Bilde 1 av Tønsvikvegen 291Bilde 2 av Tønsvikvegen 291
Digital salgsoppgave
Tønsvikvegen 291

9023 Krokelvdalen • Tromsø kommune

Prisantydning

kr 2 470 000

Omkostninger: kr 62 948Totalpris: kr 2 532 948
Rivningsobjekt i solrike Movika. Flott tomt med fin utsikt. Nært fjæra og sjøen
Vis i kartSe bladbar salgsoppgaveLast ned denne salgsoppgaven
Boligtype
Enebolig
Eierform
Selveier
Antall soverom
2 soverom
Primærrom (P-ROM)
65 m²
Bruksareal (BRA)
65 m²
Kommunale avgifter
kr 80 / Mnd
Prisantydning
kr 2 470 000
Omkostninger
kr 62 948
Totalpris
kr 2 532 948
Byggeår
1926
Tomt
Eiet tomt 815 m²
Oppdragsnummer
41210086
card-default

Helge Normann Jakobsen

Megler MNEF
Les om Helge
Prisantydningkr 2 470 000,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
Utskriftsgebyr pantattestkr 28,-
Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 470 000,-)kr 61 750,-
  
Totalpris kr 2 532 948
Eiendom
Tønsvikvegen 291, 9023 Krokelvdalen

Matrikkel
Gnr. 13 bnr. 179 i Tromsø kommune

Eierform
Selveier

Areal
Primærrom: 65 kvm, Bruksareal: 65 kvm

Antall soverom
2

Byggeår
1926

Tomt
Eiet tomt 815 m²

Prisantydning
2 470 000

Totalpris inkl. omkostninger
2 470 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
28,- (Utskriftsgebyr pantattest)
61 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 470 000,-))

62 948,- (Omkostninger totalt)

2 532 948,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Kommunale avgifter
Kr. 952,- pr. år inklusive eiendomsskatt for 2021.

Eier
Harald Andre Thomassen

Beskrivelse
Boligen er i særdeles dårlig tilstand og ansees som et rivningsobjekt, i tillegg til at det er eternitt kledning mm. som må spesial behandles for destruksjon etter myndighetenes krav. Ifølge tidligere eier er vann via egen brønn lengre øst og opp i terreng. Det er ikke kontrollert om dette fungerer. Tidligere eier har også opplyst at det er avløp, men ikke med septik eller lignende, slik at dette må utskiftes. Nåværende eier har ingen opplysninger om dette. Interessenter oppfordres til å undersøke boligen grundig og gjerne med egen fagmann om det vurderes å renovere boligen. Boligen er ikke taksert da alle boligens funksjoner og utstyr har mangler. Det antas at en kjøper river boligen og bygger ny bolig. Mulighet for å overta nåverende eiers tegninger og byggeplaner mot et tilleggs honorar.

Parkering
God plass til parkering på tomten.

Bebyggelse
Landlig boområde med sprett bebyggelse av boliger og landbruk.

Tomt
Eiet tomt, 815 m²

Primærrom
Primærrom: 65 kvm
Følgende rom er inkludert i P-rom:

Bruksareal
Bruksareal: 65 kvm

Ferdigattest
Tromsø kommune har ved søk i sine arkiv ikke funnet ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.
Det foreligger byggetillatelse for påbygg fra 1971.

Energimerking
Energiattest med energimerke Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G

Kommunale avgifter
Kr. 952,- pr. år inklusive eiendomsskatt for 2021. Det gjøres oppmerksom på at kan forekomme variasjoner i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer i gebyrer/avgifter.

Forsikring med polisenummer
Eiendommen er ikke forsikret ifølge eier.

Formuesverdi
Formuesverdi for inntektsåret 2019: Som primærbolig Kr. 436 820,- Som sekundærbolig Kr. 1 572 552,-

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon. Det er tinglyst diverse bestemmelser og erklæringer mm på eiendommen og grunnboksutskift er vedlagt salgsoppgave.


Vei/vann/kloakk
Ifølge tidligere eier er vann via egen brønn lengre øst og opp i terreng. Det er ikke kontrollert om dette fungerer. Tidligere eier har også opplyst at det er avløp, men ikke med septik eller lignende, slik at dette må utskiftes. Nåværende eier har ingen opplysninger om dette.

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
2 470 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
28,- (Utskriftsgebyr pantattest)
61 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 470 000,-))

62 948,- (Omkostninger totalt)

2 532 948,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Boligselgerforsikring
Det er ikke tegnet boligselgerforsikring ifbm. salget. Det er likevel utarbeidet en egenerklæring som interessenter bør gjøre seg kjent med før budgivning. Egenerklæringsskjema er vedlagt salgsoppgaven.

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(hvitvaskingsloven) pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:

Markedspakke 1 (Kr.16 900)
Fakturagebyr (factoring) (Kr.2 890)
Oppgjør (Kr.6 500)
Visningshonorar (Kr.1 250)
Tilrettelegging (Kr.12 900)
Provisjon (forutsatt salgssum: 2 470 000,-) (Kr.43 225)
Totalt kr. (Kr.83 665)
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer
41-21-0086

Budgivning
Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi gjør oppmerksom på at det i forbrukerforhold ikke kan inngis bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn dette. Hos Eie stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, vedlagt i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser skal være skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt, og budet skal signeres av budgiver. Vi oppfordrer til å inngi bud elektronisk, ved å trykke på "Gå til budgivning" på eiendommens hjemmeside på eie.no. Ved å benytte denne tjenesten vil vilkårene om legitimasjon og signatur fra budgiver være oppfylt. Som kjøper og selger hos EIE vil du få tilsendt budjournalen etter at handel er inngått. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournalen i anonymisert form. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Boligkjøperpakke
Eie har i samarbeid med If lansert et gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert i en pakke til en meget konkurransedyktig pris.
 
Kjøpere (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. husforsikring, innboforsikring, dobbel rente dekning, flytteforsikring og boligkjøperforsikring som gir deg juridisk bistand dersom du ønsker å reklamere på boligkjøpet. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Solgt "som den er"
Solgt "som den er" - avhendingsloven (avhl.) § 3-9.
Eiendommen selges "som den er" noe som innebærer at den selges i den stand den er under visning. For en kjøper betyr dette at selgers ansvar for eventuelle mangler er begrenset.
Selv om eiendommen er solgt "som den er" kan det foreligge en mangel dersom boligen er i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper kunne forvente ut fra den avtalte kjøpesummen og forholdene ellers. Et "som den er"- forbehold fritar heller ikke selger fra sin opplysningsplikt, og det kan foreligge en mangel hvis selger har holdt tilbake opplysninger om eiendommen som han kjente eller måtte kjenne til og som kjøper hadde grunn til å regne med å få (avhl. § 3-7). Det kan også foreligge en mangel dersom selger eller noen på hans vegne gjennom annonse, salgsoppgave eller annen markedsføring har gitt uriktige opplysninger om eiendommen (avhl. § 3-8).

En manglende eller en uriktig opplysning kan bare gjøres gjeldende mot selger dersom den har hatt innvirkning på den avtalen som er inngått.

Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i vedlagte egenerklæring fra selger, samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis.

Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger. Hele salgsoppgaven må gjennomgås grundig av interessenten(e). I tillegg oppfordres interessentene(e) til å sette seg inn i alle relevante dokumenter fra forretningsfører, f.eks. vedtekter, årsberetning, eventuelle husordensregler mv.

Avdeling
Tromsø Eiendomsmegling AS
EIE Tromsø
Org. nr:926680617
Grønnegata 30
9008 Tromsø
Tlf: 40 00 64 24, Fax: 77 67 20 00

Ansvarlig megler
Megler MNEF Helge Normann Jakobsen

Saksbehandlere
Helge Normann Jakobsen
EIE Tromsø
Megler MNEF
Mob: 97 10 49 00 / E-post: hnj@eie.no

EIE Tromsø
/

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Tønsvikvegen 291
For mer om objektet
Tønsvikvegen 291

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: