Bilde 1 av Høkkergata 16 ABilde 2 av Høkkergata 16 A
Digital salgsoppgave
Høkkergata 16 A

4013 Stavanger • Stavanger kommune

Dette objektet er solgt!

Prisantydning

Objektet er solgt!

Halvpart vertikaldelt tomannsbolig med renoveringsbehov.
Vis i kart
Boligtype
Tomannsbolig
Eierform
Eierseksjon
Eierseksjon
1
Antall soverom
1 soverom
Primærrom (P-ROM)
82 m²
Bruksareal (BRA)
85 m²
Bruttoareal (BTA)
91 m²
Kommunale avgifter
kr 579 / Mnd
Prisantydning
kr 2 200 000
Omkostninger
kr 51 170
Totalpris
kr 2 251 170
Byggeår
1852
Tomt
Fellestomt 123 m²
Oppdragsnummer
54200038
card-default

Oddmund Kalleberg

Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig / Partner
Les om Oddmund
Prisantydningkr 2 200 000,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
Dokumentavgiftkr 50 000,-
  
Totalpris kr 2 251 170
Eiendom
Høkkergata 16 A, 4013 Stavanger

Matrikkel
Gnr. 52 bnr. 147 snr. 1 i Stavanger kommune

Eierform
Eierseksjon

Areal
Primærrom: 82 kvm, Bruksareal: 85 kvm, Bruttoareal: 91 kvm
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. Arealene er hentet fra takstrapport. Areal og rom er angitt og definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent fra bygningsmyndighetene.

Antall soverom
1

Byggeår
1852

Tomt
Fellestomt 123 m²

Prisantydning
2 200 000

Totalpris inkl. omkostninger
2 200 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
50 000,- (Dokumentavgift)

51 170,- (Omkostninger totalt)

2 251 170,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Kommunale avgifter
Kr. 6 940 pr. år Dekker renovasjon, vann, avløp og eiendomsskatt.

Eier
Audun Eike Amundsen

Beskrivelse
Høkkergata 16 A ligger tilbaketrukket like utenfor sentrumskjernen. Den perfekte beliggenhet for de som trives i den lille storbyen Stavanger. En liten spasertur utenfor
boligen finner en alt Stavanger sentrum har å by på. Dette er en bolig med potensiale. Pr. i dag holder boligen enkel standard og  må sees på som et renoveringsobjekt hvor større oppgraderinger
må påberegnes for å oppnå dagens standard.

Parkering
Gateparkering etter gjeldende bestemmelser. Det er soneparkering i området. Kontakt Stavanger parkering for spørsmål vedrørende sonekort.

Beliggenhet
Høkkergata 16 A ligger tilbaketrukket like utenfor sentrumskjernen. Den perfekte beliggenhet for de som trives i den lille storbyen Stavanger. En liten spasertur utenfor
boligen finner en alt Stavanger sentrum har å by på.

Tomt
Fellestomt, 123 m²

Adkomst
Det vil bli skiltet med EIE visningsskilt på oppsatte fellesvisninger.
Se vedlagt kartskisse i annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra ønsket startdestinasjon til den aktuelle boligen.

Skole/barnehage
Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for handelen, må interessenten selv sjekke dette med barnehagekontor og skolekontor for det aktuelle området.

Inneholder
Areal og fordeling pr. etasje:
1. etasje: BRA 25 kvm / P-rom 25 kvm
2. etasje: BRA 34 kvm / P-rom 34 kvm 
Loft: BRA 26 kvm / P-rom 23 kvm
Følgende rom inngår i P-rom:
1. etasje: Entré med trapp, bad/vaskerom, soverom.
2. etasje: Gang med trapp, stue/kjøkken.
Loft: Gang m/trapp, 2 soverom.

Rom er beskrevet som brukt ved befaring selv om rommet ikke tilfredsstiller dagens krav til varig opphold.
Brann og lydforhold mellom tilstøtende bygninger er ikke kontrollert. Soverom på loft tilfredsstiller ikke dagens krav til varig opphold.

Byggemåte
Enebolig som ble oppført i 1852 med plate på mark, yttervegger i trekonstruksjoner som utvendig er kledd med liggende trepanel,
mønt tak i trekonstruksjon som er tekket med eternitt.

Informasjonen er hentet fra innhentet tilstandsrapport.

Primærrom
Primærrom: 82 kvm

Bruksareal
Bruksareal: 85 kvm

Standard
Følgende er hentet fra konklusjonen i innhentet tilstandsrapport:

"Enebolig som ble oppført i 1852 med plate på mark, yttervegger i trekonstruksjoner som utvendig er kledd med liggende trepanel, mønt tak i trekonstruksjon som er tekket med eternitt. Boligen har slitasje og avvik som er ytterligere beskrevet i rapport. Registrerte anmerkninger har hovedsakelig årsak i alder på bygning og forventet brukstid på bygningsdeler. Spesielt nevnes fukt på gulv i gang og soverom. Påkostninger må påregnes."

For utfyllende tekniske standard for øvrig henvises det til vedlagt takstrapport. Det anbefales at denne leses i sin helhet.

Ferdigattest
Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ifølge Stavanger Kommune. Dette skyldes trolig bygningens alder.
Etter at bygningsmassen ble oppført har det blitt innført nye bestemmelser i plan- og bygningsloven. Ferdigattest utstedes ikke for bygg/endringer/tiltak som ble omsøkt før 01.01.1998. Det vil dermed ikke være mulig å be om ferdigattest for slike tiltak. Dette betyr ikke at tiltak blir lovlige, men at saken ikke lenger kan avsluttes med ferdigattest.
Det er ikke mottatt byggetegninger fra kommunen. Meglerforetaket har derfor ikke hatt mulighet for å kontrollere hvorvidt dagens bruk er byggesøkt, og eller samsvarer med det som er byggesøkt, eller er godkjent. Kjøper overtar ansvar for nevnte forhold. Det foreligger kun seksjoneringstegninger fra 2001.

Det gjøres oppmerksom på at boligen avviker fra vedlagte seksjoneringstegninger datert 14.11.2001. 2 rom benyttet som soverom på loft er på seksjoneringstegninger benevnt som loftsrom. På seksjoneringstegningene er det vist et soverom i 2. etasje som i dag er benyttet som spiseplass på kjøkkenet.
Det er ikke søkt om bruksendring i henhold til nye forenklede tekniske krav for boligrom fra 01.01.2016. Det er også uvisst om disse tiltakene var søknadspliktige på tidspunkt for utførelse. Kjøper bærer risiko for evt. konsekvenser tiltakene kan medføre dersom tiltakene var søknadspliktige. Selger kommer ikke til å søke om bruksendring i forbindelse med salget. Det er den faktiske bruken av rommet ved salget, som avgjør om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både kan være i strid med byggteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken.

Oppvarming
Elektrisk

Energimerking
Energiattest med energimerke

Kommunale avgifter
Kr. 6 940 pr. år Dekker renovasjon, vann, avløp og eiendomsskatt.
Det gjøres oppmerksom på at kan forekomme variasjoner i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer i gebyrer/avgifter.

Eiendomsskatt
Eiendomsskatt er medtatt i oppgitte kommunale avgifter.

Fordeling felleskostnader
Medhjelper har ikke opplysninger om at det foreligger fellesutgifter i dette sameiet på 2 seksjoner.

Formuesverdi
Formuesverdi for inntektsåret 2019: Som primærbolig Kr. 898 542,- Som sekundærbolig Kr. 3 234 751,-

Sameie
Sameiet består av 2 seksjoner.

Tekniske installasjoner:
TV-tuner følger ikke med objektet, da det følger abonnementet til eier.

Diverse
Bygningen er registrert i SEFRAK. SEFRAK er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner. Bygninger som er SEFRAK- registrerte er ikke tillagt spesielle restriksjoner. Registeringen fungerer mer som et varsko om at det bør gjøres en lokal vurdering av verneverdien før en eventuelt gir tillatelse til å rive, flytte eller endre bygningen. For bygninger som er eldre enn 1850, er det lovfestet jf. Kulturminneloven §25 at en slik vurdering må gjøres før bygge- eller rivningssøknad blir godkjent. Det er likevel mulig for kommune å gi tillatelse til rivning selv om kulturminnemyndighetene (fylkeskommunen) tilrår at bygget bør vernes. I slike tilfeller må det også innhentes uttale fra Kultursjefen.

Annet
Eiendommen selges som tvangssalg ved medhjelper og i henhold til Lov om tvangsfullbyrdelse. Medhjelper er Rogaland Eiendomsmegling AS v/Oddmund Kalleberg. Avhendingslova er i sin helhet tilsidesatt. Dette innebærer vesentlige avvik fra normale boligsalg ved at kjøper bærer større risiko for eiendommens tekniske tilstand. Interessenter må være klar over at det vil være vanskeligere å nå frem med en eventuell reklamasjon i etterkant av kjøpet, og at kravet må rettes tidligere selgers kreditorer. Vi gjør oppmerksom på at tidsfrister for bud, regler for overtakelse og rutiner for oppgjør avviker fra et normalt salg. Det gjøres videre oppmerksom på at det ikke er mulig å bestille eierskifteforsikring/ boligkjøperforsikring i forbindelse med tvangssalg. NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør fravikes dersom løsøre og tilbehør mangler ved tiltredelse. Eiendomsmegler bes kontaktet dersom noe skulle være uklart.

Radonmåling
Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre sameierne/sameiet har panterett i seksjonen for felleskostnader samt andre krav som følge av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for den enkelte bruksenhet overstiger 2 ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt tvangsdekning besluttes gjennomført, jf. lov om eierseksjoner § 31 første ledd. Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad. Det er ingen servitutter registrert på eiendommens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Kjøper er gjort kjent med at ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn 2 boligseksjoner i samme eierseksjonssameie, jf. lov om eierseksjoner § 23, første ledd

Utleie
Seksjonseieren disponerer fritt over egen seksjon med de begrensningene som følger av sameieforholdet og eierseksjonsloven, jf. eierseksjonsloven § 24. Seksjonseieren kan fritt selge, pantsette og leie ut sin egen seksjon. Utleie skal meldes styret.  Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.

Vei/vann/kloakk
Offentlig.
Eierseksjonssameiet er selv ansvarlig for private stikkledninger til bygningen.

Regulering
Eiendommen er regulert til boligformål, spesialområde for bevaring jf. reguleringsplan for Øvre Blåsenberg . Storhaug Bydel. Boligen er underlagt bestemmelser vedrørende spesialområde bevaring. Dette har betydning for endring, oppussing og renovering av bygningsmasse. Megler har innhentet reguleringskart med bestemmelser. Disse er vedlagt salgsoppgaven og interessenter oppfordres til å sette seg inn i disse. Interessenter som tenker å endre bygningens eksteriør og eventuelt rive bygningen oppfordres til å foreta egne undersøkelser med Stavanger Kommune og byantikvaren forut for bud inngivelse. Ta kontakt med megler for nærmere informasjon.

Kommuneplaner
Id KPL-1103
Navn Kommuneplanens arealdel 2019-2034
Plantype Kommuneplanens arealdel
Status Vedtatt plan med utsatt rettsvirkning
Ikrafttredelse 09.12.2019
Lovmerknad §11-15

Kommunedelplaner
Id 129K
Navn Stavanger sentrum
Plantype Kommunedelplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 11.03.2019
Lovmerknad §11-7
Delarealer Delareal 123 m
KPHensynsonenavn H570_
KPAngittHensyn Bevaring kulturmiljø
Delareal 123 m
Arealbruk Sentrumsformål,Framtidig

Reguleringsplaner
Id 2259
Navn Reguleringsplan for Øvre Blåsenborg. Storhaug bydel.
Plantype Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 15.02.2010
Lovmerknad §27-2
Delarealer
Delareal 123 m
Formål Bevaringsområde
Delareal 4 m
Formål Bolig/Forretning/Kontor
Feltnavn BFK3
Delareal 119 m
Formål Boliger
Feltnavn B8

Reguleringsplaner under arbeid i nærheten (100 meter)
Id 2544P
Navn Verksgata 31 med flere. Storhaug bydel
Status Planlegging igangsatt
Plantype Detaljregulering

Overtagelse
Overtakelse ca. 3,5 mnd. etter inngivelse av bud. Konferer megler.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
2 200 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
50 000,- (Dokumentavgift)

51 170,- (Omkostninger totalt)

2 251 170,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Boligselgerforsikring
Det er ikke anledning til å tegne boligselgerforsikring da dette er et tvangssalg.

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse. Betalingsplikten inntrer likevel ikke før 2 uker etter at stadfestelseskjennelsen er rettskraftig. Eiendommen kan ikke overtas før oppgjør er betalt. Dersom hele eller deler av kjøpesummen ikke innbetales oppgjørsdagen, betales forsinkelsesrente av det misligholdte beløp. Dersom kjøpesummen ikke er innbetalt fullt ut innen 14 dager etter at stadfestelseskjennelsen er rettskraftig gjelder tvangsfullbyrdelsesloven § 11-32. Om beboer av eiendommen ikke er fraflyttet innen oppgjørsdagen, er kjøper likefullt ansvarlig for å innbetale fullt oppgjør.

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(hvitvaskingsloven) pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Vederlaget
Tingretten betaler provisjon til medhjelper, utlegg og eventuelle andre kostnader som følge av
tvangssalget. Medhjelper godtgjøres ihht forskrift av 04.12.1992 om tvangssalg ved medhjelper. Ihht
forskriften § 3-3 har medhjelper ved gjennomført salg krav på godtgjørelse etter følgende satser:

3% av kjøpesum til og med kr 500000

2% av det overskytende til og med kr 1 000000

1% av det overskytende til og med kr. 3 000 000

Ekstragodtgjørelse kan innvilges, jfr. forskriftenes § 3-6.

Oppdragsnummer
54-20-0038

Budgivning
Bud skal av hensyn til partene fylles ut nøyaktig. Bud må være skriftlig og legitimert, samt finansieringsplan må oppgis. Dersom låneopptak er aktuelt, skal finansinstitusjon og saksbehandler oppgis. Det er ikke anledning til å legge inn forbehold i budet. Etter loven kan megler bare hensynta bud med minst seks - 6 - ukers bindingstid, men det er ikke til hinder for at budgiver etter avtale med megler kan påføre kortere frist, og at denne forlenges når budet oversendes Tingretten. Budjournal vil tidligst utleveres kjøper ved stadfestelse av bud, dog kan budjournal i anonymisert form utleveres ved innsending av bud til Tingretten. Grunnet systembegrensninger er det dessverre ikke anledning til å gi inn bud elektronisk med bank-ID på tvangssalg. Tradisjonelt budskjema fra salgsoppgaven må benyttes, sammen med godkjent legitimasjon.

Boligkjøperpakke
Det er ikke mulig å tegne boligkjøperforsikring da dette er et tvangssalg.

Lovanvendelse
Salget gjennomføres etter tvangsfullbyrdelseslovens regler. Interessenter oppfordres til å lese vedlegget med informasjon til kjøper av eiendom som selges på tvangssalg. Salgsoppgaven består av en “prospektdel” med bilder og informasjon om boligen, og en “dokumentdel” med bl.a. takst, budskjema og andre relevante dokumenter for kjøpet. Hele salgsoppgaven, dvs. både prospektdel og dokumentdel må grundig gjennomgås av interessenten(e). Kjøper har ingen, eller begrensede muligheter til å framsette eventuelle mangelsbeføyelser. Da salget er et tvangssalg kan kjøpet ikke heves. Er opplysninger imidlertid holdt tilbake, eller boligens tilstand er vesentlig redusert i forhold til på visningstidspunktet, kan den ansvarlige bli erstatningspliktig, eller prisavslag kreves, jfr § 11-39.
Da salget er et tvangssalg, kan det forekomme at boligen overleveres uten rydding og rengjøring har funnet sted. Det kan også forekomme at enkelte nøkkelsett ikke er komplette. Dette er forhold som ligger utenfor medhjelperoppdraget. Omkostninger i slike tilfeller må dekkes av kjøper.

Avdeling
Rogaland Eiendomsmegling AS
EIE Stavanger
Org. nr:991089888
Niels Juels gate 50
4008 Stavanger
Tlf: 51 90 57 00, Fax:

Ansvarlig megler
Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig / Partner Oddmund Kalleberg

Saksbehandlere
Oddmund Kalleberg
EIE Stavanger
Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig / Partner
Mob: 91 71 59 92 / E-post: ok@eie.no

EIE Stavanger
/

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.

Vennligst ta kontakt med megler om budgivningen.

Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Høkkergata 16 A
For mer om objektet
Høkkergata 16 A

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: