Bilde 1 av Evjenvegen 164 ABilde 2 av Evjenvegen 164 A
Digital salgsoppgave
Evjenvegen 164 A

9024 Tomasjord • Tromsø kommune

Prisantydning

kr 2 600 000

Omkostninger: kr 66 369Totalpris: kr 2 666 369
Tomasjord I Meget attraktivt og veletablert boligområde I Gode sol- og lysforhold I Nært til skole, barnehage og butikk
Vis i kartSe bladbar salgsoppgaveLast ned denne salgsoppgaven
Boligtype
Boligtomt
Eierform
Selveier
Prisantydning
kr 2 600 000
Omkostninger
kr 66 369
Totalpris
kr 2 666 369
Tomt
Eiet tomt 496 m²
Oppdragsnummer
41200123
card-default

Anne Nordgård

Eiendomsmegler MNEF
Les om Anne
Prisantydningkr 2 600 000,-
Pantattest kjøperkr 199,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 600 000,-)kr 65 000,-
  
Totalpris kr 2 666 369
Eiendom
Evjenvegen 164 A, 9024, Tomasjord

Matrikkel
Gnr. 15 bnr. 1462 i Tromsø kommune

Eierform
Selveier

Tomt
Eiet tomt 496 m²

Prisantydning
2 600 000

Totalpris inkl. omkostninger
2 600 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
199,50 (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
65 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 600 000,-))

66 369,50 (Omkostninger totalt)

2 666 369,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

Kommunale avgifter
Ikke fastsatt.

Eier
Andreas Thyholdt

Beskrivelse
Vi presenterer en sjelden mulighet til å skaffe seg en sjønær boligtomt i Tromsø. Tomten ligger på fastlandet på Tomasjord og har unik beliggenhet i et veletablert og rolig boligområde. Det er god utsikt over Tromsøysundet og Tromsøya. Evjenvegen er stengt for gjennomkjøring nordfra derfor er det et trafikkstille område. En liten bekk risler i tomtegrensen mot sør.  Tomten er skrånende og egner seg godt for et hus på to plan. Det gir potensielt en fantastisk utsikt over sundet og Tromsøya fra en evt. terasse i 2 etasje.
Eksempelvis modell 913 Giske fra Ferdighus, uten at modellen har vært konkret vurdert for egnethet.

Beliggenhet
Tomten er vestvendt og ligger på fastlandet ca. 5 km. fra Tromsø sentrum. Det er kort vei til skoler, barnehager og butikk. Lunheim barnehage og Lunheim barneskole ligger ca. 10 minutters gange unna. Det er ungdomsskoler i Kroken og i Tromsdalen som ligger ca. 10 minutter unna med bil eller buss. Tromsdalen VGS ligger også ca. 10 minutter unna med bil. Det er sykkelveier hele veien fra Kroken til Tromsø sentrum. Det er busstopp like ved tomten.  Nærmeste butikk er Eurospar som også ligger ca. 10 minutters gange unna med Rema 1000 rett bortenfor.
Tromsøysundtunnelen er rett i nærheten og gir rask adkomst til Universitet/UNN og videre til handelssenterene på Langnes og til flyplassen.
På Tomasjordnes ved Eurospar er det en kjempefin strand der man bl.a. kan grille og kose seg og til og med bade i sjøen om man vil. Det er kort vei til turstier i nærområdet og alpinanlegget i Kroken er bare 10 minutter unna med bil. Det er kort avstand til idrettsarenaer i Kroken og i Tromsdalen.

Bebyggelse
Området er hovedsakelig bebygget med eneboliger og noen mindre flermannsboliger.

Tomt
Eiet tomt, 496 m²

Adkomst
Enkel adkomst fra offentlig vei.

Skole/barnehage
Lunheim skole (1-7 kl.)  0.7 km
Krokelvdalen skole (1-7 kl.) 2.7 km
Kroken skole (8-10 kl.)  2.7 km
Tromstun skole (8-10 kl.)  2.7 km
Tromsdalen videregående skole  2.6 km
Ishavbyen vgs. avd. Breivika  5.3 km

Isbjørnen barnehage (0-6 år)  0.6 km
Lunheim kommunale barnehage (0-5 år) 0.6 km
Tomasjordneset barnehage (0-6 år)  0.9 km

Offentlig kommunikasjon
Gode bussforbindelser og kort vei til holdeplass.

Fritidstilbud
Kort vei til tur og friområder. Kroken Alpinanlegg.

Kommunale avgifter
Ikke fastsatt.

Eiendomsskatt
Ikke fastsatt.

Diverse
BYA er det arealet bygningen opptar av tomtens areal. Altså hele omrisset av boligen, sett ovenfra. Her inkluderes terrasse (så lenge den er over 0,5m over bakken) og f.eks. biloppstillingsplass. BYA blir særlig viktig å vite om når man skal søke om byggetillatelse. Da ser man på hvor stor utnyttelsesgrad boligen har, og hva som er tillatt i det området tomten ligger på.

Det er en avtale med naboen i sør (ligger som vedlegg til salgsoppgaven) om at det kan bygges garasje inntil tomtegrensen.

BYA er 30% (se vedlegg) ref. kommunens arealplan og bekreftelse fra Tromsø kommune, seksjon for byutvikling.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad. For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Gnr. 15 bnr. 1462 har rett til adkomst, samt legging og vedlikehold av vann og avløpsledning over eiendommen gnr. 15 bnr. 25

Regulering
Eiendommen er regulert til bolig i reguleringsplan.

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
2 600 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
199,50 (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
65 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 600 000,-))

66 369,50 (Omkostninger totalt)

2 666 369,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(hvitvaskingsloven) pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:

kr. 37 869,- inkl. mva. I tillegg kommer innhenting av lovpålagte opplysninger og markedspakke.

Oppdragsnummer
41-20-0123

Budgivning
Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi gjør oppmerksom på at det i forbrukerforhold ikke kan inngis bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn dette. Hos Eie stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, vedlagt i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning.

Alle bud og budforhøyelser skal være skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt, og budet skal signeres av budgiver. Vi oppfordrer til å inngi bud elektronisk, ved å trykke på "Gå til budgivning" på eiendommens hjemmeside på eie.no. Ved å benytte denne tjenesten vil vilkårene om legitimasjon og signatur fra budgiver være oppfylt. Som kjøper og selger hos EIE vil du få tilsendt budjournalen etter at handel er inngått. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournalen i anonymisert form. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Lovanvendelse
Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking
Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvitvaskingsloven pålegger megler å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket misligholder kjøper avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens bestemmelser om mislighold og forsinkelse.

Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil EIE eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Personvern
Som interessent, budgiver og kjøper vil dine personopplysninger bli registrert og lagret.  Som eiendomsmeglingsforetak har vi plikt til å oppbevare kontrakter og dokumenter i minst 10 år, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 3-7 (3). Dette innebærer at mulighetene for å få slettet personopplysninger er begrenset. Du kan lese om vår behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring på https://eie.no/eiendom/personvernerklaering

Avdeling
Tromsø Eiendomsmegling AS
EIE Tromsø
Org. nr:926680617
Grønnegata 30
9008 Tromsø
Tlf: 40 00 64 24, Fax: 77 67 20 00

Ansvarlig megler
Eiendomsmegler MNEF Anne Nordgård

Saksbehandlere
Anne Nordgård
EIE Tromsø
Eiendomsmegler MNEF
Mob: 92 24 44 13 / E-post: an@eie.no

EIE Tromsø
/

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Evjenvegen 164 A
For mer om objektet
Evjenvegen 164 A

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: