Bilde 1 av Buardalen 3-11Bilde 2 av Buardalen 3-11
Digital salgsoppgave • Prosjekt
Buardalen 3-11

4121 Tau • Strand kommune

Prisantydning i prosjekt

kr 950 000

Omkostninger: kr 25 120Totalpris: kr 975 120
5 idylliske solrike utsiktstomter kun 40 min kjøring fra Stavanger. Arkitekttegnede hytter (valgfritt) og egen båtplass.
Vis i kartLast ned denne salgsoppgaven
Boligtype
Hyttetomt
Eierform
Selveier
Prisantydning
kr 950 000
Omkostninger
kr 25 120
Totalpris
kr 975 120
Tomt
Eiet tomt 706 m²
Oppdragsnummer
54209049
card-default

Torbjørn Lie

Eiendomsmegler MNEF / Partner
Les om Torbjørn
Prisantydningkr 950 000,-
Dokumentavgift (forutsatt salgssum 950 000,-)kr 23 750,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
Pantattest kjøperkr 200,-
  
Totalpris kr 975 120
Nøkkelinformasjon
Selger har godkjent salgsoppgaven 08.01.2021.

Tomtestørrelse fra - til
Fra ca 706 til ca 1 146 kvm.

Tomt nr. 1, Gnr. 66 Bnr. 66 - 1 146,9 kvm: kr. 1 300 000

Tomt nr. 2, Gnr. 66 Bnr. 65 - 852,9 kvm: kr. 1 250 000

Tomt nr. 3, Gnr. 66 Bnr. 62 - 789,3 kvm: kr. 1 090 000

Tomt nr. 4, Gnr. 66 Bnr. 63 - 744,2 kvm: kr 1 090 000

Tomt nr. 5, Gnr. 66 Bnr. 64 - 706,9 kvm: kr 950 000

Hovedoppdragsnummer
54-20-9049

Eiendom
Buardalen 3-11, 4121 Tau

Matrikkel
Gnr. 66 bnr. 64 i Strand kommune

Eierform
Selveier

Ansvarlig megler
Eiendomsmegler MNEF / Partner Torbjørn Lie

Eiendomsskatt
Eiendomsskatt pr. tomt er beregnet til: 294 kr.

Kommunale avgifter
Ikke fastsatt, men i henhold til kommunens satser.

Energimerke
Energimerking utgår i dette tilfelle da det er snakk om salg av tomter.

Eier
Hartvigsen og Bakke Invest AS

Beskrivelse
Fem store og solrike tomter med flott beliggenhet ytterst i Årsdalsfjorden, i det veletablerte og rolige hyttefeltet Buardalen i Ryfylke. Tomtene ligger i nydelige omgivelser, hvorav alle har fantastisk utsikt over Årdalsfjorden, med fjellene i bakgrunnen. Her har man fjord og fjell så langt øyet kan se. Tomtefeltet har en flott plassering i terrenget, hvor topografien med utsikt og solforhold er utnyttet maksimalt, se arkitekttegninger utarbeidet av Ramp arkitekter vedlagt. Plantegninger er plassert med best mulig hensyn til hverandre. Her har man både morgen- og kveldssol store deler av året.

Sjøen og båtanlegget med egen båtplass ligger i kort gangavstand fra tomtene. Kjørevei ned til brygga. Det er også gode fiske- og bademuligheter fra kaien.

Området ligger landlig til, og en har flere flotte turmuligheter i skog og mark i nærområdet. Den populære turistattraksjonen Preikestolen ligger kun 30 minutters kjøring fra hytteområdet, så her kan gjestene få seg en nydelig turopplevelse.

Skartveit Gjestehavn med flott badestrand og Joker butikk er kun ca. 10 minutter kjøring med båt fra hyttefeltet.

Hytteområde ligger ca. 15-20 minutters kjøretur fra Tau sentrum. Her er det mulighet for å kjøpe det som er nødvendig for en tur på hytta. Her har en også kafeer og restauranter som kan benyttes dersom en ønsker å komme raskt på plass på hytta med middagen klar. Om sommeren og høsten er det flere bønder langs veien inn til hytteområdet som selger lokalproduserte epler og moreller.

Kort og effektiv reisevei fra Stavanger og nord Jæren med den nylig opprettede tunnelforbindelse Ryfast. Fra Solbakk i Strand kommune til Stavanger estimeres det en kjøretid på ca. 15-20 minutter. Dermed er den totale kjøreavstanden fra Stavanger til hytteområdet i Buardalen på ca. 40 minutter. Kostnadene for å kjøre gjennom tunnelen er pdd. kr. 134,- for fossilbiler, og kr. 67,- for el-biler (priser er inkludert abonnementsrabatt).

Tomt
Fem ferdig regulerte tomter klare for å bebygges.

Kommunale avgifter
Ikke fastsatt av Strand kommune.

Eiendomsskatt
Eiendomsskatt pr. tomt er beregnet til: 294 kr.

Formuesverdi
Formuesverdi er ikke fastsatt, men fastsettes av Likningskontoret etter en beregningsmodell om hensyntar om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeier er bosatt iht. Folkeregisteret) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdi for primærbolig vil normalt utgjøre ca. 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil likningsverdi normalt utgjøre 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For mer informasjon, se www.skatteetaten.no.

Diverse
Selger har utarbeidet tegninger på en bestemt type hytte i samarbeid med Ramp arkitekter. Disse tegningene ble utarbeidet og godkjent av kommunen i 2016. Dersom ny kjøper ønsker å bygge tilsvarende hytte kan selger være behjelpelig med utarbeidelse av søknad.

MRK:
Det er ingen byggeklausul, du velger selv type hytte og leverandør.

Kjøper er ansvarlig for å sette seg inn i salgsprospektet, reguleringsplaner, beskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang på. Dersom noe er uklart, ta kontakt med megler slik at saker kan bli avklart før en bindende avtale finner sted.

Forpliktelse å melde seg inn i velforeningen.
- Årlig kostnad for båforening er på kr. 2000.
- Årlig kostnad for hyttevelforeningen er på kr. 3600. Kostnaden inkluderer drift, brygge og spillvann.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad. Følgende servitutt følger eiendommen:


2019/756811-1/200  02.07.2019 21:00 Bestemmelse om veg  
rettighetshaver:Knr:1130 Gnr:66 Bnr:58  
rettighetshaver:Knr:1130 Gnr:66 Bnr:59  
rettighetshaver:Knr:1130 Gnr:66 Bnr:60  
rettighetshaver:Knr:1130 Gnr:66 Bnr:61  
rettighetshaver:Knr:1130 Gnr:66 Bnr:62  
rettighetshaver:Knr:1130 Gnr:66 Bnr:63  
rettighetshaver:Knr:1130 Gnr:66 Bnr:64  
rettighetshaver:Knr:1130 Gnr:66 Bnr:65  
rettighetshaver:Knr:1130 Gnr:66 Bnr:66

For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.


Vei/vann/kloakk
- Adkomst via privat vei. Kjørevei helt til tomtene med stor felles parkering, mulighet å planere tomt for lettere tilkomst inn på egen tomt.
- Brønn borrevann vil bli etablert ved første ferdigattest og overføres til aktuelle hytter.
- Kloakk er privat

Alle tomter er opparbeidet med strøm og kloakk. Vann under etablering fra fellesbrønn for 1130-66/62-66. Eiendommen(e) overtar drift av vann senest ved første midlertidig/ferdigattest. Spillvannsanlegget er etablert som et fellesannlegg for hele hyttelaget. Eiendommene inngår som andelseiere. Anlegget er godkjent med utslipp fra salmavskiller av Strand Kommune og eies av Buadalen Hyttelag. Alle tomene har selvfall.

Regulering
Eiendommen er regulert til fritidsbolig. Gjeldende regulering er reguleringsplan Plan 10-17: Reguleringsbestemmelser for reguleringsplan for Gnr. 66, Bnr. 2 m.fl., Døvik. Megler har innhentet reguleringskart med bestemmelser. Ta kontakt med megler for nærmere informasjon.

Odel og konsesjon
Når tomten er ubebygget kreves det egenerklæring om konsesjonsfrihet. Dvs. at kjøper må erklære på eget fastsatt skjema at eiendommen ikke er konsesjonspliktig, eller at bruken av eiendommen ikke vil utløse konsesjon. Det er en forutsetning for avtalen at egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet fylles ut av kjøper, og at denne godkjennes av kommunen før overtakelse av eiendommen finner sted. Det vil ikke kunne foretas oppgjør før egenerklæringsskjema foreligger i signert og godkjent stand.

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
950 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
23 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum 950 000,-))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
200,- (Pantattest kjøper)

25 120,- (Omkostninger totalt)

975 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(hvitvaskingsloven) pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:

Provisjon (Kr.50 000)
Tilrettelegging (Kr.7 500)
Fotografering/video (Kr.12 712,50)
Oppgjør (Kr.6 900)
Markedspakke 1 (Kr.14 500)
Innhenting opplysninger fra Strand kommune (Kr.4 500)
Visningshonorar v/ megler tilstede (Kr.2 500)
Totalt kr. (Kr.98 612,50)
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer
54-20-9049

Budgivning
Som kjøper og selger hos Eie vil du få forelagt budjournalen
på kontraktsmøtet. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort
kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Megler er
forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av
budrunden.Vi gjør oppmerksom på at ingen bud kan ha
akseptfrist før minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste
annonserte visning. I henhold til gjeldende regler kan megler
ikke formidle bud med akseptfrist kortere enn dette.

Hos Eie stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn
det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt
4, se bilag til budskjema i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en
akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud
med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist.

For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om
budgivning.

Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om
boligen, og at du har

Boligkjøperpakke
Eie har i samarbeid med If lansert et gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert i en pakke til en meget konkurransedyktig pris.
 
Kjøpere (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. husforsikring, innboforsikring, dobbel rente dekning, flytteforsikring og boligkjøperforsikring som gir deg juridisk bistand dersom du ønsker å reklamere på boligkjøpet. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Bilde 3 av Buardalen 3-11
For mer om objektet
Buardalen 3-11

Kontakt megleren

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: