Bilde 1 av Sørtunet 7CBilde 2 av Sørtunet 7C
Digital salgsoppgave
Sørtunet 7C

7900 Rørvik • Nærøysund kommune

Det gjøres oppmerksom på at tjenesten «Spør om boligen» er en betaversjon

Tjenesten er AI-drevet med OpenAI sin GPT-motor, og den kan derfor gi ufullstendige svar og gjøre feil.

Ved å velge å benytte tjenesten bekrefter du å være kjent med at dette er en betaversjon som er under utprøving, og at opplysningene som fremkommer ikke er tilstrekkelig til å inngi bud eller inngå avtale om kjøp. Som interessent/budgiver er du selv ansvarlig for å gjøre deg kjent med opplysningene om boligen som gis i salgsdokumentene slik som bla. tilstandsrapport, salgsoppgave og egenerklæring.

Still et spørsmål og jeg skal forsøke å finne svaret for deg.

Du kan bruke et naturlig språk, og stille spørsmål som:

  • "Hvor mange soverom er det?"
  • "Er det noe i tilstandsrapporten jeg bør merke meg?"
  • "Hvordan er utsikten?"

Takk for tilbakemeldingen!

Det gjøres oppmerksom på at tjenesten «Spør om boligen» er AI-drevet med OpenAI sin GPT-motor, og den kan derfor gi ufullstendige svar og gjøre feil. Opplysningene som fremkommer ved bruk av denne tjenesten er ikke tilstrekkelig til å inngi bud eller inngå avtale om kjøp. Som interessent/budgiver er du selv ansvarlig for å gjøre deg kjent med opplysningene om boligen som gis i salgsdokumentene slik som bla. tilstandsrapport, salgsoppgave og egenerklæring.
Prisantydning

kr 2 270 000

Omkostninger: kr 65 400Totalpris: kr 2 335 400
Innholdsrikt enderekkehus - Solrik og barnevennelig beliggenhet - Kort vei til Rørvik sentrum
icon

Unngå doble renteutgifter

Se bladbar salgsoppgaveLast ned salgsoppgaveVis i kart
Boligtype
Rekkehus
Eierform
Eierseksjon
Eierseksjon
9
Antall soverom
2 soverom
Primærrom (P-ROM)
108 m²
Bruksareal (BRA)
112 m²
Kommunale avgifter
kr 1 382 / Mnd
Prisantydning
kr 2 270 000
Omkostninger
kr 65 400
Totalpris
kr 2 335 400
Byggeår
1992
Tomt
Fellestomt 2850 m²
Oppdragsnummer
370230073
card-default

Anders Fjær

Eiendomsmegler / Fagansvarlig
Les om Anders
Meld interesse

Få informasjon og oppdatering om denne boligen

Meld interesse
Prisantydningkr 2 270 000,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 500,-
Tingl.gebyr skjøtekr 500,-
Boligkjøperpakke If (valgfritt)kr 7 650,-
Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 270 000,-)kr 56 750,-
  
Totalpris kr 2 335 400
Eiendom
Sørtunet 7C, 7900 Rørvik

Matrikkel
Gnr. 210 Bnr. 1213 Snr. 9 i Nærøysund kommune

Boligtype
Rekkehus

Eierform
Eierseksjon

Areal
Primærrom: 108 kvm, Bruksareal: 112 kvm.

Vedlagte plantegninger er ikke målbare. Arealene er hentet fra tilstandsrapport. Areal og rom er angitt og definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent fra bygningsmyndighetene.

Antall soverom
2

Byggeår
1992

Tomt
Fellestomt på 2850 kvm.

Prisantydning
2 270 000

Tilstandsrapport
Selger opplyser i sin egenerklæring om at:
- Lekkasje på oppvaskmaskin, forsikringssak. Forsikringsselskapet fikset. 2016.
- Installert jordfeilbrytere på sikringene. 2017/2018. Etterspurt samsvarserklæring. Utført av Elcom.
- Kontroll gjennom NTE ca. 2017.
- Bygget terrasse av egeninnsats i 2020.
- Bod ved kjøkken benyttes som vaskerom, men har ikke sluk. Således ikke godkjent som våtrom.
- Takvindu på det minste soverommet kom det vann inn ved kraftig regn da ventilen ikke var lukket. Det har ikke skjedd siden.

Andre opplysninger fra selger:
- Nytt gulv stue/kjøkken og mellomgang 2017.
- Ny terrasse fra stue 2020.
- Oppgradering av sikringer 2017 (jordfeilbryter på samtlige sikringer).
- Malt i 2021 - kledning er fra byggeår.
- Huset står på påler.

Merknader i rapport fra Tensio: Ingen.
Siste kontroll av det elektriske anlegget var den 05.10.2017
Tilstandsrapport utført av Takst-Forum Midt-Norge v/ Knut Terje Årsandøy, datert 11.10.22
Takstmannen har gitt følgende tilstandsgrader (TG):

TG2 (Vesentlige avvik):
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.
- Det er noe rustskader nederst på takplater. På kottrom utenfor 1 soverom ble det avdekket fukt i undertak langs 1 takstol. Ukjent årsak men utelukkes ikke at det kan være noe utettheter i beslag rundt takvinduer som medfører noe vanninntrengning ved mye vind og nedbør. Og stedvis noe fuktskjolder på undertak i kottrom men ingen forhøyede fuktverdier.
- Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag.
- Det er påvist avvik i beslagløsninger.
- Noe nedbøyning på takrenner på hoveddel over inngang. Rundt beslag er det noe fuktskjolder på undertak som indikerer noe fuktinntrengning men ved befaring kunne det ikke avdekkes forhøyede fuktverdier.
- Utvendige overflater med en del ujevnheter da det ved maling ikke er skrapet bort eldre maling. Noe mindre skader på et bord nederst på vegg på gavlvegg.
- Utett takluke som kan medføre kondensering
- Glassrute i utvendig bod med sprekk i glass. Ellers er 2 mindre vinduer som topphengte i stue med noe harde pakninger grunnet maling. Disse vinduene er trolig montert etter byggeår da glass er stemplet med årstall 1995.
- Takvindu: Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. 1 vindu med sprukket og punktert glass samt noe tregt å åpne og lukke. Ellers med noe mindre oppsprekking og avflassing av maling.
- Boddør: Dør er uisolert da rommet opprinnelig er en utvendig bod men i dag benyttes delvis som vaskerom. Dør ble ikke funksjonstestet da dør ikke kunne låses opp utvendig og det var oppfylt av mye innbo innvendig.
- Terrasse: Noe skjevheter på gulv på side mot vest konstruksjon er anlagt på stein på bakken
- Platting: Noe manglende avslutning av side ved oppgang med noe manglende kapping av drager samt manglende trinn for oppgang.
- Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Ut fra kartgrunnlag så ligger boligen i et område med lav eller moderat aktsomhetsgrad.
- Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.
- Det er manglende fuktsperre på bakken. Ut fra at ventilering anses bra da det er åpninger mellom bakken og fasadeplater vurderes forholden i kryprom tilfredsstillende i forhold til fuktproblemer men det er fuktige jord/grusmasser og stedvis lavere terreng enn utenfor slik at det tidvis ikke kan utelukkes større fuktighet.
- Dør til soverom med noe treghet, tar mindre i karm samt med skade på karm. Dør til toalett tar noe i karm.
- Gulv på bad: Rommet er uten fall til sluk. Det er påvist skader på innredning. Kunne ikke avdekkes løsning på ventilering men en kanal på kvistrom er avsluttet på kvistrom og utelukkes ikke at dette kan være kanal fra ventil i baderom.
- Kjøkken vurderes i bra stand ut fra alder men noe utvelling/kanting på benkeplate samt slakkhet i hengsler på dør til oppvaskbenk, samt enkelte andre skap og noe utsvelling skrog oppvaskbenk. Og noe avflassing maling på trepanel bak komfyr.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
- Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg.
- Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget.
- Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
- Da bereder har begrenset tilgang da den er isolert med matter utvendig er vurdering noe begrenset.
- Det er begrenset fall fra boligen og i kryprom er terrenget lavere slik at det kan bli stående vann i deler av kryprom.

TG3 (Store eller alvorlige avvik):
- Balkongdør: Noe begrenset tetting i nedre hjørne og påmontert enn innvendig låseskåte samt at utvendig overflate nederst på dørblad utvendig er med noe råteskader.
 Sluk ligger under kabinett og for rengjøring av sluk må kabinett tas fram som begrenser jevnlig rengjøring. Noe utett i rørgjennomføring i vegg i servantskap.
- Branntekniske forhold: Skader på brannslokningsutstyr.

Siste feiing utført 7/5-20. Neste feiing 2023
Siste tilsyn utført 15/1-14. Var merknad vedr. adkomst på tak, mener det er utbedret.
Neste tilsyn. 2023/24.

Totalpris inkl. omkostninger
kr 2 270 000,- (Prisantydning)
Omkostninger:

kr 200,- (Pantattest kjøper)

kr 500,- (Tingl.gebyr pantedokument)

kr 500,- (Tingl.gebyr skjøte)

kr 56 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 270 000,-))

--------------------------------------------------------

kr 57 950,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)

--------------------------------------------------------

kr 2 327 950,- (Totalpris inkl omkostninger)

Kommunale avgifter
Kr. 16 582 pr. år

Eier
Tom Vidar Engesvik Vågø

Parkering
Foran terrasse og ved huset forøvrig.

Tomt
Fellestomt, 2850 kvm

Byggemåte
Taktekkingen er av stål/aluminiumsplater.
Takrenner og nedløp i lakkert stål. Takstige til feier og heldekkende pipebeslag i stål.
Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår med malt  liggende bordkledning. Takkonstruksjonen har A-takstoler i tre med kottrom på en side og kvistrom med adkomst via luke i himling i gang i 2. etasje.
2 stk. takvinduer på soverom i 2. etasje med 2 lags glass.
Bygningen har malt hovedytterdør med glass, malt balkongdør i tre med 2-lags glass og utvendig dør til bod ved kjøkken som fyllingsdør utvendig med malt trepanel.
Terrasse utenfor stue anlagt på betongsøyler og opplagret på vegg. Konstruksjon og spaltet dekke i impregnerte materialer og rekkverk med håndlist og liggende kledning. Levegg mot nabobolig. Platting utenfor inngang anlagt delvis på søyler samt med stein på bakken. Konstruksjon og dekke i impregnerte materialer. Levegg mot nabobolig.

Det er ukjent byggegrunn.
Drenering er ukjent. Taknedløp er ført ned i rør i bakken men om det er etablert drenering er ukjent. Bygningen står på istøpte stålrør som antas å være satt på betongfundamenter.
Terrenget noe varierende men i hovedsak flatt omkring boligen men delvis noe lavere i kryprom under boligen.
Utvendige  vann og avløpsledninger er av plast og boligen er tilknyttet offentlig vann og avløpsnett.

Primærrom
Primærrom: 108 kvm
Følgende rom er inkludert i P-rom:

Bruksareal
Bruksareal: 112 kvm

Standard
Overflater med laminat på gulv, vegger med malt trepanel, malte plater, malt tapet/glassfiberstrie og himling med malte plater. Overflater med noe oppgradering av gulv i 1. etasje samt noe maling siden byggeåret.
Etasjeskiller er av trebjelkelag med etasjeskille i 1 etasje utført som stubbloftskonstruksjon mot kryprom.
Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Boligen har elementpipe med pussede og malte overflater. Sotluke i stue. Vedovn på glassplate i stue. Heldekkende beslag over tak.
Bygningen er anlagt på støpte pillarer der det utvendig er kledd med noe fasadeplater ned mot terreng.
Boligen har lakkert tretrapp med håndlist på begge sider.
Innerdører 1. etasje samt 2 i 2. etasje som profilerte formpressede dører og 2 furu heltredører til 1 soverom og toalett i 2. etasje.

Aktuell byggeforskrift er tekniske forskrifter i perioden 1997-2010. Baderom oppgradert siden byggeår trolig ca. 2007/08. Påstøp gulv med varmekabler og flis, vegger med flis og tak med malte plater. Rommet utstyrt med dusjkabinett, innredning med profilerte fronter og heldekkende servant samt gulvmontert toalett.

Kjøkken fra byggeår med glatte finerte fronter og laminat benkeplate. Malt trepanel mellom benkeplate og overskap. Plass for komfyr, oppvaskmaskin og kjøleskap. Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut.

WC i 2. etasje med laminat på gulv, baderomplater på vegger og folierte plater i tak. Rommet utstyrt med toalett og servantskap med heldekkende servant. Oppvarming med panelovn og avtrekk via avtrekksvifte på kvistrom.

Innvendige vannledninger er av kobber med plastkappe.
Det er avløpsrør av plast. Hovedsak innkledd i vegger og innkassinger og mye åpent i kryprom. Boligen har naturlig ventilasjon med sentral avtrekksvifte plassert på kvistrom der avtrekk fra toalett et tilkoblet med 100 mm flexislange. Ventil i tak på kjøkken samt en ventil i tak i stue. Ikke tilkoblet vifte på kvistrom så må foretas videre undersøkelser.
Varmtvannstanken er på ca. 200 liter plassert i krypkjeller. Bereder isolert med isolasjonsmatter utvendig. Ukjent alder på bereder men utelukkes ikke å være fra byggeåret.
Sikringsskap plassert i entre i 1. etasje. 63 A hovedbryter og 8 fordelingskurser med automatsikringer. Siste tilsyn foretatt oktober 2017
Røykvarsler i gang 1.og 2. etasje. Brannslukningsapparat i gang i 2. etasje
For den utfyllende tekniske standard for øvrig, henvises det til vedlagte tilstandsrapport.

Ferdigattest / midlertidig brukstillatelse
Midlertidig brukstillatelse foreligger, datert 30.01.1992.

Ferdigattest utstedes ikke lengre for tiltak det er søkt om før 01.01.1998, jfr. Plan- og bygningslovens § 21-10, femte ledd.

Oppvarming
Vedovn på stue. Varmekabler på bad og i gang.
Oppvarming for øvrig ved elektrisitet.

Energimerking
Energiattest med energimerke Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter E

Kommunale avgifter
Kr. 16 582 pr. år.

Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjoner i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer i gebyrer/avgifter.

Eiendomsskatt
Eiendomsskatt er beregnet til: kr. 3 770,- pr. år.

Formuesverdi
Formuesverdi for inntektsåret 2021:
Som primærbolig Kr. 546 377,-
Som sekundærbolig Kr. 1 966 956,-

Diverse
Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om ev. mistenkelige transaksjoner.

Medfølger ikke i handelen:
- Uttrekkbar levegg på terrasse
- Vegglampe på soverom samt lysekrone i stue og kjøkken.
- Gardinoppheng stue og kjøkken.
- Ruter for trådløst internett

Hvitevarer medfølger ikke salget.

For info om hva som normalt følger med i en handel, se NEF`S løsøreliste.

Internett: Fiber.
Forsikring: Fremtind.

Salgsoppgaven er gjennomlest og godkjent av selger.

Radonmåling
Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Følgende heftelser er tinglyst i eiendommen:
Dagboknr.  6130, tinglyst 08.10.1991 - Vikna kommune, televerket og elektrisitetsverket har rett til å legge ledninger på tomta vederlagsfritt.
Dagboknr. 1044, tinglyst 14.06.2021 - Pliktig medlemskap i sameiet Svanhylla 1. Dette praktiseres ikke, og det er ingen felleskostnader.

Vei/vann/kloakk
Offentlig vei, vann og avløp via private stikkledninger til eiendommen.

Regulering
Eiendommen er regulert til: Bolig
Gjeldende plan er: Reguleringsplan for Svahylla 1
Datert: 24.09.1984

Utdrag fra bestemmelsene:
- På boligfeltene B2 og B5 skal det oppføres frittstående småhusbebyggelse samt tilhørende garasje og uthus.
- Området bebygges med bolighus hvor mønehøyde ikke skal være større enn to normale boligetasjer.
- Bebyggelsen skal som hovedregel føres opp med saltak.
- Ingen tomt må bebygges med mer enn 30 % av sitt nettoareal.
- For hver leilighet skal det avsettes plass for oppstilling av 1 bil.

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Boligselgerforsikring
Det er ikke tegnet boligselgerforsikring ifbm. salget. Det er likevel utarbeidet en egenerklæring som interessenter bør gjøre seg kjent med før budgivning. Egenerklæringsskjema er vedlagt salgsoppgaven.

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller kjøpers konto i norsk finansinstitusjon. Eventuell egenkapital skal innbetales i én samlet betaling fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:

Eierskiftegebyr forretningsfører (Kr.5 995)
Kostnad for utsatt betaling (Factoring) (Kr.2 900)
Markedspakke 1 (Kr.12 900)
Oppgjør (Kr.5 900)
Totalt kr. (Kr.27 695)
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer
370-23-0073

Budgivning
Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi gjør oppmerksom på at det i forbrukerforhold ikke kan inngis bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn dette. Hos EIE stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, vedlagt i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist.

Eiendomsmegler har ikke ansvar for forsinkelser som skyldes tekniske feil. Akseptfristen er absolutt, det vil si at selger må akseptere budet og kjøper meddeles aksepten innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter inngivelse av bud til tett opp mot akseptfristen på et annet bud er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler og/eller megler rekker å bringe budet videre til selger. Husk alltid å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt og kan formidles til selger. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning.

Alle bud og budforhøyelser skal være skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt, og budet skal signeres av budgiver. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud før disse kravene er oppfylt. Vi oppfordrer til å inngi bud elektronisk, ved å trykke på "Gå til budgivning" på eiendommens hjemmeside på eie.no eller ved å trykke på knappen "Gi bud" i finn-annonsen. Ved å benytte denne tjenesten vil vilkårene om legitimasjon og signatur fra budgiver være oppfylt. Som kjøper og selger hos EIE vil du få tilsendt budjournalen etter at handel er inngått. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournalen i anonymisert form.

Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Boligkjøperpakke og boligkjøperforsikring
EIE har sammen med vår samarbeidspartner lansert et gunstig forsikringskonsept for deg som kjøper bolig gjennom EIE.

Kjøpere (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. husforsikring, innboforsikring, dobbel rentedekning, flytteforsikring og boligkjøperforsikring som gir deg juridisk bistand dersom du ønsker å reklamere på boligkjøpet. Kjøpere (ikke juridiske personer) kan også velge å kun tegne boligkjøperforsikring.

Boligkjøperpakken/boligkjøperforsikring må tegnes senest i forbindelse med kontraktsmøtet.

 Produktark for boligkjøperpakken og boligkjøperforsikring ligger vedlagt i salgsoppgaven. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Lovanvendelse
Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakkyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking
Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvitvaskingsloven pålegger megler å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket misligholder kjøper avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens bestemmelser om mislighold og forsinkelse.

Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil EIE eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Personvern
Som interessent, budgiver og kjøper vil dine personopplysninger bli registrert og lagret.  Som eiendomsmeglingsforetak har vi plikt til å oppbevare kontrakter og dokumenter i minst 10 år, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 3-7 (3). Dette innebærer at mulighetene for å få slettet personopplysninger er begrenset. Du kan lese om vår behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring på https://eie.no/eiendom/personvernerklaering

Avdeling
Trøndelag eiendomsmengling AS
EIE Innherred
Org. nr:914150558
Kongensgate 37
7715 Steinkjer

Ansvarlig megler
Eiendomsmegler Anders Fjær

Saksbehandlere
Anders Fjær
EIE Innherred
Eiendomsmegler / Fagansvarlig
Mob: 97 41 49 24 / E-post: af@eie.no


Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Sørtunet 7C
For mer om objektet
Sørtunet 7C

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: