Bilde 1 av Åbovegen 450Bilde 2 av Åbovegen 450
Digital salgsoppgave
Åbovegen 450

7660 Vuku • Verdal kommune

Prisantydning

kr 1 000 000

Omkostninger: kr 26 370Totalpris: kr 1 026 370
NY PRIS! Åbofjellet - eldorado for ski, jakt, fiske og lange vandreturer i fjellet.
icon

Unngå doble renteutgifter

Last ned salgsoppgaveVis i kart
Boligtype
Fritidseiendom
Eierform
Selveier
Antall soverom
1 soverom
Primærrom (P-ROM)
43 m²
Bruksareal (BRA)
43 m²
Kommunale avgifter
kr 275 / Mnd
Prisantydning
kr 1 000 000
Omkostninger
kr 26 370
Totalpris
kr 1 026 370
Byggeår
1965
Tomt
Punktfestetomt m²
Oppdragsnummer
370230075
Meld interesse

Få informasjon og oppdatering om denne boligen

Meld interesse
Prisantydningkr 1 000 000,-
Pantattest kjøperkr 200,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 000 000,-)kr 25 000,-
  
Totalpris kr 1 026 370
Eiendom
Åbovegen 450, 7660 Vuku

Matrikkel
Gnr. 234 Bnr. 1 Fnr. 85 i Verdal kommune

Boligtype
Fritidseiendom

Eierform
Selveier

Areal
Primærrom: 43 kvm, Bruksareal: 43 kvm

Anneks 11 kvm.
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. Arealene er hentet fra tilstandsrapport. Areal og rom er angitt og definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent fra bygningsmyndighetene.

Antall soverom
1

Byggeår
1965

Tomt
Punktfestetomt

Prisantydning
1 000 000

Tilstandsrapport
Takstmann: Takst-Forum Trøndelag Takstdato: 05.06.23

Totalpris inkl. omkostninger
kr 1 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
kr 200,- (Pantattest kjøper)
kr 585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
kr 585,- (Tingl.gebyr skjøte)
kr 25 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 000 000,-))
--------------------------------------------------------
kr 26 370,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 1 026 370,- (Totalpris inkl omkostninger)

Kommunale avgifter
Kr. 3 298 pr. år

Eier
Per Ivar Fornes

Selger
Trøndelag Tingrett

Parkering
Ved hovedvei, ca. 5 min. gange. Godt med plass.

Tomt
Punktfestetomt,

Bortfester: Statskog SF
Festeavgift: kr.  1.865,-
Dato for inngåelse av festekontrakt: 30.04.1965 - ny kontrakt trådte i kraft 01.01.1989.
Løpetid: 80 år
Regulering av festeavgift: Konsumprisindeks

Annen viktig informasjon:
- Bebyggelsen kian ikke inngjerdes uten skriftlig samtykke fra bortfester. Bortfester kan påby inngjerding på nærmere vilkår.
- Hogging av trær og grunndisponeringstiltak av vesentlig omfang rundt bebyggelsen kan bare foretas etter godkjenning av bortfester. Mindre tiltak kan foretas av fester innenfor ett areal på 1 daa.
- Tomten kan ikke innløses.

Punktfeste: Ved punktfeste er ikke festearealet presist angitt. Festearealet er kun angitt til et punkt. Eiendommen er markert med et sentralpunkt, som skal ligge innenfor bebyggelsen på tomten.

Frivillig medlemsskap i Inns hytteeierforening. Avgift kr. 350,- pr. år.

Inneholder
Primærrom:
1. etasje: Stue, kjøkken, 2 soverom, vindfang.

Det er den faktiske bruken som her er angitt. Merk at det ene soverommet ikke er omsøkt fra bod til soverom.

Byggemåte
Hytte er oppført i én etasje. Bygningen har åpen fundamentering på pilarer og grunnmur er oppført i støpt betong. Veggkonstruksjon er oppført i tre, og er kledd med liggende panel og stående panel. Taket er et saltak og er tekket med metallplater. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vinduer med 2-lags isolerglass, 3-lags isolerglass og koblet glass.

Primærrom
Primærrom: 43 kvm
Følgende rom er inkludert i P-rom: 1. etasje: Stue, kjøkken, 2 soverom, vindfang.

Bruksareal
Bruksareal: 43 kvm

Standard
Stue: Tregulv og malt panel på vegger. Plater i himling. Panelovn.
Kjøkken: Tregulv, belegg på vegg over komfyr malt panel på vegger . Panel i himling. Vedovn. Sikringskap.
Soverom 1: Tregulv og panel på vegger. Takess i himling.
Soverom 2: Tregulv og panel på vegger. Panel i himling. Med vaskemuligheter.
Vindfang: Tregulv og malt panel på vegger. Malt panel i himling. Kjøleskap.

For den utfyllende tekniske standard for øvrig, henvises det til vedlagte tilstandsrapport.

Tilstandsrapport utført av Takst-Forum Trøndelag, datert 05.06.2023
Følgende tilstandsgrader er gitt:

TG3:
- Det registreres sprekkdannelser i grunnmur.
- Det registreres nedbøy i takrenner som erfaringsmessig skyldes vektbelastning fra snø og is på taket.
- Med bruk av nivelleringslaser ble det registrert et avvik på 18 mm.
- Det er ikke etablert noe avtrekk over stekesonen.

TG2:
- Terrasse: kombinasjon av alder og materiale tilsier at det kan være behov for tiltak.
- Vinduer og dører: TG 2 er satt med bakgrunn i alder (isolerglass over 30år) og det vil være risiko for at vindusglass punkterer. Vinduer med koblet glass fremstår
- Fasadene framstår i bruksmessig stand. Det må i tiden som kommer på regnes overflatebehandling da enkelte fasadene er værslitte. Kledning nært terreng må påregnes fuktopptrekk med påregnende fare for råteskader. Ingen tegn til råte registrert på befaringdagen.
- Svai/nedbøy i takflaten som i dette tilfellet er påregnelig, og ikke uvanlig på slike eldre konstruksjoner. Det er ikke påkrevd å gjøre tiltak. Ved fremtidig skifte av taktekking anbefales ytterligere kontroll av takkonstruksjonen.
- Det registreres ikke noen sprekker eller tegn til skader ved en visuell inspeksjon av innvendige overflater på pipa. Pipa er en eldre teglsteinspipe. Erfaringsmessig ser vi at teglsteinspiper ofte har et behov for rehabilitering.
- Det er ikke fremlagt samsvarserklæring på elektrisk arbeid/anlegg montert etter 01.01.1999.

Obs: Det er ikke etablert røykvarsler eller brannslukkingsapparat.

Ferdigattest / midlertidig brukstillatelse
Etter at bygningsmassen ble oppført har det blitt innført nye bestemmelser i plan- og bygningsloven. Ferdigattest utstedes ikke for bygg/endringer/tiltak som ble omsøkt før 01.01.1998. Det vil dermed ikke være mulig å be om ferdigattest for slike tiltak. Dette betyr ikke at tiltak blir lovlige, men at saken ikke lenger kan avsluttes med ferdigattest.

Det er avvik mellom byggetegninger og dagens bruk. I byggetegninger er soverom definert som bod (boligens tilleggsdel - det vil si rom som ikke er godkjent for varig opphold). Arealene er likevel medtatt i takstrapport som henholdsvis primær- og sekundærrom. Kjøper overtar ansvar for nevnte forhold.

Elektrisk anlegg
Det gjøres oppmerksom på at en tilstandsrapport kun inneholder en forenklet kontroll av det elektriske anlegget.

Det elektriske anlegget er ikke kontrollert.

Oppvarming
Åpen peis på stue og vedovn på kjøkken.

Anmerkninger fra brannvesen:
* Det er ikke montert røykvarslere
* Det mangler håndslokningsutstyr

Det ble gjennomført feiing og tilsyn den 21.06.2018.

Dersom rom for varig opphold ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Energimerking
Energiattest med energimerke Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G

Kommunale avgifter
Eiendomsskatt kr. 1.238,- feiing kr. 535,- og renovasjon kr. 1.525,-

Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjoner i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer i gebyrer/avgifter.

Eiendomsskatt
Eiendomsskatt er beregnet til: kr. 1.238,-

Faste løpende kostnader
Eiendommen selges ikke av eier, og megler har derfor ikke mottatt opplysninger om faste løpende kostnader for eiendommen. Nye eier må belage seg på bl.a. følgende løpende tilleggsutgifter:

Kostnader knyttet til strømforbruk og nettleie.
Årlig forsikringspremie.
Årlig festeavgift.
Årlig vei-/brygge-/velavgift/huseierforening.
Kostnader knyttet til kabel-tv og internett.
Utgiftene vil variere etter den til enhver tid eiers forbruk. Ny eier må selv tegne nødvendige forsikringer.

Formuesverdi
Formuesverdi kr 195 000,-

Tekniske installasjoner
TV-tuner følger ikke med objektet, da det følger abonnementet til eier.
Megler er ikke kjent med hvor godt signal det er på parabol.
Ukjent hvor god internettforbindelse det er i området.

Radonmåling
Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Følgende heftelser er tinglyst i eiendommen:
Dagboknr. 648873, tinglyst  i 2013 - Festekontrakt.
Det er gitt bruksrett til to navgitte personer som slår fast at de kan bruke hytta livet ut. Disse er ikke bekreftet slettet, og må hensyntas ved budgivning.

Festeavtale
Eierform: Punktfestetomt, Utløpsår feste: 2045, Festeavgift: 1865

Festetiden er 80 år fra 30.04.1954
Årlig festeavgift kr. 1 865,-.
Festeavgiften reguleres neste gang i 2024 i henhold til konsumprisindeksen. Regulering av festeavgiften finner sted hvert 10.år.
Bortfester opplyser at det ikke er mulig å innløse festetomten.
Grunneier skal godkjenne ny eier ved signering på skjøte.

Bortfester har panterett i festerett og bygninger på tomta for skyldig festeavgift for de siste tre årene. Panteretten går foran alle rettsstiftelser som festeren har påheftet tomta.

Utleie
Eiendommen kan i sin helhet leies ut.

Vei/vann/kloakk
Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett.
Utedo.
Megler er ikke kjent med vannforsyning.

Regulering
Eiendommen er ikke regulert i reguleringsplan. Eiendommen er avsatt til fritidsformål i kommuneplanens arealdel.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen ligger i LNF-område. Det er ikke tillatt med annen bygge- og anleggsvirksomhet enn den som har direkte tilknytning til landbruk eller stedbunden næring (tradisjonell landbruksvirksomhet).

- Fradelt hyttetomt kan være maksimalt 1,5 dekar. Hver hyttetomt eller feste kan bebygges med kun en hytteenhet.
- Hyttetomt kan bebygges med maksimalt bebygd areal (BYA) = 120 m2.
- Hyttetomt med vegadkomst kan bebygges med maksimalt bebygd areal (BYA) = 135m2, der en parkeringsplass på 15 m2 inngår i maksimalt bebygd areal. Innenfor disse arealgrenser tillates i tillegg til hytte også oppført uthus og anneks.
- Uthus kan eventuelt oppføres sammen med garasje.
- Hytte og anneks skal danne en hytteenhet og avstanden mellom disse skal ikke være mer enn 4,0 meter.
- Størrelsen på hytte kan være maksimalt bebygd areal (BYA) = 90 m2, og uthus/garasje eller anneks kan være maksimalt bebygd areal (BYA) = 30m2.
- Terrasser kan i tillegg til totalt bebygd areal på 120/135 m2, tillates med maksimalt bebygd areal (BYA) = 30 m2.
- Hyttebebyggelsen kan oppføres med maksimal gesimshøyde på 3,5 m og maksimal mønehøyden på 5,5m over planert terreng målt ved bygningens høyeste fasade.
- Bebyggelsen skal tilpasses landskapet og nærliggende bebyggelse.
- Maksimalt bebygd areal kan gjennom reguleringsplan settes lavere ut fra spesielle landskaps-, miljø-, kultur- og friluftsverdier.

Odel og konsesjon
Søknad om konsesjon påkrevet: Nei
Egenerklæring om konsesjonfrihet påkrevet: Nei

Overtagelse
Eiendommen overtas og gjøres opp av kjøper tre mnd etter medhjelper sender begjæring om stadfestelse til tingretten. Normalt vil eiendommen bli levert ryddet, tømt og rengjort, men dersom dette ikke blir gjort av dagens eier må kjøper selv gjøre dette. Dersom eiendommen ved overtagelse ikke er fraflyttet, må kjøper selv begjære eiendommen fraveket og bære omkostningene knyttet til dette. Antall nøkkelsett ved tiltredelse kan variere, og kjøper må selv besørge eventuelle nye nøkler.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
kr 1 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
kr 200,- (Pantattest kjøper)
kr 585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
kr 585,- (Tingl.gebyr skjøte)
kr 25 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 000 000,-))
--------------------------------------------------------
kr 26 370,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 1 026 370,- (Totalpris inkl omkostninger)

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller kjøpers konto i norsk finansinstitusjon. Eventuell egenkapital skal innbetales i én samlet betaling fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

Vederlaget
Selger betaler provisjon til medhjelper, utlegg og eventuelle andre kostnader som følge av tvangssalget.
Medhjelper godtgjøres ihht §3-3 i forskrift av 04.12.1992 om tvangssalg ved medhjelper.

Dersom handelen ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn- og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer
370-23-0075

Budgivning
Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi gjør oppmerksom på at det i forbrukerforhold ikke kan inngis bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn dette. Hos EIE stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, vedlagt i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist.

Eiendomsmegler har ikke ansvar for forsinkelser som skyldes tekniske feil. Akseptfristen er absolutt, det vil si at selger må akseptere budet og kjøper meddeles aksepten innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter inngivelse av bud til tett opp mot akseptfristen på et annet bud er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler og/eller megler rekker å bringe budet videre til selger. Husk alltid å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt og kan formidles til selger. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning.

Alle bud og budforhøyelser skal være skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt, og budet skal signeres av budgiver. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud før disse kravene er oppfylt. Vi oppfordrer til å inngi bud elektronisk, ved å trykke på "Gå til budgivning" på eiendommens hjemmeside på eie.no eller ved å trykke på knappen "Gi bud" i finn-annonsen. Ved å benytte denne tjenesten vil vilkårene om legitimasjon og signatur fra budgiver være oppfylt. Som kjøper og selger hos EIE vil du få tilsendt budjournalen etter at handel er inngått. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournalen i anonymisert form. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Hvitvasking
Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvitvaskingsloven pålegger megler å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket misligholder kjøper avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens bestemmelser om mislighold og forsinkelse.

Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil EIE eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Personvern
Som interessent, budgiver og kjøper vil dine personopplysninger bli registrert og lagret.  Som eiendomsmeglingsforetak har vi plikt til å oppbevare kontrakter og dokumenter i minst 10 år, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 3-7 (3). Dette innebærer at mulighetene for å få slettet personopplysninger er begrenset. Du kan lese om vår behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring på https://eie.no/eiendom/personvernerklaering

Lovanvendelse
Salget gjennomføres etter tvangsfullbyrdelseslovens regler. Interessenter oppfordres til å lese vedlegget med informasjon til kjøper av eiendom som selges på tvangssalg. Salgsoppgaven består av en “prospektdel” med bilder og informasjon om boligen, og en “dokumentdel” med bl.a. takst, budskjema og andre relevante dokumenter for kjøpet. Hele salgsoppgaven, dvs. både prospektdel og dokumentdel må grundig gjennomgås av interessenten(e). Kjøper har ingen, eller begrensede muligheter til å framsette eventuelle mangelsbeføyelser. Da salget er et tvangssalg kan kjøpet ikke heves. Er opplysninger imidlertid holdt tilbake, eller boligens tilstand er vesentlig redusert i forhold til på visningstidspunktet, kan den ansvarlige bli erstatningspliktig, eller prisavslag kreves, jfr § 11-39.
Da salget er et tvangssalg, kan det forekomme at boligen overleveres uten rydding og rengjøring har funnet sted. Det kan også forekomme at enkelte nøkkelsett ikke er komplette. Dette er forhold som ligger utenfor medhjelperoppdraget. Omkostninger i slike tilfeller må dekkes av kjøper.

Avdeling
Trøndelag Eiendomsmegling AS
EIE Innherred
Org. nr: 914150558
Kongensgate 37
7715 Steinkjer
Tlf: 48 89 18 70

Ansvarlig megler
Fagansvarlig Christina Vinje

Saksbehandlere
Christina Vinje
EIE Innherred
Fagansvarlig
Mob: 99 43 87 60 / E-post: cv@eie.no

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.

Vennligst ta kontakt med megler om budgivningen.

Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Åbovegen 450
For mer om objektet
Åbovegen 450

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: