Bilde 1 av ÅsveienBilde 2 av Åsveien
Digital salgsoppgave
Åsveien

3175 Ramnes • Tønsberg kommune

Prisantydning

kr 1 790 000

Omkostninger: kr 58 772Totalpris: kr 1 848 772
Jarberg - Byggeklar tomt på 2137 kvm. - fiber - solrik og barnevennlig - naturskjønne omgivelser - kort vei til E18
Vis i kartSe bladbar salgsoppgaveLast ned denne salgsoppgaven
Boligtype
Boligtomt
Eierform
Selveier
Prisantydning
kr 1 790 000
Omkostninger
kr 58 772
Totalpris
kr 1 848 772
Tomt
Eiet tomt 2137 m²
Oppdragsnummer
67200145
card-default

Mari-Anne Halvorsen

Eiendomsmegler
Les om Mari-Anne
Prisantydningkr 1 790 000,-
Pantattest kjøperkr 202,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 790 000,-)kr 44 750,-
Boligkjøperpakke If (valgfritt)kr 12 650,-
  
Totalpris kr 1 848 772
Eiendom
Åsveien, 3175, Ramnes

Matrikkel
Gnr. 573 bnr. 5 i Tønsberg kommune

Eierform
Selveier

Tomt
Eiet tomt 2137 m²

Prisantydning
1 790 000

Totalpris inkl. omkostninger
1 790 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
202,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
44 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 790 000,-))
12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt))

58 772,- (Omkostninger totalt)

1 848 772,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Eier
Håkon Couling-Aas

Beskrivelse
Velkommen til Åsveien. Detter er en romslig tomt med mange muligheter. Det er ingen byggeklausul, så man kan fritt velge etter behov.
Eiendommen ligger i et rolig og barnevennlig område på Jarberg. Solrikt og idyllisk med utsikt mot dyrket mark, beitende kuer og hester. 

Fra tomten er det umiddelbar nærhet til skogsområder for lek og rekreasjon. Populære fiskevann og gode muligheter for soppturer innover marka. Vinterstid er det kjørt opp milevis med flotte skiløyper!

Barnehager, barne- og ungdomsskoler, idrettshall, videregående skole, ridesenter, samt dagligvarebutikk i nærområde. Det er kort avstand til bade- og fiskemuligheter ved flere vann innover i marka.

Kort vei til E18 for pendlere, kun 6,5 km til pendlerparkeing, 25 km til flyplass på Torp.Selger har fått av vei forvaltning, Tønsberg kommune i juni 2020 rett til en adkomst til eiendom fra Åsveien med maks bredde 5,0 meter. Åsveien Gnr 573/ bnr 5 dispensasjon fra LNF-formål til boligformål 30.03.20. Se vedtak som vedlegg i salgsoppgaven.

Det  røde sagbruket som er avbildet er nå fjernet og tomten er klar til bygging.

Det er planer om kommunal utbygging av VA-nettet i dette område i forbindelse med tilknytning av bebyggelsen på Jarberg. jf Handlingsplan for opprydning i spredt avløp i Re. Men det er ikke startet med prosjektering ennå. Eiendommen vil derfor få pålegg om tilknytning til kommunalt avløpsnett når/hvis det blir aktuelt. Dersom det etableres bygning med innlagt vann på eiendommen før tilknytning til kommunalt nett er klart, må det etableres godkjent privat renseløsning i mellomtiden i henhold til kommunens lokale forskrift, f.eks minirenseanlegg kl 1. Det vil da bli et vilkår i ut slipsstillatelsen at når/dersom kommunalt nett blir mulig, vil bygningen få påbud om tilknytning (jf. Plan og bygningsloven § 27.2 avløp.

Litt av arealet til eiendommen går ut i Åsveien, og dette arealet kan ikke disponeres fritt, da dette er underlagt Tønsberg kommune. Åsveien er kommunal vei. Se vedlagt kartskisse.

Fiber er lagt frem til tomten.

Parkering
Det er mulig å sette opp garasje på tomten.

Beliggenhet
Eiendommen ligger i et rolig og barnevennlig område på Jarberg. Solrikt og idyllisk med utsikt mot dyrket mark, beitende kuer og hester. 

Fra tomten er det umiddelbar nærhet til skogsområder for lek og rekreasjon. Populære fiskevann og gode muligheter for soppturer innover marka. Vinterstid er det kjørt opp milevis med flotte skiløyper!

Barnehager, barne- og ungdomsskoler, idrettshall, videregående skole, ridesenter, samt dagligvarebutikk i nærområde. Det er kort avstand til bade- og fiskemuligheter ved flere vann innover i marka.

Kort vei til E18 for pendlere, kun 6,5 km til pendlerparkeing, 25 km til flyplass på Torp.

Bebyggelse
Frittliggende eneboliger, jordbruk og noe næringsbebyggelse.

Tomt
Eiet tomt, 2137 m²
Selveiertomt for bolig uten byggeklausul. Kjøper står fritt til å velge husleverandør innenfor kommune/kommunedelplanes bestemmelser.

Se forøvrig  vedlagte matrikkelkart for tomten i salgsoppgaven.

Adkomst
Fra Tønsberg kjører man Semslinna forbi Jarlsberg og videre rett frem over E-18. Følg FV3136 Ramnesveien i ca 5 km. Du passerer pukkverket før du ankommer 50 sone og Jarberg. Ta inn Åsveien til venstre og følg denne i ca. 200 meter. Tomten følger på høyre hånd og er merket med Eie skilt.

Offentlig kommunikasjon
Kort vei til bussholdeplass på Ramnesveien. Til Torp flyplass er det 25 km og til Tønsberg jernbane stasjon er det 12 km.

Byggemåte
Kjøper står fritt til å velge hustype mm. Kjøper må  selv undersøke om ønsket bolig kan bygges på tomten.

Eiendomsskatt
Til dags dato er det ikke eiendomsskatt i Tønsberg kommune.

Formuesverdi
Ligningsverdi ikke fastsatt da det er en ubebygd tomt.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen.  Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Da det gjelder overdragelse av tomt (ubebygd areal), kreves grønn egenerklæring om konsesjonsfrihet. Det er en forutsetning for denne handelen at kjøper signerer erklæringen, og at denne godkjennes av kommunen før overtagelsen. Erklæringen skal less ved skjøtet for tinglysning, og oppgjør kan ikke foretas før erklæringen foreligger i signert og godkjent stand.


Vei/vann/kloakk
Ikke tilkoblet vann og kloakk.
Eiendommen har adkomst via offentlig vei.

Regulering
Eiendommen ligger i uregulert område.
Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen er avsatt til:
LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag - Nåværende (210 - LNF-område). kommuneplan (8.9.2015)

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
1 790 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
202,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
44 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 790 000,-))
12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt))

58 772,- (Omkostninger totalt)

1 848 772,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr. 10.000.000,-. Egenerklæringsskjema er vedlagt salgsoppgave.

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(hvitvaskingsloven) pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:

Meglerprovisjon (Kr.33 300)
Kostnad for utsatt betaling (Factoring) (Kr.2 900)
Grunnpakke enebolig (Kr.7 400)
Markedspakke 1 (Kr.15 600)
Oppgjør (Kr.6 500)
Tilrettelegging (Kr.13 500)
Totalt kr. (Kr.79 200)
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer
67-20-0145

Budgivning
Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi gjør oppmerksom på at det i forbrukerforhold ikke kan inngis bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn dette. Hos Eie stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, vedlagt i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning.

Alle bud og budforhøyelser skal være skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt, og budet skal signeres av budgiver. Vi oppfordrer til å inngi bud elektronisk, ved å trykke på "Gå til budgivning" på eiendommens hjemmeside på eie.no. Ved å benytte denne tjenesten vil vilkårene om legitimasjon og signatur fra budgiver være oppfylt. Som kjøper og selger hos EIE vil du få tilsendt budjournalen etter at handel er inngått. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournalen i anonymisert form. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Boligkjøperpakke og boligkjøperforsikring
Eie har i samarbeid med If lansert et gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. husforsikring, innboforsikring, dobbel rente dekning, flytteforsikring og Boligkjøperforsikring som gir deg juridisk bistand dersom du ønsker å reklamere på boligkjøpet. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Lovanvendelse
Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking
Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvitvaskingsloven pålegger megler å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket misligholder kjøper avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens bestemmelser om mislighold og forsinkelse.

Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil EIE eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Avdeling
Vestfold Eiendomsmegling AS
EIE Tønsberg
Org. nr:955607171
Nedre Langgate 39
3103 Tønsberg
Tlf: 33 30 70 00, Fax: 33 30 70 09

Ansvarlig megler
Mari-Anne Halvorsen

Saksbehandlere
Mari-Anne Halvorsen
EIE Tønsberg
Mob: 91 66 09 83 / E-post: mah@eie.no

EIE Tønsberg
/

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Åsveien
For mer om objektet
Åsveien

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: