Bilde 1 av SandneshamnBilde 2 av Sandneshamn
Digital salgsoppgave
Sandneshamn

9108 Kvaløya • Tromsø kommune

Dette objektet er solgt!

Prisantydning

Objektet er solgt!

Sandneshamn - Stort naust på 652 kvm tomt
Vis i kart
Boligtype
Annet
Eierform
Selveier
Bruksareal (BRA)
45 m²
Kommunale avgifter
kr 74 / Mnd
Prisantydning
kr 650 000
Omkostninger
kr 18 698
Totalpris
kr 668 698
Byggeår
2014
Tomt
Eiet tomt 652 m²
Oppdragsnummer
41210083
card-default

Åse Hansen

Eiendomsmegler MNEF
Les om Åse
Prisantydningkr 650 000,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
Utskriftsgebyr pantattestkr 28,-
Dokumentavgiftkr 17 500,-
  
Totalpris kr 668 698
Eiendom
Sandneshamn, 9108 Kvaløya

Matrikkel
Gnr. 173 bnr. 59 i Tromsø kommune

Eierform
Selveier

Areal
Bruksareal: 45 kvm
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. Arealene er hentet fra takstrapport. Areal og rom er angitt og definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent fra bygningsmyndighetene.

Byggeår
2014

Tomt
Eiet tomt 652 m²

Prisantydning
650 000

Totalpris inkl. omkostninger
650 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
28,- (Utskriftsgebyr pantattest)
17 500,- (Dokumentavgift)

18 698,- (Omkostninger totalt)

668 698,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Kommunale avgifter
Kr. 882 pr. år

Eier
Halvard Bakke

Beskrivelse
Solid naust fra 2014 på 45 kvm beliggende i Sandneshamn. Naustet har manuell vinsj til bruk av båtoppsett. Det er lagt tregulv på begge plan. Det er lagt asfaltplater med vindsperrer. Innvendig er det kledd med osb-plater. Vinduer er termopan åpningsvinduer. Uinnredet hems. Adkomstrett over naboeiendommen på gammel grusvei.

Nydelig beliggenhet i Sandneshamn, med fantastisk utsikt og mange fine turområder. Kattfjorden har også mange fine sandstrender, og idylliske områder som Sommarøya og Håja ligger kun en liten båttur unna. På Sommarøya og Brennsholmen finnes det butikk, kro, hotell mm.

Tidligste budfrist onsdag 16.6 kl 12. Privatvisninger kan avtales.

Tomt
Eiet tomt, 652 m²

Adkomst
Tinglyst adkomstrett på gammel grusvei.

Inneholder
Båtplass med hems.

Byggemåte
Det er lagt asfaltplater med vindsperrer. Utvendig bordledning av Ålesund fals. Stålplater på tak. Innvendig er det kledd med osb-plater. Det er lagt tregulv på begge plan. Vinduer er termopan åpningsvinduer.

Bruksareal
Bruksareal: 45 kvm

Ferdigattest
Det foreligger ferdigattest datert 23.09.2014

Kommunale avgifter
Kr. 882 pr. år
Det gjøres oppmerksom på at kan forekomme variasjoner i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer i gebyrer/avgifter.

Formuesverdi
Formuesverdi kr pr.

Diverse
Selger har ikke fylt ut egenerklæringsskjema da det kun er et naust som selges.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Rettigheter på 5401-173/11
Rettigheter i eiendomsrett
2014/138591-1/200  Best. om adkomstrett  
18.02.2014 
rettighetshaver:Knr:5401 Gnr:173 Bnr:59  
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
 
Rettigheter på 5401-173/11
Rettigheter i eiendomsrett
2014/206367-2/200  Best. om adkomstrett  
12.03.2014 
rettighetshaver:Knr:5401 Gnr:173 Bnr:59

Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.


Vei/vann/kloakk
Det er ikke innlagt vann og kloakk.

Regulering
Det gjøres oppmerksom på at eiendommen ligger i LNF-område. Det er ikke tillatt med annen bygge- og anleggsvirksomhet enn den som har direkte tilknytning til landbruk eller stedbunden næring (tradisjonell landbruksvirksomhet).

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
650 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
28,- (Utskriftsgebyr pantattest)
17 500,- (Dokumentavgift)

18 698,- (Omkostninger totalt)

668 698,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Boligselgerforsikring
Det er ikke tegnet boligselgerforsikring ifbm. salget. Det er likevel utarbeidet en egenerklæring som interessenter bør gjøre seg kjent med før budgivning. Egenerklæringsskjema er vedlagt salgsoppgaven.

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(hvitvaskingsloven) pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:

Provisjon (Kr.31 700)
Markedspakke 1 (Kr.9 900)
Tilrettelegging (Kr.6 900)
Oppgjør (Kr.6 500)
Totalt kr. (Kr.55 000)
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer
41-21-0083

Budgivning
Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi gjør oppmerksom på at det i forbrukerforhold ikke kan inngis bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn dette. Hos Eie stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, vedlagt i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser skal være skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt, og budet skal signeres av budgiver. Vi oppfordrer til å inngi bud elektronisk, ved å trykke på "Gå til budgivning" på eiendommens hjemmeside på eie.no. Ved å benytte denne tjenesten vil vilkårene om legitimasjon og signatur fra budgiver være oppfylt. Som kjøper og selger hos EIE vil du få tilsendt budjournalen etter at handel er inngått. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournalen i anonymisert form. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Boligkjøperpakke
Eie har i samarbeid med If lansert et gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert i en pakke til en meget konkurransedyktig pris.
 
Kjøpere (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. husforsikring, innboforsikring, dobbel rente dekning, flytteforsikring og boligkjøperforsikring som gir deg juridisk bistand dersom du ønsker å reklamere på boligkjøpet. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Solgt "som den er"
Solgt "som den er" - avhendingsloven (avhl.) § 3-9.
Eiendommen selges "som den er" noe som innebærer at den selges i den stand den er under visning. For en kjøper betyr dette at selgers ansvar for eventuelle mangler er begrenset.
Selv om eiendommen er solgt "som den er" kan det foreligge en mangel dersom boligen er i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper kunne forvente ut fra den avtalte kjøpesummen og forholdene ellers. Et "som den er"- forbehold fritar heller ikke selger fra sin opplysningsplikt, og det kan foreligge en mangel hvis selger har holdt tilbake opplysninger om eiendommen som han kjente eller måtte kjenne til og som kjøper hadde grunn til å regne med å få (avhl. § 3-7). Det kan også foreligge en mangel dersom selger eller noen på hans vegne gjennom annonse, salgsoppgave eller annen markedsføring har gitt uriktige opplysninger om eiendommen (avhl. § 3-8).

En manglende eller en uriktig opplysning kan bare gjøres gjeldende mot selger dersom den har hatt innvirkning på den avtalen som er inngått.

Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i vedlagte egenerklæring fra selger, samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis.

Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger. Hele salgsoppgaven må gjennomgås grundig av interessenten(e). I tillegg oppfordres interessentene(e) til å sette seg inn i alle relevante dokumenter fra forretningsfører, f.eks. vedtekter, årsberetning, eventuelle husordensregler mv.

Avdeling
Tromsø Eiendomsmegling AS
EIE Tromsø
Org. nr:926680617
Grønnegata 30
9008 Tromsø
Tlf: 40 00 64 24, Fax: 77 67 20 00

Ansvarlig megler
Eiendomsmegler MNEF Åse Hansen

Saksbehandlere
Åse Hansen
EIE Tromsø
Eiendomsmegler MNEF
Mob: 45 86 95 80 / E-post: aha@eie.no

EIE Tromsø
/

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.

Vennligst ta kontakt med megler om budgivningen.

Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Sandneshamn
For mer om objektet
Sandneshamn

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: