Bilde 1 av Stumyrhøgda 10Bilde 2 av Stumyrhøgda 10
Digital salgsoppgave
Stumyrhøgda 10

2009 Nordby • Rælingen kommune

Prisantydning

kr 1 890 000

Omkostninger: kr 48 620Totalpris: kr 1 938 620
ULLERÅSEN I RÆLINGEN | Eneboligtomt med IG beliggende i et nyere etablert område - Nær marka - Barnevennlig og rolig omr
icon

Unngå doble renteutgifter

Se bladbar salgsoppgaveLast ned denne salgsoppgavenVis i kart
Boligtype
Boligtomt
Eierform
Selveier
Prisantydning
kr 1 890 000
Omkostninger
kr 48 620
Totalpris
kr 1 938 620
Tomt
Eiet tomt 827 m²
Oppdragsnummer
77220318
card-default

Jan Erik Ellefsrud

Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF / Partner
Les om Jan
Meld interesse

Få informasjon og oppdatering om denne boligen

Meld interesse
Prisantydningkr 1 890 000,-
Pantattest kjøperkr 200,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 890 000,-)kr 47 250,-
  
Totalpris kr 1 938 620
Eiendom
Stumyrhøgda 10, 2009 Nordby

Matrikkel
Gnr. 79 Bnr. 54 i Rælingen kommune

Boligtype
Boligtomt

Eierform
Selveier

Areal
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. Arealene er hentet fra tilstandsrapport. Areal og rom er angitt og definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent fra bygningsmyndighetene.

Tomt
Eiet tomt 827 kvm

Prisantydning
1 890 000

Totalpris inkl. omkostninger
kr 1 890 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
kr 200,- (Pantattest kjøper)
kr 585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
kr 585,- (Tingl.gebyr skjøte)
kr 47 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 890 000,-))
--------------------------------------------------------
kr 48 620,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 1 938 620,- (Totalpris inkl omkostninger)

Eier
Nikolai Dehli

Beskrivelse
EIE eiendomsmegling v/ Jan Erik Ellefsrud og Alexander Søvik har nå til salgs en attraktiv eneboligtomt beliggende på Ulleråsen/ Nordby i Rælingen kommune.

Det foreligger tillatelse til tiltak fra kommunen datert 12.10.2020. Det er gitt igangsettingstillatelse for enebolig med godkjent utleiedel (ett-trinnssøknad til kommunen). Tillatelse til tiltak ligger vedlagt. salgsoppgaven. Tegninger kan sees hos megler. Det må dog søkes på nytt nå da det har gått over tre år siden tilatelsen ble gitt.

Tomten ligger i et barnevennlig og nyere etablert boligområde med marka som nærmeste nabo. Det er nærhet til barnehager, skoler, flotte rekreasjonsmuligheter og offentlig kommunikasjon. Sentral beliggenhet med kun ca. 14 minutter med bil fra Lillestrøm og 30 minutter fra Oslo.

Parkering
Må etableres på egen grunn.

Beliggenhet
Velkommen til Ulleråsen boligfelt!

Du har nå muligheten til å bosette deg helt inntil Østmarka, kun ca. 14 minutter med bil fra Lillestrøm og 30 minutter fra Oslo sentrum. Tomtene ligger høyt og fritt, og har panoramautsikt over marka, Øyeren og bygdene rundt.

Eiendommene har en barnevennlig beliggenhet på et landlig boligområde på Nordby i Rælingen kommune. Det er nærhet til barnehager, skoler, flotte rekreasjonsområder og offentlig kommunikasjon.

Barnehager/skoler:
Det er god skolekapasitet på Nordby skole som ligger 1,2 km lenger nord. Gang-/sykkelvei hele veien fra Ulleråsen til skolen, undergang under FV120. Ved skolen ligger Tomter Barnehage. Kommunens politikk er full barnehagedekning, der alle ettåringer får plass. Nordby barneskole har flott fotballbane og lekeplass. Videre er det kort vei til lysløype, skiløyper, badeplass og ridesenter med mer fra området.

Ungdoms- og videregående skole, Marikollen idrettspark, rådhus og dagligvareforretning finner du i kommunesenteret Fjerdingby, ca. 9 km unna.

Fritid/rekreasjon:
I Marikollen idrettspark finner du hopp- og alpinbakke, lysløyper og skøytebane, samt en koselig varmestue. De senere årene er det foretatt store utbedringer av anlegget med blant annet et nytt skilek- og akeområde for de aller minste. Her ligger også flerbrukshallen Marikollhallen, der bl.a. Rælingen Håndballklubb og Rælingen klatreklubb holder til.

Ulleråsen har en fantastisk beliggenhet for den aktive familien. Her ligger alt til rette for at man kan dyrke friluftsliv, sport og idrett. Fra Nordby er det opparbeidet en flott tursti opp til Myrdammen, Rælingens mest populære badeplass. Her finner du badebrygge, stupebrett, store grøntområder med benker og bålplasser. Du kan også gå veien videre opp til vakre Nordbysjøen, eller følge en av mange turstier innover i Rælingsåsen. Rælingen kommune arrangerer stolpejakt, som er en fin måte å bli kjent med området.

Østmarka med dens unike muligheter alle årstider er nærmeste nabo, og skiløypenettet går helt til døra, dvs. ca. 85 meter fra G4/vendehammer på veien V4.

Øyeren med et yrende båt- og badeliv ligger rett nedenfor området, og nedenfor skolen er det en småbåthavn. Ved Øyeren er det også et naturreservat.

Servicetilbud:
Det er kort vei inn til Lillestrøm, med alt av bymessige fasiliteter, og til Strømmen Storsenter, Metro-senteret og Lørenskog storsenter (Triaden).

Linker:
ut.no/kart - skiløper og stier
www.marikollen.no - Marikollen Skisenter
www.ralingen.kommune.no - linker til lag/foreninger mm.

Bebyggelse
Området består av enebolig- og småhusbebyggelse. Området er under utvikling.

Tomt
Eiet tomt, 827 kvm

Skrånende tomt. Sprengningsarbeider må påregnes.

Adkomst
Se vedlagt kartskisse i annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra ønsket startsted til den aktuelle boligen.

Tomten er merket med til salgs skilt fra EIE eiendomsmegling.

Kommunale avgifter
Kjøper betaler tilknytningsavgifter til Rælingen kommune. Oversikt over gebyrer er vedlagt i salgsoppgaven.

Tilknytningsgebyr for vann og kloakk i 2022 er kr 400,- pr. m2 fra 0-100 m2. Pris pr. m2 over 100 m2 er kr 200,-. Dette er priser uten mva. I en enebolig m/utleieleilighet blir hver boenhet beregnet for seg. Løpende eiendomsgebyrer 2021 er følgende:
- M3 pris på vann er kr 13,28
- M3 pris på avløp er kr 14,25
- Abonnementsgebyr vann, privat bolig kr 870,- pr. år
- Abonnementsgebyr avløp, privat bolig kr 994,- pr. år

- Renovasjon varierer i forhold til størrelse på beholder. Alle priser er pr. del av dunk. Antall som må dele dunk er oppgitt i parantes:
* 140 liter (1) kr 3 389,-
* 240 liter (2) kr 3 235,-
* 360 liter (3) kr 3 043,-
* 660 liter (5) kr 2 989,-
* Hvis det er renovasjonsbrønn i boligområdet er prisen kr 2 989,- pr. år)
* Service abonnement renovasjon inntil  5-10m henteavstand kr 315,-
* Service abonnement renovasjon inntil 11-20m henteavstand kr 530,-

- Feiing en pipe kr 525,-
- Tilsyn av gasspeiser kr 225,-
- Alle nybygg må installere vannmåler. De årlige kommunale avgiftene vil variere i to helt like bygg/leiligheter i forhold til hvor mange som bor i boligene. Grovt regnet bruker en person ca. 50 m3 pr. år, det gjelder både voksne og barn.

OBS! Alle oppgitte priser er eksklusiv mva.

Se vedlagte gebyrregulativ.

Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjoner i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer i gebyrer/avgifter.

Eiendomsskatt
Det er ikke innført eiendomsskatt i Rælingen kommune pr. 01.11.2022.

Formuesverdi
Formuesverdi er ikke fastsatt, men fastsettes av Likningskontoret etter en beregningsmodell om hensyntar om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeier er bosatt iht. Folkeregisteret) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdi for primærbolig vil normalt utgjøre ca. 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil likningsverdi normalt utgjøre ca. 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For mer informasjon, se www.skatteetaten.no.

Diverse
- Det er gitt igangsettingstillatelse for enebolig med godkjent utleiedel (ett-trinnssøknad til kommunen). Tillatelse til tiltak ligger vedlagt. salgsoppgaven.

- Bygging må være igangsatt innen 12.10.2023.

- Det er tinglyst pliktig medlemsskap i områdets velforening. Årlig avgift er satt til kr. 2 000,-. Vedtekter kan sees hos megler.

- Tomten har eierandel 1/53 i fellesområde med matrikkel gnr. 79 bnr. 20, og eierandel 1/82 i matrikkel gnr. 79 bnr. 68.

- Bilder markert med tomtegrenser fra fotograf er ca. markeringer og ikke korrekte tomtegrenser

- Kart i salgsoppgave er ikke i målestokk

- Kommunale VA-ledninger/-kummer/sluk, strømkabler, kabelskap, lysmaster, kommunikasjonskabler etc. skal ligge i vei-/grøftearealer. Veiene har fast reguleringsbredde, men det kan bli behov for noen utvidelser av veiarealet enkelte steder for å sikre at disse tekniske anleggene ikke blir liggende på private tomter. Dette medfører at selv om en tomt skulle være fradelt og målebrev foreligge må påregnes grensejustering mot vei der mindre arealer vil kunne måtte bli avgitt uten noen form for økonomisk kompensasjon.

Det tas forbehold om panthavers salgssamtykke.

Radonmåling
Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.


2016/1096033-1/200  Best. om vann/kloakkledn.  
25.11.2016 
Rettighetshaver:RÆLINGEN KOMMUNE  
Org.nr: 952540556
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
Bestemmelse om bebyggelse og beplanting
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2016/1096033-2/200  Erklæring/avtale  
25.11.2016 
Rettighetshaver:RÆLINGEN KOMMUNE  
Org.nr: 952540556
Bestemmelse om drift- og vedlikehold av gatelysanlegget langs de kommunale veiene/gangveiene
Bestemmelse om bebyggelse og beplanting
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2016/1096033-12/200  Erklæring/avtale  
25.11.2016 
Pliktig medlemskap i velforening/huseierforening
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2021/894070-1/200  Erklæring/avtale  
20.07.2021 21:00 
rettighetshaver:Knr:3027 Gnr:79 Bnr:55  
Bestemmelse om støttemur

Grunndata
2016/450045-1/200  Registrering av grunn  
23.05.2016 
Denne matrikkelenhet opprettet fra:Knr:3027 Gnr:79 Bnr:20
 
Rettigheter på andre eiendommer:
Rettigheter på 3027-79/11, 3027-79/20, 3027-79/21, 3027-79/22, 3027-79/28, 3027-79/29, 3027-79/30, 3027-79/55, 3027-79/59, 3027-79/63, 3027-79/68, 3027-80/168

Rettigheter i eiendomsrett
2016/1096033-13/200  Best. om vann/kloakkledn.  
25.11.2016 
rettighetshaver:Knr:3027 Gnr:79 Bnr:23  
rettighetshaver:Knr:3027 Gnr:79 Bnr:24  
rettighetshaver:Knr:3027 Gnr:79 Bnr:25  
rettighetshaver:Knr:3027 Gnr:79 Bnr:26  
rettighetshaver:Knr:3027 Gnr:79 Bnr:27  
rettighetshaver:Knr:3027 Gnr:79 Bnr:31  
rettighetshaver:Knr:3027 Gnr:79 Bnr:32  
rettighetshaver:Knr:3027 Gnr:79 Bnr:33  
rettighetshaver:Knr:3027 Gnr:79 Bnr:34  
rettighetshaver:Knr:3027 Gnr:79 Bnr:35  
rettighetshaver:Knr:3027 Gnr:79 Bnr:36  
rettighetshaver:Knr:3027 Gnr:79 Bnr:37  
rettighetshaver:Knr:3027 Gnr:79 Bnr:38  
rettighetshaver:Knr:3027 Gnr:79 Bnr:39  
rettighetshaver:Knr:3027 Gnr:79 Bnr:40  
rettighetshaver:Knr:3027 Gnr:79 Bnr:41  
rettighetshaver:Knr:3027 Gnr:79 Bnr:42  
rettighetshaver:Knr:3027 Gnr:79 Bnr:43  
rettighetshaver:Knr:3027 Gnr:79 Bnr:44  
rettighetshaver:Knr:3027 Gnr:79 Bnr:45  
rettighetshaver:Knr:3027 Gnr:79 Bnr:46  
rettighetshaver:Knr:3027 Gnr:79 Bnr:47  
rettighetshaver:Knr:3027 Gnr:79 Bnr:48  
rettighetshaver:Knr:3027 Gnr:79 Bnr:49  
rettighetshaver:Knr:3027 Gnr:79 Bnr:50  
rettighetshaver:Knr:3027 Gnr:79 Bnr:51  
rettighetshaver:Knr:3027 Gnr:79 Bnr:52  
rettighetshaver:Knr:3027 Gnr:79 Bnr:53  
rettighetshaver:Knr:3027 Gnr:79 Bnr:54  
rettighetshaver:Knr:3027 Gnr:79 Bnr:56  
rettighetshaver:Knr:3027 Gnr:79 Bnr:57  
rettighetshaver:Knr:3027 Gnr:80 Bnr:166  
rettighetshaver:Knr:3027 Gnr:80 Bnr:167  
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Bestemmelse om adkomstrett
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Gjelder denne registerenheten med flere

Andel i realsameie:
2017/1305618-1/200  Opprettelse av realsameie  
22.11.2017 21:00 
Denne matrikkelenhet har andel i: 
Knr:3027 Gnr:79 Bnr:20  1/53 

2017/1305992-1/200  Opprettelse av realsameie  
22.11.2017 21:00 
Denne matrikkelenhet har andel i: 
Knr:3027 Gnr:79 Bnr:60  1/9 
 
2017/1306084-1/200  Opprettelse av realsameie  
22.11.2017 21:00 
Denne matrikkelenhet har andel i: 
Knr:3027 Gnr:79 Bnr:68  1/82

Vei/vann/kloakk
Offentlig vei, samt privat vei til tomten.

Det er lagt frem VA, strøm og tomrør for fiber til tomten. Bredbånd tilbys av Viken Fiber.

VA-plan er vedlagt salgsoppgave.

Regulering
Eiendommen reguleres av reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Ulleråsen nr. 191, gnr/bnr 79/20 m.fl. Jfr. Plan og bygningsloven §§ 12-6 og 12-7 fra 2008.

Det er kun tillatt å oppføre enebolig på hver av tomtene. For eneboliger er maks. %BYA=25%. For eneboliger med hybelleilighet er maks. %BYA=28%. Bebyggelsens plassering og møneretning skal tilpasses eksisterende terreng slik at unødvendige terrenginngrep unngås.

Maks kotehøyde på u.etg:
Tomt 1, Gnr. 79 Bnr. 33 = 199,5
Tomt 2, Gnr. 79 Bnr. 34 = 206
Tomt 3, Gnr. 79 Bnr. 35 = 209
Tomt 4, Gnr. 79 Bnr. 36 = 199,5

Kopi av situasjonskart og reguleringsbestemmerlser er vedlagt salgsoppgave. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Det gjøres oppmerksom på at kart ikke er i målestokk.

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
kr 1 890 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
kr 200,- (Pantattest kjøper)
kr 585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
kr 585,- (Tingl.gebyr skjøte)
kr 47 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 890 000,-))
--------------------------------------------------------
kr 48 620,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 1 938 620,- (Totalpris inkl omkostninger)

Boligselgerforsikring
Det er ikke tegnet boligselgerforsikring i forbindelse med salget.

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller kjøpers konto i norsk finansinstitusjon. Eventuell egenkapital skal innbetales i én samlet betaling fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:

Foto (Kr.4 000)
Grunnpakke tomt, innhentelse av lovpålagt informasjon (Kr.9 655)
Visningshonorar (Kr.2 900)
Provisjon (forutsatt salgssum: 1 890 000,-) (Kr.50 000)
Kostnad for utsatt betaling (Factoring) (Kr.3 512)
Markedspakke 2 (Kr.21 900)
Oppgjør (Kr.5 500)
Totalt kr. (Kr.97 467)
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer
77-22-0318

Budgivning
Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi gjør oppmerksom på at det i forbrukerforhold ikke kan inngis bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn dette. Hos EIE stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, vedlagt i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist.

Eiendomsmegler har ikke ansvar for forsinkelser som skyldes tekniske feil. Akseptfristen er absolutt, det vil si at selger må akseptere budet og kjøper meddeles aksepten innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter inngivelse av bud til tett opp mot akseptfristen på et annet bud er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler og/eller megler rekker å bringe budet videre til selger. Husk alltid å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt og kan formidles til selger. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning.

Alle bud og budforhøyelser skal være skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt, og budet skal signeres av budgiver. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud før disse kravene er oppfylt. Vi oppfordrer til å inngi bud elektronisk, ved å trykke på "Gå til budgivning" på eiendommens hjemmeside på eie.no eller ved å trykke på knappen "Gi bud" i finn-annonsen. Ved å benytte denne tjenesten vil vilkårene om legitimasjon og signatur fra budgiver være oppfylt. Som kjøper og selger hos EIE vil du få tilsendt budjournalen etter at handel er inngått. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournalen i anonymisert form. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Boligkjøperpakke og boligkjøperforsikring
EIE har sammen med vår samarbeidspartner lansert et gunstig forsikringskonsept for deg som kjøper bolig gjennom EIE.

Kjøpere (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. husforsikring, innboforsikring, dobbel rentedekning, flytteforsikring og boligkjøperforsikring som gir deg juridisk bistand dersom du ønsker å reklamere på boligkjøpet. Kjøpere (ikke juridiske personer) kan også velge å kun tegne boligkjøperforsikring.

Boligkjøperpakken/boligkjøperforsikring må tegnes senest i forbindelse med kontraktsmøtet.

 Produktark for boligkjøperpakken og boligkjøperforsikring ligger vedlagt i salgsoppgaven. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Lovanvendelse
Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakkyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking
Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvitvaskingsloven pålegger megler å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket misligholder kjøper avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens bestemmelser om mislighold og forsinkelse.

Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil EIE eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Personvern
Som interessent, budgiver og kjøper vil dine personopplysninger bli registrert og lagret.  Som eiendomsmeglingsforetak har vi plikt til å oppbevare kontrakter og dokumenter i minst 10 år, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 3-7 (3). Dette innebærer at mulighetene for å få slettet personopplysninger er begrenset. Du kan lese om vår behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring på https://eie.no/eiendom/personvernerklaering

Avdeling
Romeriksmegleren AS
EIE Lillestrøm
Org. nr:976320492
Storgata 29
2000 Lillestrøm
Tlf: 63 80 54 10

Ansvarlig megler
Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF / Partner Jan Erik Ellefsrud

Saksbehandlere
Jan Erik Ellefsrud
EIE Lillestrøm
Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF / Partner
Mob: 46 42 03 00 / E-post: jee@eie.no

Alexander Søvik
Eiendomsmegler
Mob: 98 23 96 49 / E-post: also@eie.no

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Stumyrhøgda 10
For mer om objektet
Stumyrhøgda 10

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: