Bilde 1 av Lardalgaten 17 Bilde 2 av Lardalgaten 17
Digital salgsoppgave
Lardalgaten 17

3112 Tønsberg • Tønsberg kommune

Dette objektet er solgt!

Prisantydning

Objektet er solgt!

Tønsberg/Træleborg - Boligtomt i attraktivt område med gangavstand til sentrum.
Vis i kart
Boligtype
Boligtomt
Eierform
Selveier
Prisantydning
kr 1 590 000
Omkostninger
kr 59 272
Totalpris
kr 1 649 272
Tomt
Eiet tomt 518 m²
Oppdragsnummer
67200182
card-default

Matias Wahl Rostad

Daglig leder / Eiendomsmegler
Les om Matias
Prisantydning kr 1 590 000,-
Boligkjøperpakke If (valgfritt) kr 12 650,-
Pantattest kjøper kr 202,-
Tingl.gebyr pantedokument kr 585,-
Tingl.gebyr skjøte kr 585,-
Dokumentavgift kr 45 250,-
   
Totalpris kr 1 649 272
Eiendom
Lardalgaten 17, 3112 Tønsberg

Matrikkel
Gnr. 1007 bnr. 168 i Tønsberg kommune

Eierform
Selveier

Tomt
Eiet tomt, 518 m2. Tomten er i dag flat og opparbeidet med gressplen. Grensepåvisning er rekvirert av selger og vi gjennomføres for dennes regning.

Prisantydning
1 590 000

Totalpris inkl. omkostninger
1 590 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt))
202,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
45 250,- (Dokumentavgift)

59 272,- (Omkostninger totalt)

1 649 272,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Eier
Tønsberg kommune

Beskrivelse
Lardalgaten ligger i et veletablert boligstrøk i bydel Træleborg. Her bor du i barnevennlige og rolige omgivelser samt at det er kort vei til alt av sentrumsfunksjoner. Eiendommen har gode solforhold. I nærmeste nabolag er det flere dagligvarebutikker, nisjebutikker og grønnsakhandlere. Det er få minutter å gå inn til sentrumskjernen med alt det Tønsberg har å by på. Rett utenfor døren kommer du også enkelt til flotte turområder. På
Trælebord bor du sentralt i rolige omgivelser!

Tomt
Eiet tomt, 518 m². Tomten er i dag flat og opparbeidet med gressplen.

Adkomst
Se vedlagt kartskisse i annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra ønsket startdestinasjon til den aktuelle boligen.
Det vil bli skiltet med Eie visningsskilt på oppsatte fellesvisninger.

Skole/barnehage
Eiendommen ligger i Træleborg skolekrets. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for handelen, må interessenten selv sjekke dette med barnehagekontor og skolekontor for det aktuelle området.

Kommunale avgifter
Tilkoblingsavgift for vann, spillvann og overvann i Tønsberg kommune utgjør totalt kr. 37 500,- inkl. mva.

Formuesverdi
Formuesverdi er ikke fastsatt, men fastsettes av Likningskontoret etter en beregningsmodell om hensyntar om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeier er bosatt iht Folkeregisteret) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdi for primærbolig vil normalt utgjøre ca 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil likningsverdi normalt utgjøre ca. 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For mer informasjon, se www.skatteetaten.no.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad. For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Vei/vann/kloakk
Vann og avløp må avklares med Tønsberg kommune i forbindelse med byggesøknad. Eiendommen grenser til kommunal eiendom. Lardalgaten er ikke opparbeidet inn til eiendommen. Dette må også avklares med kommunen i forbindelse med byggesøknad.

Regulering
Eiendommen er ikke regulert i reguleringsplan. Eiendommen er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel.

Odel og konsesjon
Når tomten er ubebygget kreves det egenerklæring om konsesjonsfrihet. Dvs. at kjøper må erklære på eget fastsatt skjema at eiendommen ikke er konsesjonspliktig, eller at bruken av eiendommen ikke vil utløse konsesjon. Det er en forutsetning for avtalen at egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet fylles ut av kjøper, og at denne godkjennes av kommunen før overtakelse av eiendommen finner sted. Det vil ikke kunne foretas oppgjør før egenerklæringsskjema foreligger i signert og godkjent stand.

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
1 590 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt))
202,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
45 250,- (Dokumentavgift)

59 272,- (Omkostninger totalt)

1 649 272,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Boligselgerforsikring
Det er ikke tegnet boligselgerforsikring i forbindelse med salget.

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(hvitvaskingsloven) pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:

Grunnpakke enebolig (Kr.5 900)
Markedspakke 1 (Kr.14 900)
Provisjon (Kr.29 900)
Oppgjørshonorar (Kr.5 500)
Tilrettelegging (Kr.9 900)
Totalt kr. (Kr.66 100)
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer
67-20-0182

Budgivning
Som kjøper og selger hos Eie vil du få forelagt budjournalen på kontraktsmøtet. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden.Vi gjør oppmerksom på at ingen bud kan ha akseptfrist før minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. I henhold til gjeldende regler kan megler ikke formidle bud med akseptfrist kortere enn dette.

Hos Eie stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, se bilag til budskjema i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Boligkjøperpakke
Eie har i samarbeid med If lansert et gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert i en pakke til en meget konkurransedyktig pris.
 
Kjøpere (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. husforsikring, innboforsikring, dobbel rente dekning, flytteforsikring og boligkjøperforsikring som gir deg juridisk bistand dersom du ønsker å reklamere på boligkjøpet. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Solgt "som den er"
Solgt "som den er" avhendingsloven (avhl.) § 3-9:
Eiendommen selges iht. avhl. § 3-9, som innebærer at den selges i den tilstand den er under visning. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn de regler som er ufravikelige i forbrukerforhold, jf. avhl. § 3-9, jf. § 1-2 (2). Selv om eiendommen er solgt "som den er", har eiendommen likevel mangel der dette følger av § § 3-7 eller 3-8; når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selger. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte.

Eiendommen har også mangel dersom den er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesum og forholdene ellers.

Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg inn i vedlagte egenerklæring fra selger, samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis.

Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger. Hele salgsoppgaven må grundig gjennomgås av interessenten(e). I tillegg oppfordres interessenten(e) til å sette seg inn i alle relevante dokumenter fra forretningsfører, f.eks. vedtekter, årsberetning, eventuelle husordensregler mv.

Avdeling
Vestfold Eiendomsmegling AS
Eie Tønsberg
Org. nr:955607171
Nedre Langgate 39
3103 Tønsberg
Tlf: 33 30 70 00, Fax: 33 30 70 09

Ansvarlig megler
Daglig leder / Eiendomsmegler Matias Wahl Rostad

Saksbehandlere
Matias Wahl Rostad
Eie Tønsberg
Daglig leder / Eiendomsmegler
Mob: 40 06 36 73 / E-post: mwr@eie.no


Eie Tønsberg

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.

Vennligst ta kontakt med megler om budgivningen.

Kontakt megleren

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.