header image

Mangfold

EIE advisory board

EIE har vokst hvert år siden oppstarten i 2006. Vi tror mye av grunnen til det er at vi søker forbedringer og kontinuerlig utvikling. EIE har også skapt en delingskultur internt som er helt unik. Et nytt nivå av denne delingskulturen er å kapitalisere på mangfoldet internt. Ved å fokusere på mangfold kan vi forstå mer, og se nye løsninger som igjen fremmer egne prestasjoner og styrker selskapets konkurransekraft. Målet er å øke kompetansen, utvikle ledere og bygge kultur som evner å identifisere og kapitalisere på mangfoldet i EIE.

EIE har alltid hatt en inkluderende kultur, og har i 2023 etablert EIE advisory board.

EIE advisory board mangfold består at ti utvalgte ansatte i EIE kjeden. De har svært ulik erfaring, bakgrunn og kompetanse som kompletterer de øvrige medlemmene. Boardet møtes kvartalsvis, bistår og gir anbefalinger til kjedeledelsen i mangfoldsarbeidet. Boardet ledes av EIE advokat, Shumaila Ashraf.

EIE advisory Board er i startfasen av sitt arbeid, men har allerede kommet med flere gode innspill. Et eksempel er en markedsføringskampanje hvor vi fremmer mangfold gjennom ulike språk i EIE.

Medlemmer av EIE advisory board

Har du innspill til vårt mangfoldsarbeid? Ta gjerne kontakt med oss

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: