Bilde 1 av Øvre Flatåsveg 7BBilde 2 av Øvre Flatåsveg 7B
Digital salgsoppgave
Øvre Flatåsveg 7B

7079 Flatåsen • Trondheim kommune

Dette objektet er solgt!

Det gjøres oppmerksom på at tjenesten «Spør om boligen» er en betaversjon

Tjenesten er AI-drevet med OpenAI sin GPT-motor, og den kan derfor gi ufullstendige svar og gjøre feil.

Ved å velge å benytte tjenesten bekrefter du å være kjent med at dette er en betaversjon som er under utprøving, og at opplysningene som fremkommer ikke er tilstrekkelig til å inngi bud eller inngå avtale om kjøp. Som interessent/budgiver er du selv ansvarlig for å gjøre deg kjent med opplysningene om boligen som gis i salgsdokumentene slik som bla. tilstandsrapport, salgsoppgave og egenerklæring.

Still et spørsmål og jeg skal forsøke å finne svaret for deg.

Du kan bruke et naturlig språk, og stille spørsmål som:

  • "Hvor mange soverom er det?"
  • "Er det noe i tilstandsrapporten jeg bør merke meg?"
  • "Hvordan er utsikten?"

Takk for tilbakemeldingen!

Det gjøres oppmerksom på at tjenesten «Spør om boligen» er AI-drevet med OpenAI sin GPT-motor, og den kan derfor gi ufullstendige svar og gjøre feil. Opplysningene som fremkommer ved bruk av denne tjenesten er ikke tilstrekkelig til å inngi bud eller inngå avtale om kjøp. Som interessent/budgiver er du selv ansvarlig for å gjøre deg kjent med opplysningene om boligen som gis i salgsdokumentene slik som bla. tilstandsrapport, salgsoppgave og egenerklæring.
Prisantydning

Objektet er solgt!

Innbydende 3-roms leilighet i et barnevennlig & populært område | Solrik balkong | Kjøkken & overflater oppgradert 21/22
icon

Unngå doble renteutgifter

Vis i kart
Boligtype
Leilighet
Eierform
Borettslag
Antall soverom
2 soverom
Etasje
2
Internt bruksareal (BRA-i)
85 m²
Bruksareal (BRA)
95 m²
Eksternt bruksareal (BRA-e)
10 m²
Balkong/Terrasse (TBA)
13 m²
Fellesutgifter
kr 4 640 / Mnd
Prisantydning
kr 2 850 000
Omkostninger
kr 17 431
Fellesgjeld
kr 80 942
Totalpris
kr 2 948 373
Fellesformue
kr 4 610
Byggeår
1975
Tomt
Fellestomt m²
Oppdragsnummer
133240018
Prisantydningkr 2 850 000,-
Fellesgjeldkr 80 942,-
Boligkjøperpakke (valgfritt)kr 8 250,-
Pantattest kjøperkr 200,-
Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverkkr 500,-
Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverkkr 500,-
Gebyr utlysing forkjøpsrett (kjøper)kr 7 981,-
  
Totalpris kr 2 948 373
Eiendom
Øvre Flatåsveg 7B, 7079 Flatåsen, Etasje: 2

Matrikkel
Andelsnr. 62 Orgnr. 848819662 i Trondheim kommune

Boligtype
Leilighet

Eierform
Borettslag

Arealer
Totalt BRA 95 kvm består av:
- BRA-i (internt bruksareal): 85 kvm
- BRA-e (eksternt bruksareal): 10 kvm

I tillegg kommer TBA (terrasse-/balkongareal): 13 kvm

Areal
Primærrom: 85 kvm, Bruksareal: 95 kvm, BRA-i: 85 kvm , BRA-e: 10 kvm , TBA: 13 kvm
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. Oppgitte arealer er hentet fra tilstandsrapport. Eventuelle betegnelser på rom er angitt ut fra faktisk bruk, uavhengig av hva som er godkjent hos bygningsmyndighetene.

Antall soverom
2

Byggeår
1975

Tomt
Felles tomt for Borettslaget opparbeidet med asfaltert vei, diverse beplantninger, plenareal, støpte veier og trapper, diverse støttemurer, lekeplass og biloppstillingsplass.

Prisantydning
2 850 000

Tilstandsrapport
Det foreligger rapport fra elkontroll, denne ligger vedlagt i salgsoppgaven etter tilstandsrapporten. Vi anbefaler interessenter å se over denne.

Følgende er gitt TG3 i tilstandsrapport:
Våtrom - Bad: Membran, tettesjikt og overgang til sluk.
Brudd/hull i mansjett i sluk. Forholdet medfører risiko for lekkasje/utettheter i overgangen mellom sluk og tettesjikt. Ytterligere undersøkelser anbefales slik at tilstanden kan kartlegges og nødvendige tiltak kan iverksettes. Underliggende sjablongmessig prisanslag gjelder for videre undersøkelser av fagkyndig.

Sjablongmessig prisanslag: kr 0 - 10 000,-.

Følgende er gitt TG2 i tilstandsrapporten:
Våtrom - Vaskerom: Helhetsvurdering.
Det er valgt å vurdere våtrommet (og tilhørende bygningsdeler) med en samlet helhetsvurdering. Følgende hovedmomenter er lagt til grunn for vurderingen:
På bakgrunn av alderen til for eksempel røropplegg, tekniske installasjoner, tettesjikt og lignende er det grunn til å varsle om risiko for skjulte avvik, svekket funksjon, usikker restlevetid eller lignende forhold som utvikles over tid, men ikke lar seg observere direkte. Det ble registrert slitasje, elde og lignende avvik på synlige overflater. Det er ikke benyttet tettesjikt/membran i våtsoner, noe som gjør at gjeldende krav for våtrom ikke er oppfylt.

Det gjøres oppmerksom på at våtrommets anbefalte brukstid er passert. Basert på alle ovennevnte forhold bør det gjennomføres jevnlig ettersyn av våtrommet, slik at nødvendige tiltak kan iverksettes. Eksakt tilstand på bygningsdeler som ikke lar seg inspisere er ikke kartlagt. Våtrommets eventuelle restlevetid er ikke kjent, og det må påregnes tiltak i fremtiden.

Til informasjon:
Det er foretatt hulltaking og utført fuktmåling med egnet instrument i tilstøtende rom til våtsone. Målingen gir kun et øyeblikksbilde av forholdene og kan for eksempel endre seg med årstider, fukt- og temperaturforhold. Det ble ikke registrert forhøyede verdier eller andre avvik. Relativ fuktighet ble målt til 23,7 prosent, ved 23,2 celsius

Våtrom - Bad: Annet.
Helhetsvurdering: Det er valgt å vurdere våtrommet (og tilhørende bygningsdeler) med en samlet helhetsvurdering. Følgende hovedmomenter er lagt til grunn for vurderingen: På bakgrunn av alderen til for eksempel røropplegg, tekniske installasjoner, tettesjikt og lignende er det grunn til å varsle om at forventet levetid vurderes til å være overskredet, med den risiko dette innebærer. Fallforhold i sluksonen og høydeforskjeller med tanke på lekkasjesikkerhet vurderes til å ikke være tilstrekkelig.

Det observeres avvik i sluket som medfører risiko for lekkasje/utettheter(brudd i mansjett rundt sluk). Det gjøres oppmerksom på at våtrommets anbefalte brukstid er passert. Basert på alle ovennevnte forhold bør det gjennomføres jevnlig ettersyn og ytterligere undersøkelser for å kartlegge eksakt tilstand og hvilke tiltak som eventuelt skulle være nødvendig. Eksakt tilstand på bygningsdeler som lar seg inspisere er ikke kartlagt. Våtrommets eventuelle restlevetid er ikke kjent, og det må påregnes tiltak.

Til informasjon:
Det er foretatt hulltaking og utført fuktmåling med egnet instrument i tilstøtende rom til våtsone. Målingen gir kun et øyeblikksbilde av forholdene og kan for eksempel endre seg med årstider, fukt- og temperaturforhold. Det ble ikke registrert forhøyede verdier eller andre avvik. Relativ fuktighet ble målt til 23,7 prosent, ved 23,2 celsius.

Toalettrom (ikke våtrom): Vannrør.
Se punkt "Vannrør" under avsnitt om teknisk anlegg.

Toalettrom (ikke våtrom): Overflater himling.
Himlingsflater har enkelte synlige fuktskader. Eksakt årsak er ukjent. Tiltak må
påregnes.

Tekniske anlegg, VVS anlegg: Vannrør (Sjekkpunkter utover det som er inkludert i andre rom).
Vannrør av kobber er vurdert til å ha en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert. På bakgrunn av alderen er det grunn til å varsle om risiko for skjulte avvik, svekket funksjon, usikker restlevetid eller lignende forhold som utvikles over tid.

Tekniske anlegg, VVS anlegg: Hovedstoppekran
Stoppekran uten vrider, kun stenging med ventilkobling. Tiltak kan iverksettes ved behov.

Elektriske anlegg: Forenklet vurdering av det elektriske anlegget.
Det foreligger kontroll fra Trondheim elektro, med følgende avvik som ikke er dokumentert rettet opp i. Denne legges til grunn for vurderingen av det elektriske anlegget i denne rapporten.

For øvrig informasjon vedr. den tekniske standarden, se vedlagte tilstandsrapport.

Andel fellesgjeld/Fellesformue
Andel fellesgjeld: kr. 80 942,- pr. 05.02.24
Andel fellesformue: kr. 4 610,- pr. 31.12.2023.

Totalpris inkl. fellesgjeld
kr 2 850 000,- (Prisantydning)
kr 80 942,- (Andel av fellesgjeld)
--------------------------------------------------------
kr 2 930 942,- (Pris inkl. fellesgjeld)

Omkostninger:
kr 200,- (Pantattest kjøper)
kr 500,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk)
kr 500,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk)
kr 7 981,- (Gebyr utlysing forkjøpsrett (kjøper))
--------------------------------------------------------
kr 9 181,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 2 940 123,- (Totalpris inkl omkostninger)

Valgfrie omkostninger:
kr 8 250,- (Boligkjøperpakke (valgfritt))
--------------------------------------------------------
kr 2 948 373,- (Totalpris inkl omk og valgfrie omkostninger)

Felleskostnad
Kr. 4 640,- pr. mnd.

Det gjøres oppmerksom på at en eventuell renteøkning, vedlikeholdsarbeid eller andre tiltak som iverksettes av borettslaget kan medføre økning i felleskostnadene. Det er dog normalt at det foretas en årlig indeksregulering av felleskostnadene.

Det er planlagt utbedring av alle garasjeanlegg over de neste 3 år. I følge styret i borettslaget vil dette finansieres gjennom låneopptak og varslet husleieøkning. Det er ikke planlagt flere økninger i 2024 enn det som var varslet før overgangen til det nye året. Siste økning ble gjennomført 01.01.2024. Det fremgår ingen ytterligere informasjon om forholdet rundt garasjene i mottatte dokumenter per tid. Kjøper overtar ansvar for nevnte forhold.

Felleskostnad inkluderer
Felleskostnadene dekker betjening av fellesgjeld, kommunale avgifter, drift og vedlikehold, forretningsførsel, vaktmester, elektroniske fellesavtaler, felles bygningsforsikring m.m.

Sikringsordning fellesgjeld
Et borettslag er organisert som et selskap, dette innebærer at dersom noen av andelseierne ikke betaler sine fellesutgifter må borettslaget selv ta tapet og fordele det på de øvrige andelseieren, man kan på denne måten bli tvunget til å betale dersom andre ikke betaler sine fellesutgifter. For å hindre at dette skjer er borettslaget tilknyttet en sikringsordning som dekker borettslagets tap i en fastsatt periode dersom noen av andelseierne ikke betaler sin fellesutgifter. Sikringsordningen er levert av Klare Finans AS.

Kommunale avgifter
Kommunale avgifter dekkes gjennom fellesutgiftene i borettslaget/aksjelaget.

Eier
Mia Hansen Emil A Snøan Johannessen

Beskrivelse
EIE eiendomsmegling ved Marit Skolmli har gleden av å presentere Øvre Flatåsveg 7B - En attraktiv leilighet med fin beliggenhet på Flatåsen.

Leiligheten har en gjennomgående planløsning og lyse, pene fargevalg. Store vindusflater sørger for rikelig med naturlig lysinnslipp. Leiligheten har to soverom av god størrelse.Varme dager kan nytes på en stor og vestvendt balkong. Fin beliggenhet med gangavstand til kollektivtransport og nærhet til dagligvare, skole og barnehage.

Merk deg dette:
• Lys og romslig stue
• 2 soverom av god størrelse
• Moderne kjøkkeninnredning fra IKEA
• Vestvendt balkong på ca. 13 kvm
• Gode oppbevaringsmuligheter
• Kort vei til kollektivtransport og dagligvare

Velkommen til visning!

Parkering
Det følger ikke med parkerings- eller garasjeplass.

Borettslaget har 3 fellesgarasjer med 282 plasser. Ledige plasser tildeles av TOBB etter søknadens ansiennitet. Det tildeles kun en plass per andel. Det er kun registrerte kjøretøy som skal stå på tildelte garasjeplasser. Kjøretøyet skal stå innenfor oppmerket plass. Garasjeplassen skal holdes ryddig og ren for søppel. Det er forbudt med bilreparasjon i garasjene. Sykler, bildekk, motordeler m.m. må ikke lagres på garasjeplassen. Hensatte gjenstander i garasjene kan når som helst, og uten forvarsel, fjernes. Styret viser forøvrig til garasjekontrakt og gjør oppmerksom på at brudd på kontrakten kan medføre til oppsigelse av plassen.

Parkering av campingvogner, bobiler og tilhengere skal foretas på nederste plass, ved nr. 37. Her blir det nummererte plasser hvor man får tildelt plass mot et gebyr. Kun registrerte campingvogner, bobiler og tilhengere kan stå her. De som står her må tilhøre borettslaget. Uregistrerte kjøretøy har ikke tillatelse til å parkere på borettslagets område.

Det er ikke lov å parkere i tunene. Parkeringsvaktselskap tar seg av kontroll av  parkeringsområdet og tun. Hele borettslagets område er privatrettslig regulert, og alle som står parkert her må være registrert, enten som gjest eller som beboer. Parkering er kun tillatt på oppmerket parkeringsplass. Se skilting på området for regler

Beliggenhet
Boligen er beliggende i et særdeles barnevennlig boområde på Flatåsen med ball- og lekeplasser like utenfor. Det er få minutters gange til flere dagligvarebutikker, restauranter, busstopp, skoler, og barnehager. Det er ca. 3 minutters gange til Flatåsen barne- og ungdomsskole. Her er det bilfri vei til skolen, noe som bidrar til en veldig sikker skolevei. Innen minutters gange ligger flere barnehager, bl.a. en privat barnehage i umiddelbar nærhet. Flatåsen senter er også i umiddelbar nærhet (ca. 600 meter unna).

Kollektivtilbudet på Flatåsen består av buss og tog. Nærmeste bussholdeplasser er Øvre Faltåsveg og Kolstadhaugen, som begge ligger innen en radius på ca. 300 m fra boligen. Ca. 9 minutters kjøring unna ligger Heimdal togstasjon.

Stedet ligger i umiddelbar nærhet til flotte turmuligheter marka. Det er for øvrig kort vei til lekeplasser, fotballbane, lysløype, skiløyper, idrettshall, golfbane, ridesenter, treningssenter og svømmehall.

Området har også en nyere fotball- og flerbrukshall på Flatåsen. Vakre Leirsjøen ligger rundt 3 km fra boligen, og det er ca. 5,5 km Hestsjøen - et populært badested med badebrygge, stupetårn, grillplass, bord og benker. Badeturen med fordel også legges til populære Kyvatnet og Lianvatnet.

Videre er det ca. 19 minutter med bil til Øysanden, hvor du har badestrand, campingplass og toaletter m.m. Få minutter med bil fra eiendommen ligger Granåsen skianlegg - Trondheims hovedarena for vinteridrett. Her er det muligheter for skihopping, kombinert, langrenn og skiskyting. Anlegget brukes til verdenscuprenn om vinteren. Granåsen byr også på en turnhall for både store og små.

Det er ca. 2,5 km til Saupstad skisenter, som ligger ved inngangen til Bymarka. Her er det lysløypenett som strekker seg til Granåsen skisenter og hele Bymarka. Det er kort vei til Kolstad arena hvor Kolstad håndball spiller sine hjemmekamper.

Av severdigheter og kulturelle tilbud kan Sverresborg Arena anbefales. For dagligvarehandel er Coop Extra Flatåsen og Rema 1000 nærmeste alternativer. Ønsker du ytterligere servicetilbud ligger Flatåsen senter i umiddelbar nærhet, samt City Syd, Midt-Norges største kjøpesenter, kun en liten kjøretur unna.

Tomt
Fellestomt, kvm

Adkomst
Det vil bli skiltet med EIE visningsskilt på oppsatte fellesvisninger.

Skole/barnehage
Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for handelen, må interessenten selv sjekke dette med barnehagekontor og skolekontor for det aktuelle området.

Inneholder
Leilighet beliggende i byggets 2. etasje. Adkomst til leiligheten via felles trappegang. Oppgangen har callinganlegg. Leiligheten består av: Entre/gang, 2 soverom, bad, vaskerom, toalettrom, stue og kjøkken. Utgang fra stue til balkong.

Byggemåte
Boligbygg oppført i 1975. Grunnmur av betong. Fundamentert på ukjent byggegrunn. Bygget er oppført med støpt gulv mot grunn. Bærende konstruksjoner og yttervegger i hovedsak av tegl-/murverk. Etasjeskillere av betong. Valmtak i trekonstruksjoner (ikke besiktiget). Leiligheten har entrédør med brannklasse B30 og lydklasse db35. Vinduer og balkongdør med karmer av tre, og to-lags glass. Elektrisk oppvarming. Ventilasjon med naturlig tilluft kombinert med stedvis mekanisk avtrekk.

Informasjon om byggemåte er hentet fra tilstandsrapport.

For ytterligere informasjon om byggemåte se tilstandsrapport som ligger vedlagt. Det er viktig at interessenter setter seg grundig inn i rapporten. Som kjøper anses man kjent med de opplysninger som tydelig gis i en offentlig godkjent tilstandsrapport. Interessenter oppfordres til å kontakte bygningssakyndig ved eventuelle bygningstekniske spørsmål.

Primærrom
Primærrom: 85 kvm
Følgende rom er inkludert i P-rom:  Entre/gang, 2 soverom, bad, vaskerom, toalettrom, stue og kjøkken.

Bruksareal
Bruksareal: 95 kvm

Boder
To boder i kjeller oppmålt til 2,3 m2 og 2,3 m2. En utvendig bod oppmålt til ca. 1,7 m2. En bod i gang oppmålt til ca. 4 m2.

Standard
Kjøkken
Ikea kjøkkeninnredning med glatte fronter. Nedfelt oppvaskkum med ett-greps kjøkkenarmatur. Stikkontakt over kjøkkenbenk. Integrert stekeovn og platetopp. Frittstående oppvaskmaskin og kjøleskap. Vegghengt ventilator. Vannrør av typen plastrør. Synlige avløpsrør av plast. Gulvflater belagt med laminat. Vegg og himlingsflater i malte flater. Laminert plate mellom kjøkkenbenk og overskap.

Baderom
Baderom fra ukjent eksakt årstall. Flislagt gulv med gulvvarme. Flislagte vegger. Vegghengt servantinnredning. Ovenpåliggende servant med armatur. Speil med overlys og stikkontakt over servant. Dusjkabinett med dusjarmatur. Vannrør av kobber. Synlige avløpsrør av plast. Ventil i himling.

Vaskerom
Vaskerom fra byggeår. Rommet har gulvflate belagt med gulvbelegg og tapet på vegger. Utslagsvask med vegghengt armatur. Vannrør av kobber. Synlige avløpsrør av plast. Opplegg for vaskemaskin. Varmtvannsbereder plassert i hjørne.

Toalettrom
Gulvflate belagt med gulvbelegg. Plater på veggflater. Malte flater i himling. Vegghengt servantinnredning med dør. Ovenpåliggende servant med ett-greps armatur. Gulvstående toalett. Vannrør av kobber. Synlige avløpsrør av plast. Mekanisk avtrekk med ventil i himling.

Tekniske anlegg | VVS anlegg
Tekniske anlegg fra varierende årstall. Vannrør med rør-i-rør system og kobberrør.
Vanninntaksrør i kobber. Hovedstoppekran er plassert på vaskerom. Synlige avløpsrør i plast. Stakeluke er ikke lokalisert, og derfor heller ikke undersøkt. Det er  ikke kjent om stakeluke er etablert. Varmtvannsbereder på 194L (fra 2004) plassert på vaskerom.

Øvrige rom
Gulvflater belagt med laminat. Vegg- og himlingsflater i malte flater og veggplater.
Profilerte innerdører. Naturlig ventilasjon via ventiler. Elektrisk oppvarming.
Takhøyder er målt på tilfeldige plasser i boligen. I stue, soverom og gang er takhøyden målt til 2,45 meter og på bad er takhøyden målt til 2,39 meter.

Balkonger, terrasser, veranda etc.
Utgang fra stue til vestvendt balkong på 13 m2. Rekkverkhøyde er målt til 1,04 meter. Balkong i betongkonstruksjoner med rekkverk av metall. Balkongen har utebelysning. Gulvoverflater er belagt med terrassebord.

For den utfyllende tekniske standard for øvrig, henvises det til vedlagte tilstandsrapport.

Ferdigattest / midlertidig brukstillatelse
Det foreligger hverken ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for boligen. Megler har mottatt godkjent byggemelding med vedlegg datert 1972 (mfl).

Etter at bygningsmassen ble oppført har det blitt innført nye bestemmelser i plan- og bygningsloven. Ferdigattest utstedes ikke for bygg/endringer/tiltak som ble omsøkt før 01.01.1998. Det vil dermed ikke være mulig å be om ferdigattest for slike tiltak. Dette betyr ikke at tiltak blir lovlige, men at saken ikke lenger kan avsluttes med ferdigattest.

Det er mottatt byggetegninger fra kommunen datert 1973. Disse samsvarer med dagens bruk av boligen.

Elektrisk anlegg
Det er foretatt en forenklet vurdering av det elektriske anlegget. Vurderingen omfatter ikke funksjonstesting, eller kontroll av skjult anlegg. Det legges vekt på at den bygningssakyndige ikke er elfagmann. Vurderingen er derfor begrenset til visuelle vurderinger og eiers informasjon. På generelt grunnlag anbefales det alltid å gjennomføre en utvidet el-kontroll.

Sikringsskap med automatsikringer plassert i gang utenfor leilighet.
Boligen har delvis skjult og delvis åpent elektrisk anlegg.

Det foreligger kontroll fra Trondheim elektro, med følgende avvik som ikke er dokumentert rettet opp i. Denne legges til grunn for vurderingen av det elektriske anlegget i denne rapporten.

Oppvarming
Boligen varmes opp med elektrisitet

Energimerking
Energiattest med energimerke Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter E

Fordeling felleskostnader
Fellesutgifter: kr. 4 640,- pr.mnd.
Felleskostnadene dekker betjening av fellesgjeld, kommunale avgifter, drift og vedlikehold, forretningsførsel, vaktmester, elektroniske fellesavtaler, felles bygningsforsikring m.m.

Herav:
Felleskostnad renter kr 405,-
Felleskostnad avdrag kr 826,-
Felleskostnad driftsdel kr 2 990,-
Elektroniske fellesavtaler kr 419,-

Spesifikasjon av fellesgjeld
Lånenummer: 14614066010, Den Norske Stats Husbank
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 05.02.2024: 3.87% pa.
Antall terminer til innfrielse: 12
Saldo per 05.02.2024: 13 787 515
Andel av saldo: 28 767
Første termin/første avdrag: 31.12.2007 ( siste termin 31.12.2029 )
Flytende rente

Lånenummer: 14614066030, Den Norske Stats Husbank
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 05.02.2024: 3.87% pa.
Antall terminer til innfrielse: 14
Saldo per 05.02.2024: 1 789 232
Andel av saldo: 3 733
Første termin/første avdrag: 31.12.2007 ( siste termin 31.12.2030 )
Flytende rente

Lånenummer: 14614066001, Den Norske Stats Husbank
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 05.02.2024: 3.87% pa.
Antall terminer til innfrielse: 13
Saldo per 05.02.2024: 7 741 360
Andel av saldo: 16 152
Første termin/første avdrag: 30.06.2008 ( siste termin 30.06.2030 )
Flytende rente

Lånenummer: 14614066020, Den Norske Stats Husbank
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 05.02.2024: 3.87% pa.
Antall terminer til innfrielse: 13
Saldo per 05.02.2024: 7 637 294
Andel av saldo: 15 935
Første termin/første avdrag: 30.06.2008 ( siste termin 30.06.2030 )
Flytende rente

Lånenummer: 90517302855, Handelsbanken
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 05.02.2024: 5.9% pa.
Antall terminer til innfrielse: 35
Saldo per 05.02.2024: 7 839 018
Andel av saldo: 16 356
Første termin/første avdrag: 30.12.2021 ( siste termin 30.06.2041 )
Flytende rente

Overnevnte informasjon er hentet fra forretningsfører.

Årsregnskap
Borettslaget hadde driftsinntekter på kr 24 902 510,- i 2022. De hadde samme år kr 19 528 011,- i driftskostnader. Dette gav et positivt årsresultat etter finansinntekter og kostnader på kr 4 715 560,-.

Forsikring med polisenummer
Gjensidige Forsikring Polisenummer: 81328520

Formuesverdi
Formuesverdi for inntektsåret 2022: Som primærbolig Kr. 944 753,- Som sekundærbolig Kr. 3 590 060,-

Borettslag
Borettslag: Kolstadhaugen Borettslag, Orgnr: 848819662
Borettslaget har egen hjemmeside: www.kolstadhaugen.no

Det er planlagt utbedring av alle garasjeanlegg over de neste 3 år. I følge styret i borettslaget vil dette finansieres gjennom låneopptak og varslet husleieøkning. Det er ikke planlagt flere økninger i 2024 enn det som var varslet før overgangen til det nye året. Siste økning ble gjennomført 01.01.2024. Det fremgår ingen ytterligere informasjon om forholdet rundt garasjene i mottatte dokumenter per tid. Kjøper overtar ansvar for nevnte forhold.

Lite utdrag fra husordensreglene:
- Trampoliner kan kun benyttes i tidsrommet 10:00-20:00. Det er kun tillatt å sette opp trampoline i hageareal hvor andelseier har eksklusiv bruksrett.
- Det er kun tillatt å bruke gass eller elektrisk grill i blokkene.
- Blomsterkasser skal henge på innsiden av balkongen.
- Røyking og bruk av ild skal ikke forekomme i fellesrom.

Forretningsfører
TOBB

Styregodkjenning
Kjøper skal godkjennes av styret og har selv risikoen for at godkjennelse blir gitt. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.

Forkjøpsrett
Det foreligger forkjøpsrett for borettslagets medlemmer. Forhåndsavklaring er igangsatt. Ta kontakt med megler eller forretningsfører for ytterligere opplysninger om meldefristen.

Tekniske installasjoner
TV-tuner følger ikke med objektet, da det følger abonnementet til eier.

Dyrehold
Dyrehold er tillatt iht. husordensreglene. For mer informasjon rundt dyrehold, se vedlagte husordensregler.

Diverse
Utdrag fra selgers egenerklæringsskjema:
Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
Ja, kun av ufaglært / egeninnsats. Det  er byttet baderomsinnredning.

Har du ladeanlegg/ladeboks for el-bil i dag?
Nei.  Det er felles ladere ute på fellesparkering.

Kjenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold vedrørende eiendommen som kan medføre økte felleskostnader/økt fellesgjeld?
Ja. Utbedring av garasjeanlegg.

TILLEGGSKOMMENTAR
- Vannlekkasje fra nabo har gitt fuktskade på en vegg på toalettrommet. Dette blir utbedret av forsikringsselskapet til borettslaget.

Kun integrerte hvitevarer medfølger handelen. Se forøvrig vedlagte løsøreliste.

Radonmåling
Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Borettslaget har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i andelen for opptil 2 x folketrygdens grunnbeløp (2G), jf. borettslagsloven § 5-20. Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader og andre krav borettslaget kan knytte til andelseieren.


Utleie
Iht. brl. § 5-4 (2) har andelseieren mulighet til korttidsutleie i opptil 30 dager i løpet av året. Andelseier kan ikke uten samtykke fra styret i borettslaget overlate bruken av boligen til andre. Andelseier kan overlate boligen til andre i inntil tre år hvis andelseier har bodd i boligen i minst ett av de to siste årene, jf. borettslagsloven § 5-5. Godkjenning kan bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det. Godkjenning kan nektes dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier. Utleie i andre tilfeller kan godtas ved særlige grunner, jf. borettslagslova § 5-6. Se også borettslagets vedtekter og konferer megler ved spørsmål.

Vei/vann/kloakk
Eiendommen har adkomst via offentlig vei.
Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger.
Borettslaget er selv ansvarlig for private stikkledninger til bygningen.

Regulering
Eiendommen er regulert til område for blokkbebyggelse, ballfelt, kvartalslekeplass, sandlekeplass, friområde, parkering, garasje, felles avkjørsel m.m. etter r1129, r1129d, r1129h og r1129u. Eiendommen er i kommuneplanens arealdel 2012-2024 avsatt til boligbebyggelse - nåværende, samt bevaring natur- og kulturmiljø, gangvei - nåværende m.m.

Kopi av situasjonskart og reguleringsbestemmelser for r1129 er vedlagt salgsoppgave. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Vi gjør oppmerksom på at det er igangsatt planleggingsarbeid på et område som inkluderer/berører eiendommen. 5001 r0; Planprogram for Flatåsen lokalsenter. Bakgrunnen for dette planprogrammet er et ønske om å videreutvikle Flatåsen lokalsenterområde til et velfungerende lokalsenter med både boliger, service og næringsareal. Konferer megler ved spørsmål.

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
kr 2 850 000,- (Prisantydning)
kr 80 942,- (Andel av fellesgjeld)
--------------------------------------------------------
kr 2 930 942,- (Pris inkl. fellesgjeld)

Omkostninger:
kr 200,- (Pantattest kjøper)
kr 500,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk)
kr 500,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk)
kr 7 981,- (Gebyr utlysing forkjøpsrett (kjøper))
--------------------------------------------------------
kr 9 181,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 2 940 123,- (Totalpris inkl omkostninger)

Valgfrie omkostninger:
kr 8 250,- (Boligkjøperpakke (valgfritt))
--------------------------------------------------------
kr 2 948 373,- (Totalpris inkl omk og valgfrie omkostninger)

Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr. 12.000.000,-. Egenerklæringsskjema er vedlagt salgsoppgave.

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller kjøpers konto i norsk finansinstitusjon. Eventuell egenkapital skal innbetales i én samlet betaling fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:

Visningshonorar (Kr.2 690)

Provisjon (forutsatt salgssum: 2 850 000,-) (Kr.30 000)

Tilrettelegging (Kr.20 000)
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer
133-24-0018

Budgivning
Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi gjør oppmerksom på at det i forbrukerforhold ikke kan inngis bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn dette. Hos EIE stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, vedlagt i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist.

Eiendomsmegler har ikke ansvar for forsinkelser som skyldes tekniske feil. Akseptfristen er absolutt, det vil si at selger må akseptere budet og kjøper meddeles aksepten innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter inngivelse av bud til tett opp mot akseptfristen på et annet bud er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler og/eller megler rekker å bringe budet videre til selger. Husk alltid å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt og kan formidles til selger. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning.

Alle bud og budforhøyelser skal være skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt, og budet skal signeres av budgiver. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud før disse kravene er oppfylt. Vi oppfordrer til å inngi bud elektronisk, ved å trykke på "Gå til budgivning" på eiendommens hjemmeside på eie.no eller ved å trykke på knappen "Gi bud" i finn-annonsen. Ved å benytte denne tjenesten vil vilkårene om legitimasjon og signatur fra budgiver være oppfylt. Som kjøper og selger hos EIE vil du få tilsendt budjournalen etter at handel er inngått. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournalen i anonymisert form. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Boligkjøperpakke og boligkjøperforsikring
EIE har sammen med vår samarbeidspartner lansert et gunstig forsikringskonsept for deg som kjøper bolig gjennom EIE.

Kjøpere (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. husforsikring, innboforsikring, dobbel rentedekning, flytteforsikring og boligkjøperforsikring som gir deg juridisk bistand dersom du ønsker å reklamere på boligkjøpet. Kjøpere (ikke juridiske personer) kan også velge å kun tegne boligkjøperforsikring.

Boligkjøperpakken/boligkjøperforsikring må tegnes senest i forbindelse med kontraktsmøtet.

 Produktark for boligkjøperpakken og boligkjøperforsikring ligger vedlagt i salgsoppgaven. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Lovanvendelse
Generelle bestemmelser Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler, den bygningssakyndiges tilstandsrapport, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene, og slike forhold kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at interessenter rådfører seg med eiendomsmegler eller egne rådgivere før det legges inn bud.

En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Kjøper og selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, samt informasjonen som har vært tilgjengelig for kjøperen i forbindelse med handelen. Avtalen utfylles av avhendingsloven, og det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke. Dette er nærmere beskrevet nedenfor.

På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar begrenset fordi eiendommen selges "som den er". Selger kan ikke ta «som den er» forbehold ovenfor en forbrukerkjøper. Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes fordi begrensningen i mulig mangelsansvar kan ha egenverdi for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. Budgiver skal i budskjemaet avgi egenerklæring om budgiver er forbruker eller næringsdrivende/person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Forbrukerkjøp - definisjon: Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Forbruker - avtalevilkår: Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil uriktige opplysninger ikke blir rettet i tide på en tydelig måte. Boligen kan ha en mangel etter avhendingsloven § 3-3 dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk innvendig areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr. 10 000 (egenandel).

Ikke-forbruker (næringsdrivende) - definisjon: Hvis kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses som et forbrukerkjøp. Ikke-forbruker - avtalevilkår: Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen. Eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar utover det konkret avtalte er da begrenset etter avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning. Avhendingsloven § 3-3 andre ledd fravikes, og hvorvidt boligens arealsvikt utgjør en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Hvitvasking
Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvitvaskingsloven pålegger megler å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket misligholder kjøper avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens bestemmelser om mislighold og forsinkelse.

Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil EIE eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Personvern
Som interessent, budgiver og kjøper vil dine personopplysninger bli registrert og lagret.  Som eiendomsmeglingsforetak har vi plikt til å oppbevare kontrakter og dokumenter i minst 10 år, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 3-7 (3). Dette innebærer at mulighetene for å få slettet personopplysninger er begrenset. Du kan lese om vår behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring på https://eie.no/eiendom/personvernerklaering

Avdeling
Nidaros- Eiendomsmegling Sentrum AS
EIE Trondheim sentrum
Org. nr: 831699132
Nedre Bakklandet 58 C
7014 Trondheim
Tlf:

Ansvarlig megler
Eiendomsmegler | Partner Marit Skolmli

Saksbehandlere
Marit Skolmli
EIE Trondheim sentrum
Eiendomsmegler | Partner
Mob: 98 86 16 73 / E-post: ms@eie.no


Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.

Vennligst ta kontakt med megler om budgivningen.

Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Øvre Flatåsveg 7B
For mer om objektet
Øvre Flatåsveg 7B

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: