Bilde 1 av Flatåsenget 13ABilde 2 av Flatåsenget 13A
Digital salgsoppgave
Flatåsenget 13A

7099 Flatåsen • Trondheim kommune

Dette objektet er solgt!

Prisantydning

Objektet er solgt!

Attraktiv & innholdsrik enebolig fra 1997 med egen inngang i sokkel. Garasje, elbillader, 5 soverom og stor stue.
icon

Unngå doble renteutgifter

Vis i kart
Boligtype
Enebolig
Eierform
Selveier
Antall soverom
5 soverom
Primærrom (P-ROM)
151 m²
Bruksareal (BRA)
151 m²
Kommunale avgifter
kr 2 523 / Mnd
Prisantydning
kr 5 990 000
Omkostninger
kr 156 250
Totalpris
kr 6 146 250
Byggeår
1997
Tomt
Eiet tomt 386 m²
Oppdragsnummer
97230298
card-default

Yasin Unal

Eiendomsmegler MNEF / Partner
Les om Yasin
Prisantydningkr 5 990 000,-
Boligkjøperpakke (valgfritt)kr 15 050,-
Pantattest kjøperkr 200,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 500,-
Tingl.gebyr skjøtekr 500,-
Dokumentavgiftkr 140 000,-
  
Totalpris kr 6 146 250
Eiendom
Flatåsenget 13A, 7099 Flatåsen

Matrikkel
Gnr. 194 Bnr. 441 i Trondheim kommune

Boligtype
Enebolig

Eierform
Selveier

Areal
Primærrom: 151 kvm, Bruksareal: 151 kvm
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. Arealene er hentet fra tilstandsrapport. Areal og rom er angitt og definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent fra bygningsmyndighetene.

Antall soverom
5

Byggeår
1997

Tomt
Eiet tomt 386 kvm

Prisantydning
5 990 000

Tilstandsrapport
Bygningsdeler tildelt TG2:

Bad 1. etasje
 - Helhetsvurdering: Det er valgt å vurdere våtrommet (og tilhørende bygningsdeler) med en samlet helhetsvurdering. Følgende hovedmomenter er lagt til grunn for vurderingen: På bakgrunn av alderen på tettesjikt er det grunn til å varsle om risiko for skjulte avvik, svekket funksjon, usikker restlevetid eller lignende forhold som utvikles over tid, men  ikke lar seg observere direkte. Det registreres åpning rundt avløpsrøret til servanten og tettesjiktet i veggen. Det registreres motfall på deler av våtrommets gulvflater, med den risiko dette innebærer.  Det observeres avvik i utførelsen av overgang sluk/membran, noe som medfører risiko for lekkasje/utettheter. Det gjøres oppmerksom på at våtrommets anbefalte brukstid er passert. Basert på alle ovennevnte forhold bør det gjennomføres jevnlig ettersyn og ytterligere undersøkelser for å kartlegge eksakt tilstand og hvilke tiltak som eventuelt skulle være nødvendig. Eksakt tilstand på bygningsdeler som lar seg inspisere er ikke kartlagt. Våtrommets eventuelle restlevetid er ikke kjent, og det må påregnes tiltak.
Til informasjon: Det er foretatt hulltaking og utført fuktmåling med egnet instrument i tilstøtende rom til våtsone. Målingen gir kun et øyeblikksbilde av forholdene og kan for eksempel endre seg med årstider, fukt- og temperaturforhold. Det ble ikke registrert forhøyede verdier eller andre avvik. Relativ fuktighet ble målt til 34 prosent, ved 23,3 celsius.

Bad underetasje
- Sanitærutstyr / innredning:  Drenering fra innebygget toalettsisterne er ikke registrert. Det kan derfor ikke verifiseres om vanninstallasjonen er utført slik at eventuelt lekkasjevann raskt blir synliggjort. Ytterligere undersøkelser anbefales slik at tiltak kan iverksettes ved behov.

- Overflate vegger: Det er hull etter tidligere innfestinger i dusjsonen. Det observeres at hullene er tettet med tettemasse. Det er ukjent om løsningen er fullgod med tanke på fuktsikkerhet.  Jevnlig ettersyn anbefales slik at tiltak kan iverksettes ved behov.

- Membran, tettesjikt og overgang til sluk: På bakgrunn av alderen til tettesjiktet er det grunn til å varsle om risiko for svekket tettefunksjon eller lignende forhold som utvikles over tid. Tettesjiktets eksakte  tilstand/eventuelle restelevtid er ikke kjent. Overgang mellom sluk og membran er uoversiktlig. Det kan derfor ikke verifiseres at utførelsen er korrekt, eller at lekkasjesikkerheten er ivaretatt. Ytterligere undersøkelser anbefales slik at tilstanden kan kartlegges og nødvendige tiltak kan iverksettes.

Vaskerom/bod
- Helhetsvurdering: Det er valgt å vurdere våtrommet (og tilhørende bygningsdeler) med en samlet helhetsvurdering. Følgende hovedmomenter er lagt til grunn for vurderingen: Det ble registrert slitasje, elde og lignende avvik  på synlige overflater. Gulvbelegget har sprekker og utettheter i overganger. Det er ikke benyttet tettesjikt/membran i våtsoner, noe som gjør at gjeldende krav for våtrom ikke er oppfylt. Det observeres avvik i utførelsen av overgang sluk/membran, noe som medfører risiko for lekkasje/utettheter. Det gjøres oppmerksom på at våtrommets anbefalte brukstid er passert. Basert på alle ovennevnte forhold bør det gjennomføres jevnlig ettersyn og ytterligere undersøkelser for å kartlegge eksakt tilstand  og hvilke tiltak som eventuelt skulle  være nødvendig. Eksakt tilstand på bygningsdeler som lar seg inspisere er ikke kartlagt. Våtrommets eventuelle restlevetid er ikke kjent, og det må påregnes tiltak.
Til informasjon: Det er foretatt hulltaking og utført fuktmåling med egnet instrument i tilstøtende rom til  våtsone. Målingen gir kun et øyeblikksbilde av forholdene og kan for eksempel endre seg med årstider, fukt- og temperaturforhold. Det ble ikke registrert forhøyede verdier  eller andre avvik. Relativ fuktighet ble målt til 53,5 prosent, ved 20,2 celsius.

Rom under terreng
- Konstruksjoner (tilfarergulv, himling og vegger): Underetasjen har vegger under bakkenivå som er utlektet fra grunnmuren. Hulltaking i forbindelse med fuktmåling viser at konstruksjonen har en oppbygging som vurderes til å være en risikokonstruksjon. Det observeres bruk av papp i veggkonstruksjonen, noe som erfaringsmessig er forbundet med forhøyet risiko for muggdannelser. Det  bemerkes at oppbyggingen ikke nødvendigvis er uvanlig i bygninger  fra denne tidsperioden. Tilstanden inne i resterende deler av konstruksjonen er ikke kjent. Det gjøres oppmerksom på at en komplett undersøkelse og kartlegging av tilstanden til  konstruksjonene ikke er mulig uten større inngrep. Basert på alle ovennevnte opplysninger bør bygningsdelen holdes under oppsikt slik at eventuelle tiltak kan iverksettes ved behov.
Til informasjon: Det er foretatt hulltaking og utført fuktmåling med egnet instrument i utlektet  veggkonstruksjon. Det ble ikke registrert forhøyede verdier. Målingen gir kun et øyeblikksbilde av forholdene og kan for eksempel endre seg med årstider, fukt- og temperaturforhold. Det kan heller ikke sies med sikkerhet at forholdet er det samme i andre deler av konstruksjonen. Relativ fuktighet ble målt til 68 prosent, ved 15,7 celsius.

Etasjeskiller - underetasje
- Skjevhetsmåling:  Det er registrert skjevheter på soverom, hvor forskjellen mellom høyeste og laveste punkt er målt til 20 mm. Eksakt årsak til skjevhetene er ikke kjent.

Etasjeskiller - loftetasje
- Skjevhetsmåling: Det er registrert skjevheter på soverom, hvor forskjellen mellom høyeste og laveste punkt er målt til 25 mm. Eksakt årsak til skjevhetene er ikke kjent.

Tekniske anlegg, VVs anlegg
- Varmtvannsbereder (Sjekkpunkter utover det  som er inkludert i andre rom): På bakgrunn av berederens alder er det grunn til å varsle om usikker restlevetid eller lignende forhold som utvikles over tid. Det kan ikke utelukkes behov for reparasjon/utskiftning. Jevnlig ettersyn anbefales slik at eventuelle tiltak kan iverksettes ved behov.

Yttervegger inkl. fasader og konstruksjon
- Fasader ink. kledning: Bygningens ytterkledning/fasade har stedvis slitt overflatebehandling. Forebyggende tiltak bør påregnes.

Dører og vinduer
- Vinduer: Vindu i underetasje er malingsslitt på utside. Forebyggende tiltak bør påregnes.

Yttertak
- Tekking (undertak, lekter og yttertekking): Det registreres store mengder mosevekster på yttertaket, som kan påvirke levetiden til taksteinen negativt. Tiltak anbefales.

Balkonger, terasser, veranda etc
- Utkragede eller understøttede  konstruksjoner (balkonger, verandaer): Terrasse med tilhørende rekkverk har synlige symptomer på slitasje/elde og råte. Råteskader bør utbedres. Rekkverkshøyden er under 1,0 meter. Avvik fra dagens forskrift. Tiltak anbefales.

Drenering
- Helhetsvurdering: Det er valgt å vurdere dreneringen med en samlet helhetsvurdering. Dreneringens tilstand og funksjon påvirker innvendige bruksområder og innvendige bygningsdelers  tilstand. Følgende hovedmomenter er lagt til grunn for vurderingen: Bygningsdelen er nedgravd og skjult, noe som gjør at det er vanskelig å angi noen eksakt tilstand.  Estimert teknisk levetid på drenssystemer har et betydelig sprang, og er  mellom 20 - 60 år. Basert på alder er derfor restlevetiden vurdert til å være usikker. Basert på alle ovennevnte forhold anbefales jevnlig ettersyn slik at tiltak kan iverksettes ved behov.

Forstøtningsmurer
- Forstøtningsmurer: Sprekker og tegn til skjevsetninger observeres på forstøtningsmur til utvendig bod. Det er usikkert om negativ utvikling fortsatt er gjeldende eller om utviklingen har stoppet/er stabil. Ytterligere ndersøkelser anbefales.

Frittstående byggverk
- Frittstående byggverk: Ytterdør til garasje har høy slitasjegrad. Tiltak må påregnes  Se også Tilstandsrapporten vedlagt salgsoppgave. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med denne.

Se også Tilstandsrapporten vedlagt salgsoppgave. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med denne.

Totalpris inkl. omkostninger
kr 5 990 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
kr 200,- (Pantattest kjøper)
kr 500,- (Tingl.gebyr pantedokument)
kr 500,- (Tingl.gebyr skjøte)
kr 140 000,- (Dokumentavgift)
--------------------------------------------------------
kr 141 200,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 6 131 200,- (Totalpris inkl omkostninger)

Valgfrie omkostninger:
kr 15 050,- (Boligkjøperpakke (valgfritt))
--------------------------------------------------------
kr 6 146 250,- (Totalpris inkl omk og valgfrie omkostninger)

Kommunale avgifter
Kr. 30 276 pr. år Kr. 7 569,- pr. termin nr. 3 av 4 i 2023.

Eier
Ferhat Güven

Parkering
Parkering i garasje og biloppstillingsplass.

Det følger med elbillader som er montert i carport.

Beliggenhet
Flatåsen er et meget populært og utpreget barnevennlig boligområde i Trondheim kommune.  Her bor du i kort gangavstand til skoler, barnehager og lekeplasser, samt en nyere fotball- og flerbrukshall. Det er for øvrig kort vei å gå til en rekke turmuligheter for store og små i Flatåsmarka og Søremsåsen, og videre innover i Bymarka.

Flatåsen IL har tilbud innen en rekke idrettsgrener, blant annet fotball, håndball, langrenn, friidrett, badminton og innebandy for å nevne noe. Det er kun 2,5 km å gå/sykle til Granåsen skianlegg - Trondheims hovedarena for vinteridrett. Her er det muligheter for skihopping, kombinert, langrenn og skiskyting. Anlegget brukes til verdenscuprenn om vinteren og har fine treningsløyper om sommeren.

I noen kilometers avstand fra Flatåsen ligger det flere populære badevann, blant annet Leirsjøen, Lianvatnet, Kyvatnet og Hestsjøen. Sistnevnte har badebrygge, stupetårn, grillplass, bord og benker.

Dagligvarehandelen kan gjøres på Rema 1000, Coop Extra og Bunnpris. Bunnprisen ligger på Flatåsen senter og i andre etasje er det restaurant, fysioterapaut, hudpleie, fotterapaut m.m.. På Flatåsen ligger også Europris. Ønsker du ytterligere servicetilbud ligger City Syd og omkringliggende forretninger ca. 8 minutters biltur unna.

Kollektivtilbudet på Flatåsen består av buss. Nærmeste bussholdeplass er Furuhaugen som ligger ca.160 meter fra boligen.

Flatåsen skole består av to bygg som til sammen har 1. til 10. trinn, og fra eiendommen er det kort og trygg skolevei til begge bygg. Kommunen har en rekke videregående skoler, og blant de nærmest ligger Heimdal og Tiller. Det ligger flere barnehager i nærområdet, blant annet Øvre Flatåsen og Furutoppen barnehage.

Tomt
Tomt opparbeidet med asfalt, diverse beplantninger, plenareal, terrasse på terreng, diverse støttemurer og biloppstillingsplass. Frittstående garasje.

Adkomst
Det vil bli skiltet med EIE visningsskilt på oppsatte fellesvisninger.
Se vedlagt kartskisse i annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra ønsket startsted til den aktuelle boligen.

Skole/barnehage
Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for handelen, må interessenten selv sjekke dette med barnehagekontor og skolekontor for det aktuelle området.

Fritidstilbud
Bymarka

Inneholder
Boligen inneholder:
Underetasje: Gang, bad, Vaskerom/bod og 3 soverom.
1. etasje: Entre, gang, bad, spisestue, stue og kjøkken.
Loftsetasje: Gang og 2 soverom.
Boligen/eiendommen inneholder i tillegg: Utvendig bod oppmålt til ca. 5 m2

Byggemåte
Boligbygg oppført i 1997. Grunnmur av lettklinkerblokker. Fundamentert på ukjent byggegrunn. Bygget er oppført med støpt gulv mot grunn. Yttervegger av trekonstruksjoner. Fasaden er kledd med stående   trekledning. Etasjeskillere av trekonstruksjoner. Saltak i trekonstruksjoner (ikke besiktiget). Yttertak er utvendig tekket med takstein. Entrédør med sikkerhetslås og glassfelter. Vinduer og balkongdør med karmer av tre, og to-lags glass.

Primærrom
Primærrom: 151 kvm

Bruksareal
Bruksareal: 151 kvm

Boder
Utvendig bod oppmålt til ca. 5 m2

Standard
Våtrom - Bad 1 etasje
Baderom fra byggeår. Flislagt gulv med gulvvarme og flislagte vegger. Vegghengt servantinnredning med skuffer, speilskap med overlys og stikkontakt over servant. Dobbel ovenpåliggende servant med ett-greps armaturer. Dusjkabinett med dusjarmatur og gulvstående toalett. Vannrør av typen rør-i-rør system. Synlige avløpsrør av plast. Mekanisk avtrekk med ventil i himling.

Våtrom - Bad underetasje
Baderom fra byggeår, med oppgraderinger i 2013 og 2017 (ny baderomsinnredning og nye fliser på golv og vegger). Flislagt gulv med gulvvarme, flislagte vegger og takplater i himling. Vegghengt  servantinnredning med skuffer.  Ovenpåliggende servant med ett-greps armatur. Speil med overlys og stikkontakt over servant. Dusjnisje med glassvegg og glassdør. Vegghengt dusjarmatur. Vegghengt toalett. Vannrør av typen rør-i-rør system.  Synlige avløpsrør av plast. Mekanisk avtrekksvifte i himling.

Våtrom - Vaskerom/bod
Vaskerom/bod fra byggeår. Gulvflate belagt med gulvbelegg.  Malte veggflater. Takplater i himling.  Vannrør av typen rør-i-rør system. Synlige avløpsrør av plast. Naturlig avtrekksventil på vegg. Opplegg for vaskemaskin.  Fordelerstamme for rør-i-rør system. Varmtvannsbereder plassert i hjørne.

Kjøkken
Ikea kjøkkeninnredning. Innredning med glatte fronter.  Benkeplate av laminat. Nedfelt oppvaskkum med ett-greps kjøkkenarmatur. Benkeskapsbelysning og stikkontakter over kjøkkenbenk. Integrert stekeovn,  platetopp og mikrobølgeovn. Frittstående oppvaskmaskin og kjøleskap.  Ventilator i overskap. Vannrør av typen rør-i-rør system. Synlige avløpsrør av plast. Gulvflater belagt med laminat. Vegg- og himlingsflater   malte tapetserte flater. Fliser mellom kjøkkenbenk og overskap. 

Øvrige rom
Gulvflater belagt med laminat og fliser. Gulvvarme i entré.  Vegg- og himlingsflater i malte flater, tapetserte flater, flislagte flater, malte tapetserte flater og takplater. Glatte innerdører. Mekanisk ventilasjon. Varmepumpe samt peisovn i stue.

Tekniske anlegg, VVS anlegg
Vannrør med rør-i-rør system og kobberrør. Vanninntaksrør i plast.  Hovedstoppekran er plassert i vaskerom/bod. Synlige avløpsrør i plast. Stakeluke er plassert vaskerom/bod. Varmtvannsbereder på 200L (fra  byggeår) plassert på vaskerom/bod. Sentralstøvsuger plassert på vaskerom/bod.  Varmepumpe i stue/trapp. Mekanisk avtrekk (fra byggeår). Motor for mekanisk avtrekk er plassert på bod/loft.

For den utfyllende tekniske standard for øvrig, henvises det til vedlagte tilstandsrapport.

Ferdigattest / midlertidig brukstillatelse
Det foreligger ikke ferdigattest på eiendommen, men midlertidig brukstillatelse datert 14.05.1998.

Etter at bygningsmassen ble oppført har det blitt innført nye bestemmelser i plan- og bygningsloven. Ferdigattest utstedes ikke for bygg/endringer/tiltak som ble omsøkt før 01.01.1998. Det vil dermed ikke være mulig å be om ferdigattest for slike tiltak. Dette betyr ikke at tiltak blir lovlige, men at saken ikke lenger kan avsluttes med ferdigattest.

Det er motatt byggetegninger fra kommunen datert 07.03.1997. Den innvendige planløsning samsvarer med dagens bruk, men uteboden er ikke tegnet i de originale tegningene. Det er ukjent om disse var der fra byggeår eller om dette ble oppført i etterkant. Oppføring av utebod/tilbygg er søknadspliktig tiltak. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

Elektrisk anlegg
Det er foretatt en forenklet vurdering av det elektriske anlegget. Vurderingen omfatter ikke funksjonstesting, eller kontroll av skjult anlegg. Det legges vekt på at den bygningssakyndige ikke er elfagmann.  vurderingen er derfor begrenset til visuelle vurderinger og eiers informasjon. På generelt grunnlag anbefales det alltid å gjennomføre en utvidet el-kontroll.

Sikringsskap med automatsikringer plassert i gang.
Boligen har delvis skjult og delvis åpent elektrisk anlegg.

Følgende spørsmål er stilt til eier/selger:
Foreligger det eltilsynsrapport fra de siste fem år: Ja 2020
Når ble det elektriske anlegget installert, eller siste gang totalt rehabilitert: 1997
Forekommer det at sikringer løses ut: Nei
Har det vært brann, branntilløp eller varmgang i anlegget: Nei
Finnes det kursfortegnelse, og er antallet sikringer i samsvar med denne: Ja
Har det vært utført egeninnsats eller ufaglært arbeid på det elektriske anlegget: Nei
Fungerer hvitevarer som følger boligen som tiltenkt: Ja

Forenklet vurdering:
Er det synlige tegn til merker på kontakt (plugg) til varmtvannsbereder: Nei
Er det synlige tegn på varmeskader (termiske skader): Nei
Er det synlige tegn på utette kabelinnføringer i inntak og/eller sikringsskap: Nei

Dokumentasjon på arbeider utført de siste fem år:
- Fremlagt faktura vedrørende varmepumpe datert 06.11.2017
- Fremlagt faktura vedrørende opplegg til strøm for varmepumpe datert 09.11.2017
- Fremlagt faktura vedrørende eletrisk arbeid på bad datert 06-08-2023.
- Fremlagt kvittering vedrørende utvendig avløpsledning datert 21.10.2019

Erklæring om samsvar for det elektriske anlegget:
- Det er fremlagt samsvarserklæring, datert 20.04.2021, arbeidene gjelder levering og montering av el-bil lader type2 tilkoblet 32 amper.

Dokumentasjon på el-tilsyn:
- Fremlagt dokumentasjon på el-tilsyn, saksnummer 282834, datert 26.02.2021, alle feil og mangler er utbedret.

Ovenevnte informasjon er tatt fra Tilstandsrapporten. Vi oppfordrer alle interessenter å gjøre seg kjent med den.

Oppvarming
Varmepumpe samt peisovn i stue. Ventilasjon med naturlig tilluft kombinert med stedvis mekanisk avtrekk.

Dersom det ikke er varmekilder i alle rom, fravikes NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Energimerking
Energiattest med energimerke Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter D

Kommunale avgifter
Kr. 30 276 pr. år Kr. 7 569,- pr. termin nr. 3 av 4 i 2023.
Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjoner i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer i gebyrer/avgifter.

Forsikring med polisenummer
Jernbanepersonalets bank og forsikring Polisenummer: 2019171

Formuesverdi
Formuesverdi for inntektsåret 2022: Som primærbolig Kr. 1 506 351,- Som sekundærbolig Kr. 5 422 863,-

Diverse
- Taklysene på stue og spisestue medfølger ikke handelen.

Utdrag fra selgers Egenerklæringsskjema:

Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
- Ja, kun av ufaglært / egeninnsats. Bad i underetasje i 2013 og 2017-2018.Ny baderoms innredning og nye fliser på gulv og vegger. Badekar byttet ut med dusjnisje. Egeninnsats og vennetjeneste. I 2023  skiftet firmaet Elpartner AS termostaten til badet i underetasje.

Kjenner du til om det er/har vært feil på vann/avløp, herunder rørbrudd, tilbakeslag, tett sluk eller lignende?
- Ikke hos oss, men naboen hadde tilbakeslag i 2019. Det ble lagt ny felles private utvendige avløps ledninger frem til kommunal ledning av firmaet Kleveland's utemiljø AS i 2019. Usikker på hvor det ble lagt fra.

Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader i boligen?
- Ikke observert innvendig. Utvendig er deler av rekkverk råteskade på.

Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?
- Ved kraftig nedbør/sesong drypper det vann ned i utvendig bod under terrasse. 

Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
- Ja, kun faglært. Ac-senteret AS, Elpartner AS og Elektrosupport AS. Installert varmepumpe (2017), el-bil lader (2021), byttet hovedsikring til 50 AMP (2021), overspenningsvern (2021) og mindre elektriske arbeider (2023).

Foreligger det samsvarserklæring for hele eller deler av det elektriske anlegget (i henhold til forskrift om lavspenningsanlegg)?
- Ja

Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
- Tensio hadde i 2021 tilsyn med det elektriske anlegget. Var mindre mangler som ble utbedret og tilsyn avsluttet.

Har du ladeanlegg/ladeboks for el-bil i dag?
- Ja. Installerte el-bil lader i 2021.

Se også Egenerklæringsskjema vedlagt salgsoppgave. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med denne.

Radonmåling
Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Rettigheter på 5001-194/377, 5001-194/394
Rettigheter i eiendomsrett

1996/18930-2/107 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST
23.10.1996
RETTIGHETSHAVER:Knr:5001 Gnr:194 Bnr:212
RETTIGHETSHAVER:Knr:5001 Gnr:194 Bnr:441
Bestemmelse om veg
Gjelder denne registerenheten med flere

Rettigheter på 5001-194/212
Rettigheter i eiendomsrett

1996/18930-3/107 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST
23.10.1996
RETTIGHETSHAVER:Knr:5001 Gnr:194 Bnr:441
Bestemmelse om veg

Rettigheter på 5001-194/212
Rettigheter i eiendomsrett

2004/18423-1/107 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST
03.09.2004
RETTIGHETSHAVER:Knr:5001 Gnr:194 Bnr:441
Bestemmelse om vegrett
Rett til å sette opp førstøtningsmur
Med flere bestemmelser

Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

Utleie
Eiendommen kan i sin helhet leies ut.

Vei/vann/kloakk
Eiendommen har adkomst via offentlig vei.
Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger.
Eiendommen er tilknyttet kommunalt vannledningsnett og har privat septiktanktank.

Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til bygningen.

Regulering
Eiendommen er avsatt til tetbebyggelse - nåværende i kommuneplanens arealdel 2012-2024.
Eiendommen er regulert til bolig etter reguleringsplan R-1129ad

Kopi av situasjonskart og reguleringsbestemmelser er vedlagt salgsoppgave. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
kr 5 990 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
kr 200,- (Pantattest kjøper)
kr 500,- (Tingl.gebyr pantedokument)
kr 500,- (Tingl.gebyr skjøte)
kr 140 000,- (Dokumentavgift)
--------------------------------------------------------
kr 141 200,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 6 131 200,- (Totalpris inkl omkostninger)

Valgfrie omkostninger:
kr 15 050,- (Boligkjøperpakke (valgfritt))
--------------------------------------------------------
kr 6 146 250,- (Totalpris inkl omk og valgfrie omkostninger)

Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr. 12.000.000,-. Egenerklæringsskjema er vedlagt salgsoppgave.

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller kjøpers konto i norsk finansinstitusjon. Eventuell egenkapital skal innbetales i én samlet betaling fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:

Provisjon (forutsatt salgssum: 6 000 000,-)

Tilrettelegging (Kr.15 000)

Visningshonorar (Kr.2 690)
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer
97-23-0298

Budgivning
Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi gjør oppmerksom på at det i forbrukerforhold ikke kan inngis bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn dette. Hos EIE stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, vedlagt i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist.

Eiendomsmegler har ikke ansvar for forsinkelser som skyldes tekniske feil. Akseptfristen er absolutt, det vil si at selger må akseptere budet og kjøper meddeles aksepten innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter inngivelse av bud til tett opp mot akseptfristen på et annet bud er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler og/eller megler rekker å bringe budet videre til selger. Husk alltid å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt og kan formidles til selger. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning.

Alle bud og budforhøyelser skal være skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt, og budet skal signeres av budgiver. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud før disse kravene er oppfylt. Vi oppfordrer til å inngi bud elektronisk, ved å trykke på "Gå til budgivning" på eiendommens hjemmeside på eie.no eller ved å trykke på knappen "Gi bud" i finn-annonsen. Ved å benytte denne tjenesten vil vilkårene om legitimasjon og signatur fra budgiver være oppfylt. Som kjøper og selger hos EIE vil du få tilsendt budjournalen etter at handel er inngått. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournalen i anonymisert form. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Boligkjøperpakke og boligkjøperforsikring
EIE har sammen med vår samarbeidspartner lansert et gunstig forsikringskonsept for deg som kjøper bolig gjennom EIE.

Kjøpere (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. husforsikring, innboforsikring, dobbel rentedekning, flytteforsikring og boligkjøperforsikring som gir deg juridisk bistand dersom du ønsker å reklamere på boligkjøpet. Kjøpere (ikke juridiske personer) kan også velge å kun tegne boligkjøperforsikring.

Boligkjøperpakken/boligkjøperforsikring må tegnes senest i forbindelse med kontraktsmøtet.

 Produktark for boligkjøperpakken og boligkjøperforsikring ligger vedlagt i salgsoppgaven. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Lovanvendelse
Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakkyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking
Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvitvaskingsloven pålegger megler å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket misligholder kjøper avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens bestemmelser om mislighold og forsinkelse.

Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil EIE eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Personvern
Som interessent, budgiver og kjøper vil dine personopplysninger bli registrert og lagret.  Som eiendomsmeglingsforetak har vi plikt til å oppbevare kontrakter og dokumenter i minst 10 år, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 3-7 (3). Dette innebærer at mulighetene for å få slettet personopplysninger er begrenset. Du kan lese om vår behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring på https://eie.no/eiendom/personvernerklaering

Avdeling
Nidaros-Eiendomsmegling AS
EIE Heimdal
Org. nr: 930815551
Heimdalsvegen 4
7080 Heimdal
Tlf: 73 20 02 10

Ansvarlig megler
Eiendomsmegler MNEF / Partner Yasin Unal

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.

Vennligst ta kontakt med megler om budgivningen.

Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Flatåsenget 13A
For mer om objektet
Flatåsenget 13A

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: