Bilde 1 av Bakkenveien 26Bilde 2 av Bakkenveien 26
Digital salgsoppgave
Bakkenveien 26

3173 Vear • Tønsberg kommune

Prisantydning

kr 5 200 000

Omkostninger: kr 146 290Totalpris: kr 5 346 290
Stor oppgradert og godt vedlikeholdt enebolig i barnevennlig villaområdet, uinnredet rom på 60 kvm
icon

Unngå doble renteutgifter

Se bladbar salgsoppgaveLast ned denne salgsoppgavenVis i kart
Boligtype
Enebolig
Eierform
Selveier
Antall soverom
4 soverom
Primærrom (P-ROM)
124 m²
Bruksareal (BRA)
210 m²
Kommunale avgifter
kr 1 333 / Mnd
Prisantydning
kr 5 200 000
Omkostninger
kr 146 290
Totalpris
kr 5 346 290
Byggeår
1974
Tomt
Eiet tomt 841 m²
Oppdragsnummer
88230078
card-default

Jørn Richard Andersen

Daglig leder | Eiendomsmegler
Les om Jørn
Meld interesse

Få informasjon og oppdatering om denne boligen

Meld interesse
Prisantydningkr 5 200 000,-
Pantattest kjøperkr 240,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 500,-
Tingl.gebyr skjøtekr 500,-
Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 200 000,-)kr 130 000,-
Boligkjøperpakke (valgfritt)kr 15 050,-
  
Totalpris kr 5 346 290
Eiendom
Bakkenveien 26, 3173 Vear

Matrikkel
Gnr. 201 Bnr. 69 i Tønsberg kommune

Boligtype
Enebolig

Eierform
Selveier

Areal
Primærrom: 124 kvm, Bruksareal: 210 kvm

Antall soverom
4

Byggeår
1974

Tomt
Eiet tomt 841 m²

Prisantydning
kr 5 200 000,-

Tilstandsrapport
Bygningssakkyndig: Anticimex AS Sandefjord
Rapportdato: 24.10.23 13:00
Type rapport: Tilstandsrapport

Kommunale avgifter
Kr. 15 989,25 pr. år

Eier
Enes Krecinic Ajna Krecinic

Parkering
Det er parkering på egengårdsplass og i garasje.

Beliggenhet
Boligen er beliggende med sol fra tidlig morgen til sen kveld. Her kan barna leke trygt og godt. I nærområdet er det flotte turområder både sommer som vinter. Fra boligen er det kort gangvei til 18 hullsgolfbane, flott idrettsanlegg og innendørs idrettshall og golfhall. Både skoler og barnehage er i nærområdet og det er trygg gangvei til skoler og barnehager. Det er sykkelavstand til sjøen hvor det finnes en rekke flotte badestrender, båthavner og turstier langs sjøen. På Vear finnes også Kiwi dagligvare mens på Jarlsberg er det stor Meny dagligvare. Det er gode bussforbindelser og samtidig er det kort avstand opp til E-18.

Bebyggelse
Området er hovedsakling utbygget med villabebyggelse.

Tomt
Eiet tomt, 841 m².
Tilnærmet flat tomt som er pent opparbeidet med frukttær og pen beplantning. Det er opparbeiet kjøkkenhage og tomten er hovedsaklig inngjerdet med hekk. Gårdsplassen er asfaltert.

Adkomst
Ved å trykke på kartet i annonsen får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra ønsket startdestinasjon til den aktuelle boligen. Det vil bli skiltet med EIE visningsskilt ved fellesvisninger.

Skole/barnehage
Vear barne- og ungdomsskole. Det er flere barnehager i nærområdet.
Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, må interessenter selv sjekke dette med skolesjefens kontor.
Se nabolagsprofilen i salgsoppgavens vedleggsdel, for oversikt over skoler og barnehager i nærheten.

Inneholder
Totalt primærrom: 124 m²
Totalt bruksareal: 210 m²

Arealene fordeler seg som følger:

Første etasje
P-rom 124 m²: Entre, toalettrom, stue, kjøkken, 2 x ganger, vaskerom, bad,  trapperom til kjeller og 4 soverom.
S-rom 27 m²: Garasje og bod

Kjeller etasje
P-rom 0 m²:
S-rom 57 m²:  Trappegang, kjellergang og 3 kjellerrom.

Rom som er benevnt som oppholdsrom i rapporten er på de fremlagte tegningene oppgitt som klesbod og vedbod. Det gjøres oppmerksom på at
denne bruksendringen kan være et søknadspliktig tiltak. Det er ikke kjent om tiltaket er søkt om eller godkjent. Arealene er omtalt i rapporten etter
dagens bruk.

I tillegg til oppmålt areal er det ett uinnredet kjellerrom på 60 m2. Dette er ikke medregnet i arealoppsettet på grunn av manglende permanent gulv.

Bod i 1.etasje, trappegang i kjeller og kjellergang er av vurdert som S-rom i denne rapporten utifra bruken av rommene på befaringstidspunktet.

Vedlagte plantegninger er ikke målbare, og oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Arealene er plassmålt og beregnet med utgangspunkt i Takstbransjens retningslinjer for arealmåling. Kravene i byggeforskriften er ikke sammenfallende med kravene i retningslinjene, så det kan derfor forekomme forskjeller på hva som defineres som målbart areal og hvilke rom kommunen har godkjent for varig opphold. Ettersom rommene defineres ut ifra dagens faktiske bruk, kan enkelte rom følgelig mangle nødvendig godkjenning.

Byggemåte
Selger har i forbindelse med salget innhentet en tilstandsrapport fra Anticimex AS Sandefjord, datert 24.10.23 13:00. Rapporten er en teknisk gjennomgang av boligen og angir eventuelle byggetekniske avvik, samt kostnadsoverslag for eventuelle oppgraderinger. Tilstandsrapporten og selgers egenerklæring er en del av denne salgsoppgaven og må leses nøye av interessenter før det legges inn bud. Kjøper anses kjent med de opplysninger som tydelig gis i en offentlig godkjent tilstandsrapport, og kan følgelig ikke reklamere på belyste forhold. Vi vil gjøre spesielt oppmerksom på viktigheten av å lese igjennom rapportens TGIU (tilstandsgrad ikke undersøkt), samt TG2 og TG3 som angir avvik fra normal slitasje, høy alder, bygningsdel som må utbedres, og lignende. Det følgende er hentet fra den bygningssakkyndiges beskrivelse av boligen:

Frittliggende enebolig med integrert garasje beliggende på Vear i Tønsberg Kommune. Boligen er over to plan pluss ett kaldloft med lav takhøyde.
Adkomst i boligens 1.etasje. Asfaltert gårdsplass med biloppstillingsplasser. Lett skrånende tomt med plenaraeler, sti med beleggningstein og
diverse beplantning. sydvestvendt terrasse i 1.etasje.
Boligen er oppført med støpt gulv mot grunn og grunnmur i lettklinkerblokker. Etasjeskillere i trebjelkelag. Yttervegger i trekonstruksjon med utvendig
stående trekledning. Vinduer i 2-lags glass. Yttertaket har saltaksform og tekket med takstein. Oppvarming er via elektrisitet, vedfyring og luft til
varmepumpe. Boligen har naturlig ventilasjon via veggventiler.

Boligen har fått følgende TG3:
Slukets plassering i forhold til at vann utenfor dusjsonen kan nå det
Sluket i dusjsonen er plassert høyere enn gulvet utenfor dusjsonen i tillegg til at det er en tett oppkant mot dusjsonen. Dette medfører at vann utenfor den nære dusjsonen ikke vil kunne nå sluket, og vannskade kan oppstå. Tilstrekkelig avrenningsmulighet for vannsøl eller lekkasjevann må etableres.

Fallforhold:
Det er motfall på gulvflater utenfor dusjsonen. Fare for vannansamling. Eventuelt lekkasjevann vil derfor ikke kunne renne til sluk.
Anbefaler tiltak med etablering av riktig fall på hele gulvet.

Rekkverk/gjerde på toppen av støttemuren har stedvise vertikale åpninger på mer enn 10 cm, noe som kan føre til personskade ved eventuelle fall. Rekkverk må påregnes å fullføres slik at dette ivaretaes. I følge selger vil dette bli utbedret før overtakelse. Blir utbedret av selger.

Boligen har fått følgende TG2:
Våtrom bad 1.etasje:
Ventilasjon:
Naturlig ventilasjon og ikke mekanisk avtrekk. Redusert luftutskiftning. Mekanisk avtrekk bør etableres.

Sanitærutstyr / innredning:
Drenering fra innebygget sisterne er ikke registrert. Eventuell fukt i konstruksjonen vil derfor kunne medføre skader over tid før det oppdages. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn slik at eventuelle tiltak kan iverksettes ved behov.

Membran, tettesjikt og overgang til sluk.
TG 2:
Membran/tettesjikt på vegger og gulv: Tettesjiktet har en alder som tilsier at restlevetiden er usikker. Rommets lekkasjesikkerhet kan derfor ikke verifiseres. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn slik at eventuelle tiltak kan iverksettes ved behov.

Våtrom Vaskerom 1.etasje:
Ventilasjon
Ventilasjonsspalte dør/terskel er ikke etablert. Fører til redusert avtrekkseffekt når døren er lukket. Lufttilførsel bør etableres.
Naturlig ventilasjon og ikke mekanisk avtrekk. Redusert luftutskiftning. Mekanisk avtrekk bør etableres.

Membran, tettesjikt og overgang til sluk.
Membran/tettesjikt på vegger og gulv: Tettesjiktet har en alder som tilsier at restlevetiden er usikker. Rommets lekkasjesikkerhet kan derfor ikke verifiseres. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn slik at eventuelle tiltak kan iverksettes ved behov.

Overgang sluk og membran:
Det er ikke mulig å verifisere om slukmansjett og klemring er benyttet eller om
monteringen er korrekt. Dette kan ha betydning for rommets lekkasjesikkerhet. Krever
oppfølging med jevnlig ettersyn slik at eventuelle tiltak kan iverksettes ved behov.
Fornying av slukmansjett og klemring bør påregnes ved en eventuell oppgradering av
våtrommet.

Rørgjennomføringer:
Tettedetaljer ved rørgjennomføring tilknyttet rørgjennomføringer kan ikke verifiseres. Fare for fukt i konstruksjon ved en eventuell lekkasje. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn slik at eventuelle tiltak kan iverksettes ved behov.

Fallforhold (gulv)
Det er ikke mulig å måle lokalfall rundt heøe sluket grunnet plassering av innredning og maskiner. Gulvflater utenfor innredning forøvrig er tilnærmet flate. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn slik at eventuelle tiltak kan iverksettes ved behov.

Kjøkken:
Overflater gulv Det registreres bomlyd i enkelte gulvfliser, noe som indikerer manglende vedheft mellom flis og underlag. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.

Toalettrom:
Ventilasjon
Naturlig ventilasjon via åpningsbart vindu og ikke mekanisk avtrekk. Redusert luftutskiftning. Mekanisk avtrekk bør etableres.
Ventilasjonsspalte dør/terskel er ikke etablert. Fører til redusert avtrekkseffekt når døren er lukket. Lufttilførsel bør etableres.

Sanitærutstyr / innredning
Drenering fra innebygget sisterne er ikke registrert. Eventuell fukt i konstruksjonen vil derfor kunne medføre skader over tid før det oppdages. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn slik at eventuelle tiltak kan iverksettes ved behov

Øvrige rom -1.etasje:
Overflater himling
Det er registrert stedvis nedbøyninger i himling på soverom 1. Årsak er ikke vurdert eller kjent. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn slik at eventuelle tiltak kan iverksettes ved behov.

Rom under terreng
Annet
Det er registrert stedvise fuktmerker i yttervegger i uinnredet kjellerrom. Dette kan trolig være fra før drenering ble oppgradert. Krever likevel oppfølging med jevnlig ettersyn slik at eventuelle tiltak kan iverksettes ved behov

Loft
Overflater vegger/undertak Stedvise fuktmerker registrert ved luftehatt. Ved fuktmåling med hjelp av fuktmåler med pigger ble det ikke påvist forrhøyede fuktverdier. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn slik at eventuelle tiltak kan iverksettes ved behov.

Innvendiger trapper:
TG2 er satt iht NS3600 (som henviser til dagens forsikriftskrav) grunnet sikkerhet.

Trapp til kjeller:
Håndløpere på vegg mangler og bør monteres.
Trappen har stedvis fri ganghøyde lavere enn 2,0 m.

Trapp fra bod og til boligen:
Det er for stor lysåpning mellom trinn, målt til 14 cm. Kravet er maks 10 cm.
Utbefringer anbefales.
Lysåpninger i rekkverk tilfredsstiller ikke dagens krav til utførelse og bør utbedres.

Av denne grunn oppfyller ikke trappeløpene dagens krav. Forholdene anbefales utbedret/undersøkt med bakgrunn i dagens gjeldende krav til sikkerhet.
Tekniske anlegg:
Varmtvannsbereder
TG2 er valgt på grunn av alder og usikker restlevetid. Det kan ikke utelukkes behov for reparasjoner/utskiftning i fremtiden. Oppfølging med jevnlig ettersyn anbefales slik at eventuelle tiltak kan iverksettes ved behov.

Vannrør
TG 2 gjelder de vannrør i boligen som er av eldre dato. Tilstandsgrad er satt ut fra
alder, materialvalg usikker restlevetid. Oppfølging med jevnlig ettersyn anbefales slik
at eventuelle tiltak kan iverksettes ved behov.

Stakeluke
Innvendig stakeluke er ikke lokalisert. Stakeluke bør lokaliseres eventuelt etableres.

Hovedstoppekran
Stoppekran er av eldre type og restlevetiden er derfor usikker.
Stoppekran er ikke funksjonstestet grunnet høy alder/observert tilstand. Oppfølging med jevnlig ettersyn anbefales slik at tiltak kan iverksettes ved behov.
Avløpsrør.
TG2 er valgt på de avløpsrør i boligen som er av eldre dato. Tilstandsgrad er satt ut fra alder og usikker restlevetid. Oppfølging med jevnlig ettersyn anbefales slik at eventuelle tiltak kan iverksettes ved behov.
Skjulte avløpsrør er ikke tilgjengelig for inspeksjon. Type avløpsrør (materialvalg), tilstand og alder er derfor ikke mulig å vurdere. Det er ikke observert skader eller symptomer på skader, men dette kan ikke utelukkes kunne skje. TG2 er valgt for å belyse risiko/behov for eventuelle tiltak i fremtiden som følge av ovennevnte.

Radon
Det er ukjent om radonmåling er gjennomført i boligen. Dette er anbefalt jf. DSA

Ytterkledning
Fasader ink. kledning Luftespalte under trekledning er blokkert. Forholdet kan redusere levetiden til kledningen og veggkonstruksjonen. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn slik at eventuelle tiltak kan iverksettes ved behov.

Yttertak
Tekking
Selv om det ikke er registrert symptomer på elde eller slitasje, og det ble heller ikke ble observert tegn på lekkasjer eller skader, anbefales oppfølging med jevnlig ettersyn slik at vedlikeholds- og eventuelle utbedringstiltak kan iverksettes ved behov. TG2 er satt for å belyse skaderisikoen som følge av alder og usikker restlevetid på yttertaktekkingen i sin helhet.

Balkonger
Helhetsvurdering TG 2:
Skjevheter regstrert. Årsak til skjevhetene er ikke kjent. Ytterligere undersøkelser og oppretting av skjevhetene bør påregnes. Det er stedvis manglende rekkverk. Tilfredstillende rekkverk bør etableres.

Utvendige trapper:
Rekkverkets utforming vurderes å ha behov for utbedringer med tanke på sikkerheten. Rekkverk bør utbedres for å tilfredstille gjeldene forskrift vedrørende lysåpniger. Trappen har enkelte skjevheter som følge av lite fagmessig god utførelse.

Drenering:
Utvendig terreng, inkl fuktsikring av grunnmur
Terrenget rundt bygget har stedvis fall mot grunnmur. Innebærer økt fuktbelastning på grunnmuren og risiko for fuktinnsig/-skader. Tilstrekkelig fall rundt bygget bør etableres.

Stikkledninger og tanker:
Vann- og avløpsledninger
Alder og materialvalg tilsier at anbefalt brukstid og restlevetid på vann- og avløpsrør med tilliggende utstyr bør vies spesiell oppmerksomhet. Materialene er skjulte i grunnen og dermed er det kun alder som kan gi indikasjon på tilstand. TG2 settes for å belyse risiko som følge av ukjent alder og usikker restlevetid.
 
Ovennevnte punkter er på ingen måte utfyllende. For ytterligere informasjon om byggemåte, årsak bak tilstandsgrader, konsekvens og anslag på eventuelle utbedringskostnader, se tilstandsrapport som ligger vedlagt. Interessenter oppfordres til å kontakte bygningssakyndig ved eventuelle bygningstekniske spørsmål.

Standard
Bad:
Flislagt bad fra år 2007. Gulvvarme. Dusjhjørne med dusjvegg i glass og veggmontert to-greps blandebatteri tilkoblet regn og hånddusj. Vegghengt
toalett med innebygget sisterne. Servantskap med hvite slette fronter og heldekkende servant med ett-greps blandebatteri. Ett høyskap på vegg.
Speil og lysarmatur på vegg over servant. Vannrør i kobber. Avløpsrør i plastmateriale. Sluk i plastmateriale. Himlingsflater med hvite takplater og
innfelte downlights. Naturlig ventilasjon via ventil i himling og i yttervegg.
Vaskerom:
Flislagt vaskerom opplyses av selger å være fra omkring år 2007. Gulvvarme. Innredning med mørke slette fronter. Benkeplate i laminat med nedfelt
skyllekum i stål med ett-greps blandebatteri. Opplegg for vaskemaskin. Vannrør i kobber. Avløpsrør i plastmateriale. Sluk i plastmateriale. Naturlig
ventilasjon via ventil i himling og i yttervegg.

Kjøkken:
IKEA kjøkkeninnredning fra år 2006 med lyse slette fronter. Benkeplate i laminat med nedfelt oppvaskkum i stål med ett-greps blandebatteri.
Integrert stekeovn og mikrobølgeovn. Stekeovn fra år 2023. Plass for frittstående oppvaskmaskin. Kjøkkenøy med benkeplate i laminat med nedfelt
koketopp. Takhengt ventilator med avtrekk. Gulvflater belagt med fliser og gulvvarme. Veggflater med malte flater. Fliser på vegg mellom benk og
overskap. Himlingsflater med hvite takplater og innfelte downlights. Vannrør i kobber. Avløpsrør i plastmateriale.

Toalettrom:
Toalettrom fra omkring år 2007. Gulvflater belagt med laminat. Veggflater med malte flater og laminat med flisimitasjon. Vegghengt toalett med
innebygget sisterne. Servantskap med hvite slette fronter og heldekkende servant med ett-greps blandebatteri. Vannrør i kobber. Synlige avløpsrør i
plastmateriale. Naturlig ventilasjon via åpningsbart vindu. Himlingsflater med hvite takplater.
Øvrige rom:
Gulvflater belagt med parkett, laminat og heltre gulvbord. Gulvvarme i entee. Veggflater med tapet og tapetserte og malte flater. Himlingsflater med
hvite takplater. Innfelte downlights i himling i stue. Profilerte hvite innerdører. Garderobeskap på soverom, entre og på oppholdsrom.

Ferdigattest / midlertidig brukstillatelse
Det foreligger ferdigattest datert 31/10-1974 som omhandler nybygg.
Byggetegninger fra kommunen samsvarer med dagens bruk av boligen foruten klesrom er innredet til soverom/stue. Kopi av tegninger og eventuelle attester kan fås ved henvendelse hos megler.

Elektrisk anlegg
Sikringsskap med automatsikringer er plassert i gang utenfor vaskerom. Sikringsskap med automatsikringer opplyses å være fra omkring år 2007.
Det elektriske anlegget forøvrig er fra ulike tidsperioder uten at dette kan angis mer spesifikk. Kursfortegnelse i sikringsskap.

Oppvarming
Dersom rom for varig opphold ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Energimerke Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G

Faste løpende kostnader
Kommunale avgifter utgjør Kr. 15 989,25 pr. år. I dette inngår gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn. Beløpet betales over tolv terminer p.a. Det kan forekomme variasjoner i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer i gebyrer/avgifter.
Ny eier må belage seg på bl.a. følgende løpende tilleggsutgifter:

Et estimert årlig strømforbruk som tilsvarer ca 20.000 kwh. pr. år.
Årlig forsikringspremie som p.t er på kr .
Boligen er tilknyttet Viken Fiber som leverandør av tv og internett. Priser kan sjekkes på tilbyders websider. Tv-tuner/dekoder medfølger ikke.

Utgiftene er basert på nåværende eiers forbruk. Ny eier må selv tegne nødvendige forsikringer.

Forsikring med polisenummer
Eiendommen er forsikret i Gjensidige

Formuesverdi
Ifølge Skatteetaten var formuesverdien for inntektsåret 2021:

Som primærbolig kr. 1 043 876,- som forutsetter at boligen brukes som fast bopæl.

Som sekundærbolig kr. 3 757 954,- ved annen bruk av eiendommen.

Formuesverdien justeres normalt årlig, og det henvises til Skatteetatens websider dersom ytterligere informasjon er ønskelig.

Tekniske installasjoner
Vannrør av kobber fra ulike årstall uten at dette kan angis mer spesifikk. Varmtvannsbereder på 200 liter fra ukjent årstall og oligens innvendige
stoppekran er plassert i kjellerrom 2. Synlige avløpsrør i plastmateriale. Avløpsrør er fra ulike tidsperioder uten at dette kan angis mer spesifikk. Luft
til luft varmepumpe fra år 20. . . i stue.

Diverse
Interessenter oppfordres til å lese vedlagte liste over løsøre og tilbehør som skal medfølge ved handelen. I de tilfeller det medfølger hvitevarer i handelen, overleveres disse uten noen form for garanti utover leverandørgaranti. Det gjøres oppmerksom på at løsøre som har en klar karakter av å være en del av selgers møbler - selv om det er skrudd opp på veggen, normalt sett ikke vil medfølge boligen ved overtakelse.

Annet
Salgsoppgavens vedleggsdel inneholder:
- Tilstandsrapport
- Egenerklæringsskjema
- Kommuneplan

Radonmåling
Det gjøres oppmerksom på at det ved utleie er krav til å gjennomføre radonmåling, og at forsvarlige nivåer skal kunne dokumenteres. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig, såfremt det betales husleie.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Kommunen har lovbestemt legalpant i sameiets eiendom som sikkerhet for betaling av kommunale gebyr. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser. Iht. eierseksjonsloven § 31 har sameiet legalpant for forfalte felleskostnader og andre krav. Pantet er begrenset til 2G per bruksenhet.

Det er tinglyst 1 servitutt på eiendommen, og kjøpers bank vil få prioritet etter disse:

DBNR 1974/503688-2/91  Bestemmelse om vannledn. tinglyst 10.06.1974 
Elektriske kraftlinjer
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.

Tinglyste servitutter følger eiendommen og eventuelle kopier av disse kan fås ved henvendelse til megler. For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til avgivereiendommen. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Utleie
Eiendommen har ingen utleiedel, men normalt vil det være anledning til å leie ut hele eller deler av eiendommen, så sant utleiearealet er godkjent for varig opphold og har forsvarlige radonverdier.

Vei/vann/kloakk
Eiendommen har adkomst via offentlig vei.
Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til bygningen.

Regulering
Eiendommen er regulert til bolig iht. reguleringsplan for Rakkevik, datert 28/7-1971. For øvrig ligger eiendommen i et område som er avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel, datert 22.05.2019.

Tønsberg kommune er for tiden ikke kjent med reguleringsmessige forhold som tilsier at det kan bli vesentlige endringer for området og eiendommens eksisterende kvaliteter.

Kopi av situasjonskart er vedlagt salgsoppgave. Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved hendvendelse til megler.

Overtagelse
Etter avtale. Interessenter oppfordres til å angi ønsket overtakelse i budskjema. Antall nøkkelsett ved tiltredelse kan variere, og kjøper må selv besørge nye nøkler/låser for egen regning.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
Total kjøpesum inkl. offentlige gebyrer, avgifter og øvrige kostnader:

kr 5 200 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
kr 240,- (Pantattest kjøper)
kr 500,- (Tingl.gebyr pantedokument)
kr 500,- (Tingl.gebyr skjøte)
kr 130 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 200 000,-))
--------------------------------------------------------
kr 131 240,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 5 331 240,- (Totalpris inkl omkostninger)

Valgfrie omkostninger:
kr 15 050,- (Boligkjøperpakke (valgfritt))
--------------------------------------------------------
kr 5 346 290,- (Totalpris inkl omk og valgfrie omkostninger)
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til
prisantydning. Det tas forbehold om endring i offentlige gebyr.

Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr. 12.000.000,-. Egenerklæringsskjema er vedlagt salgsoppgave.

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum inkludert omkostninger, samt eventuelt pantedokument tilknyttet lån, skal kunne disponeres over hos megler senest 2 virkedager før overtagelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og eventuell egenkapital skal innbetales i én samlet betaling fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag, og skal betales av selger:
Provisjonsbetingelser:

Tilrettelegging : 15 000,-
Provisjon : 1,00%
40 000 Minimum
Inklusiv mva
Oppgjørshonorar kr. 5 950,-

Markedspakke kr. 15 900,-

Sosiale medier kr. 4 900,-

I tillegg blir selger belastet for utlegg.
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp, har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, markedspakke og utlegg.

Oppdragsnummer
88-23-0078

Budgivning
Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi gjør oppmerksom på at det i forbrukerforhold ikke kan inngis bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn dette. Hos EIE stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, vedlagt i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist.

Eiendomsmegler har ikke ansvar for forsinkelser som skyldes tekniske feil. Akseptfristen er absolutt, det vil si at selger må akseptere budet og kjøper meddeles aksepten innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter inngivelse av bud til tett opp mot akseptfristen på et annet bud er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler og/eller megler rekker å bringe budet videre til selger. Husk alltid å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt og kan formidles til selger. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning.

Alle bud og budforhøyelser skal være skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt, og budet skal signeres av budgiver. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud før disse kravene er oppfylt. Vi oppfordrer til å inngi bud elektronisk, ved å trykke på "Gå til budgivning" på eiendommens hjemmeside på eie.no eller ved å trykke på knappen "Gi bud" i finn-annonsen. Ved å benytte denne tjenesten vil vilkårene om legitimasjon og signatur fra budgiver være oppfylt. Som kjøper og selger hos EIE vil du få tilsendt budjournalen etter at handel er inngått. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournalen i anonymisert form. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Boligkjøperpakke og boligkjøperforsikring
EIE har sammen med vår samarbeidspartner lansert et gunstig forsikringskonsept for deg som kjøper bolig gjennom EIE.

Kjøpere (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. husforsikring, innboforsikring, dobbel rentedekning, flytteforsikring og boligkjøperforsikring som gir deg juridisk bistand dersom du ønsker å reklamere på boligkjøpet. Kjøpere (ikke juridiske personer) kan også velge å kun tegne boligkjøperforsikring.

Boligkjøperpakken/boligkjøperforsikring må tegnes senest i forbindelse med kontraktsmøtet.

Produktark for boligkjøperpakken og boligkjøperforsikring ligger vedlagt i salgsoppgaven. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Lovanvendelse
Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakkyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift, som pålegger oss å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til dette, og det medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens bestemmelser om mislighold og forsinkelse.

Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil EIE eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Personvern
Som interessent, budgiver og kjøper vil dine personopplysninger bli registrert og lagret. Som eiendomsmeglingsforetak har vi plikt til å oppbevare kontrakter og dokumenter i minst 10 år, jf. eiendomsmeglingsforskriften. Mulighetene for å få slettet personopplysninger er derfor begrenset. Les mer om EIE`s behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring på eie.no/personvern

Avdeling
EIE Stokke

Sandefjord & Stokke Eiendomsmegling AS
NO 919667168 MVA

Ansvarlig megler
Jørn Richard Andersen
Daglig leder | Eiendomsmegler

Saksbehandlere
Jørn Richard Andersen
dir.tlf: 33 48 22 01
e-post: jra@eie.no


Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Bakkenveien 26
For mer om objektet
Bakkenveien 26

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: