Bilde 1 av ÅsveienBilde 2 av Åsveien
Digital salgsoppgave
Åsveien

3175 Ramnes • Tønsberg kommune

Prisantydning

kr 1 850 000

Omkostninger: kr 60 272Totalpris: kr 1 910 272
Jarberg - Byggeklar tomt på 2137 kvm. - fiber - solrik og barnevennlig - naturskjønne omgivelser - kort vei til E18
Vis i kartSe bladbar salgsoppgaveLast ned denne salgsoppgaven
Boligtype
Boligtomt
Eierform
Selveier
Prisantydning
kr 1 850 000
Omkostninger
kr 60 272
Totalpris
kr 1 910 272
Tomt
Eiet tomt 2137 m²
Oppdragsnummer
67200145
card-default

Mari-Anne Halvorsen

Eiendomsmegler MNEF
Les om Mari-Anne
Prisantydningkr 1 850 000,-
Pantattest kjøperkr 202,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 850 000,-)kr 46 250,-
Boligkjøperpakke If (valgfritt)kr 12 650,-
  
Totalpris kr 1 910 272
Eiendom
Åsveien, 3175, Ramnes

Matrikkel
Gnr. 573 bnr. 5 i Tønsberg kommune

Eierform
Selveier

Tomt
Eiet tomt 2137 m²

Prisantydning
1 850 000

Totalpris inkl. omkostninger
1 850 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
202,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
46 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 850 000,-))
12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt))

60 272,- (Omkostninger totalt)

1 910 272,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Eier
Håkon Couling-Aas

Beskrivelse
Velkommen til Åsveien. Detter er en romslig tomt med mange muligheter. Det er ingen byggeklausul, så man kan fritt velge etter behov.
Eiendommen ligger i et rolig og barnevennlig område på Jarberg. Solrikt og idyllisk med utsikt mot dyrket mark, beitende kuer og hester. 

Fra tomten er det umiddelbar nærhet til skogsområder for lek og rekreasjon. Populære fiskevann og gode muligheter for soppturer innover marka. Vinterstid er det kjørt opp milevis med flotte skiløyper!

Barnehager, barne- og ungdomsskoler, idrettshall, videregående skole, ridesenter, samt dagligvarebutikk i nærområde. Det er kort avstand til bade- og fiskemuligheter ved flere vann innover i marka.

Kort vei til E18 for pendlere, kun 6,5 km til pendlerparkeing, 25 km til flyplass på Torp.Selger har fått av vei forvaltning, Tønsberg kommune i juni 2020 rett til en adkomst til eiendom fra Åsveien med maks bredde 5,0 meter. Åsveien Gnr 573/ bnr 5 dispensasjon fra LNF-formål til boligformål 30.03.20. Se vedtak som vedlegg i salgsoppgaven.

Det står pr i dag et sagbruk som er kondemnabelt på tomten. Det kan gjøres avtale med selger om at dette kan rives om ønskelig.

Det er planer om kommunal utbygging av VA-nettet i dette område i forbindelse med tilknytning av bebyggelsen på Jarberg. jf Handlingsplan for opprydning i spredt avløp i Re. Men det er ikke startet med prosjektering ennå. Eiendommen vil derfor få pålegg om tilknytning til kommunalt avløpsnett når/hvis det blir aktuelt. Dersom det etableres bygning med innlagt vann på eiendommen før tilknytning til kommunalt nett er klart, må det etableres godkjent privat renseløsning i mellomtiden i henhold til kommunens lokale forskrift, f.eks minirenseanlegg kl 1. Det vil da bli et vilkår i ut slipsstillatelsen at når/dersom kommunalt nett blir mulig, vil bygningen få påbud om tilknytning (jf. Plan og bygningsloven § 27.2 avløp.

Litt av arealet til eiendommen går ut i Åsveien, og dette arealet kan ikke disponeres fritt, da dette er underlagt Tønsberg kommune. Åsveien er kommunal vei. Se vedlagt kartskisse.

Fiber under planlegging.

Parkering
Det er mulig å sette opp garasje på tomten.

Beliggenhet
Eiendommen ligger i et rolig og barnevennlig område på Jarberg. Solrikt og idyllisk med utsikt mot dyrket mark, beitende kuer og hester. 

Fra tomten er det umiddelbar nærhet til skogsområder for lek og rekreasjon. Populære fiskevann og gode muligheter for soppturer innover marka. Vinterstid er det kjørt opp milevis med flotte skiløyper!

Barnehager, barne- og ungdomsskoler, idrettshall, videregående skole, ridesenter, samt dagligvarebutikk i nærområde. Det er kort avstand til bade- og fiskemuligheter ved flere vann innover i marka.

Kort vei til E18 for pendlere, kun 6,5 km til pendlerparkeing, 25 km til flyplass på Torp.

Bebyggelse
Frittliggende eneboliger, jordbruk og noe næringsbebyggelse.

Tomt
Eiet tomt, 2137 m²
Selveiertomt for bolig uten byggeklausul. Kjøper står fritt til å velge husleverandør innenfor kommune/kommunedelplanes bestemmelser.

Se forøvrig  vedlagte matrikkelkart for tomten i salgsoppgaven.

Adkomst
Fra Tønsberg kjører man Semslinna forbi Jarlsberg og videre rett frem over E-18. Følg FV3136 Ramnesveien i ca 5 km. Du passerer pukkverket før du ankommer 50 sone og Jarberg. Ta inn Åsveien til venstre og følg denne i ca. 200 meter. Tomten følger på høyre hånd og er merket med Eie skilt.

Offentlig kommunikasjon
Kort vei til bussholdeplass på Ramnesveien. Til Torp flyplass er det 25 km og til Tønsberg jernbane stasjon er det 12 km.

Byggemåte
Kjøper står fritt til å velge hustype mm. Kjøper må  selv undersøke om ønsket bolig kan bygges på tomten.

Eiendomsskatt
Til dags dato er det ikke eiendomsskatt i Tønsberg kommune.

Formuesverdi
Ligningsverdi ikke fastsatt da det er en ubebygd tomt.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen.  Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Da det gjelder overdragelse av tomt (ubebygd areal), kreves grønn egenerklæring om konsesjonsfrihet. Det er en forutsetning for denne handelen at kjøper signerer erklæringen, og at denne godkjennes av kommunen før overtagelsen. Erklæringen skal less ved skjøtet for tinglysning, og oppgjør kan ikke foretas før erklæringen foreligger i signert og godkjent stand.


Vei/vann/kloakk
Ikke tilkoblet vann og kloakk.
Eiendommen har adkomst via offentlig vei.

Regulering
Eiendommen ligger i uregulert område.
Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen er avsatt til:
LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag - Nåværende (210 - LNF-område). kommuneplan (8.9.2015)

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
1 850 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
202,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
46 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 850 000,-))
12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt))

60 272,- (Omkostninger totalt)

1 910 272,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(hvitvaskingsloven) pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:

Meglerprovisjon (Kr.29 500)
Visningshonorar (Kr.1 950)
Grunnpakke enebolig (Kr.7 400)
Markedspakke 1 (Kr.17 900)
Oppgjørshonorar (Kr.6 500)
Tilrettelegging (Kr.13 500)
Totalt kr. (Kr.76 750)
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer
67-20-0145

Budgivning
Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi gjør oppmerksom på at det i forbrukerforhold ikke kan inngis bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn dette. Hos Eie stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, vedlagt i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning.

Alle bud og budforhøyelser skal være skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt, og budet skal signeres av budgiver. Vi oppfordrer til å inngi bud elektronisk, ved å trykke på "Gå til budgivning" på eiendommens hjemmeside på eie.no. Ved å benytte denne tjenesten vil vilkårene om legitimasjon og signatur fra budgiver være oppfylt. Som kjøper og selger hos EIE vil du få tilsendt budjournalen etter at handel er inngått. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournalen i anonymisert form. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Boligkjøperpakke
Eie har i samarbeid med If lansert et gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. husforsikring, innboforsikring, dobbel rente dekning, flytteforsikring og Boligkjøperforsikring som gir deg juridisk bistand dersom du ønsker å reklamere på boligkjøpet. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Solgt "som den er"
Solgt "som den er" - avhendingsloven (avhl.) § 3-9.
Eiendommen selges "som den er" noe som innebærer at den selges i den stand den er under visning. For en kjøper betyr dette at selgers ansvar for eventuelle mangler er begrenset.
Selv om eiendommen er solgt "som den er" kan det foreligge en mangel dersom boligen er i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper kunne forvente ut fra den avtalte kjøpesummen og forholdene ellers. Et "som den er"- forbehold fritar heller ikke selger fra sin opplysningsplikt, og det kan foreligge en mangel hvis selger har holdt tilbake opplysninger om eiendommen som han kjente eller måtte kjenne til og som kjøper hadde grunn til å regne med å få (avhl. § 3-7). Det kan også foreligge en mangel dersom selger eller noen på hans vegne gjennom annonse, salgsoppgave eller annen markedsføring har gitt uriktige opplysninger om eiendommen (avhl. § 3-8).

En manglende eller en uriktig opplysning kan bare gjøres gjeldende mot selger dersom den har hatt innvirkning på den avtalen som er inngått.

Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i vedlagte egenerklæring fra selger, samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis.

Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger. Hele salgsoppgaven må gjennomgås grundig av interessenten(e). I tillegg oppfordres interessentene(e) til å sette seg inn i alle relevante dokumenter fra forretningsfører, f.eks. vedtekter, årsberetning, eventuelle husordensregler mv.

Avdeling
Vestfold Eiendomsmegling AS
EIE Tønsberg
Org. nr:955607171
Nedre Langgate 39
3103 Tønsberg
Tlf: 33 30 70 00, Fax: 33 30 70 09

Ansvarlig megler
Mari-Anne Halvorsen

Saksbehandlere
Mari-Anne Halvorsen
EIE Tønsberg
Mob: 91 66 09 83 / E-post: mah@eie.no

EIE Tønsberg
/

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Åsveien
For mer om objektet
Åsveien

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: