Bilde 1 av Nedre Flatåsveg 306Bilde 2 av Nedre Flatåsveg 306
Digital salgsoppgave
Nedre Flatåsveg 306

7099 Flatåsen • Trondheim kommune

Dette objektet er solgt!

Det gjøres oppmerksom på at tjenesten «Spør om boligen» er en betaversjon

Tjenesten er AI-drevet med OpenAI sin GPT-motor, og den kan derfor gi ufullstendige svar og gjøre feil.

Ved å velge å benytte tjenesten bekrefter du å være kjent med at dette er en betaversjon som er under utprøving, og at opplysningene som fremkommer ikke er tilstrekkelig til å inngi bud eller inngå avtale om kjøp. Som interessent/budgiver er du selv ansvarlig for å gjøre deg kjent med opplysningene om boligen som gis i salgsdokumentene slik som bla. tilstandsrapport, salgsoppgave og egenerklæring.

Still et spørsmål og jeg skal forsøke å finne svaret for deg.

Du kan bruke et naturlig språk, og stille spørsmål som:

  • "Hvor mange soverom er det?"
  • "Er det noe i tilstandsrapporten jeg bør merke meg?"
  • "Hvordan er utsikten?"

Takk for tilbakemeldingen!

Det gjøres oppmerksom på at tjenesten «Spør om boligen» er AI-drevet med OpenAI sin GPT-motor, og den kan derfor gi ufullstendige svar og gjøre feil. Opplysningene som fremkommer ved bruk av denne tjenesten er ikke tilstrekkelig til å inngi bud eller inngå avtale om kjøp. Som interessent/budgiver er du selv ansvarlig for å gjøre deg kjent med opplysningene om boligen som gis i salgsdokumentene slik som bla. tilstandsrapport, salgsoppgave og egenerklæring.
Prisantydning

Objektet er solgt!

Attraktivt rekkehus i et rolig og barnevennlig område | 4 soverom | Kort vei til skole og barnehage | Balkong med utsikt
icon

Unngå doble renteutgifter

Vis i kart
Boligtype
Rekkehus
Eierform
Borettslag
Antall soverom
4 soverom
Internt bruksareal (BRA-i)
153 m²
Bruksareal (BRA)
157 m²
Eksternt bruksareal (BRA-e)
4 m²
Balkong/Terrasse (TBA)
63 m²
Fellesutgifter
kr 5 747 / Mnd
Prisantydning
kr 4 290 000
Omkostninger
kr 17 431
Fellesgjeld
kr 325 001
Totalpris
kr 4 632 432
Fellesformue
kr 16 260
Byggeår
1983
Tomt
Fellestomt m²
Oppdragsnummer
133240011
Prisantydningkr 4 290 000,-
Fellesgjeldkr 325 001,-
Boligkjøperpakke (valgfritt)kr 8 250,-
Gebyr utlysing forkjøpsrett (kjøper)kr 7 981,-
Pantattest kjøperkr 200,-
Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverkkr 500,-
Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverkkr 500,-
  
Totalpris kr 4 632 432
Eiendom
Nedre Flatåsveg 306, 7099 Flatåsen

Matrikkel
Andelsnr. 44 Orgnr. 948861569 i Trondheim kommune

Boligtype
Rekkehus

Eierform
Borettslag

Arealer
Totalt BRA 157 kvm består av:
- BRA-i (internt bruksareal): 153 kvm
- BRA-e (eksternt bruksareal): 4 kvm

I tillegg kommer TBA (terrasse-/balkongareal): 63 kvm

Areal
Primærrom: 143 kvm, Bruksareal: 157 kvm, BRA-i: 153 kvm , BRA-e: 4 kvm , TBA: 63 kvm
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. Oppgitte arealer er hentet fra tilstandsrapport. Eventuelle betegnelser på rom er angitt ut fra faktisk bruk, uavhengig av hva som er godkjent hos bygningsmyndighetene.

Antall soverom
4

Byggeår
1983

Tomt
Fellestomt
Felles tomt for Borettslaget opparbeidet med asfaltert vei, steinheller, diverse beplantninger, plenareal og lekeplass.

Prisantydning
4 290 000

Tilstandsrapport
Takstmann: Takstdato: 13.03.24
Utdrag fra Tilstandsrapporten fra takstmann - Bygningsdeler tildelt TG2.

Våtrom - Bad 2. etasje.
Vannrør:
Se punkt "Vannrør" under avsnitt om tekniske anlegg.

Membran, tettesjikt og overgang til sluk:
Grunnet plassering av dusjkabinett er det ikke mulig å foreta undersøkelse av sluket. Utførelse vedrørende tettedetaljer /tilstand er ukjent. Ytterligere undersøkelser anbefales.

Fallforhold (gulv):
Lokalfall i sluksonen er mindre enn hva som ideelt anbefales. Det vurderes at fallforholdet ikke fører til tilfredsstillende avrenning av bruksvannet i nedslagsfeltet. Videre bruk av dusjkabinett må påregnes. Tiltak bør iverksettes ved behov. Fallforhold utenfor sluksonen vurderes til å ikke være tilstrekkelig for å lede eventuelt lekkasjevann til sluk, og det er ikke påvist at tettesjiktet har tilstrekkelig oppkant ved dørterskel. Ved en eventuell lekkasje er det fare for at vann kan renne ut i tilliggende arealer og forårsaker skader.

Avløpsrør (ink. sluk):
Selv om det er gjort oppgraderinger på våtrommet, er ikke sluket skiftet. Erfaringsmessig er dette en løsning som medfører økt fare for lekkasje/utettheter rundt sluket. TG2 er valgt for å belyse risiko, selv om synlige skader ikke er observert.

Våtrom - Bad 1. etasje.
Vannrør:
Se punkt "Vannrør" under avsnitt om tekniske anlegg.

Overflater gulv:
Det registreres bomlyd (tegn til hulrom) under enkelte gulvfliser. Eksakt årsak er ikke kjent. Forholdet indikerer manglende vedheft mellom flis og underlag. Fliser med bom kan løsne og være svekket mot ytre påvirkninger. Jevnlig ettersyn anbefales slik at tiltak kan iverksettes ved behov.

Fallforhold (gulv):
Lokalfall i sluksonen er mindre enn hva som ideelt anbefales. Det vurderes at fallforholdet ikke fører til tilfredsstillende avrenning av bruksvannet i nedslagsfeltet. Tiltak bør iverksettes ved behov. Fallforhold utenfor sluksonen vurderes til å ikke være tilstrekkelig for å lede eventuelt lekkasjevann til sluk, og det er ikke påvist at tettesjiktet har tilstrekkelig oppkant ved dørterskel. Ved en eventuell lekkasje er det fare for at vann kan renne ut i tilliggende arealer og forårsaker skader.

Kjøkken.
Vannrør:
Se punkt "Vannrør" under avsnitt om teknisk anlegg.

Annet:
Det er ikke etablert komfyrvakt på kjøkkenet, noe som strider imot kravet for bygningsdelen. Forholdet påvirker brannsikkerheten. Tiltak må påregnes.

Toalettrom (ikke våtrom).
Vannrør:
Se punkt "Vannrør" under avsnitt om teknisk anlegg.

Overflater gulv:
Gulvets overflatemateriale har enkelte synlige skader. Eksakt årsak er ukjent. Tiltak kan iverksettes ved behov.

Avløpsrør:
Det registreres redusert avrenningshastighet i avløp til servant. Eksakt årsak er ukjent. Ytterligere undersøkelser anbefales slik at nødvendige tiltak kan iverksettes

Ildsteder / skorsteiner innvendig. (Omfatter ikke funksjonalitet og innvendig pipeløp).
Ildsteder inne i boligen:
Sprekk i bunnplate i peisovnens forbrenningskammer. Ukjent årsak. Ytterligere undersøkelse anbefales

Innvendige trapper.
Innvendige trapper:
Trappen har ikke håndløper på begge sider. Basert på ovennevnte forhold oppfyller ikke trappen dagens krav til sikkerhet. Om trappen vil oppfylle kravene som var gjeldene på oppføringstidspunktet eller ikke, er ikke videre undersøkt.

Etasjeskiller - Underetasje.
Skjevhetsmåling:
Det er registrert skjevheter i stue, hvor forskjellen mellom høyeste og laveste punkt er målt til 25 mm. Eksakt årsak til skjevhetene er ikke kjent.

Tekniske anlegg, VVS anlegg (Sjekkpunkter utover det som er inkludert i andre rom).
Vannrør (Sjekkpunkter utover det som er inkludert i andre rom):
Vannrør av kobber som er fra boligens opprinnelige byggeår er vurdert til å ha en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert. På bakgrunn av alderen er det grunn til å varsle om risiko for skjulte avvik, svekket funksjon, usikker restlevetid eller lignende forhold som utvikles over tid.

Elektrisk anlegg.
Forenklet vurdering av det elektriske anlegget:
Det er kun fremlagt samsvarserklæring på deler av utførte arbeider på det elektriske anlegget. Med bakgrunn i TG2 bør det gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person.

Dører og vinduer.
Dører Balkongdør i stue:
Døren har utvendig tegn til oppfukting. Konsekvens er usikker restlevetid.

Balkonger, terrasser, veranda etc. - Ved kjøkken.
Utkragede eller understøttede konstruksjoner (balkonger, verandaer):
Rekkverkshøyde er under 1,0 meter. Basert på ovennevnte forhold oppfyller ikke balkongen dagens krav til sikkerhet. Om balkongen vil oppfylle kravene som var gjeldene på oppføringstidspunktet eller ikke, er ikke videre undersøkt.

Drenering.
Helhetsvurdering:
Det er valgt å vurdere dreneringen med en samlet helhetsvurdering. Dreneringens tilstand og funksjon påvirker innvendige bruksområder og innvendige bygningsdelers
tilstand. Følgende hovedmomenter er lagt til grunn for vurderingen: Bygningsdelen er nedgravd og skjult, noe som gjør at det er vanskelig å angi noen eksakt tilstand. Estimert teknisk levetid på drenssystemer har et betydelig sprang, og er mellom 20 - 60 år. Basert på alder er derfor restlevetiden vurdert til å være usikker. Deler av terrengfallet kan ikke undersøkes på tilstrekkelig måte, grunnet plassering av terrasse. Basert på alle ovennevnte forhold anbefales jevnlig ettersyn slik at tiltak kan iverksettes ved behov.
Se også tilstandsrapport vedlagt salgsoppgave. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med denne.

Andel fellesgjeld/Fellesformue
Andel fellesgjeld: kr. 325 001,- pr. 01.01.24
andel fellesformue: kr. 16 260,- pr. 31.12.2023.

Totalpris inkl. fellesgjeld
kr 4 290 000,- (Prisantydning)
kr 325 001,- (Andel av fellesgjeld)
--------------------------------------------------------
kr 4 615 001,- (Pris inkl. fellesgjeld)

Omkostninger:
kr 200,- (Pantattest kjøper)
kr 500,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk)
kr 500,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk)
kr 7 981,- (Gebyr utlysing forkjøpsrett (kjøper))
--------------------------------------------------------
kr 9 181,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 4 624 182,- (Totalpris inkl omkostninger)

Valgfrie omkostninger:
kr 8 250,- (Boligkjøperpakke (valgfritt))
--------------------------------------------------------
kr 4 632 432,- (Totalpris inkl omk og valgfrie omkostninger)

Felleskostnad
Kr. 5 747,- pr. mnd.
Det gjøres oppmerksom på at en eventuell renteøkning, vedlikeholdsarbeid eller andre tiltak som iverksettes av borettslaget kan medføre økning i felleskostnadene. Det er dog normalt at det foretas en årlig indeksregulering av felleskostnadene.

Selger opplyser at borettslaget skal males. Se mer informasjon under punktet borettslaget. Megler har ikke fått svar fra styret om hvordan dette skal finansieres.

Felleskostnad inkluderer
Felleskostnadene dekker forretningsførsel, felles bygningsforsikring, drift- og vedlikehold, betjening av fellesgjeld, elektroniske fellesavtaler m.m.

Sikringsordning fellesgjeld
Dersom noen av andelseierne ikke betaler sine felleskostnader må borettslaget selv ta tapet og fordele det på de øvrige andelseierne. For å forhindre dette er borettslaget tilknyttet en sikringsordning, som dekker borettslagets tap dersom noen andelseiere ikke betaler sine felleskostnader. Sikringsordningen er levert av Klare Finans AS.

Kommunale avgifter
Kommunale avgifter dekkes gjennom fellesutgiftene i borettslaget/aksjelaget.

Eier
Synnøve Tiller Marianne Tiller

Beskrivelse
EIE eiendomsmegling ved Marit Skolmli har gleden av å presentere Nedre Flatåsveg 306 - Et innholdsrikt og flott rekkehus på populære Flatåsen.

Rekkehuset har en gjennomgående god planløsning over tre etasjer, og byr blant annet på fire romslige soverom, 2 baderom, separat toalett og en flott stue i delvis åpen løsning mot kjøkkenet. Rekkehuset byr også på 3 solrike uteplasser. Store vindusflater gir gjennomgående gode lysforhold i boligen. Dette, sammen med de tidsriktige stil- og fargevalgene; gir en god atmosfære.

Området oppleves som barnevennlig og rolig. Her ligger alt til rette for at man skal bo godt.


Verdt å merke seg:
• Varmepumpe og peisovn
• 3 solrike uteplasser
• Kort vei til både skole og barnehage
• Nærhet til turmuligheter
• Butikker innen gangavstand

Velkommen!

Parkering
Ved overtagelse av bolig medfølger ikke garasje eller parkeringsplass. Beboere som ønsker fast parkeringsplass eller garasje sender søknad til TOBB.

Borettslaget har 194 parkeringsplasser i parkeringshus og ute på taket. Over halvparten av disse har lademuligheter for el-bil/hybrid. Ledig garasjer og p-plasser tildeles av TOBB. Tildelingen skjer etter mottatt-dato for søknad. Ved tildeling betales et gebyr til TOBB. Søknad kan fylles ut på tobb.no, eller kan sendes pr post.

Ny eier må registreres i SmartOblat før ny eier kan parkere på parkeringsområdene på Nordre Flatåsen Borettslag. Det vil bli sendt ut mail for registrering i SmartOblat fra TOBB. Dersom ny eier ikke mottar mail for registrering, ta kontakt med TOBB.

Beliggenhet
Eiendommen ligger i et meget populært, stille og rolig boligområde på Flatåsen i Trondheim kommune. Fra boligen er det umiddelbar nærhet butikk, restaurant, frisør og bussholdeplass.  Det er kort vei til Flatåsen barne- og ungdomsskole, samt kort vei til Heimdal og Cissi Klein videregående skole. Det ligger flere barnehager i nærområdet, blant annet Øvre og Nedre Flatåsen og Furutoppen.

Det er for øvrig kort veg til lekeplasser, fotballbaner, lysløype, skiløyper, idrettshall, golfbane, ridesenter, treningssenter og svømmehall.

Stedet er utpreget barnevennlig, og ligger rett ved marka med en rekke turmuligheter for store og små. Området har også en nyere fotball- og flerbrukshall på Flatåsen.

Bebyggelse
Området består av rekkehusbebyggelse, asfaltert vei, steinheller, diverse beplantninger, plenareal og lekeplass

Tomt
Fellestomt,

Adkomst
Det vil bli skiltet med EIE visningsskilt på oppsatte fellesvisninger.

Skole/barnehage
Eiendommen sogner til Flatåsen barneskole og Flatåsen ungdomsskole. Nærmeste videregående skoler er Cissi Klein vgs. og Heimdal vgs. Barnehager i nærheten er Nedre Flatåsen barnehage, Øvre Flatåsen barnehage og Furutoppen barnehage.

Offentlig kommunikasjon
Nærmeste bussholdeplass er Søndre Flatåsen med busslinjene 16 og 40. Heimdal Stasjon med tog direkte til Trondheim Lufthavn Værnes og sentrum.

Inneholder
Rekkehus over 3 etasjer (samt kaldtloft) bestående av:
Underetasje: Entre, wc, bad/vaskerom, gang, disponibelt rom som benyttes som stue og to boder.
1. etasje: Stue og kjøkken.
2. etasje: Gang, omkledningsrom, bad, og fire soverom.
Utgang fra stue til terrasse og balkong.

Byggemåte
Boligbygg oppført i 1983. Grunnmur av betong. Fundamentert på ukjent byggegrunn. Bygget er oppført med støpt gulv mot grunn. Yttervegger av betong/trekonstruksjoner. Fasaden er kledd med stående trekledning. Etasjeskillere av betong. Saltak i trekonstruksjoner (ikke besiktiget). Yttertak er utvendig tekket med takstein. Boligen har entrédør med glassfelter og elektrisk kodelås. Vinduer og balkongdør med karmer av tre, og to-lags glass. Varmepumpe i gang og peisovn i stue. Øvrig oppvarming med elektrisitet. Ventilasjon med naturlig tilluft kombinert med stedvis mekanisk avtrekk. Dreneringen er fra byggeår. Nedløpsrør for takvann er ledet ned i drensrør. Tilnærmet flat tomt i to nivåer.

Frittstående byggverk - Felles bod med nabo: Frittstående utebod. Bygning i trekonstruksjoner. Innsiden er oppmålt til ca. 4 m2. Fasaden er kledd med stående trekledning.
Pulttak i trekonstruksjoner (besiktiget fra bakkenivå). Yttertak er utvendig tekket med takpapp. Konstruksjonen er uisolert.

Informasjon om byggemåte er hentet fra tilstandsrapport.
For ytterligere informasjon om byggemåte se tilstandsrapport som ligger vedlagt. Det er viktig at interessenter setter seg grundig inn i rapporten. Som kjøper anses man kjent med de opplysninger som tydelig gis i en offentlig godkjent tilstandsrapport. Interessenter oppfordres til å kontakte bygningssakyndig ved eventuelle bygningstekniske spørsmål.

Primærrom
Primærrom: 143 kvm
Følgende rom er inkludert i P-rom:

Underetasje: Entre, wc, bad/vaskerom og gang.
1. Etasje: Stue og kjøkken.
2. Etasje: Gang, baderom og fire soverom.

Bruksareal
Bruksareal: 157 kvm

Boder
Frittstående utebod. Bygning i trekonstruksjoner. Innsiden er oppmålt til ca. 4 m2. Fasaden er kledd med stående trekledning. Pulttak i trekonstruksjoner (besiktiget fra bakkenivå). Yttertak er utvendig tekket med takpapp. Konstruksjonen er uisolert.

Standard
UNDERETASJE
Baderom
Baderom fra ukjent eksakt årstall. Badet har flislagt gulv med gulvvarm og flislagte vegger. Det er malte flater i himling. Vegghengt servantinnredning med skuffer; samt ovenpåliggende servant med ett-greps armatur. Speil med overlys. Dusjhjørne med dører. Vegghengt dusjarmatur. Vannrør av kobber. Synlige avløpsrør av plast. Mekanisk avtrekk med ventil i vegg. Opplegg for vaskemaskin. Varmtvannsbereder plassert i hjørne.

Toalettrom
Rommet har gulvflater belagt med gulvbelegg og malte veggflater. Det er malte flater i himling. Vegghengt servant med to-greps armatur. Gulvstående toalett. Vannrør av kobber. Synlige avløpsrør av plast. Mekanisk avtrekk med ventil i vegg.

1. ETASJE
Kjøkken
Ikea kjøkkeninnredning fra 2017 med glatte fronter og benkeplate av laminat. Nedfelt oppvaskkum med ett-greps kjøkkenarmatur. Benkeskapsbelysning og stikkontakter over kjøkkenbenk. Kjøkkenet har integrert platetopp, to stekeovner (en med mikrobølgeovn), oppvaskmaskin og kjøleskap med fryser. Ventilator i overskap som styrer mekanisk avtrekksventilasjon i boligen. Vannrør av kobber. Synlige avløpsrør av plast. Gulvflater belagt med parkett. Vegg- og himlingsflater i malte flater og tapetserte flater.

2. ETASJE
Baderom
Baderom fra ukjent eksakt årstall. Badet har flislagt gulv med gulvvarme og flislagte vegger. Vegghengt servantinnredning med ovenpåliggende servant og armatur. Speilskap med sidelys og stikkontakt over servant. Det er også montert et vegghengt baderomsmøbel. Dusjkabinett med dusjarmatur. Vegghengt dusjarmatur. Gulvstående toalett. Vannrør av kobber. Synlige avløpsrør av plast. Mekanisk avtrekk med ventil i himling.

ØVRIGE ROM
Gulvflater belagt med parkett og laminat. Vegg- og himlingsflater i malte flater og malt panel. Profilerte innerdører. Naturlig ventilasjon via ventiler. Peisovn i stue. Øvrig oppvarming med elektrisitet.

ROM UNDER TERRENG
Underetasjen er hovedsakelig innredet. Enkelte rom er uinnredet. Gulvflater belagt med laminat. Vegg- og himlingsflater i malte flater og malt panel. Profilerte innerdører og innerdører med glassfelt. Naturlig ventilasjon via ventiler. Varmepumpe i gang. Øvrig oppvarming med elektrisitet.

LOFT
Uinnredet kaldtloft. Adkomst via takluke og stige. Gulvet er stedvis kledd med plater. Synlige taksperrer.
TEKNISKE ANLEGG | VVS ANLEGG
Tekniske anlegg fra varierende årstall. Vannrør av kobber. Hovedstoppekran er plassert på vanninntaksrør. Synlige avløpsrør i plast. Stakeluke er ikke lokalisert, og derfor heller ikke undersøkt. Det er ikke kjent om stakeluke er etablert. Varmtvannsbereder på 200L (fra 2014) plassert på bad I underetasje. Varmepumpe i gang. Mekanisk avtrekk (fra ukjent årstall) på kjøkken og våtrom. Motor for mekanisk avtrekk er plassert på kaldtloft.

ROM FOR VARIG OPPHOLD
Takhøyder er målt på tilfeldige plasser i boligen.
Underetasje: I gang er takhøyden målt til 2,23 meter og på bad er takhøyden målt til 2,22 meter.
1. etasje: I stue er takhøyden målt til 2,36 meter og på kjøkken er takhøyden målt til 2,37 meter.
2. etasje: I gang er takhøyden målt til 2,37 meter og på bad er takhøyden målt til 2,33 meter.

BALKONGER, TERRASSER, VERANDA ETC. - VED KJØKKEN
Utgang fra kjøkken til østvendt balkong på 10 m2. Rekkverkshøyde er målt til 0,93 meter. Balkong i trekonstruksjoner med rekkverk av tre. Gulvoverflater er belagt med terrassebord.

TERRASSER / PLATTING PÅ TERRENG. - UTGANG FRA STUE
Utgang fra stue til vestvendt terrasse på 42 m2. Terrasse i trekonstruksjoner med rekkverk av tre. Gulvoverflater er belagt med terrassebord.

TERRASSER / PLATTING PÅ TERRENG. - INNGANGSPARTI
Utgang i underetasje til østvendt terrasse på 11 m2. Terrasse i trekonstruksjoner med rekkverk av tre. Gulvoverflater er belagt med terrassebord. Terrassen har utebelysning.

For mer informasjon om standard, se vedlagte tilstandsrapport.

Ferdigattest / midlertidig brukstillatelse
Det foreligger midlertidig brukstillatelse for Nedre Flatåsveg 202 - 310, datert 1983. Attesten gjelder rekkehus. Det foreligger ikke ferdigattest.

Etter at bygningsmassen ble oppført har det blitt innført nye bestemmelser i plan- og bygningsloven. Ferdigattest utstedes ikke for bygg/endringer/tiltak som ble omsøkt før 01.01.1998. Det vil dermed ikke være mulig å be om ferdigattest for slike tiltak. Dette betyr ikke at tiltak blir lovlige, men at saken ikke lenger kan avsluttes med ferdigattest.

Megler har mottatt saksdokumenter fra 10.07.1979, hvor det ligger vedlagt godkjent byggemelding for rekkehus over to etasjer med sokkel. Det foreligger i saksmappen byggetegninger datert 1974. Det er observert avvik fra disse.

Det som i dag er stue i underetasjen, er opprinnelig et disponibelt rom. Denne endringen er ikke omsøkt eller godkjent hos kommunen. Endring fra disponibelt rom til stue innebærer en søknadspliktig bruksendring. I 1. etasje stemmer tegningene med de godkjente. I 2. etasje er de to soverommene på 7 kvm opprinnelig et soverom. Dette er ikke et søknadspliktig tiltak. Etasjen stemmer for øvrig med godkjente tegninger.

Dokumenter fra kommunen viser at dette er rekkehus type C.

Elektrisk anlegg
Det er foretatt en forenklet vurdering av det elektriske anlegget. Vurderingen omfatter ikke funksjonstesting, eller kontroll av skjult anlegg. Det legges vekt på at den bygningssakyndige ikke er elfagmann. Vurderingen er derfor begrenset til visuelle vurderinger og eiers informasjon. På generelt grunnlag anbefales det alltid å gjennomføre en utvidet el-kontroll.

Sikringsskap med automatsikringer plassert i gang i underetasje.
Boligen har hovedsakelig åpent elektrisk anlegg

Etter forenklet vurdering er det elektriske anlegget gitt TG2. Det er kun fremlagt samsvarserklæring på deler av utførte arbeider på det elektriske anlegget. Med bakgrunn i TG2 bør det gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person.

Det gjøres oppmerksom på at en tilstandsrapport kun inneholder en forenklet kontroll av det elektriske anlegget.
Det fremgår av selgers egenerklæring/den bygningskyndiges tilstandsrapport at det mangler/ikke er fremlagt samsvarserklæring (er) for hele/deler av det elektriske anlegget.

Oppvarming
Oppvarming med elektrisitet og vedfyring. Det er varmepumpe i gang og peisovn på stuen.
Dersom det ikke er varmekilder i alle rom, fravikes NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Energimerking
Energiattest med energimerke Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter D

Fordeling felleskostnader
Felleskostnader per mars 2024 kr. 5 747,- herav fordelt:
Felleskostnad renter kr. 1 479,-.
Felleskostnad driftsdel kr. 2 695,-.
Felleskostnad avdrag kr. 978,-.
Elektroniske fellesavtaler 595,-.

Spesifikasjon av fellesgjeld
Lånenummer: 84261074310, Danske Bank
Serielån, 4 terminer per år.
Rentesats per 26.01.2024: 4.8% pa.
Antall terminer til innfrielse: 117
Saldo per 26.01.2024: 58 896 917
Andel av saldo: 325 002
Første termin/første avdrag: 01.06.2023 ( siste termin 01.03.2053 )
Nibor 3 mnd. + 0,70 % p.a.

Overnevnte informasjon er hentet fra forretningsfører.

Årsregnskap
Borettslaget hadde i 2022 driftsinntekter på kr 12 101 899,-. samt driftskostnader på kr 28 992 861,-. Dette gav et negativt årsresultat etter finansinntekter og kostnader på kr 17 561 264,-. Underskuddet ble dekt med borettslagets egenkapital. Årets største post var periodisk vedlikehold; Prosjektvedlikehold gjelder Takarbeider - Nordre Flatåsen og ferdigstilles i 2023.

Forsikring med polisenummer
Gjensidige Forsikring Polisenummer: 86691972

Formuesverdi
Formuesverdi for inntektsåret 2022: Som primærbolig Kr. 1 248 598,- Som sekundærbolig Kr. 4 744 673,-

Borettslag
Borettslag: Nordre Flatåsen Borettslag, Orgnr: 948861569

Det har pågått et rehabiliteringsprosjekt i borettslaget, med utskiftning av alle tak i borettslaget. Dette ble påstartet i november 2021 og skulle ferdigstilles i 2022/23. Tiltakene ble lånefinansiert og gjennomført innenfor opprinnelig budsjett på kr 33 000 000,-. Det ble hentet inn tilbud på maling av hele borettslaget i 2022. Omfanget av arbeidet var såpass stort, at det ble vedtatt å kun male galvveggene. Dette fordi at det i løpet av en tiårsperiode må påregnes etterisolering og bytte av kledning på langveggene uansett. Det ble i stedet for full oppmaling, iverksatt utskiftning av trevirke som var mest skadet.

Ladeanlegget ble i 2022 utvidet med kapasitet til ytterligere 70 ladeplasser. Arbeidet med oppgradering av lekeplasser er videreført og lekeplass 7 er ferdigstilt.

Forretningsfører
TOBB.

Styregodkjenning
Kjøper skal godkjennes av styret og har selv risikoen for at godkjennelse blir gitt. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.

Forkjøpsrett
Det foreligger forkjøpsrett for borettslagets medlemmer. Forhåndsavklaring er igangsatt. Ta kontakt med megler eller forretningsfører for ytterligere opplysninger om meldefristen.

Dyrehold
Borettslaget har egne retningslinjer for dyrehold, vedtatt på generalforsamling. Dyrehold tillates kun etter skriftlig godkjennelse fra borettslagets styre og etter at eier har godkjent og signert gjeldende avtale for dyrehold. Brudd på reglene om dyrehold regnes som mislighold, og borettslaget v/styret kan ved mislighold iverksette sanksjoner.

Diverse
Utdrag fra selgers Egenerklæringsskjema:
Kjenner du til om det er/har vært feil ved våtrommene, f. eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?
Ja, lekkasje mot bod fra bad 1. etasje når vann kom ut av vaskemaskin.

Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
Ja, firmanavn: K. Lund, rør som ble koblet av under vask. høst 2023

Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade?
Ja, firmanavn: husker ikke, skiftet tak i borettslaget 2022-2023.

Kjenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold vedrørende eiendommen som kan medføre økte felleskostnader/økt fellesgjeld?
Ja, maling av fasader. 

Se også Egenerklæringsskjema vedlagt salgsoppgave. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med denne.

Kun integrerte hvitevarer medfølger handelen. Se forøvrig vedlagte løsøreliste.

Radonmåling
Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Borettslaget har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i andelen for opptil 2 x folketrygdens grunnbeløp (2G), jf. borettslagsloven § 5-20. Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader og andre krav borettslaget kan knytte til andelseieren.


Utleie
Iht. brl. § 5-4 (2) har andelseieren mulighet til korttidsutleie i opptil 30 dager i løpet av året. Andelseier kan ikke uten samtykke fra styret i borettslaget overlate bruken av boligen til andre. Andelseier kan overlate boligen til andre i inntil tre år hvis andelseier har bodd i boligen i minst ett av de to siste årene, jf. borettslagsloven § 5-5. Godkjenning kan bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det. Godkjenning kan nektes dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier. Utleie i andre tilfeller kan godtas ved særlige grunner, jf. borettslagslova § 5-6. Se også borettslagets vedtekter og konferer megler ved spørsmål.

Vei/vann/kloakk
Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger.
Eiendommen har adkomst via offentlig vei.

Regulering
Eiendommen er regulert til boliger, friområde, gangveg, sykkelveg, parker m.m. etter reguleringsplan r0038 og r0038h. Etter r20150032 er også deler av eiendommen regulert til idrettsanlegg, turveg og grønnstruktur. Eiendommen er i kommuneplanens arealdel 2012 - 2024 avsatt til boligbebyggelse - nåværende, samt LNFR. I LNFR områder er det ikke tillatt med annen bygge- og anleggsvirksomhet enn den som har direkte tilknytning til landbruk eller stedbunden næring (tradisjonell landbruksvirksomhet). Borettslagets eiendom er også markert bevaring natur-/kulturmiljø.

Kopi av situasjonskart og reguleringsbestemmelser er vedlagt salgsoppgave. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
kr 4 290 000,- (Prisantydning)
kr 325 001,- (Andel av fellesgjeld)
--------------------------------------------------------
kr 4 615 001,- (Pris inkl. fellesgjeld)

Omkostninger:
kr 200,- (Pantattest kjøper)
kr 500,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk)
kr 500,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk)
kr 7 981,- (Gebyr utlysing forkjøpsrett (kjøper))
--------------------------------------------------------
kr 9 181,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 4 624 182,- (Totalpris inkl omkostninger)

Valgfrie omkostninger:
kr 8 250,- (Boligkjøperpakke (valgfritt))
--------------------------------------------------------
kr 4 632 432,- (Totalpris inkl omk og valgfrie omkostninger)

Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr. 12.000.000,-. Egenerklæringsskjema er vedlagt salgsoppgave.

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller kjøpers konto i norsk finansinstitusjon. Eventuell egenkapital skal innbetales i én samlet betaling fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:

Provisjon - fastpris (forutsatt salgssum inkl f.gjeld: 4 615 001,-) (Kr. 50 000)

Visninger - (Kr. 0)

Tilrettelegging (Kr. 20 000)

Markedspakke 2 (Kr.18 400)

Foto (Kr.4 500)
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer
133-24-0011

Budgivning
Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi gjør oppmerksom på at det i forbrukerforhold ikke kan inngis bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn dette. Hos EIE stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, vedlagt i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist.

Eiendomsmegler har ikke ansvar for forsinkelser som skyldes tekniske feil. Akseptfristen er absolutt, det vil si at selger må akseptere budet og kjøper meddeles aksepten innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter inngivelse av bud til tett opp mot akseptfristen på et annet bud er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler og/eller megler rekker å bringe budet videre til selger. Husk alltid å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt og kan formidles til selger. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning.

Alle bud og budforhøyelser skal være skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt, og budet skal signeres av budgiver. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud før disse kravene er oppfylt. Vi oppfordrer til å inngi bud elektronisk, ved å trykke på "Gå til budgivning" på eiendommens hjemmeside på eie.no eller ved å trykke på knappen "Gi bud" i finn-annonsen. Ved å benytte denne tjenesten vil vilkårene om legitimasjon og signatur fra budgiver være oppfylt. Som kjøper og selger hos EIE vil du få tilsendt budjournalen etter at handel er inngått. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournalen i anonymisert form. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Boligkjøperpakke og boligkjøperforsikring
EIE har sammen med vår samarbeidspartner lansert et gunstig forsikringskonsept for deg som kjøper bolig gjennom EIE.

Kjøpere (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. husforsikring, innboforsikring, dobbel rentedekning, flytteforsikring og boligkjøperforsikring som gir deg juridisk bistand dersom du ønsker å reklamere på boligkjøpet. Kjøpere (ikke juridiske personer) kan også velge å kun tegne boligkjøperforsikring.

Boligkjøperpakken/boligkjøperforsikring må tegnes senest i forbindelse med kontraktsmøtet.

 Produktark for boligkjøperpakken og boligkjøperforsikring ligger vedlagt i salgsoppgaven. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Lovanvendelse
Generelle bestemmelser Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler, den bygningssakyndiges tilstandsrapport, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene, og slike forhold kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at interessenter rådfører seg med eiendomsmegler eller egne rådgivere før det legges inn bud.

En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Kjøper og selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, samt informasjonen som har vært tilgjengelig for kjøperen i forbindelse med handelen. Avtalen utfylles av avhendingsloven, og det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke. Dette er nærmere beskrevet nedenfor.

På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar begrenset fordi eiendommen selges "som den er". Selger kan ikke ta «som den er» forbehold ovenfor en forbrukerkjøper. Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes fordi begrensningen i mulig mangelsansvar kan ha egenverdi for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. Budgiver skal i budskjemaet avgi egenerklæring om budgiver er forbruker eller næringsdrivende/person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Forbrukerkjøp - definisjon: Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Forbruker - avtalevilkår: Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil uriktige opplysninger ikke blir rettet i tide på en tydelig måte. Boligen kan ha en mangel etter avhendingsloven § 3-3 dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk innvendig areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr. 10 000 (egenandel).

Ikke-forbruker (næringsdrivende) - definisjon: Hvis kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses som et forbrukerkjøp. Ikke-forbruker - avtalevilkår: Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen. Eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar utover det konkret avtalte er da begrenset etter avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning. Avhendingsloven § 3-3 andre ledd fravikes, og hvorvidt boligens arealsvikt utgjør en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Hvitvasking
Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvitvaskingsloven pålegger megler å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket misligholder kjøper avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens bestemmelser om mislighold og forsinkelse.

Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil EIE eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Personvern
Som interessent, budgiver og kjøper vil dine personopplysninger bli registrert og lagret.  Som eiendomsmeglingsforetak har vi plikt til å oppbevare kontrakter og dokumenter i minst 10 år, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 3-7 (3). Dette innebærer at mulighetene for å få slettet personopplysninger er begrenset. Du kan lese om vår behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring på https://eie.no/eiendom/personvernerklaering

Avdeling
Nidaros- Eiendomsmegling Sentrum AS
EIE Trondheim sentrum
Org. nr: 831699132
Nedre Bakklandet 58 C
7014 Trondheim
Tlf:

Ansvarlig megler
Eiendomsmegler | Partner Marit Skolmli

Saksbehandlere
Marit Skolmli
EIE Trondheim sentrum
Eiendomsmegler | Partner
Mob: 98 86 16 73 / E-post: ms@eie.no


Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.

Vennligst ta kontakt med megler om budgivningen.

Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Nedre Flatåsveg 306
For mer om objektet
Nedre Flatåsveg 306

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: