Bilde 1 av Brøsetvegen 117ABilde 2 av Brøsetvegen 117A
Digital salgsoppgave
Brøsetvegen 117A

7046 Trondheim • Trondheim kommune

Dette objektet er solgt!

Det gjøres oppmerksom på at tjenesten «Spør om boligen» er en betaversjon

Tjenesten er AI-drevet med OpenAI sin GPT-motor, og den kan derfor gi ufullstendige svar og gjøre feil.

Ved å velge å benytte tjenesten bekrefter du å være kjent med at dette er en betaversjon som er under utprøving, og at opplysningene som fremkommer ikke er tilstrekkelig til å inngi bud eller inngå avtale om kjøp. Som interessent/budgiver er du selv ansvarlig for å gjøre deg kjent med opplysningene om boligen som gis i salgsdokumentene slik som bla. tilstandsrapport, salgsoppgave og egenerklæring.

Still et spørsmål og jeg skal forsøke å finne svaret for deg.

Du kan bruke et naturlig språk, og stille spørsmål som:

  • "Hvor mange soverom er det?"
  • "Er det noe i tilstandsrapporten jeg bør merke meg?"
  • "Hvordan er utsikten?"

Takk for tilbakemeldingen!

Det gjøres oppmerksom på at tjenesten «Spør om boligen» er AI-drevet med OpenAI sin GPT-motor, og den kan derfor gi ufullstendige svar og gjøre feil. Opplysningene som fremkommer ved bruk av denne tjenesten er ikke tilstrekkelig til å inngi bud eller inngå avtale om kjøp. Som interessent/budgiver er du selv ansvarlig for å gjøre deg kjent med opplysningene om boligen som gis i salgsdokumentene slik som bla. tilstandsrapport, salgsoppgave og egenerklæring.
Prisantydning

Objektet er solgt!

Flott halvpart av tomannsbolig i sentrumsnært område | Bad & kjøkken oppgradert 2016/20 | 3 soverom | P-plass med lader
icon

Unngå doble renteutgifter

Vis i kart
Boligtype
Tomannsbolig
Eierform
Eierseksjon
Eierseksjon
1
Antall soverom
3 soverom
Primærrom (P-ROM)
90 m²
Bruksareal (BRA)
108 m²
Fellesutgifter
kr 1 000 / Mnd
Kommunale avgifter
kr 1 767 / Mnd
Prisantydning
kr 4 150 000
Omkostninger
kr 112 950
Totalpris
kr 4 262 950
Byggeår
1916
Tomt
Fellestomt 444 m²
Oppdragsnummer
97230233
Prisantydningkr 4 150 000,-
Boligkjøperpakke (valgfritt)kr 9 250,-
Pantattest kjøperkr 200,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 500,-
Tingl.gebyr skjøtekr 500,-
Dokumentavgiftkr 102 500,-
  
Totalpris kr 4 262 950
Eiendom
Brøsetvegen 117A, 7046 Trondheim

Matrikkel
Gnr. 51 Bnr. 21 Snr. 1 i Trondheim kommune

Boligtype
Tomannsbolig

Eierform
Eierseksjon

Arealer
Totalt BRA 0 kvm består av:
- BRA-i (internt bruksareal):
- BRA-b (innglasset balkong):
- BRA-e (eksternt bruksareal):

I tillegg kommer TBA (terrasse-/balkongareal):

Areal
Primærrom: 90 kvm, Bruksareal: 108 kvm
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. Arealene er hentet fra tilstandsrapport. Areal og rom er angitt og definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent fra bygningsmyndighetene.

Antall soverom
3

Byggeår
1916

Tomt
Fellestomt 444 kvm
Felleseid i eierseksjonssameiet.

Prisantydning
4 150 000

Tilstandsrapport
Utdrag fra Tilstandsrapporten fra takstmann:

Byggedeler med TG3:

Rom under terreng (kjeller, underetasje, sokkeletasje):
Helhetsvurdering: Det er valgt å vurdere bygningsdelene med en samlet helhetsvurdering basert på slitasjegrad, tilstand, konstruksjonstype og risiko. Hovedmomenter for helhetsvurderingen er: Innvendige flater bærer preg av alder/slitasje og det registreres avvik. Ventilasjonen vurderes ikke til å være tilstrekkelig. Det registreres symptomer på fuktproblematikk (under trapp). Kjelleren har enkelte vegger under bakkenivå som er utlektet fra grunnmuren. Synlige fuktmerker på kjellergulv og vegg er registrert.

Det er foretatt hulltaking og utført fuktmåling med egnet instrument i utlektet veggkonstruksjon. Det ble registrert høye fuktverdier. Forholdet tyder på fuktskader i konstruksjonen. Piggmåling: 100 vektprosent. Avleiring av salt/kalkutslag observeres på grunnmur/gulv mot grunn (dette vurderes å være et resultat av fuktvandringer i konstruksjonen). Eksakt årsak er ikke kjent, men svakheter med dreneringen vurderes til å være en medvirkende årsak. Skjulte eller bakenforliggende skader er høyst sannsynlig oppstått.

Det gjøres oppmerksom på at en komplett undersøkelse og kartlegging av tilstanden til konstruksjonene ikke er mulig uten større inngrep. Erfaringsmessig er konstruksjoner under bakkenivå en risikokonstruksjon som er skadeutsatt. Basert på ovennevnte forhold vurderes strakstiltak å være nødvendig. Det bør gjennomføres ytterligere undersøkelser av fagkyndige for å kartlegge eksakt tilstand, årsakssammenhenger og hvilke tiltak som eventuelt skulle være nødvendig. Underliggende sjablongmessig prisanslag gjelder for videre undersøkelser av fagkyndig. Sjablongmessig prisanslag: kr 0 - 10 000,-.

Drenering:
Helhetsvurdering: Det er valgt å vurdere dreneringen med en samlet helhetsvurdering. Dreneringens tilstand og funksjon påvirker innvendige bruksområder og innvendige bygningsdelers tilstand. Følgende hovedmomenter er lagt til grunn for vurderingen: Bygningsdelen er nedgravd og skjult, noe som gjør at det er vanskelig å angi noen eksakt tilstand. Drenssystemet har passert estimert teknisk levetid, med den risiko dette innebærer. Det vurderes som sannsynlig at grunnmuren ikke har utvendig fuktsperre, noe som øker faren for fuktvandring og fuktbelastning i konstruksjoner under bakkenivå. Alle opplysninger gitt i dette punktet bør ses i sammenheng med avsnitt "Rom under terreng".

Basert på alle ovennevnte forhold vurderes dreneringen i denne bygningen til å være passert sin levetid, og det påvises tegn til funksjonssvikt. Det bør gjennomføres ytterligere undersøkelser av fagkyndige for å kartlegge eksakt tilstand, årsakssammenhenger og hvilke tiltak som eventuelt skulle være nødvendig. Det må påregnes kostnader for utbedringer.
Sjablongmessig prisanslag: kr 100 000 - 300 000,-.

Byggedeler med TG2:

Våtrom - Bad:
Sanitærutstyr / innredning: Drenering fra innebygget toalettsisterne er ikke registrert. Det kan derfor ikke verifiseres om vanninnstallasjonen er utført slik at eventuelt lekkasjevann raskt blir synliggjort. Ytterligere undersøkelser anbefales slik at tiltak kan iverksettes ved behov.

Øvrige rom:
Ventilasjon (gjelder kun for P-ROM): Lite ventilasjon i etasjen. Det er ukjent om ventilasjon/tilluft er tilstrekkelig. Ventilering ved åpning av vinduer bør påregnes. Videre tiltak bør iverksettes ved behov.

Innvendige trapper:
Innvendige trapper: Trappen har ikke håndløper på begge sider. Trappen har stedvis fri ganghøyde lavere enn 2,0 m. Basert på ovennevnte forhold oppfyller ikke trappen dagens krav.

Tekniske anlegg, VVS anlegg (Sjekkpunkter utover det som er inkludert i andre rom):
Vannrør (Sjekkpunkter utover det som er inkludert i andre rom): Enkelte eldre vannrør av kobber(kjeller) er vurdert til å ha en alder og tilstand som tilsier at levetiden er passert. Symptomer på elde og svekket funksjon er registrert. Ytterligere undersøkelser anbefales slik at tilstanden kan kartlegges og nødvendige tiltak kan iverksettes.

Avløpsrør (Sjekkpunkter utover det som er inkludert i andre rom): Avløpsrør av støpejern(kjeller) er vurdert til å ha en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert. På bakgrunn av alderen er det grunn til å varsle om risiko for skjulte avvik, svekket funksjon, usikker restlevetid eller lignende forhold som utvikles over tid.

Yttertak:
Helhetsvurdering: Det er valgt å vurdere yttertaket (og tilhørende bygningsdeler) med en samlet helhetsvurdering. Følgende hovedmomenter er lagt til grunn for vurderingen: Yttertaket ble kun vurdert fra bakkenivå grunnet sikkerhetsmessige forhold. Vurderingen er derfor i hovedsak basert på informasjon om yttertakets alder og eventuelle observasjoner gjort fra innsiden, med den begrensning dette innebærer.

På bakgrunn av bygningsdelenes alder er det grunn til å varsle om risiko for skader, svekket funksjon eller lignende forhold som utvikles over tid. Skorstein (med tilhørende komponenter) og andre takgjennomføringer er ikke undersøkt på grunn av at det ikke var tilkomst, med den risiko dette innebærer.

Det gjøres oppmerksom på at en komplett undersøkelse av yttertaket krever stillas og/eller andre sikkerhetsmessige forutsetninger som ikke var til stede på befaringsdagen. Basert på alle ovennevnte forhold anbefales jevnlig ettersyn slik at tiltak kan iverksettes ved behov. Restlevetiden på de forskjellige bygningsdelene er ikke kjent.

Stikkledninger og tanker:
Vann- og avløpsledninger (ink. stikkledninger): Utvendige vann- og avløpsrør har ukjent alder/tilstand. Anbefalt brukstid kan være passert. TG2 er valgt for å belyse risiko, selv om tegn til skader ikke er registrert. Ytterligere undersøkelser anbefales.

Se også Tilstandsrapporten vedlagt salgsoppgave. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med denne.

Andel fellesgjeld/Fellesformue
Andel fellesgjeld: kr. 0,-
Andel fellesformue kr. 0,-

Totalpris inkl. omkostninger
kr 4 150 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
kr 200,- (Pantattest kjøper)
kr 500,- (Tingl.gebyr pantedokument)
kr 500,- (Tingl.gebyr skjøte)
kr 102 500,- (Dokumentavgift)
--------------------------------------------------------
kr 103 700,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 4 253 700,- (Totalpris inkl omkostninger)

Valgfrie omkostninger:
kr 9 250,- (Boligkjøperpakke (valgfritt))
--------------------------------------------------------
kr 4 262 950,- (Totalpris inkl omk og valgfrie omkostninger)

Felleskostnad
Kr. 1 000,- pr. mnd.

Det gjøres oppmerksom på at vedlikehold, tiltak fra eierseksjonssameiet etc. kan medføre en økning i felleskostnadene. Det er dog normalt at det foretas en årlig indeksregulering av felleskostnadene. Tallene ovenfor er opplyst av selger.

Felleskostnad inkluderer
Felleskostnadene dekker forsikring og avsetning til vedlikehold.

Kommunale avgifter
Kr. 21 196 pr. år Kr. 5299 Termin nr 3 av 4 i 2023. Kommunale avgifter og gebyrer kan avvike fra en termin til en annen.

Eier
Stian Vallestad Alvær Belinda Solheim

Beskrivelse
EIE eiendomsmegling ved Marit Skolmli har gleden av å presentere Brøsetvegen 117A - En lys og fin tomannsbolig på Valentinlyst.

Tomannsboligen er en horisontaldelt og stilren bolig med god planløsning. Eiendommen ligger i et barnevennlig område med kort avstand til både skole, barnehage og dagligvarebutikk. Boligen gir gode muligheter til å nyte solrike dager ute på en stor terrasse. Boligen ligger i gangavstand til Valentinlystsenteret.

Merk deg dette:
•Flott tomannsbolig over to plan
•3 fine soverom
•Stor terrasse
•Velutstyrt kjøkken fra 2020
•Kort avstand til barnehage, skole og dagligvarebutikk
•Gode kollektivforbindelser
•Flott natur i nærområdet
•Parkeringsplass

Velkommen til visning!

Parkering
Leiligheten har kun utendørs parkering.

Seksjonen har ikke garasje, da denne tilhører seksjon 2, samt Brøsetvegen 117B og C.

Beliggenhet
Eiendommen har en veldig fin beliggenhet i et barnevennlig område. Den er sentrumsnær, men også i nærheten av fin natur. Boligen ligger like ved bussforbindelser, noe som gjør det enkelt å komme seg rundt omkring.

Denne veien er kjent for sitt rolige og familievennlige nabolag, med en blanding av moderne leilighetskomplekser og tradisjonelle norske boliger. Omgitt av grønne områder og parker, gir Brøsetvegen beboerne en følelse av ro og nærhet til naturen, samtidig som den ligger i umiddelbar nærhet til byens fasiliteter og servicetilbud. Med et godt utvalg av butikker, kafeer og restauranter i nærheten, er Brøsetvegen et attraktivt område for de fleste. Det finnes flere fasiliteter i umiddelbart nærområdet, inkludert Valentinlyst Senteret, som tilbyr blant annet dagligvarebutikk, restaurant og treningsstudio. Sirkus Shopping ligger på Strindheim, noe som er ca. 8 minutter unna med buss. Solsiden med flere restauranter, ligger ca. 13min unna med buss og Trondheim sentrum er ca. 17min unna.

Skole og barnehage er i gangavstand, det samme gjelder idrettsanlegg for aktiv fritid. Ulike treningssenter ligger ca. 5 min fra eiendommen med bil, det samme gjelder ulike dagligvarebutikker.

Tomt
Fellestomt, 444 kvm

Adkomst
Det vil bli skiltet med EIE visningsskilt på oppsatte fellesvisninger.

Se vedlagt kartskisse i annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra ønsket startsted til den aktuelle boligen.

Skole/barnehage
Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for handelen, må interessenten selv sjekke dette med barnehagekontor og skolekontor for det aktuelle området.

Inneholder
Del av tomannsbolig over 2 etasjer bestående av:
Kjeller: Gang, bod og vaskekjeller.
1. etasje: Entre/gang, bad, 3 soverom, kjøkken og stue.
Utgang fra kjøkken til terrasse.

Byggemåte
Boligbygg oppført i 1916. Grunnmur av teglstein. Bygget er oppført med støpt gulv mot grunn. Yttervegger av trekonstruksjoner. Fasaden er kledd med liggende trekledning. Etasjeskillere av trekonstruksjoner. Saltak i trekonstruksjoner (ikke besiktiget). Yttertak er utvendig tekket med metallplater. Entrédør med sikkerhetslås og glassfelter. Vinduer og balkongdør med karmer av tre, og to-lags glass. Elektrisk oppvarming. Ventilasjon med naturlig tilluft kombinert med stedvis mekanisk avtrekk.

Dreneringen er antatt å være fra byggeår. Nedløpsrør for takvann er ledet ned i drensrør. Tilnærmet flat tomt.

Informasjon om byggemåte er hentet fra tilstandsrapport.
For ytterligere informasjon om byggemåte se tilstandsrapport som ligger vedlagt. Det er viktig at interessenter setter seg grundig inn i rapporten. Som kjøper anses man kjent med de opplysninger som tydelig gis i en offentlig godkjent tilstandsrapport. Interessenter oppfordres til å kontakte bygningssakyndig ved eventuelle bygningstekniske spørsmål.

Primærrom
Primærrom: 90 kvm
Følgende rom er inkludert i P-rom:
Kjeller: Gang og vaskekjeller.
1. etasje: Entre/gang, bad, 3 soverom, kjøkken og stue.

Bruksareal
Bruksareal: 108 kvm

Boder
Boligen disponerer bod i kjeller.

Standard
Kjøkken
Ikea kjøkkeninnredning fra 2020 med glatte fronter. Benkeplate av laminat. Nedfelt oppvaskkum med ett-greps kjøkkenarmatur. Stikkontakt over kjøkkenbenk. Integrert stekeovn, platetopp, oppvaskmaskin og kjøleskap med fryser. Vegghengt ventilator med komfyrvakt. Vannrør av typen rør-i-rør system. Automatisk vannstopper med fuktsensor. Gulvflater belagt med parkett. Vegg og himlingsflater i malte flater. Aluminiumsplate montert mellom kjøkkenbenk og overskap bak oppvaskkum og platetopp.

Våtrom - Bad
Baderom oppgradert i 2016 (ifølge huseier). Badet har flislagt gulv med gulvvarme. baderomsplater på vegger og takplater i himling. Oppgradert baderomsinnredning 2023 (vegghengt servantinnredning og vegghengt baderomsmøbel med dører) Ovenpåliggende servant med ett-greps armatur.
Speil og stikkontakt over servant. Vegghengt baderomsmøbel med dører. Dusjhjørne med dører. Vegghengt dusjarmatur (hånddusj og regndusj).
Vegghengt toalett. Vannrør av typen rør-i-rør system. Synlige avløpsrør av plast. Mekanisk avtrekksvifte i vegg. Opplegg for vaskemaskin (ligger skjult bak skap)

Øvrige rom
Gulvflater belagt med parkett. Gulvvarme i entré. Vegg- og himlingsflater i malte flater, tapetserte flater, veggplater og takplater. Profilerte innerdører. Naturlig ventilasjon via ventiler. Elektrisk oppvarming. Takhøyder er målt på tilfeldige plasser i boligen.Kjeller: I kjeller er takhøyden målt til 1,86 - 1,96 meter. 1. etasje: I stue er takhøyden målt til 2,35 meter og på bad er takhøyden målt til 2,42 meter. Til informasjon: kjeller har en takhøyde lavere enn 2,2 meter.

Rom under terreng (kjeller, underetasje, sokkeletasje)
Underetasjen er hovedsakelig uinnredet. Enkelte rom er innredet med utlektede vegger. Gulvflater i malt betong. Vegg- og himlingsflater i malte flater og panel. Elektrisk oppvarming.

Tekniske anlegg, VVS anlegg
Tekniske anlegg fra varierende årstall. Vannrør med rør-i-rør system og kobberrør. Vanninntaksrør i kobber. Hovedstoppekran er plassert på  vanninntaksrør. Synlige avløpsrør i plast og støpejern. Stakeluke er plassert i vaskekjeller. Fordelerskap for rør-i-rør system er plassert i vaskekjeller.
Varmtvannsbereder på 200L plassert i vaskekjeller.

Terrasser / platting på terreng
Utgang fra kjøkken til sørvendt markterrasse på ca. 47 m2. Terrasse i trekonstruksjoner. Gulvoverflater er belagt med terrassebord. Terrassen har utvendig stikkontakt og det er montert Til-Tak Light Terreasseduk (i 2021) .

For den utfyllende tekniske standard for øvrig, henvises det til vedlagte tilstandsrapport.

Ferdigattest / midlertidig brukstillatelse
Det foreligger ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på eiendommen. Etter at bygningsmassen ble oppført har det blitt innført nye bestemmelser i plan- og bygningsloven. Ferdigattest utstedes ikke for bygg/endringer/tiltak som ble omsøkt før 01.01.1998. Det vil dermed ikke være mulig å be om ferdigattest for slike tiltak. Dette betyr ikke at tiltak blir lovlige, men at saken ikke lenger kan avsluttes med ferdigattest.

Seksjonen har gjennom tiden vært forretning og bolig, deretter forretning - og nå igjen bolig. Megler har mottatt en byggeanmeldelse datert 1965 vedrørende ominnredning av forretningslokale til leilighet. Mottatte tegninger er datert samme år. Dette er seksjonens nyeste byggetegninger og dokumentasjon.

Etter å ha sammenlignet dagens planløsning mot tegningene fra 1965, er følgende avvik oppdaget:
Dagens kjøkken var opprinnelig et soverom. Det er etablert terrasse og utgang til denne fra dette rommet. Stuen stemmer over ens med mottatte tegninger. Opprinnelig kjøkken er nå blitt bad og trapperom. Entré er utvidet ved å ta fra opprinnelig WC. De tre soverommene er uten benevning i tegninger datert 1965, men er opplyst å være godkjent som 3 soverom i dag av kommunen.

Kjelleretasjen ser ut til å være godkjent som fellesareal, med bakgrunn i opprinnelig adkomst fra felles trappeganger. Etasjen bestod i følger tegninger datert 1965 kun av sekundærareal. Det er i nyere tid etablert trapp i mellom leilighetens etasje ved inngangspartiet; og kjelleren.

I tegningene fra 1965 kan man se at seksjonene har felles inngangsparti, de har i dag to separate.
Kjøper overtar ansvar og risiko tilknyttet nevnte avvik.

Det foreligger ferdigattest datert 20.10.2023 for oppføring av balkong, samt ombygging av inngangsparti. Skisserte tegninger av inngangsparti og balkong fra søknadsdokumentene stemmer med dagens situasjon.

Seksjoneringen er datert 2015 og stemmer ikke med dagens faktiske situasjon. I seksjoneringen har kjelleretasjen en annen oppdeling enn dagens faktiske, da begge seksjoner bruker deler av hverandres etter endring av trappeløp og romfordeling. Dette kan man se i vedlagte seksjonering i salgsoppgaven. Seksjoneringen viser også at seksjon 1 har adkomst via tilleggsareal tilhørende seksjon 2, men dette inngangspartiet er også forandret i dag. I seksjoneringen hadde også seksjon 2 tomt som tilleggsareal, der det i dag står to boliger. Tomten er fradelt. Seksjoneringen avviker derfor fra boligens faktiske situasjon per i dag og kjøper overtar ansvar og risiko tilknyttet dette.

Det er registrert mulig ulovlighet på denne eiendommen med saksnummer 18/82923 som fortsetter i sak 20/91127. Sakene gjaldt oppdeling av stue til to soverom. Sak med saksnr 18/82923 er avsluttet hos kommunen, da de basert på innsendt dokumentasjon ikke fant et søknadspliktig tiltak. Sak fra 2020 ble opprettet da det kom inn en kommentar til førstnevnte sak. Denne saken er også avsluttet.

Elektrisk anlegg
Det er foretatt en forenklet vurdering av det elektriske anlegget. Vurderingen omfatter ikke funksjonstesting, eller kontroll av skjult anlegg. Det legges vekt på at den bygningssakyndige ikke er elfagmann. Vurderingen er derfor begrenset til visuelle vurderinger og eiers informasjon. På generelt grunnlag anbefales det alltid å gjennomføre en utvidet el-kontroll.

Sikringsskap med automatsikringer plassert i entré.
Boligen har hovedsakelig skjult elektrisk anlegg.

Etter forenklet vurdering er det elektriske anlegget gitt TG1.

Oppvarming
Boligen har elektrisk oppvarming.

Energimerking
Energiattest med energimerke Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter F

Kommunale avgifter
Kr. 21 196 pr. år Kr. 5299 Termin nr 3 av 4 i 2023. Kommunale avgifter og gebyrer kan avvike fra en termin til en annen.
Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjoner i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer i gebyrer/avgifter.

Faste løpende kostnader
Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, er felleskostnader. Felleskostnader skal fordeles likt mellom seksjonseierne. Den enkelte seksjonseieren skal betale et akontobeløp som fastsettes av seksjonseierne på årsmøtet, eller av styret, for å dekke sin andel av felleskostnadene. Internett og TV omfattes ikke av dette.

Sameiet har felles bygningsforsikring de deler kostnadene til. Forsikringen leveres av IF skadeforsikring. For skader som en seksjonseier er erstatningsansvarlig for, skal seksjonseierens forsikring benyttes så langt den rekker, inkludert mulig egenandel, før sameiets forsikring benyttes. Hvis sameiets forsikring benyttes skal den som er erstatningsansvarlig betale forsikringens egenandel.

Det betales i tillegg kr 650,- (pr. 2022/2023)for brøyting. Dette er opplyst av selger.

Årsregnskap
Megler har ikke mottatt årsregnskap fra selger.

Forsikring med polisenummer
IF Skadeforsikring Polisenummer: 7315436

Formuesverdi
Formuesverdi for inntektsåret 2022: Som primærbolig Kr. 1 036 289,- Som sekundærbolig Kr. 3 730 640,-

Sameie
Leiligheten er del av Sameiet Brøsetvegen 117A.

Seksjonseierne er sameiere i bebyggelsen og tomten i eierseksjonssameiet. Eierne har enerett til å bruke en bestemt bruksenhet i eiendommen. Se skisse i vedtektene, vedlagt i salgsoppgaven.

Det er vedtekter for dette sameiet som interessenter må gjøre seg kjent med. Se vedlagt salgsoppgave.

Tekniske installasjoner

TV-tuner følger ikke med objektet, da det følger abonnementet til eier.

Dyrehold
Dyrehold er tillatt. Dyreholdet må ikke være til sjenanse for de øvrige brukerne av eiendommen.

Diverse
Utdrag fra selgers Egenerklæringsskjema:

Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
Ja, både av faglært og ufaglært / egeninnsats. Frå eigenerklæringskjema til tidlegare eigar: Utført av Laliba  eiendom as: Alt på vatromble revet ned med nye varmekabler, avretting, membran og sluk. Alt av rør er også nytt.  Det er også nye våtromsplater på veggene. (Tidl. takstrapport daterer dette til 2015) Noværande eigar 2021, Harald  VVS: Bytta vannmåler på oppdrag frå Trondheim Kommune. Noværande eigar 2023 Trondheim VVS: Blombert avløp og vanntilførsel for vaskemaskin og silikonert rundt, slik at det er mulig å tilbakeføre ved å fjerne speilskap.  Etablert opplegg for vaskemaskin i kjellar. Eigar 2023: Bytta baderomsinnredning (servant og nye speilskap). Firmanavn: Laliba eiendom as, Harald VVS, Trondheim VVS.

Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?
Ja. Frå eigenerklæringskjema til tidlegare eigar: Gulv ble revet helt til bunns og bygget opp på ny med nytt sluk og  membran. (Tidl. takstrapport daterer dette til 2015). Firmanavn: Laliba eiendom as.

Foreligger det dokumentasjon på arbeidene?
Ja, dokumentasjon frå Trondheim VVS ligg i boligmappa.

Er arbeidet byggemeldt?
Nei, usikkert det som er utført av tidligere eier. Arbeid utført av noværande eigar er ikkje byggemeldt, usikker på om  det er krav til byggemelding då rommet i kjellar har sluk og tilstrekkeleg fall til sluk, det har óg oprinneleg vore  opplegg for vaskemaskin der.

Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?
Ja, kun faglært. Frå eigenerklæringskjema til tidlegare eigar: Alt av rør og vann ble byttet i 2013. Firmanavn: Laliba eiendom.

Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?
Ja, takstrapport forrige eigar registerer fukt i kjeller ved golv ved utfora vegg, samt saltutslag vegg. Noværande  eigar har fjerna saltutslag og ikkje registert at det har komt tilbake. Har heller ikkje registrert fukt ved utforing i  noværande eigars eige. Har hatt varme på i kjellar og open ventil og vindauge under trapp for å sikre utlufting. Har  og vore påpasseleg å fjerne snø langs vegg samt leda vatn frå takrenne ned i avløpsrør der fukt var registrert ved  utforing.

Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe, f. eks dårlig trekk, sprekker, pålegg etter  tilsyn, fyringsforbud eller lignende?
Nei, frå eigenerklæringskjema til tidlegare eigar: Alle piper i hus er tettet igjen da de ikke er i bruk. Dette på grunn av annen fyring.

Kjenner du til om det er/har vært skjevheter/setningsskader, f. eks. riss/sprekker i mur, skjeve gulv eller
lignende?
Ja, takstrapport tidlegare eigar påpeikar riss/sprekker i grunnmur. Noværande eigar har skrapa, prima og malt  opp igjen grunnmur som er på den delen som høyrer til leiligheit i 1. etg. (Framsida av huset).

Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?
Ja, det kjem vatn ned på uteområde mot kjøkkendør, då det ikkje er montert beslag mot vegg oppe på veranda, slik  at vatnet vert geleida ned i Tiltak under terassebord. Eigar i 2.etg har lovt å ordne dette.

Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade?
Ja, både av faglært og ufaglært / egeninnsats. Frå eigenerklæringskjema tidlegare eigar: Sommeren 2019/2020 er alt utvendig utenom tak byttet ut. Også terrasser. Noværande eigar 2021: Montert Tiltak under veranda slik at vatnet  renn ut på enden av veranda og det er tett "tak" under veranda. Firmanavn: Ettobygg as.

Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr,  ventilasjon)?
Ja, både av faglært og ufaglært / egeninnsats. Frå eigenerklæringskjema til tidlegare eigar 2020: Sikringsskap og varmekabler. Usikker på kva som er gjort av ufaglært her, men tidlegare eigar har kryssa for det. Noværande eigar har ikkje gjort eigeninnsats på dette punktet. Trondheim Elektro 2023: Gang: Bytta termostat for varmekabel til  smart termostat. Bad: Bytta termostat for varmekabel til smart termostat. Fjerna lys over vask og bytta lys i tak. Ute:  Lagt opp eigen kurs og montert el-bil ladar. Lagt opp ute stikk ved uteområde på samme kurs som ute stikk ved  inngang. Kjellar: Lagt opp eigen kurs til varmtvanstank (denne var på samme kurs som resten av kjellaren). Lagt  opp fleire stikkontaktar. Fjerna lysrørarmatur og montert spottskinner i det største rommet. Lagt klar eigen kurs for  varmepumpe. Kjøkken: Bytta stikk bak ventilator til dobbel, slik at det er enkelt å montere lys under overskap. Firmanavn: Vintervoll, Elteam og Trondheim Elektro.

Foreligger det samsvarserklæring for hele eller deler av det elektriske anlegget (i henhold til forskrift om lavspenningsanlegg)?
Ja, ligg i boligmappa.

Har du ladeanlegg/ladeboks for el-bil i dag?
Ja, installert av Trondheim Elektro 2023.

Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?
Mangler ferdigattest på inngangsparti og veranda. Det vil bli søkt om ferdigattest Trondheim Kommune før salg. Alt  er bygd i henhold til teikningar.

Se også Egenerklæringsskjema vedlagt salgsoppgave. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med denne.

Kun integrerte hvitevarer medfølger handelen. Se forøvrig vedlagte løsøreliste.

Annet
Megler har mottatt tinglyst erklæring datert 27.01.1960 vedrørende tilaltelse til å sette opp grasje og fryseboksanlegg 1 meter fra gjerdet, mellom Brøsetvegen 117 og 119.

Det foreligger tinglyst erklæring vedrørende blant annet en gjensidig adkomstrett for vedlikehold av trippelgarasje. Denne er datert 2014. Adkomstretten gjelder eierne av gnr 51. og bnr. 21 og 313.

Det er tinglyst refusjonsplikt til kommunen på eiendommen. Dette medfører at kommunen kan kreve at andel av kostnader i forbindelse med opparbeidelse, fornyelse o.l av vei påfaller eiendommen. Refusjonsplikten er datert 1929 og finnes i den gamle grunnboken tilhørende eiendommen. Denne er vedlagt i salgsoppgaven.

Drenering : Selger har innhetet tilbud på drenering, ta kontakt for megler for ytterligere info

Radonmåling
Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre sameierne/sameiet har panterett i seksjonen for felleskostnader samt andre krav som følge av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for den enkelte bruksenhet overstiger 2 ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt tvangsdekning besluttes gjennomført, jf. lov om eierseksjoner § 31 første ledd. Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Kjøper er gjort kjent med at ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn 2 boligseksjoner i samme eierseksjonssameie, jf. lov om eierseksjoner § 23, første ledd

Følgende tinglyste heftelser følger boligen:
1921/900190-1/107
01.11.1921
Best. om adkomstrett
Best. om vedl.hold.
Overført fra: 5001-51/21
Gjelder denne registerenheten med flere

1929/900224-1/107
12.07.1929
Erklæring/avtale
Refusjonsplikt til kommunen.
Avståelse av grunn til Trondheim kommune.
Overført fra: 5001-51/21
Gjelder denne registerenheten med flere

1930/900202-1/107  
03.01.1930
Erklæring/avtale
Refusjonsplikt til kommunen.
Overført fra: 5001-51/21
Gjelder denne registerenheten med flere

1960/300426-1/107   
28.01.1960
Bestemmelse om bebyggelse
Overført fra: 5001-51/21
Gjelder denne registerenheten med flere

2014/652441-1/200    
06.08.2014
Bestemmelse om bebyggelse
Rett til oppføring av inntil 2 nye boliger på fradelt tomt
Med flere bestemmelser
Overført fra: 5001-51/21
Gjelder denne registerenheten med flere

2014/870823-1/200   
10.10.2014
Best. om vann/kloakkledn.
rettighetshaver:Knr:5001 Gnr:51 Bnr:313  
Bestemmelse om adkomstrett
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Med flere bestemmelser
Overført fra: 5001-51/21
Gjelder denne registerenheten med flere

2015/212087-1/200 
09.03.2015
Seksjonering
opprettet seksjoner:
snr: 1
formål: Bolig
tillegsdel: Bygning
sameiebrøk: 130/278

Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

Utleie
Eiendommen kan i sin helhet leies ut, men det fremgår av vedtektene at kun langtidsleie på 2 år og lengre tillates.

Vei/vann/kloakk
Eiendommen har adkomst via privat vei med felles vedlikeholdsansvar.
Det foreligger en tinglyst bestemmelse datert 01.11.1921 vedrørende plikt til å utlegge adkosmtveg samt å opparbeide denne. I denne bestemmelsen fremlegges også plikt til vedlikehold av adkomstveg. Gnr 51 bnr 313 har adkomstrett gjennom eiendommen, dette følger av tinglyste erklæringer.

Boligen har private stikkledninger tilknyttet kommunalt vann og avløp.
Utvendige vann- og avløpsledninger er fra ukjent årstall.
Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til bygningen.

Regulering
Eiendommen ligger i et område avsatt til boligbebyggelse-nåværende i kommuneplanens arealdel for 2012 - 2014. Nærliggende områder er avsatt til det samme, samt blant annet offentlig eller privat tjenesteyting - nåværende, grønnstruktur - framtidig, samt kombinert bebyggelse og anlegg - framtidig.

Eiendommen er regulert etter r120b ifølge kommunens kartløsning. Eiendommen er betegnet som privat tomteareal. Megler har ikke mottatt reguleringsbestemmelser og har ikke hatt mulighet til å undersøke dette videre.

Regulering under arbeid som inkluderer/berører eiendommen.
PlanID: r20210042 Del av Brøset med tilliggende veger

Hensikten med planarbeidet er å utvikle en klimavennlig bydel med lavt klimagassutslipp og planlegge for nabolag med gode bokvaliteter, fellesskap, deling og frodige uterom med plass til dyrking. Området skal ha god funksjonsblanding, gjennomgående grønnstrukturer, attraktive byrom og fokus på grønn mobilitet. Det planlegges for boliger, forretning, helse- og velferdssenter, skole med idrettsfasiliteter, svømmehall og barnehager.

Planforslaget inneholder boligbebyggelse, sentrumsformål, offentlig- og privat tjenesteyting som skole, barnehage, idrettsanlegg, omsorgsboliger og helse- og velferdssenter. Planen skal legge til rette for tilhørende funksjoner som reduserer beboernes behov for transport.

Kopi av situasjonskart er vedlagt salgsoppgave. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
kr 4 150 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
kr 200,- (Pantattest kjøper)
kr 500,- (Tingl.gebyr pantedokument)
kr 500,- (Tingl.gebyr skjøte)
kr 102 500,- (Dokumentavgift)
--------------------------------------------------------
kr 103 700,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 4 253 700,- (Totalpris inkl omkostninger)

Valgfrie omkostninger:
kr 9 250,- (Boligkjøperpakke (valgfritt))
--------------------------------------------------------
kr 4 262 950,- (Totalpris inkl omk og valgfrie omkostninger)

Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr. 12.000.000,-. Egenerklæringsskjema er vedlagt salgsoppgave.

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller kjøpers konto i norsk finansinstitusjon. Eventuell egenkapital skal innbetales i én samlet betaling fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:

Salgssum: 4 500 000,-) (kr.39 600)

Tilrettelegging (kr.15 000)

Visningshonorar (kr.2 690)
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer
97-23-0233

Budgivning
Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi gjør oppmerksom på at det i forbrukerforhold ikke kan inngis bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn dette. Hos EIE stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, vedlagt i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist.

Eiendomsmegler har ikke ansvar for forsinkelser som skyldes tekniske feil. Akseptfristen er absolutt, det vil si at selger må akseptere budet og kjøper meddeles aksepten innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter inngivelse av bud til tett opp mot akseptfristen på et annet bud er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler og/eller megler rekker å bringe budet videre til selger. Husk alltid å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt og kan formidles til selger. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning.

Alle bud og budforhøyelser skal være skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt, og budet skal signeres av budgiver. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud før disse kravene er oppfylt. Vi oppfordrer til å inngi bud elektronisk, ved å trykke på "Gå til budgivning" på eiendommens hjemmeside på eie.no eller ved å trykke på knappen "Gi bud" i finn-annonsen. Ved å benytte denne tjenesten vil vilkårene om legitimasjon og signatur fra budgiver være oppfylt. Som kjøper og selger hos EIE vil du få tilsendt budjournalen etter at handel er inngått. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournalen i anonymisert form. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Boligkjøperpakke og boligkjøperforsikring
EIE har sammen med vår samarbeidspartner lansert et gunstig forsikringskonsept for deg som kjøper bolig gjennom EIE.

Kjøpere (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. husforsikring, innboforsikring, dobbel rentedekning, flytteforsikring og boligkjøperforsikring som gir deg juridisk bistand dersom du ønsker å reklamere på boligkjøpet. Kjøpere (ikke juridiske personer) kan også velge å kun tegne boligkjøperforsikring.

Boligkjøperpakken/boligkjøperforsikring må tegnes senest i forbindelse med kontraktsmøtet.

 Produktark for boligkjøperpakken og boligkjøperforsikring ligger vedlagt i salgsoppgaven. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Lovanvendelse
Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakkyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking
Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvitvaskingsloven pålegger megler å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket misligholder kjøper avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens bestemmelser om mislighold og forsinkelse.

Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil EIE eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Personvern
Som interessent, budgiver og kjøper vil dine personopplysninger bli registrert og lagret.  Som eiendomsmeglingsforetak har vi plikt til å oppbevare kontrakter og dokumenter i minst 10 år, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 3-7 (3). Dette innebærer at mulighetene for å få slettet personopplysninger er begrenset. Du kan lese om vår behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring på https://eie.no/eiendom/personvernerklaering

Avdeling
Nidaros-Eiendomsmegling AS
EIE Heimdal
Org. nr: 930815551
Heimdalsvegen 4
7080 Heimdal
Tlf: 73 20 02 10

Ansvarlig megler
Eiendomsmegler MNEF/ Partner / Daglig leder Andreas Forsell Lund

Saksbehandlere
Marit Skolmli
EIE Heimdal
Eiendomsmegler | Partner
Mob: 98 86 16 73 / E-post: ms@eie.no


Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.

Vennligst ta kontakt med megler om budgivningen.

Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Brøsetvegen 117A
For mer om objektet
Brøsetvegen 117A

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: