Eie Økonomi

Eie eiendomsmegling tror på å samle kompetanse og ekspertise. Derfor har Eie sentralisert oppgjørs- og regnskapsfunksjonen. Det er oppgjørsavdelingen sine erfarne medarbeidere som foretar tinglysing og utbetaling av kjøpesummen til selger i samarbeid med regnskapsmedarbeiderne. De sitter samlokalisert med franchisegiver på Vinderen i Oslo og er under ledelse av Øyvind Lein Eng.

Se våre boliger

Kontaktinformasjon

Adresse: Borgenveien 66

Postnr og -sted: 0319, Oslo

Postadresse: Postboks 139 Vinderen

Telefon: 22 52 01 11

Fax: 22 52 01 10

Epost regnskap: regnskap@eie.no

Epost eiendomsoppgjør: oppgjor@eie.no

Juridisk navn: Eie Økonomi AS

Finn kontoret Kontakt oss

Kontakt oss

EIE FRANCHISE AS - Organisasjonsnummer: 989 081 349

Verdivurdering
Selge bolig?

Bestill uforpliktende verdivurdering

Bestill en verdivurdering av din bolig