Bilde 1 av Grønnegata 115Bilde 2 av Grønnegata 115
Digital salgsoppgave
Grønnegata 115

9008 Tromsø • Tromsø kommune

Prisantydning

kr 2 470 000

Omkostninger: kr 63 119Totalpris: kr 2 533 119
Kjærlighet, idealisme og betydelig pågangsmot søkes av bevaringsverdig enebolig i Tromsø sentrum
Vis i kartLast ned denne salgsoppgaven
Boligtype
Enebolig
Eierform
Selveier
Bruksareal (BRA)
91 m²
Kommunale avgifter
kr 1 006 / Mnd
Prisantydning
kr 2 470 000
Omkostninger
kr 63 119
Totalpris
kr 2 533 119
Byggeår
1859
Tomt
Eiet tomt 82 m²
Oppdragsnummer
41200098
card-default

Helge Normann Jakobsen

Megler MNEF
Les om Helge
Prisantydningkr 2 470 000,-
Pantattest kjøperkr 199,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 470 000,-)kr 61 750,-
  
Totalpris kr 2 533 119
Eiendom
Grønnegata 115, 9008, Tromsø

Matrikkel
Gnr. 200 bnr. 481 i Tromsø kommune

Eierform
Selveier

Areal
Bruksareal: 91 kvm

Byggeår
1859

Tomt
Eiet tomt 82 m²

Prisantydning
2 470 000

Totalpris inkl. omkostninger
2 470 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
199,50 (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
61 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 470 000,-))

63 119,50 (Omkostninger totalt)

2 533 119,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

Kommunale avgifter
Kr. 12 070 pr. år 2020

Parkering
Biloppstillingsplass på egen tomt.

Beliggenhet
Boligen har en meget sentral beliggenhet noen hundre meter nord for rådhuset, bibliotek og kino. Den ligger på hjørnet av Grønnegata og Nordre Tollbodgate, kun få minutters gange til sentrum med sine mange fasiliteter og service tilbud.

Bebyggelse
Området består av eldre sjarmerende trehusbebyggelse, hvor de fleste er renovert den senere tid. Noe nyere og moderne bebyggelse med leilighetsbygg finnes også i området.

Tomt
Eiet tomt, 82 m²

Byggemåte
Boligen er oppført i laftet tømmer, gammel teglstein og takbjelker i tømmer. Bare "skallet" står nå igjen klar for ny eier med pågangsmot.

Bruksareal
Bruksareal: 91 kvm

Ferdigattest
Det foreligger ikke ferdigattest.

Energimerking
Energiattest med energimerke

Kommunale avgifter
Kr. 12 070,- inklusive eiendomsskatt for 2020.

Parkering
Biloppstillingsplass på egen tomt.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.


Vei/vann/kloakk
Adkomst til eiendommen er fra offentlig vei. Det må opparbeides tilkobling til kommunalt vann og avløp.

Regulering
Eiendommen ligger i et område regulert til boligområde ihht. kommuneplan 0225. Grønnegata 115 ligger i kvartal B24 ihht. sentrumsplanen. Både bygningen og kvartalet er bevaringsverdig. Utdrag fra sentrumsplanen: Bygninger avsatt til bevaring tillates ikke revet. Bygninger avsatt til bevaring skal ikke forandres vesentlig i volum. Husets hovedform, grunnflate, tak- og gesimshøyder samt takform skal opprettholdes. Utvendige reparasjoner og vedlikehold skal utføres tilsvarende bygningens originale eller annen dokumenterbar utførelse. Ved istandsetting av bygninger med bevaringsverdige fasader skal originale bygningsdelene beholdes og repareres. Dette gjelder spesielt dører, vinduer, gerikter, belistning, ytterkledning og taktekking. Fargesetting skal være i samsvar med den originale fargen eller tilpasses omkringliggende fargesetting. Istandsetting skal skje i samråd med antikvariske myndigheter. I nye regulerings- og bebyggelsesplaner skal bygninger definert i denne planen som bevaringsverdige bygninger sikres et vern ved at de reguleres til spesialområde bevaring.

Boligen ligger i henssynsone faresone H350_4 plan 0142. Angitt henssynsone H570_177 plan 0142. Boligen ligger i henssynsone vegstøy.

Boligen er Sefrak registrert. SEFRAK-ID Kulturminnebetegnelse 1902 112 40 BOLIGHUS, GRØNNEGT. 115, NORDBYEN, 9000 TROMSØ SEFRAK-minne SEFRAK er en forkorting for SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminner.
Dette sekretariatet hadde ansvaret for en landsomfattende registrering av eldre bygninger. Et omfattende feltarbeid ble gjort i perioden 1975-1995. I dag er det Riksantikvaren som administrerer SEFRAK i samarbeid med fylkeskommunene. På http://www.ra.no/ finnes mer informasjon om
SEFRAK og om tilgang på den informasjonen som er registrert.

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
2 470 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
199,50 (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
61 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 470 000,-))

63 119,50 (Omkostninger totalt)

2 533 119,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

Boligselgerforsikring
Det er ikke tegnet boligselgerforsikring ifbm. salget. Det er likevel utarbeidet en egenerklæring som interessenter bør gjøre seg kjent med før budgivning. Egenerklæringsskjema er vedlagt salgsoppgaven.

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(hvitvaskingsloven) pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:

Markedspakke (Kr.16 900)
Tinglysning sikringspant selveier (Kr.585)
Tilrettelegging (Kr.12 900)
Meglerprovisjon (forutsatt salgssum: 2 470 000,-) (Kr.37 050)
Innhenting av grunnbok (Kr.808)
Innhenting av offentlige opplysninger (Kr.3 000)
Innhenting av servitutter (per stk) (Kr.172)
Oppgjørshonorar (Kr.6 500)
Totalt kr. (Kr.77 915)
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer
41-20-0098

Internett
www.eie.no

Eier
Anthony Vågenes Rabeti

Budgivning
Som kjøper og selger hos Eie vil du få forelagt budjournalen på kontraktsmøtet. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden.Vi gjør oppmerksom på at ingen bud kan ha akseptfrist før minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. I henhold til gjeldende regler kan megler ikke formidle bud med akseptfrist kortere enn dette.

Hos Eie stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, se bilag til budskjema i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Boligkjøperpakke
Eie har i samarbeid med If lansert et gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. husforsikring, innboforsikring, dobbel rente dekning, flytteforsikring og Boligkjøperforsikring som gir deg juridisk bistand dersom du ønsker å reklamere på boligkjøpet. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Solgt "som den er"
Solgt "som den er" avhendingsloven (avhl.) § 3-9:
Eiendommen selges iht. avhl. § 3-9, som innebærer at den selges i den tilstand den er under visning. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn de regler som er ufravikelige i forbrukerforhold, jf. avhl. § 3-9, jf. § 1-2 (2). Selv om eiendommen er solgt "som den er", har eiendommen likevel mangel der dette følger av § § 3-7 eller 3-8; når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selger. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte.

Eiendommen har også mangel dersom den er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesum og forholdene ellers.

Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg inn i vedlagte egenerklæring fra selger, samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis.

Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger. Hele salgsoppgaven må grundig gjennomgås av interessenten(e). I tillegg oppfordres interessenten(e) til å sette seg inn i alle relevante dokumenter fra forretningsfører, f.eks. vedtekter, årsberetning, eventuelle husordensregler mv.

Avdeling
Martinussen Eiendomsmegling AS
Eie Tromsø
Org. nr:994319566
Grønnegata 30
9008 Tromsø
Tlf: 40 00 64 24, Fax: 77 67 20 00

Ansvarlig megler
Megler MNEF Helge Normann Jakobsen

Saksbehandlere
Helge Normann Jakobsen
Eie Tromsø
Megler MNEF
Mob: 97 10 49 00 / E-post: hnj@eie.no

Eie Tromsø
/

Ansvarlig megler
Megler MNEF Helge Normann Jakobsen
Telefon: 40 00 64 24
Mobil: 97 10 49 00
E-post: hnj@eie.no

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Bilde 3 av Grønnegata 115
For mer om objektet
Grønnegata 115

Kontakt megleren

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: