Eie Økonomi

Eie eiendomsmegling tror på å samle kompetanse og ekspertise. Derfor har Eie sentralisert oppgjørs- og regnskapsfunksjonen. Det er oppgjørsavdelingen sine erfarne medarbeidere som foretar tinglysing og utbetaling av kjøpesummen til selger i samarbeid med regnskapsmedarbeiderne. De sitter samlokalisert med franchisegiver på Vinderen i Oslo og er under ledelse av Øyvind Lein Eng.

Eie Økonomi

Adresse:, Oslo
Postnr og -sted:0217, Oslo
Postadresse:Postboks 4110
Telefon:22 52 01 11
Fax:22 52 01 10
E-post:oppgjor@eie.no
Juridisk navn:Eie Økonomi AS

Kontakt oss