header image

Vilkår for dobbel renteforsikring

Vilkår for dobbel renteforsikring:

• Forsikringen gjelder ved salg av din primærbolig i Norge, godkjent for boligformål

• Forsikringen dekker dokumenterte ordinære rentekostnader etter skatt, som du har på boliglån med pant i den boligen som skal selges. I tillegg dekkes forsikringspremie for bygningsforsikringen på boligen som skal selges

• For at forsikringen skal gjelde, må det gå 3 måneder fra du har overtatt og bebodd ny primærbolig (karenstid/egenandel). I tillegg må boligen ha ligget ute for salg og blitt aktivt markedsført av megler i 3 måneder sammenhengende

• Forsikringen dekker ovennevnte kostnader i maksimalt 9 måneder, med inntil 10.000,- pr måned etter skattefradrag

• Boligen må markedsføres aktivt under forsikringens løpetid

• Forsikringen løper frem til ny eier overtar boligen, senest 3 måneder etter aksept av bud

• Forsikringen opphører hvis det foreligger bud på 90 % av til enhver tid markedsført prisantydning eller mer, og som ikke er akseptert av selger

• For fullstendig informasjon om forsikringen, ber vi deg lese forsikringsvilkårene

Ta kontakt med din eiendomsmegler ved spørsmål.

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: