Bilde 1 av Innherredsveien 56Bilde 2 av Innherredsveien 56
Digital salgsoppgave
Innherredsveien 56

7068 Trondheim • Trondheim kommune

Det gjøres oppmerksom på at tjenesten «Spør om boligen» er en betaversjon

Tjenesten er AI-drevet med OpenAI sin GPT-motor, og den kan derfor gi ufullstendige svar og gjøre feil.

Ved å velge å benytte tjenesten bekrefter du å være kjent med at dette er en betaversjon som er under utprøving, og at opplysningene som fremkommer ikke er tilstrekkelig til å inngi bud eller inngå avtale om kjøp. Som interessent/budgiver er du selv ansvarlig for å gjøre deg kjent med opplysningene om boligen som gis i salgsdokumentene slik som bla. tilstandsrapport, salgsoppgave og egenerklæring.

Still et spørsmål og jeg skal forsøke å finne svaret for deg.

Du kan bruke et naturlig språk, og stille spørsmål som:

  • "Hvor mange soverom er det?"
  • "Er det noe i tilstandsrapporten jeg bør merke meg?"
  • "Hvordan er utsikten?"

Takk for tilbakemeldingen!

Det gjøres oppmerksom på at tjenesten «Spør om boligen» er AI-drevet med OpenAI sin GPT-motor, og den kan derfor gi ufullstendige svar og gjøre feil. Opplysningene som fremkommer ved bruk av denne tjenesten er ikke tilstrekkelig til å inngi bud eller inngå avtale om kjøp. Som interessent/budgiver er du selv ansvarlig for å gjøre deg kjent med opplysningene om boligen som gis i salgsdokumentene slik som bla. tilstandsrapport, salgsoppgave og egenerklæring.
Prisantydning

kr 3 090 000

Fellesgjeld: kr 185 757Omkostninger: kr 92 320Totalpris: kr 3 368 077
Sentrumsnært 2-roms leilighet med sentral beliggenhet | Heis | Rett ved Miljøgate | Bod i kjeller
icon

Unngå doble renteutgifter

Se bladbar salgsoppgaveLast ned salgsoppgaveVis i kart
Boligtype
Leilighet
Eierform
Eierseksjon
Eierseksjon
34
Antall soverom
1 soverom
Etasje
3
Internt bruksareal (BRA-i)
50 m²
Bruksareal (BRA)
55 m²
Eksternt bruksareal (BRA-e)
5 m²
Fellesutgifter
kr 4 241 / Mnd
Kommunale avgifter
kr 1 237 / Mnd
Prisantydning
kr 3 090 000
Omkostninger
kr 92 320
Fellesgjeld
kr 185 757
Totalpris
kr 3 368 077
Fellesformue
kr 11 565
Byggeår
1990
Tomt
Eiet tomt m²
Oppdragsnummer
133240070
Meld interesse

Få informasjon og oppdatering om denne boligen

Meld interesse
Prisantydningkr 3 090 000,-
Fellesgjeldkr 185 757,-
Pantattest kjøperkr 200,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 500,-
Tingl.gebyr skjøtekr 500,-
Dokumentavgift (forutsatt salgssum inkl f.gjeld: 3 275 757,88,-)kr 81 870,-
Boligkjøperpakke (valgfritt)kr 9 250,-
  
Totalpris kr 3 368 077
Eiendom
Innherredsveien 56, 7068 Trondheim, Etasje: 3

Matrikkel
Gnr. 410 Bnr. 611 Snr. 34 i Trondheim kommune

Boligtype
Leilighet

Eierform
Eierseksjon

Arealer
Totalt BRA 55 kvm består av:
- BRA-i (internt bruksareal): 50 kvm
- BRA-e (eksternt bruksareal): 5 kvm

I tillegg kommer TBA (terrasse-/balkongareal):

Vedlagte plantegninger er ikke målbare. Oppgitte arealer er hentet fra tilstandsrapport. Eventuelle betegnelser på rom er angitt ut fra faktisk bruk, uavhengig av hva som er godkjent hos bygningsmyndighetene.

Antall soverom
1

Byggeår
1990

Tomt
Fellestomt, eid av borettslaget.

Prisantydning
3 090 000

Tilstandsrapport
Bygningsdeler med TG2

Bad
- Helhetsvtudering: Det er valgt å vurdere våtrommet (og tilhørende bygningsdeler) med en samlet helhetsvurdering. Følgende hovedmomenter er lagt til grunn for vurderingen:

På bakgrunn av alderen til for eksempel røropplegg, tekniske installasjoner, tettesjikt og lignende er det grunn til å varsle om risiko for skjulte avvik, svekket funksjon, usikker restlevetid eller lignende forhold som utvikles over tid, men ikke lar seg observere direkte. Det er hull etter tidligere innfestinger i dusjsonen. Baderomsplater er ikke montert iht. monteringsanvisning. Sluk under dusjkabinett er ikke tilgjengelig
for undersøkelser. Løsningen på avløpsrør til vaskemaskin bærer ikke preg av god håndverksmessig utførelse. Det gjøres oppmerksom på at videre bruk av dusjkabinett kan være med på å redusere faren for følgeskader med bakgrunn i noen ovennevnte forhold.

Det gjøres oppmerksom på at våtrommets anbefalte brukstid er passert. Basert på alle ovennevnte forhold bør det gjennomføres jevnlig ettersyn og ytterligere undersøkelser for å kartlegge eksakt tilstand og hvilke tiltak som eventuelt skulle være nødvendig. Eksakt tilstand på bygningsdeler som ikke lar seg inspisere er ikke kartlagt. Våtrommets eventuelle restlevetid er ikke kjent, og det må påregnes tiltak.

Kjøkken
- Ventilasjon: Ukjent om ventilatoren gir tilstrekkelig avtrekk. Ved funksjonstest registreres liten effekt. Ytterligere undersøkelser anbefales slik at tiltak kan iverksettes ved behov.
- Vannrør: Se punkt "Vannrør" under avsnitt om teknisk anlegg.
- Overflater gulv: Gulvets overflatemateriale har enkelte synlige skader. Eksakt årsak er ukjent. Tiltak kan iverksettes ved behov.

Tenksike anlegg, VVS anlegg
- Vannrør: Vannrør av kobber er vurdert til å ha en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert. På bakgrunn av alderen er det grunn til å varsle om risiko for skjulte avvik, svekket funksjon, usikker restlevetid eller lignende forhold som utvikles over tid.

Se også Tilstandsrapporten vedlagt salgsoppgave. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med denne.

Andel fellesgjeld/Fellesformue
Andel fellesgjeld: kr. 185 757,88,- pr. 05.04.24
Andel fellesformue: kr. 11 565,- pr. 05.04.24

Totalpris inkl. omkostninger
kr 3 090 000,- (Prisantydning)
kr 185 757,88 (Andel av fellesgjeld)
--------------------------------------------------------
kr 3 275 757,88 (Pris inkl. fellesgjeld)

Omkostninger:
kr 200,- (Pantattest kjøper)
kr 500,- (Tingl.gebyr pantedokument)
kr 500,- (Tingl.gebyr skjøte)
kr 81 870,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum inkl f.gjeld: 3 275 757,88,-))
--------------------------------------------------------
kr 83 070,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 3 358 827,88 (Totalpris inkl omkostninger)

Valgfrie omkostninger:
kr 9 250,- (Boligkjøperpakke (valgfritt))
--------------------------------------------------------
kr 3 368 077,88 (Totalpris inkl omk og valgfrie omkostninger)

Felleskostnad
Kr. 4 241,- pr. mnd.

Det gjøres oppmerksom på at vedlikehold, tiltak fra eierseksjonssameiet etc. kan medføre en økning i felleskostnadene. Det er dog normalt at det foretas en årlig indeksregulering av felleskostnadene.

Kommunale avgifter
Kr. 14 836 pr. år Kr. 3 709,- pr. termin nr 4 av 4 i 2023.

Eier
Olav Magne Smevoll

Parkering
Det følger ikke med fast parkeringsplass.

Selger opplyser om at der mulighet for parkering i sameiets bakgård.

Gateparkering etter gjeldende bestemmelser.

Beliggenhet
Lademoen er en bydel i Trondheim som ligger øst for sentrum. Bydelen grenser til Buran i øst, Nedre Elvehavn/Solsiden i sør og Lilleby/Lade i nord. Lademoen består for det meste av gamle bygårder, bygd på slutten av 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet. Bygårdene er for det meste i mur, men lengst sør i bydelen finnes noen kvartal i bare tre. Den sentrumsnære beliggenheten og gangavstanden til både Solsiden og bykjernen tiltrekker mange unge førstegangsetablerere samt eldre som vil tilbake til en enklere hverdag. Like utenfor døren finner man flere dagligvarebutikker, kaféer og parkområder.

I hjertet av Lademoen finner man vakre Lademoparken som har vært gjenstand for oppgraderinger de siste årene. Her finner man blant annet en vakker fontene, lekeapparater for de minste og benker for avslapping. Lademoparken er et populært oppholdssted på varme sommerdager - sommerstid benyttes parken bl.a. under Olavsfestdagene med musikk og folkeliv. Den nye parken i Strandveien ligger innen gangavstand med basketballbane og lekeapparater. Trikkestallen skatepark ligger i krysset Mellomveien - Nidarholms gate og er et av Norges største innendørs skateanlegg.
Har man ikke utstyr kan dette lånes av kulturenheten. I tillegg er det få minutters gange til Buran ballplass med fotballbane og parkområde.

Mellomveien Pub er et populært tilfluktssted og ivrige fotballtilhengere samles her for å se Rosenborgs kamper og slagene mellom de største lagene i Europa sammen. Bunnpris Buran holder åpent til kl. 23:00 i ukedagene og tilbyr post i butikk.
Fra Lademoen er det kort avstand til søndagsåpen dagligvare på Solsiden/Portalen. Shell/7-Eleven Rosendal holder døgnåpent alle dager i uken. Flere kjøpesentre innen få minutters avstand, som Solsiden kjøpesenter, City Lade, Lade Arena og Sirkus shopping.

Innherredsveien, som skiller Lademoen og Buran, er over lengre tid forsøkt å gjøre mindre trafikkert. I første omgang ble mye av trafikken lagt til Strindheimtunellen da den ble bygd. I 2017 ble det igangsatt prøveprosjekt om endring av Innherredsveien til miljøgate. Gjennomgangstrafikk i Rosendalkrysset er stengt for alle kjøretøy med unntak av buss, taxi og moped, og fartsgrensen er senket. I tillegg er det bygd en utvidet sykkeltrasé med to felt og lyskryss for syklister. Dette medfører til en langt mer behagelig hverdag på Lademoen og et hyggeligere byliv.

Kollektivtilbud:
Gode kollektivmuligheter i umiddelbar nærhet med hyppige bussavganger fra Buran og Rosendal til alle kanter av byen. Kollektiv til Lade fra Strandveien eller Biskop Sigurds gate. Studiesteder som NTNU, BI, St. Olavs Hospital og Dronning Mauds Minne er kun en kort sykkeltur unna.

Nærhet til kjente studiesteder fra leiligheten:
- Dronning Maud
- BI Trondheim
- NTNU Kalvskinnet
- NTNU St. Olavs
- NTNU Gløshaugen
- NTNU Elgeseter
- NTNU Dragvoll

Det skal opparbeides miljøgate tilrettelagt for kollektivtrafikk og myke trafikanter.
Miljøgata skal bidra til et trivelig bymiljø og gjøre det enklere å komme fram for kollektivtrafikk og myke trafikanter.

Tomt
Felles tomt for sameiet opparbeidet med asfalt og belegningsstein. Felles trappeoppgang med callinganlegg og heis.

Adkomst
Det vil bli skiltet med EIE visningsskilt på oppsatte fellesvisninger.

Inneholder
Leilighet beliggende i byggets 3. etasje.
Adkomst til leiligheten via felles trappegang. Oppgangen har callinganlegg.
Leiligheten består av: Entre, bad, soverom, kjøkken og stue/spisestue.

Byggemåte
Leilighetsbygg oppført i 1990. Grunnmur og bærende konstruksjoner i hovedsak av betong. Fundamentert på ukjent byggegrunn. Yttervegger av betong/trekonstruksjoner. Utvendige fasader av murpuss og fasadeplater. Etasjeskillere av betong. Valmtak i trekonstruksjoner (ikke besiktiget). Leiligheten har entrédør med brannklasse B30 og lydklasse db35. Vinduer med karmer av tre, og to-lags glass.

Bruksareal
Bruksareal: 55 kvm

Boder
Bod i kjeller.

Standard
Bad: Baderom fra byggeår med enkelte oppgraderinger utført i 2011 (ifølge tidligere rapport). Flislagt gulv med gulvvarme. Baderomsplater på vegger. Tapet på vegger. Malte flater i himling. Vegghengt servantinnredning. Ovenpåliggende servant med armatur. Speilskap med overlys og stikkontakt over servant. Gulvstående baderomsmøbel. Dusjkabinett med dusjarmatur. Gulvstående toalett. Vannrør av kobber. Synlige avløpsrør av plast. Mekanisk avtrekk med ventil i himling.
Opplegg for vaskemaskin.

Kjøkken: Åpen kjøkkenløsning. Innredningen er fra byggeår, med oppgraderinger utført i 2011 (ifølge tidligere rapport). Innredning med glatte fronter. Benkeplate av laminat. Nedfelt oppvaskkum med ett-greps kjøkkenarmatur. Benkeskapsbelysning og stikkontakter over kjøkkenbenk. Integrert stekeovn, platetopp, oppvaskmaskin og kjøleskap med fryser. Ventilator i overskap. Vannrør av kobber. Automatisk vannstopper med fuktsensor. Synlige avløpsrør av plast og støpejern.  Varmtvannsbereder plassert under kjøkkenbenk. Gulvflater belagt med parkett. Vegg og himlingsflater i malte flater. Laminert plate mellom kjøkkenbenk og overskap.

Øvrige rom: Gulvflater belagt med parkett. Vegg- og himlingsflater i malte flater. Glatte innerdører. Mekanisk balansert ventilasjon. Elektrisk oppvarming.

Tekniske anlegg, VVS anlegg: Vannrør av kobber. Vanninntaksrør i kobber. Leilighetens stoppekran er plassert under kjøkkenbenk. Synlige avløpsrør i plast og støpejern. Stakeluke er ikke lokalisert, og derfor heller ikke undersøkt. Det er ikke kjent om stakeluke er etablert. Automatisk vannstopper med fuktsensor på kjøkken.
Varmtvannsbereder på 110L (fra 2021) plassert under kjøkkenbenk.

For den utfyllende tekniske standard for øvrig, henvises det til vedlagte tilstandsrapport.

Ferdigattest / midlertidig brukstillatelse
Det foreligger ikke ferdigattest på eiendommen, men midlertidig brukstillatelse datert 06.02.1990

Etter at bygningsmassen ble oppført har det blitt innført nye bestemmelser i plan- og bygningsloven. Ferdigattest utstedes ikke for bygg/endringer/tiltak som ble omsøkt før 01.01.1998. Det vil dermed ikke være mulig å be om ferdigattest for slike tiltak. Dette betyr ikke at tiltak blir lovlige, men at saken ikke lenger kan avsluttes med ferdigattest.

I mottatt byggetegninger datert 01.09.1988 er det avvik. Leiligheten har senere blitt utvidet ved å ta deler av fellesareal. Det er ikke mottatt noe søkander eller dokumentasjon fra kommunen som tilsier at dette er omsøkt og godkjent. Det er derimot mottatt et dokument fra kommunen som gjelder en igangsettingstillatelse for brannalarmanlegg datert 26.04.2002. I dette dokumentet er det vedlagt tegninger for 3. etasje. Disse stemmer overens med dagens bruk av boligen.

Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning med risiko og ansvar for eventuelle pålegg fra kommunen, og kostnader forbundet med dette.

Det foreligger en godkjent midlertidig bruksendring innenfor næringsformål fra salgsareal til kontorareal datert 04.04.2024. Det søkes om midlertidig bruksendring i fem år, der tidligere godkjent butikkformål, skal brukes til kontorformål. Tiltaket omfatter ca. 250m2 og er ønsket som kontorlokaler for anleggsvirksomhet i forbindelse med bygging av basseløkka. Dokumentet kan sendes til interessenter etter forespørsel.

Elektrisk anlegg
Det er foretatt en forenklet vurdering av det elektriske anlegget. Vurderingen omfatter ikke funksjonstesting, eller kontroll av skjult anlegg. Det legges vekt på at den bygningssakyndige ikke er elfagmann. Vurderingen er derfor begrenset til visuelle vurderinger og eiers informasjon. På generelt grunnlag anbefales det alltid å gjennomføre en utvidet el-kontroll.

Felles sikringsskap med skrusikringer plassert i gang utenfor leilighet. Boligen har delvis skjult og delvis åpent elektrisk anlegg.

Følgende spørsmål er stilt til eier/selger:
Foreligger det eltilsynsrapport fra de siste fem år: Nei
Når ble det elektriske anlegget installert, eller siste gang totalt rehabilitert: Byggeår
Forekommer det at sikringer løses ut: Nei
Har det vært brann, branntilløp eller varmgang i anlegget: Nei
Finnes det kursfortegnelse, og er antallet sikringer i samsvar med denne: Ja
Har det vært utført egeninnsats eller ufaglært arbeid på det elektriske anlegget: Nei
Fungerer hvitevarer som følger boligen som tiltenkt: Har en reklamasjonssak på kjøleskapet da det er nytt ifra 2023. Resten rungerer som tiltenkt

Forenklet vurdering:
Er det synlige tegn til merker på kontakt (plugg) til varmtvannsbereder: Nei
Er det synlige tegn på varmeskader (termiske skader): Nei
Er det synlige tegn på utette kabelinnføringer i inntak og/eller sikringsskap: Nei

Oppvarming
Elektrisk oppvarming. Mekanisk balansert ventilasjon.

Energimerking
Energiattest med energimerke Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter D

Kommunale avgifter
Kr. 14 836 pr. år Kr. 3 709,- pr. termin nr 4 av 4 i 2023.

Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjoner i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer i gebyrer/avgifter. Det tas forbehold om at det kan forekomme feil.

Fordeling felleskostnader
Fellesutgifter: kr 4 241,- pr.mnd.
REnter, avdrag, kommunikasjonspakke, felleskostnader, vedlikehold, drift og forsikring.

Herav:
Avdrag lån likt fordelt 329,-
Renter lån likt fordelt 1 229,-
Kommunikasjonspakke 259,-
Felleskostnader brøkfordelt 2 424,-

Det gjøres oppmerksom på at vedlikehold, tiltak fra eierseksjonssameiet etc. kan medføre en økning i felleskostnadene. Det er normalt at det foretas en årlig indeksregulering av felleskostnadene.

Spesifikasjon av fellesgjeld
Låne ID: Lån2/16364561192
Bank: Dnb Bank ASA
Beskrivelse: Vedlikeholdslån
Type lån: Annuitetslån
Gjeldende nom. Rente: 7,15 %
Dato for Innfrielse: 24.05.2045
Terminer pr. år: 12

Lånet ble refinansiert i 2021. Det ble da lånt opp 500 000 ekstra til vedlikehold.

Overnevnte informasjon er hentet fra forretningsfører.

Årsregnskap
Driftsinntekter i 2023 var tilsammen 2 284 195,-
Driftskostnader i 2023 var tilsammen 1 698 858,-
Årsresultatet i 2023 gikk med overskudd på tilsammen 66 939,-

Forsikring med polisenummer
Gjensidige Forsikring ASA Polisenummer: 82087641

Formuesverdi
Formuesverdi for inntektsåret 2022: Som primærbolig Kr. 800 756,- Som sekundærbolig Kr. 3 042 874,-

Sameie
Sameie: Sameiet Innherredsveien 54-56, Orgnr: 998777550

Vedlikehold i tekking - Styresak:
For å unngå lekkasjer ved mye regn i bodene må styret investere litt. Overslag for isolering og tekking av betonggulvet som ligger under søppelkassene er på i overkant av 105 000,-. Det må isoleres ca. 40m2 for å unngå kondens i taket i kjelleren, i tillegg kommer noe stålarbeid for å lage en avgrensning mot asfalten.
Det forslås å investere med oppsparte midler.

Vedtak: Styret får fullmakt til å gjennomføre tiltak for å hindre vanninntrenging. I tillegg til skissert løsning ønskes det at styret undersøker andre alternativer, eks. drenering. Styret får mandat til å velge den løsningen som er til det beste for sameiet. Dersom kostnadsrammen blir høyere enn det sameiet har økonomi til å dekke via oppstarte midler, må sak om eventuell finansiering via låneopptak behandles på et ekstraordinært årsmøte.

Dette ble vedtatt på årsmøte 06.03.2024. Det er usikkert om eventuell låneopptak vil medføre økning av felleskostnader/fellesgjeld.

Forretningsfører
Bonitas Eiendomsforvaltning AS

Styregodkjenning
Det er ikke krav til styregodkjenning av ny eier.

Tekniske installasjoner
TV-tuner følger ikke med objektet, da det følger abonnementet til eier.

Dyrehold
Det er ingen særskilte restriksjoner på dyrehold, men det forutsettes at dyrets eier har ansvar for at dyreholdet ikke er til unødig sjenanse eller bryderi for de øvrige sameiere eller andre som ferdes på sameiets område.

Dyr skal alltid føres i bånd eller holdes i bur på sameiets område av ansvarlig person, og holdes unna sandkasser og lekeplasser. Lufting av husdyr bør i utgangspunktet skje utenfor sameiets område. Skulle det likevel skje at de gjør sitt fornødne på sameiets område, må det øyeblikkelig fjernes.

Styret kan nekte dyrehold, og i særlige tilfeller beslutte at dyret må fjernes, dersom styret etter en samlet interesseavveining finner det nødvendig av hensyn til andre beboere (for eksempel av helsemessige hensyn overfor allergikere eller lignende) eller når reglene for dyrehold ikke er fulgt.

Diverse
Utdrag fra selgers Egenerklæringsskjema:

Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
- Ja, kun av faglært. Faglært satt inn dusjkabinett. Firmanavn: Bernt Bygg AS for Badebutikken AS.

Foreligger det dokumentasjon på arbeidene?
- Nei, forrige eier har kvittering på utført arbeid.

Kjenner du til om det er/har vært feil på vann/avløp, herunder rørbrudd, tilbakeslag, tett sluk eller lignende?
- Ja, forrige eier meldte om tette rør på kjøkken, det ble utført spyling av rør.

Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?
- Ja, kun av faglært. Spyling av rør 2020. Firmanavn: Trondheim VVS.

Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?
- Ja, ved kraftig regn har det i noen tilfeller kommet vann på gulvet i kjelleren hvor bodene er.

Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?
- Ja, forrige eier meldte om at det har vært lekkasje i noe av taket på bygget.

Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/
- Ja, kun av faglært. Tak og fasade renovert vår 2020. Firmanavn: Vet ikke. Ble gjort i regi av sameiet.

Kjenner du til forslag til- eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel, eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller eiendommens omgivelser?
- Ja, arbeidet med miljøgate i Innherredsveien er igangsatt og forventet ferdig i 2025. Har hørt at traseen utenfor leiligheten skal bli ferdig vår/sommer 2024, men usikker på dette.

Kjenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold vedrørende eiendommen som kan medføre økte felleskostnader/økt fellesgjeld?
- Ja, styret har vedtatt å gjennomføre tiltak som hindrer vannintregning i bodene i kjeller. Dette skal gjøres med sameiets oppsparte midler. Dersom kostnadene blir større enn sameiets oppsparte midler, vil eventuell finansiering håndteres på et ekstraordinært årsmøte.

Se også Egenerklæringsskjema vedlagt salgsoppgave. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med denne.

Kun integrerte hvitevarer medfølger handelen. Se forøvrig vedlagte løsøreliste.

Radonmåling
Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre sameierne/sameiet har panterett i seksjonen for felleskostnader samt andre krav som følge av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for den enkelte bruksenhet overstiger 2 ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt tvangsdekning besluttes gjennomført, jf. lov om eierseksjoner § 31 første ledd. Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Kjøper er gjort kjent med at ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn 2 boligseksjoner i samme eierseksjonssameie, jf. lov om eierseksjoner § 23, første ledd

Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

De andre seksjonseierne har panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 2 x folketrygdens grunnbeløp, jfr. lov om eierseksjoner § 31.

1990/5415-1/107 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST
05.03.1990
RETTIGHETSHAVER:Knr:1601 Gnr:410 Bnr:609 Snr:2
RETTIGHETSHAVER:Knr:1601 Gnr:410 Bnr:609 Snr:3
RETTIGHETSHAVER:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:609 Snr:1
RETTIGHETSHAVER:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:609 Snr:39
RETTIGHETSHAVER:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:609 Snr:40
Gjelder bruk av Tilfluktsrom.
OVERFØRT FRA: 5001-410/611
Gjelder denne registerenheten med flere

2012/156236-1/200 SEKSJONERING TINGLYST
23.02.2012
SNR: 34
FORMÅL: Bolig
TILLEGSDEL: Bygning
SAMEIEBRØK: 1/50

2020/2047371-1/200 BESTEMMELSE OM ADKOMSTRETT TINGLYST
30.01.2020 21:00
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:210 Snr:1
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:210 Snr:2
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:210 Snr:3
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:210 Snr:4
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:210 Snr:5
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:210 Snr:6
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:210 Snr:7
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:210 Snr:8
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:210 Snr:9
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:210 Snr:10
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:210 Snr:11
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:210 Snr:12
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:218 Snr:1
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:218 Snr:2
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:218 Snr:3
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:218 Snr:4
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:218 Snr:5
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:218 Snr:6
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:218 Snr:7
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:218 Snr:8
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:218 Snr:9
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:535 F
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:611 Snr:1
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:611 Snr:2
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:611 Snr:3
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:611 Snr:4
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:611 Snr:5
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:611 Snr:6
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:611 Snr:7
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:611 Snr:8
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:611 Snr:9
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:611 Snr:10
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:611 Snr:11
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:611 Snr:12
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:611 Snr:13
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:611 Snr:14
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:611 Snr:15
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:611 Snr:16
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:611 Snr:17
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:611 Snr:18
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:611 Snr:19
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:611 Snr:20
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:611 Snr:21
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:611 Snr:22
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:611 Snr:23
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:611 Snr:24
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:611 Snr:25
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:611 Snr:26
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:611 Snr:27
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:611 Snr:28
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:611 Snr:29
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:611 Snr:30
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:611 Snr:31
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:611 Snr:32
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:611 Snr:33
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:611 Snr:34
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:611 Snr:35
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:611 Snr:36
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:611 Snr:37
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:611 Snr:38
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:611 Snr:39
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:611 Snr:40
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:611 Snr:41
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:611 Snr:42
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:611 Snr:43
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:611 Snr:44
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:611 Snr:45
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:611 Snr:46
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:611 Snr:47
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:611 Snr:48
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:611 Snr:49
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:611 Snr:50
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:630
:Knr:5001 Gnr:410 Bnr:645
Gjelder denne registerenheten med flere

Vei/vann/kloakk
Offentlig vann, kloakk og avløp.

Regulering
Eiendommen ligger i et regulert område med planid r0306g og plannavn Innherredsveien, Fjæregata, Østersundsgate og Ulstadløkkvegen.

Eiendommen er avsatt til bybebyggelse i kommuneplanens arealdel 2012-2024.

Det gjøres oppmerksom på at boligen ligger innenfor hyblifiseringssone i kommuneplanens arealdel, som innebærer at økning i antall soverom kan være søknadspliktig. (Innenfor områdene Rosenborg, Møllenberg, Singsaker, Kalvskinnet, Øya, Elgeseter, Lademoen, Berg og Bakklandet, nærmere avgrenset på vedlagt kart som viser virkeområdet, kreves tillatelse fra kommunen for å dele opp bolig til).

Bygningen har antikvarisk verdi klasse C. Dette betyr at bygningen er sjelden på én eller flere måter. Bygninger med antikvarisk verdi er rangert fra klasse A til klasse C, hvor klasse C er den minst regulerte klassen og bygninger i denne gruppen har i noen grad antikvarisk verdi. Det er i vurderingen tatt hensyn til miljøskapende betydning i bystrøk, omegnsstrøk og bygdemiljø samt byggets karakter og byggeår. Klasse C er en stor og sammensatt gruppe bygninger. Endel av bygningene er tatt med på grunn av sin verdi som del av bygningsmiljø.

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
kr 3 090 000,- (Prisantydning)
kr 185 757,88 (Andel av fellesgjeld)
--------------------------------------------------------
kr 3 275 757,88 (Pris inkl. fellesgjeld)

Omkostninger:
kr 200,- (Pantattest kjøper)
kr 500,- (Tingl.gebyr pantedokument)
kr 500,- (Tingl.gebyr skjøte)
kr 81 870,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum inkl f.gjeld: 3 275 757,88,-))
--------------------------------------------------------
kr 83 070,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 3 358 827,88 (Totalpris inkl omkostninger)

Valgfrie omkostninger:
kr 9 250,- (Boligkjøperpakke (valgfritt))
--------------------------------------------------------
kr 3 368 077,88 (Totalpris inkl omk og valgfrie omkostninger)

Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr. 12.000.000,-. Egenerklæringsskjema er vedlagt salgsoppgave.

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller kjøpers konto i norsk finansinstitusjon. Eventuell egenkapital skal innbetales i én samlet betaling fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:
Visningshonorar (kr.2 690)

Provisjon 1,25 % - (forutsatt salgssum: 3 200 000,-) (kr.40 000)

Tilrettelegging (kr.20 000)

Markedspakke 2 (kr.18 400)

Foto (Kr. 4 500)
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer
133-24-0070

Budgivning
Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi gjør oppmerksom på at det i forbrukerforhold ikke kan inngis bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn dette. Hos EIE stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, vedlagt i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist.

Eiendomsmegler har ikke ansvar for forsinkelser som skyldes tekniske feil. Akseptfristen er absolutt, det vil si at selger må akseptere budet og kjøper meddeles aksepten innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter inngivelse av bud til tett opp mot akseptfristen på et annet bud er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler og/eller megler rekker å bringe budet videre til selger. Husk alltid å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt og kan formidles til selger. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning.

Alle bud og budforhøyelser skal være skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt, og budet skal signeres av budgiver. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud før disse kravene er oppfylt. Vi oppfordrer til å inngi bud elektronisk, ved å trykke på "Gå til budgivning" på eiendommens hjemmeside på eie.no eller ved å trykke på knappen "Gi bud" i finn-annonsen. Ved å benytte denne tjenesten vil vilkårene om legitimasjon og signatur fra budgiver være oppfylt. Som kjøper og selger hos EIE vil du få tilsendt budjournalen etter at handel er inngått. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournalen i anonymisert form. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Boligkjøperpakke og boligkjøperforsikring
EIE har sammen med vår samarbeidspartner lansert et gunstig forsikringskonsept for deg som kjøper bolig gjennom EIE.

Kjøpere (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. husforsikring, innboforsikring, dobbel rentedekning, flytteforsikring og boligkjøperforsikring som gir deg juridisk bistand dersom du ønsker å reklamere på boligkjøpet. Kjøpere (ikke juridiske personer) kan også velge å kun tegne boligkjøperforsikring.

Boligkjøperpakken/boligkjøperforsikring må tegnes senest i forbindelse med kontraktsmøtet.

 Produktark for boligkjøperpakken og boligkjøperforsikring ligger vedlagt i salgsoppgaven. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Lovanvendelse
Generelle bestemmelser Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler, den bygningssakyndiges tilstandsrapport, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene, og slike forhold kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at interessenter rådfører seg med eiendomsmegler eller egne rådgivere før det legges inn bud.

En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Kjøper og selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, samt informasjonen som har vært tilgjengelig for kjøperen i forbindelse med handelen. Avtalen utfylles av avhendingsloven, og det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke. Dette er nærmere beskrevet nedenfor.

På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar begrenset fordi eiendommen selges "som den er". Selger kan ikke ta «som den er» forbehold ovenfor en forbrukerkjøper. Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes fordi begrensningen i mulig mangelsansvar kan ha egenverdi for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. Budgiver skal i budskjemaet avgi egenerklæring om budgiver er forbruker eller næringsdrivende/person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Forbrukerkjøp - definisjon: Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Forbruker - avtalevilkår: Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil uriktige opplysninger ikke blir rettet i tide på en tydelig måte. Boligen kan ha en mangel etter avhendingsloven § 3-3 dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk innvendig areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr. 10 000 (egenandel).

Ikke-forbruker (næringsdrivende) - definisjon: Hvis kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses som et forbrukerkjøp. Ikke-forbruker - avtalevilkår: Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen. Eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar utover det konkret avtalte er da begrenset etter avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning. Avhendingsloven § 3-3 andre ledd fravikes, og hvorvidt boligens arealsvikt utgjør en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Hvitvasking
Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvitvaskingsloven pålegger megler å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket misligholder kjøper avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens bestemmelser om mislighold og forsinkelse.

Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil EIE eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Personvern
Som interessent, budgiver og kjøper vil dine personopplysninger bli registrert og lagret.  Som eiendomsmeglingsforetak har vi plikt til å oppbevare kontrakter og dokumenter i minst 10 år, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 3-7 (3). Dette innebærer at mulighetene for å få slettet personopplysninger er begrenset. Du kan lese om vår behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring på https://eie.no/eiendom/personvernerklaering

Avdeling
Nidaros- Eiendomsmegling Sentrum AS
EIE Trondheim sentrum
Org. nr: 831699132
Nedre Bakklandet 58 C
7014 Trondheim
Tlf:

Ansvarlig megler
Eiendomsmegler | Partner Marit Skolmli

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Innherredsveien 56
For mer om objektet
Innherredsveien 56

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: