hero

Vilkår for dobbel renteforsikring

Vilkår for dobbel renteforsikring:

• Forsikringen gjelder ved salg av din primærbolig i Norge, godkjent for boligformål

• Forsikringen dekker dokumenterte ordinære rentekostnader etter skatt, som du har på boliglån med pant i den boligen som skal selges. I tillegg dekkes forsikringspremie for bygningsforsikringen på boligen som skal selges

• For at forsikringen skal gjelde, må det gå 3 måneder fra du har overtatt og bebodd ny primærbolig (karenstid/egenandel). I tillegg må boligen ha ligget ute for salg og blitt aktivt markedsført av megler i 3 måneder sammenhengende

• Forsikringen dekker ovennevnte kostnader i maksimalt 9 måneder, med inntil 10.000,- pr måned etter skattefradrag

• Boligen må markedsføres aktivt under forsikringens løpetid

• Forsikringen løper frem til ny eier overtar boligen, senest 3 måneder etter aksept av bud

• Forsikringen opphører hvis det foreligger bud på 90 % av til enhver tid markedsført prisantydning eller mer, og som ikke er akseptert av selger

• For fullstendig informasjon om forsikringen, ber vi deg lese forsikringsvilkårene

Ta kontakt med din eiendomsmegler ved spørsmål.