Bilde 1 av Tomt HylkjeBilde 2 av Tomt Hylkje
Digital salgsoppgave
Tomt Hylkje

5109 Hylkje • Bergen kommune

Prisantydning

kr 500 000

Omkostninger: kr 26 390Totalpris: kr 526 390
Hylkje | Tomt i attraktivt og etablert boområde - Flotte utsiktsforhold - kort kjøretur til Åsane senter.
icon

Unngå doble renteutgifter

Se bladbar salgsoppgaveLast ned denne salgsoppgavenVis i kart
Boligtype
Boligtomt
Eierform
Selveier
Kommunale avgifter
kr 524 / Mnd
Prisantydning
kr 500 000
Omkostninger
kr 26 390
Totalpris
kr 526 390
Tomt
Eiet tomt 10184 m²
Oppdragsnummer
81200188
Meld interesse

Få informasjon og oppdatering om denne boligen

Meld interesse
Prisantydningkr 500 000,-
Pantattest kjøperkr 240,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 500,-
Tingl.gebyr skjøtekr 500,-
Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 500 000,-)kr 12 500,-
Boligkjøperpakke If (valgfritt)kr 12 650,-
  
Totalpris kr 526 390
Eiendom
Tomt Hylkje, 5109 Hylkje

Matrikkel
Gnr. 198 bnr. 45 i Bergen kommune

Eierform
Selveier

Areal
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. Arealene er hentet fra takstrapport. Areal og rom er angitt og definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent fra bygningsmyndighetene.

Tomt
Eiet tomt 10184 m²

Prisantydning
500 000

Totalpris inkl. omkostninger
500 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
240,- (Pantattest kjøper)
500,- (Tingl.gebyr pantedokument)
500,- (Tingl.gebyr skjøte)
12 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 500 000,-))
12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt))

26 390,- (Omkostninger totalt)

526 390,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Kommunale avgifter
Kr. 524 De kommunale avgiftene inkl. Eiendomsskatt.

Kr. 524,- pr.år ifølge Bergen kommune.

Det vil tilkomme kommunale avgifter pr. år. Disse vil variere etter boligens størrelse m.m.

Eier
Hanne Sundland Birgitte Lauritzen Kai Robert Sundland Henrik Sylta

Parkering
Parkering må opparbeides på egen tomt.

Beliggenhet
Tomten ligger landlig og barnevennlig til i et godt etablert boligområde på Hylkje i kort gangavstand til badeplass og lekeplass.

Tomten ligger ca. 8 minutters kjøretid fra Åsane sentrum. Der finner man flere store kjøpesentere som Horisont, Åsane Storsenter og IKEA. Disse kjøpesenterne har alle de servicetilbudene som man trenger i hverdagen, som serveringssteder, shopping, post, apotek, vinmonopol mm. Hvis man kjører ca. 10 minutter i motsatt retning kommer man til Knarvik, her finner man også det de fleste fasiliteter man har behov for i hverdagen.

Nærmeste dagligvarebutikk ligger noen minutters kjøring fra tomten. På Hylkje ligger det både en Spar og en Kiwibutikk på samme plass.

For den turglade finnes det flere flotte turområder i nærheten. Hakkebakkeskogen og Sætregården er populære søndagsaktiviteter. Ønsker man seg en litt lengre tur kan vi anbefale fjellturen opp til Veten. Veten er det høyeste fjellet nord for Bergen på Bergenshalvøya og rager hele 483 moh. Når man befinner seg på toppen blir man belønnet med en spektakulær utsikt i alle himmelretninger.

Andre flotte turmuligheter som er verdt å nevne er Telleviksfjellet og Høgstefjellet.

Tomt
Eiet tomt, 10184 m²

Kommunale avgifter
Kommunale avgifter: Kr. 524 per år.

En må påregne at de kommunale avgiftene øker etter ferdigstillelse av bolig. Disse vil variere etter boligens størrelse m.m. Det vil tilkomme kommunale avgifter pr. år. Disse vil variere etter boligens størrelse m.m og betales kvartalsvis. Det gjøres oppmerksom på at kan forekomme variasjoner i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer i gebyrer/avgifter.

Eiendomsskatt
Eiendomsskatt: Kr. 524 pr. år.

Det er eiendomsskatt på boliger/fritidsboliger/eiendommer i Bergen kommune. Faktura for eiendomsskatt sendes den som er registrert eier av eiendommen på faktureringstidspunktet. Eiendomsskatten blir stipulert etter ferdigstillelse og faktureres sammen med de kommunale avgiftene kvartalsvis.

Faste løpende kostnader
Typiske utgifter for eier etter oppføring er: Bygningsforsikring, innboforsikring, kommunale avgifter, brøyting, opparbeidelse/vedlikehold av privat vei, etc.

Formuesverdi
Det vil tilkomme ligningsverdi etter at eventuell bolig er oppført. Denne vil variere etter størrelse på bolig og kvadratmeterpriser i området. I forbindelse med statsbudsjettet for 2010 er det vedtatt innført en ny metode for å beregne ligningsverdi på boliger. Som kjøper må du fylle ut et spesielt skjema (RF-1282 - gjerne via skatteetaten.no eller altinn.no for å fylle ut elektronisk eller på papir)

Diverse
I henhold til reguleringsplan på grunnen er deler av tomten avsatt til lekeareal, parkeringsplasser og friluftsområde. I følge kommunens arealplan er tomten avsatt som øvrig byggesone og grønnstruktur. Kjøper bærer risiko på søknad om dispensasjon til Bergen kommune.

Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra E.Verk eller brann/feiervesen på eiendommen.

Interessenter/Kjøpere må egenhendig, evt ved hjelp av fagkyndige, sette seg godt inn i lover og regler for byggeprosesser.

Ved overdragelse av ubebygde tomter kreves det egenerklæring om konsesjonsfrihet for overdragelsen. Det er en forutsetning for avtalen at egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet fylles ut av kjøper, og at denne godkjennes av kommunen før overtakelse av eiendommen finner sted.

Annet
Vi i EIE eiendomsmegling Bergen etterstreber å ha de beste boligannonsene i Norge og vi er stolte av å ha tilknyttet oss det som etter vår mening er de beste på styling og bilder i landet. Stylistene og fotografene i Heem jobber eksklusivt for Eie Eiendomsmegling i Bergen. Slik kan vi love det beste resultatet for våre kunder.

Rett til fritt å velge megler:
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Radonmåling
Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad. For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Det gjøres oppmerksom på at kommunen har legalpanterett i eiendommen tilsvarende folketrygdens grunnbeløp (1G) for ubetalte utgifter.

Erklæring tinglyst 28.02.1980 med dagboknr 5206 vedrørende bestemmelse om gjerde, veg og hjemmel til eiendomsrett.
Erklæring tinglyst 02.04.1998 med dagboknr 8694 vedrørende grensejustering og målebrev.
Erklæring tinglyst 18.02.1983 med dagboknr 4307 vedrørende bestemmelse om gjerde, veg og hjemmel til eiendomsrett.
Erklæring tinglyst 08.09.1994 med dagboknr 23702 vedrørende best. om vann/kloakkledn. og hjemmel til eiendomsrett.
Erklæring tinglyst 02.04.1998 med dagboknr 8692 vedrørende grensejustering og målebrev.
Erklæring tinglyst 27.01.1997 med dagboknr 2542 vedrørende bestemmelse om vannledn..
Erklæring tinglyst 03.01.1995 med dagboknr 171 vedrørende erklæring/avtale.
Erklæring tinglyst 29.09.1986 med dagboknr 31605 vedrørende best. om vann/kloakkledn.
Erklæring tinglyst 13.11.1979 med dagboknr 26434 vedrørende bestemmelse om gjerde, veg og hjemmel til eiendomsrett.
Erklæring tinglyst 23.12.1974 med dagboknr 29029 vedrørende bestemmelse om veg.
Erklæring tinglyst 03.01.1995 med dagboknr 194 vedrørende erklæring/avtale.
Erklæring tinglyst 08.12.2003 med dagboknr 41100 vedrørende bestemmelse om veg og hjemmel til eiendomsrett.
Erklæring tinglyst 08.09.1994 med dagboknr 23694 vedrørende best. om vann/kloakkledn. og hjemmel til eiendomsrett.
Erklæring tinglyst 19.09.2005 med dagboknr 31175 vedrørende målebrev.
Erklæring tinglyst 20.03.1969 med dagboknr 502125 vedrørende bestemmelse om vannrett.
Erklæring tinglyst 14.08.1996 med dagboknr 21626 vedrørende erklæring/avtale.
Erklæring tinglyst 26.05.1992 med dagboknr 12094 vedrørende grensejustering.
Erklæring tinglyst 02.04.1998 med dagboknr 8693 vedrørende grensejustering og målebrev.
Erklæring tinglyst 01.04.1967 med dagboknr 501964 vedrørende elektriske kraftlinjer.
Erklæring tinglyst 30.11.1998 med dagboknr 31177 vedrørende bestemmelse om kloakkledn.
Erklæring tinglyst 20.04.1998 med dagboknr 9859 vedrørende best. om vann/kloakkledn, vannledning og veg.

Se vedlagt dokument for nærmere innsyn i erklæringene.

Utleie
Eiendommen kan i sin helhet leies ut.

Vei/vann/kloakk
Eiendommen har adkomst via privat vei med felles vedlikeholdsansvar. Kjøper må opparbeide egen avkjørsel/stikkvei. Det må påkobles offentlig vann-og avløpsforsyning. Her vil det komme tilknytningsavgift. Kjøper må selv undersøke kostnad til nedleggelse av rør etc.

Regulering
Området er regulert til Bolig og friområde ifølge Bergen kommune.

Reguleringsplaner på grunnen:
PlanID: 51140000
Plantype: 30
Plannavn: ÅSANE. HYLKJE, TUFT, KVERNADALEN
Status: 3 - Endelig vedtatt arealplan
Ikraftrådt: 19.03.1970
Dekningsgrad: 86,2%

Området er i henhold til gjeldende kommuneplan avsatt til øvrig byggesone, fritidsområder og grønnstruktur ifølge Bergen kommune.

Kommuneplan:
PlanID: 65270000
Plannavn: KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018
Ikrafttrådt: 19.06.2019
Dekningsgrad: 100 %

Arealformål i kommuneplanen:

PlanID: 65270000
Arealstatus: 1 - Nåværende
Arealformål: 3001 - Grønnstuktur
Beskrivelse: Grønnstruktur
Områdenavn: G
Dekningsgrad: 50,1%

PlanID: 65270000
Arealstatus: 1 - Nåværende
Arealformål: 1001 - Bebyggelse og anlegg
Beskrivelse: Øvrig byggesone
Områdenavn: ØB
Dekningsgrad: 44,8 %

PlanID: 652700000
Arealstatus: 1- Nåværende
Arealformål: 6700 - Friluftsområde
Beskrivelse: Friluftsområder
Områdenavn: F
Dekningsgrad: 4,7 %

PlanID: 65270000
Arealstatus: 1 - Nåværende
Arealformål: 6001 - Bruk og vern av sjø og vassdrag
Beskrivelse: Bruk og vern av sjø og vassdrag 
Områdenavn: SJØ
Dekningsgrad: 0,4 %

PlanID: 65270000
Arealstatus: 1 - Nåværende
Arealformål: 5100 - LNF
Beskrivelse: LNF
Områdenavn: LNF
Dekningsgrad: <0,1 %

Området som er avsatt til grønnstruktur ligger innenfor 100 meters sone.
Hovedregelen etter plan- og bygningsloven er at det er byggeforbud i 100 metersbeltet langs sjø og vassdrag. Byggeforbudet kan fravikes gjennom planer eller dispensasjoner. Friluftsloven gir alle rett til å ferdes i utmark, det er dette som kalles allemannsretten. Plan- og bygningsloven (pbl.) § 1-8 andre ledd fastsetter et generelt forbud mot tiltak i 100- metersbeltet langs sjø (strandsonen). Hensikten med byggeforbudet er å sikre allmennheten tilgang til strandsonen, samt å ivareta andre allmenne interesser slik som natur- og kulturmiljø, friluftsliv og landskap, jf. pbl.
 
Det gjøres oppmerksom på at et minimum (3,8 kvm) eiendommen ligger i LNF-område. Det er ikke tillatt med annen bygge- og anleggsvirksomhet enn den som har direkte tilknytning til landbruk eller stedbunden næring (tradisjonell landbruksvirksomhet).

Kopi av basiskart og planinformasjon er vedlagt salgsoppgave. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Odel og konsesjon
Når tomten er ubebygget kreves det egenerklæring om konsesjonsfrihet. Dvs. at kjøper må erklære på eget fastsatt skjema at eiendommen ikke er konsesjonspliktig, eller at bruken av eiendommen ikke vil utløse konsesjon. Det er en forutsetning for avtalen at egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet fylles ut av kjøper, og at denne godkjennes av kommunen før overtakelse av eiendommen finner sted. Det vil ikke kunne foretas oppgjør før egenerklæringsskjema foreligger i signert og godkjent stand.

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
500 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
240,- (Pantattest kjøper)
500,- (Tingl.gebyr pantedokument)
500,- (Tingl.gebyr skjøte)
12 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 500 000,-))
12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt))

26 390,- (Omkostninger totalt)

526 390,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Boligselgerforsikring
Det er ikke tegnet boligselgerforsikring ifbm. salget. Det er likevel utarbeidet en egenerklæring som interessenter bør gjøre seg kjent med før budgivning. Egenerklæringsskjema er vedlagt salgsoppgaven.

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(hvitvaskingsloven) pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:
Provisjon: 52.110,-

Grunnpakke: 10.000,-

Markedspakke: 10.900,-

Oppgjørshonorar: 6.990,-
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer
81-20-0188

Budgivning
Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi gjør oppmerksom på at det i forbrukerforhold ikke kan inngis bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn dette. Hos Eie stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, vedlagt i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning.

Alle bud og budforhøyelser skal være skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt, og budet skal signeres av budgiver. Vi oppfordrer til å inngi bud elektronisk, ved å trykke på "Gå til budgivning" på eiendommens hjemmeside på eie.no. Ved å benytte denne tjenesten vil vilkårene om legitimasjon og signatur fra budgiver være oppfylt. Som kjøper og selger hos EIE vil du få tilsendt budjournalen etter at handel er inngått. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournalen i anonymisert form. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Boligkjøperpakke og boligkjøperforsikring
EIE har sammen med vår samarbeidspartner lansert et gunstig forsikringskonsept for deg som kjøper bolig gjennom EIE.

Kjøpere (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. husforsikring, innboforsikring, dobbel rentedekning, flytteforsikring og boligkjøperforsikring som gir deg juridisk bistand dersom du ønsker å reklamere på boligkjøpet. Kjøpere (ikke juridiske personer) kan også velge å kun tegne boligkjøperforsikring.

Boligkjøperpakken/boligkjøperforsikring må tegnes senest i forbindelse med kontraktsmøtet.

 Produktark for boligkjøperpakken og boligkjøperforsikring ligger vedlagt i salgsoppgaven. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Lovanvendelse
Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakkyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking
Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvitvaskingsloven pålegger megler å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket misligholder kjøper avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens bestemmelser om mislighold og forsinkelse.

Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil EIE eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Personvern
Som interessent, budgiver og kjøper vil dine personopplysninger bli registrert og lagret.  Som eiendomsmeglingsforetak har vi plikt til å oppbevare kontrakter og dokumenter i minst 10 år, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 3-7 (3). Dette innebærer at mulighetene for å få slettet personopplysninger er begrenset. Du kan lese om vår behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring på https://eie.no/eiendom/personvernerklaering

Avdeling
Mekleriet AS
EIE Bergen Sentrum
Org. nr:917989338
Eidsvågbakken 1
5105 Eidsvåg i åsane
Tlf: 53 51 98 80, Fax:

Ansvarlig megler
Eiendomsmeglerfullmektig Nicolay Brusegard

Saksbehandlere
Nicolay Brusegard
EIE Bergen Sentrum
Eiendomsmeglerfullmektig
Mob: 46 78 03 04 / E-post: nb@eie.no

EIE Bergen Sentrum
/

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Tomt Hylkje
For mer om objektet
Tomt Hylkje

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: