Bilde 1 av Ystgårdsvegen 36BBilde 2 av Ystgårdsvegen 36B
Digital salgsoppgave
Ystgårdsvegen 36B

7657 Verdal • Verdal kommune

Dette objektet er solgt!

Prisantydning

Objektet er solgt!

Vinne - Nydelig halvpart med flott hage, stor garasje og nyere tak, vinduer, bordkledning, bad m.v -
icon

Unngå doble renteutgifter

Vis i kart
Boligtype
Tomannsbolig
Eierform
Selveier
Antall soverom
3 soverom
Primærrom (P-ROM)
76 m²
Bruksareal (BRA)
118 m²
Kommunale avgifter
kr 1 285 / Mnd
Prisantydning
kr 2 190 000
Omkostninger
kr 70 070
Totalpris
kr 2 260 070
Byggeår
1954
Tomt
Eiet tomt 646 m²
Oppdragsnummer
370230100
card-default

Rune Tømmerbakk

Eiendomsmegler MNEF / Partner
Les om Rune
Prisantydningkr 2 190 000,-
Boligkjøperpakke If (valgfritt)kr 12 650,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
Dokumentavgiftkr 56 250,-
  
Totalpris kr 2 260 070
Eiendom
Ystgårdsvegen 36B, 7657 Verdal

Matrikkel
Gnr. 275 Bnr. 55 i Verdal kommune

Boligtype
Tomannsbolig

Eierform
Selveier

Areal
Primærrom: 76 kvm, Bruksareal: 118 kvm
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. Arealene er hentet fra tilstandsrapport. Areal og rom er angitt og definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent fra bygningsmyndighetene.

Antall soverom
3

Byggeår
1954

Tomt
Eiet tomt 646 kvm

Prisantydning
2 190 000

Tilstandsrapport
Takstmann: Anders Tannvik Takstdato: 14.08.23

Totalpris inkl. omkostninger
kr 2 190 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
kr 585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
kr 585,- (Tingl.gebyr skjøte)
kr 56 250,- (Dokumentavgift)
--------------------------------------------------------
kr 57 420,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 2 247 420,- (Totalpris inkl omkostninger)

Valgfrie omkostninger:
kr 12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt))
--------------------------------------------------------
kr 2 260 070,- (Totalpris inkl omk og valgfrie omkostninger)

Kommunale avgifter
Kr. 15 419 pr. år
Kommunalt vann og eiendomsskatt kr. 7.942,-.
Totalsummen inkluderer feieavgift på kr. 765,-, renovasjon på kr 5.041,- og slamtømming på kr 1.671,- pr år.

Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjoner i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer i gebyrer/avgifter.

Det skal etableres veilag. Kostander til vedlikehold av veg avhenger av behovet for måking/strøing. Selger erfarer at snitt ligger mellom 1000 - 1500kr pr år

Eier
Ola Ludvig Stavrum

Parkering
Det er god plass til parkering på gårdsplass samt i stor dobbeltgarasje.
Garasje på 43 kvm.
Støpt gulv og panel på vegger. Panel i himling. Leddport i metall og mekanisk portåpner.

Beliggenhet
Boligen ligger i skjermede omgivelser i Vinne. Kort vei til de fleste fasiliteter. Selv om boligen ligger sentralt har den samtidig svært landlige omgivelser - rett og slett en fin kombinasjon! 

Bebyggelse
Det er avdekt forhold som tyder på at boenhet ikke er delt opp i brannceller etter kravene i teknisk forskrift. Det er manglende brannskillevegg på kaldloft og åpning i brannvegg bak kjøkkeninnredning. I følge teknisk forskrift skal boligeiere tilfredsstille kravene til forskrift fra 1985 vedr. brannsikring.

Tilstandsrapport utført av Takst-Forum Trøndelag v/ Anders Tannvik, datert 14.08.23
Takstmannen har gitt følgende tilstandsgrader (TG):

TG3 (Store eller alvorlige avvik):
Etasjeskille/gulv på grunn: 
Det registreres ved nivillering av gang retningsavvik på 2cm fra inngang til kjøkken til entre i 1. etasje.
Ved nivillering av loftsgang mot toalett registreres det et retningsavvik på 3cm på 1,5meter.
Det er 2 cm retningsavvik på et soverom fra hjørne til hjørne.
For å lukke avviket må det gjøres tiltak, men dette vil ofte være lite lønnsomt. Det kan ved skifte av gulv
eller lignende gjøres samtidig.


Kjellertrapp:
Ny trapp fra 2023 uten håndløper på vegg og rekkverk.
Tilstandsgrad 3 er satt på manglende rekkverk i trapp. Utover nevnte avvik er det ingen andre bemerkninger.
Det anbefales å etablere rekkverk og håndløper for å bedre personsikkerheten.

TG2 (Vesentlige avvik):
Rom under terreng: 
Fundamenter og kjellergulv er med bakgrunn i byggeår og byggemetode på oppføringstidspunktet etablert
direkte mot grunnmasser uten isolasjon og grunnmursplast. Det vil derfor være påregnelig at kjellergulv og
grunnmur trekker fukt.

Vinduer/dører
Det ble påvist knust glass i boder på 2 vinduer.
Vinduene er aldringsslitt

Ildsted/skorstein
Siste feiing utført 11.08.2022 og siste brann tilsyn utført 09.08.2023.
Ingen anmerkninger.
Selger opplyser om at det ble skiftet sotluke i 2015
Pipa er en eldre teglsteinspipe. Erfaringsmessig ser vi at teglsteinspiper ofte har et behov for rehabilitering.
Det registreres på loft en del beksot på pipa.
Tilstandsgraden er satt med bakgrunn i alder.

Avløpsrør:
Kloakk er tilknyttet septiktank og det er ikke krav til at kloakk skal luftes over tak, med forutsetning at
lufting av kloakk er ivaretatt på annen måte.
Det er ikke påvist noen stakeluke i boenheten. Staking kan utføres via sluk eller andre installasjoner med
avløp. Innvendige avløpsrør fra byggeår har nådd en høy alder og gir økt risiko for skader i tiden som kommer.
Det ble ikke registrert behov for tiltak, men med tanke på alder kan skader plutselig oppstå på anlegg av
eldre årgang.

Vannledninger: 
Stoppekran er plassert i tilliggende boenhet og er ikke funksjonstestet av undertegnede.
Kobberrør har nådd en høy alder og lekkasjer kan oppstå.
Ved oppgradering av kjøkken/ bad vil det være fornuftig å skifte ut rør.

Våtrom: 
På grunn av silikon rundt sluket og over klemring er ikke eventuell membran tilgjengelig for kontroll.
Tetting rundt rørgjennomføringer i gulv er ikke tilfredsstillende utført da det er silikonert mot gulv og
membran/tettesjikt er ikke ført opp på rør.
Tiltak må påregnes for å bedre vannsikkerheten rundt rørgjennomføringer.
.............................................................................

Selger opplyser i sin egenerklæring om at:
- Ny varmtvannsbereder montert i 2014 av faglært rørlegger på dugnad.
- Utbedret drenering rundt hele tomannsboligen i 2015. La ned nye drensrør og avløpsrør for taknedløp samt ny kumme m/sandfang ved utløp. Utførte dette selv med hjelp av faglært
maskinkjører.
- Servant på toalettrom montert i 2015 av faglært rørlegger på dugnad.
- Ble skiftet noe rør for kaldtvann inne i vegg på bad i forbindelse med oppussing av badet i
naboleilighet. Dette ble utført i 2019 av Rørleggern'n Verdal AS.
- Montert ny WC på toalettrom i 2021. Dette ble utført som egeninnsats.
- Byttet blandebatteri på servant i toalettrom i 2022. Dette ble utført som egeninnsats.
- Byttet kjøkkenbatteri og kran for vaskemaskin i 2023. Dette ble utført av Stølan Småservice og håndverkstjenester.
- Har vært fukt/vann på kjellergulv tidligere. Dette ble betydelig bedre etter utbedring av drenering i 2015. Er fremdeles noe fuktopptrekk/saltutslag på deler av kjellervegger. Dette grunnet manglende fuktsperre i grunnen under kjeller siden konstruksjonen er fra 50-tallet før dette ble vanlig.
- Feieluke ble byttet etter pålegg fra branntilsyn utført i 2015.
- Er generelt skjeve gulv i begge etasjer.
- Fikk mus inn i kjelleren vinteren 2021. Fant hull i vegg ved kjellervindu som ble tettet og tok 4 mus via feller. Ikke sett mus inne i boligen verken før eller siden.
- Trapp opp til garasjeloft bygd i 2014. Egeninnsats.
- Isolering og innredning av garasjerom utført i 2014-2016. Egeninnsats.
- Etterisolert kjellervegger utvendig samtidig som drenering ble utbedret i 2015. Egeninnsats.
- Terrasse bygd i 2015. Egeninnsats.
- Verandadør på nordvegg/gavlvegg skiftet i 2015. Egeninnsats.
- Etterisolert, skiftet bordkledning og vindu på østre vegger mot gårdsplass i 2015. Egeninnsats.
- Levegg og takoverbygg på terrasse bygd i 2016. Ble samtidig skiftet noe kledning og alle
vinduene på vestvegg. Egeninnsats.
- Terrasse foran vedbod bygd i 2017. Egeninnsats.
- Takskifte utført på hele tomannsboligen i sin helhet i 2017. Komplett utskifting med nytt
diffusjonsåpent undertak, lekter, taktekking, renner og beslag/takhatter. Egeninnsats.
- Trapp/inngangsparti bygd i 2018. Egeninnsats.
- Ny vindsperre, bordkledning og alle vinduer skiftet på nordvegg/gavlvegg i 2020. Egeninnsats.
- Ytterdører oppe og nede på garasje skiftet i 2023. Egeninnsats.
- Installasjon i garasje utført i 2016 av ELMAN AS.
- Nytt el-anlegg på loftetasje utført i 2021 av ELNAC AS i forbindelse med innvendig renovering av loftetasjen.
- Diverse utbedringer på el-anlegg som følge av el-kontroll utført av ELNAC AS i 2022.
- Foreligger samsvarserklæringer på arbeid utført på el-anlegget siden 2016.
- El-kontroll utført juni 2022 av Elsikkerhet Norge AS på vegne av El tilsynet.
- Grunnmuren er pusset og slemmet utvendig over bakkenivå, dette utført som egeninnsats i 2015 samtidig med utbedring av drenering.
- Det finnes framtidige planer om bygging av transportbånd for kalktransport fra Rindsem ned til Ørin industriområde, noe som kan bli synlig fra eiendommen hvis planene blir realisert.
- Innehar tilstandsvurdering utført ved kjøp av boligen i 2014.
- Veirett til boligen langs vei som går over naboeiendom, samt tilleggsbestemmelser om blant annet veibredde er tinglyst på naboeiendommen.

Tomt
Eiet tomt, 646 kvm

Tomten er flat og har spredt beplantning. Gruslagt gårdsplass med god plass til flere biler.
Hagen er vestvendt og innehar svært gode solforhold.

Skole/barnehage
Det er ca 5minutters kjøretur til Vinne oppvekstsenter og barnehage som ligger like ved.
Ungdomsskole er i sentrum ca 15 min. kjøring.
Videregående ca 15 min.

Offentlig kommunikasjon
Buss og togforbindelser fra Gravenbru, ca 1km fra boligen

Fritidstilbud
Vinne kan tilby flotte turområder samt en stor aktivitetspark av nyere dato. Vinne er en flott plass å vokse opp!

Byggemåte
Halvpart 2-mannsbolig er oppført i to etasjer over kjeller. Grunnmur er oppført i støpt betong. Veggkonstruksjon er oppført i tre og er kledd med stående tømmermannspanel. Taket er et saltak og er tekket med stålplater. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vinduer med 2-lags isolerglass og koblet glass.

Garasje er oppført i én etasje. Bygningen er oppført på støpt plate på mark. Veggkonstruksjon er oppført i bindingsverk og er kledd med stående tømmermannspanel. Taket er et saltak og er tekket med stålplater. Vinduer med 2-lags isolerglass.

Bod er oppført i én etasje. Tregulv på jernbanesviller. Veggkonstruksjon er oppført i bindingsverk og er kledd med liggende panel. Taket er et saltak og er tekket med stålplater. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vinduer med enkelt glass.

Primærrom
Primærrom: 76 kvm
Følgende rom er inkludert i P-rom:
1. etasje: Kjøkken, stue, gang, entre.
Loft: 3 soverom, bad, toalett, gang.

Bruksareal
Bruksareal: 118 kvm

Arealene på loft må ikke forveksles med netto gulvareal. Deler av arealet er ikke måleverdig på grunn av skråhimling / lav takhøyde.

Boder
Utvendig bod på 13 kvm
Tregulv og ubehandlet vegger. Ubehandlet himling.

Standard
Kjeller
Bod 1: Støpt gulv og pusset overflate på vegger. Panel i himling. Trapp.
Bod 2: Støpt gulv og malt overflate på vegger. Panel i himling. Bereder.
Bod 3: Støpt gulv og pusset overflate på vegger. Panel i himling.

1. etasje
Kjøkken: Laminat på gulv og flis på vegg over benkeplate på vegger. Malt panel i himling MDF. Innredning med mekanisk avtrekksvifte over stekesonen. Det er integrert platetopp, oppvaskmaskin og stekeovn kombiovn.
Stue: Laminat på gulv og panelplater på vegger. Malt panel i himling. Vedovn. Utgang til terrasse.
Gang: Laminat på gulv og panelplater på vegger. Malt overflate i himling. Trapp.
Entre: Laminat på gulv og malt panel på vegger. Malt overflate i himling.

Loft
Bod: Laminat på gulv og malt overflate på vegger. Takess og downlights i himling.
Soverom 1: Laminat på gulv og malt sponplate på vegger. Takess og downlights i himling.
Soverom 2: Laminat på gulv og malt sponplate på vegger. Takess i himling.
Soverom 3: Laminat på gulv og malt sponplate på vegger. Takess og downlights i himling.
Bad: Flis på gulv og våtromsplater på vegger. Malt panel og downlights i himling. Gulvvarme. Utstyrt med dusjhjørne, mekanisk avtrekk, servant og servantskap.
Toalett: Laminat på gulv og våtromsplater. Malt panel i himling. Panelovn. Utstyrt med servant, servantskap, wc og mekanisk avtrekk.
Gang: Laminat på gulv, og malt overflate og malt panel på vegger. Downlights, takess og luke til kaldloft i himling. Trapp.

For den utfyllende tekniske standard for øvrig, henvises det til vedlagte tilstandsrapport.

Ferdigattest / midlertidig brukstillatelse
Etter at bygningsmassen ble oppført har det blitt innført nye bestemmelser i plan- og bygningsloven. Ferdigattest utstedes ikke for bygg/endringer/tiltak som ble omsøkt før 01.01.1998. Det vil dermed ikke være mulig å be om ferdigattest for slike tiltak. Dette betyr ikke at tiltak blir lovlige, men at saken ikke lenger kan avsluttes med ferdigattest.

Det er ikke mottatt byggetegninger fra kommunen. Meglerforetaket har derfor ikke hatt mulighet for å kontrollere hvorvidt dagens bruk er bygges økt, og eller samsvarer med det som er byggesøkt, eller er godkjent. Kjøper overtar ansvar for nevnte forhold.

Tilbygg fra 2015.
Ombyggingstillatelse gitt i 2015.

Det er avdekt forhold som tyder på at boenhet ikke er delt opp i brannceller etter kravene i teknisk forskrift. Det er manglende brannskillevegg på kaldloft og åpning i brannvegg bak kjøkkeninnredning. I følge teknisk forskrift skal boligeiere tilfredsstille kravene til forskrift fra 1985 vedr. brannsikring.

Elektrisk anlegg
Det gjøres oppmerksom på at en tilstandsrapport kun inneholder en forenklet kontroll av det elektriske anlegget.

Rapport fra Tensio datert 27.06.2022 - Ingen anm i rapport.

Oppvarming
Vedovn på stue, gulvvarme på bad.

Merknader fra brannvesen: Ingen.
Siste tilsyn avholdt den  09.08.23
Neste tilsyn: 2028
Siste feiing utført den 11.08.22

Energimerking
Energiattest med energimerke Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G

Kommunale avgifter
Kr. 15 419 pr. år
Kommunalt vann og eiendomsskatt kr. 7.942,-.
Totalsummen inkluderer feieavgift på kr. 765,-, renovasjon på kr 5.041,- og slamtømming på kr 1.671,- pr år.

Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjoner i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer i gebyrer/avgifter.

Eiendomsskatt
Eiendomsskatt er beregnet til: 1.562,- i 2022

Forsikring med polisenummer
EIKA

Formuesverdi
Formuesverdi for inntektsåret 2021: Som primærbolig Kr. 406 149,- Som sekundærbolig Kr. 1 462 137,-

Tekniske installasjoner
TV-tuner følger ikke med objektet, da det følger abonnementet til eier.

Det er VKTV/ Altibox som leverer tv/internett. 
 

Diverse
Kun integrerte hvitevarer medfølger handelen. Kjøleskap og puter til plassbygd sofa medfølger ikke

Se forøvrig vedlagte løsøreliste.

Nabotomt mot jernbane har levert byggevarsel om å sette opp redskapsbod.

Radonmåling
Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.


Følgende servitutt er tinglyst på eiendommen:
dagboknr. 14201, tinglyst 21.12.2006. Avtale om nedlegging av privat planovergang ved km 92,941.

Utleie
Eiendommen kan i sin helhet leies ut.

Vei/vann/kloakk
Eiendommen har adkomst via offentlig vei.
Eiendommen er tilknyttet kommunalt vannledningsnett og har privat septiktanktank.

Det skal etableres veilag. Kostander til vedlikehold av veg avhenger av behovet for måking/strøing. Selger erfarer at snitt ligger mellom 1000 - 1500kr pr år

Regulering
Eiendommen er ikke regulert i reguleringsplan. Eiendommen er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel, vedtatt 29.05.2017.

Område B3 (spredte mindre områder med boligbebyggelse utenom større boligfelt):
Maks 40 %-BYA og bebygd areal = 300 m2 BYA.

2.3.3 Boligbebyggelse med skråtak, med unntak av pulttak, kan oppføres med maksimal
gesimshøyde på 6,5 m og maksimal mønehøyde på 9,5 m over planert terreng målt ved
bygningens høyeste fasade, der dette er i samsvar med estetiske bestemmelser og
retningslinjer (harmonerer med eksisterende bebyggelse). Boligbebyggelse med pulttak eller flatt tak kan oppføres med maksimal gesimshøyde på 8,0 m over planert terreng målt ved bygningens høyeste fasade, der dette er i samsvar med estetiske bestemmelser og retningslinjer (harmonerer med eksisterende bebyggelse). Takoppløft eller ark på inntil ¼ lengde av takflaten kan tillates uavhengig av maksimal
gesimshøyde.

2.3.4 Bygninger skal ha takform (møneretning, takvinkel, takfallretning) som er tilpasset
naboskapets bygninger. Ny bebyggelse, herunder mindre tilbygg, skal ikke plasseres nærmere veg enn øvrig bebyggelse i nærområdet, med mindre byggegrense, veglov eller
fylkestingsvedtak åpner for dette. I områder med frittliggende bebyggelse skal bebyggelsen plasseres slik at strøkets karakter med frittliggende bygninger opprettholdes.

2.3.5 Frittliggende garasje/uthus kan oppføres med maksimalt bebygd areal (BYA) = 70 m2 og maks 70 m2 bruksareal (BRA). Garasje/uthus kan ha maksimal gesimshøyde på 3,0 meter og maksimal mønehøyde på 5,5 meter over planert terreng målt ved bygningens høyeste fasade. Med pulttak kan maks gesimshøyde være 3,5 meter.

2.3.7 Dersom det gjennom detaljregulering utføres vurderinger av virkninger for omgivelsene som minimum innbefatter et sol-/skyggediagram, endrede utsiktsforhold og estetisk harmoni med omkringliggende bebyggelse, kan byggehøyde i henhold til høydestudie vurderes.

Odel og konsesjon
Søknad om konsesjon påkrevet: Nei
Egenerklæring om konsesjonsfrihet påkrevet: Nei

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
kr 2 190 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
kr 585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
kr 585,- (Tingl.gebyr skjøte)
kr 56 250,- (Dokumentavgift)
--------------------------------------------------------
kr 57 420,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 2 247 420,- (Totalpris inkl omkostninger)

Valgfrie omkostninger:
kr 12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt))
--------------------------------------------------------
kr 2 260 070,- (Totalpris inkl omk og valgfrie omkostninger)

Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr. 12.000.000,-. Egenerklæringsskjema er vedlagt salgsoppgave.

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller kjøpers konto i norsk finansinstitusjon. Eventuell egenkapital skal innbetales i én samlet betaling fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:

Provisjonssats: 2%

Tilrettelegging kr. 16.000,-

Visninger kr. 1.900,-

Kontroll av hjemmel og heftelser kr. 1.000,-

Oppgjørshonorar kr. 5.000,-

Markedspakke kr. 11.900,-
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer
370-23-0100

Budgivning
Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi gjør oppmerksom på at det i forbrukerforhold ikke kan inngis bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn dette. Hos EIE stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, vedlagt i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist.

Eiendomsmegler har ikke ansvar for forsinkelser som skyldes tekniske feil. Akseptfristen er absolutt, det vil si at selger må akseptere budet og kjøper meddeles aksepten innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter inngivelse av bud til tett opp mot akseptfristen på et annet bud er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler og/eller megler rekker å bringe budet videre til selger. Husk alltid å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt og kan formidles til selger. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning.

Alle bud og budforhøyelser skal være skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt, og budet skal signeres av budgiver. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud før disse kravene er oppfylt. Vi oppfordrer til å inngi bud elektronisk, ved å trykke på "Gå til budgivning" på eiendommens hjemmeside på eie.no eller ved å trykke på knappen "Gi bud" i finn-annonsen. Ved å benytte denne tjenesten vil vilkårene om legitimasjon og signatur fra budgiver være oppfylt. Som kjøper og selger hos EIE vil du få tilsendt budjournalen etter at handel er inngått. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournalen i anonymisert form. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Lovanvendelse
Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakkyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking
Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvitvaskingsloven pålegger megler å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket misligholder kjøper avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens bestemmelser om mislighold og forsinkelse.

Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil EIE eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Personvern
Som interessent, budgiver og kjøper vil dine personopplysninger bli registrert og lagret.  Som eiendomsmeglingsforetak har vi plikt til å oppbevare kontrakter og dokumenter i minst 10 år, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 3-7 (3). Dette innebærer at mulighetene for å få slettet personopplysninger er begrenset. Du kan lese om vår behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring på https://eie.no/eiendom/personvernerklaering

Avdeling
Trøndelag Eiendomsmegling AS
EIE Innherred
Org. nr: 914150558
Kongensgate 37
7715 Steinkjer
Tlf: 48 89 18 70

Ansvarlig megler
Eiendomsmegler MNEF / Partner Rune Tømmerbakk

Saksbehandlere
Rune Tømmerbakk
EIE Innherred
Eiendomsmegler MNEF / Partner
Mob: 41 49 63 64
E-post: rst@eie.no

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.

Vennligst ta kontakt med megler om budgivningen.

Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Ystgårdsvegen 36B
For mer om objektet
Ystgårdsvegen 36B

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: