Eie Økonomi

Eie eiendomsmegling tror på å samle kompetanse og ekspertise. Derfor har Eie sentralisert oppgjørs- og regnskapsfunksjonen. Det er oppgjørsavdelingen sine erfarne medarbeidere som foretar tinglysing og utbetaling av kjøpesummen til selger i samarbeid med regnskapsmedarbeiderne. De sitter samlokalisert med franchisegiver på Vinderen i Oslo og er under ledelse av Øyvind Lein Eng.

Eie Økonomi

Adresse:Borgenveien 66, Oslo
Postnr og -sted:0319, Oslo
Postadresse:Postboks 139 Vinderen
Fax:22 52 01 10
Juridisk navn:Eie Økonomi AS

Kontakt oss