontakt med megler for nærmere informasjon.

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
4 400 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
7 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt))
107 500,- (Dokumentavgift)
200,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)

116 520,- (Omkostninger totalt)

4 516 520,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(hvitvaskingsloven) pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:

Grunnpakke eierseksjon (Kr.4 700)
Markedspakke 1 (Kr.14 500)
Oppgjør (Kr.6 900)
Provisjon (Kr.50 000)
Tilrettelegging (Kr.6 900)
Totalt kr. (Kr.83 000)
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer
54-21-0002

Budgivning
Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi gjør oppmerksom på at det i forbrukerforhold ikke kan inngis bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn dette. Hos Eie stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, vedlagt i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning.

Alle bud og budforhøyelser skal være skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt, og budet skal signeres av budgiver. Vi oppfordrer til å inngi bud elektronisk, ved å trykke på "Gå til budgivning" på eiendommens hjemmeside på eie.no. Ved å benytte denne tjenesten vil vilkårene om legitimasjon og signatur fra budgiver være oppfylt. Som kjøper og selger hos EIE vil du få tilsendt budjournalen etter at handel er inngått. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournalen i anonymisert form. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Boligkjøperpakke
Eie har i samarbeid med If lansert et gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert i en pakke til en meget konkurransedyktig pris.
 
Kjøpere (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. husforsikring, innboforsikring, dobbel rente dekning, flytteforsikring og boligkjøperforsikring som gir deg juridisk bistand dersom du ønsker å reklamere på boligkjøpet. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Solgt "som den er"
Solgt "som den er" - avhendingsloven (avhl.) § 3-9.
Eiendommen selges "som den er" noe som innebærer at den selges i den stand den er under visning. For en kjøper betyr dette at selgers ansvar for eventuelle mangler er begrenset.
Selv om eiendommen er solgt "som den er" kan det foreligge en mangel dersom boligen er i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper kunne forvente ut fra den avtalte kjøpesummen og forholdene ellers. Et "som den er"- forbehold fritar heller ikke selger fra sin opplysningsplikt, og det kan foreligge en mangel hvis selger har holdt tilbake opplysninger om eiendommen som han kjente eller måtte kjenne til og som kjøper hadde grunn til å regne med å få (avhl. § 3-7). Det kan også foreligge en mangel dersom selger eller noen på hans vegne gjennom annonse, salgsoppgave eller annen markedsføring har gitt uriktige opplysninger om eiendommen (avhl. § 3-8).

En manglende eller en uriktig opplysning kan bare gjøres gjeldende mot selger dersom den har hatt innvirkning på den avtalen som er inngått.

Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i vedlagte egenerklæring fra selger, samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis.

Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger. Hele salgsoppgaven må gjennomgås grundig av interessenten(e). I tillegg oppfordres interessentene(e) til å sette seg inn i alle relevante dokumenter fra forretningsfører, f.eks. vedtekter, årsberetning, eventuelle husordensregler mv.

Hvitvasking
Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvitvaskingsloven pålegger megler å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket misligholder kjøper avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens bestemmelser om mislighold og forsinkelse.

Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil EIE eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Avdeling
Rogaland Eiendomsmegling AS
EIE Stavanger
Org. nr:991089888
Niels Juels gate 50
4008 Stavanger
Tlf: 51 90 57 00, Fax:

Ansvarlig megler
Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig / Partner Oddmund Kalleberg

Saksbehandlere
Oddmund Kalleberg
EIE Stavanger
Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig / Partner
Mob: 91 71 59 92 / E-post: ok@eie.no

EIE Stavanger
/

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.

Vennligst ta kontakt med megler om budgivningen.

Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Rosenberggata 21B
For mer om objektet
Rosenberggata 21B

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: