Verdiovervåkning av din bolig

Fyll ut og send inn skjema for å motta din verdivurdering


 

Praktisk informasjon

Verdiovervåkningen baserer seg på en generell prisutvikling i ditt område med grunnlag i prisen du registrerte. Prisen tar utgangspunkt i boligprisstatistikken utarbeidet av Eiendom Norge i samarbeid med FINN.no og Eiendomsverdi. http://eiendomnorge.no/boligprisstatistikken/#om_statistikken

Merk at dette ikke er en eksakt prisvurdering av din bolig og at det må gjøres en ny vurdering fra megler dersom du har gjort endringer eller oppdateringer. Ta gjerne kontakt med din lokalmegler i Eie for å avtale tid for dette (eie.no/megler)

Vi tar forbehold om feil i tallmateriale. Fellesgjeld som eventuelt måtte følge boligen er ikke medberegnet i verdien.