EIE artikkelbilde
Artikler / Bærekraft og energisparende tiltak

Bærekraft og kvinnekraft

8. mars samlet Norconsult KINE nettverket til markering av kvinnedagen og temaet «Bærekraftig samfunnsutvikling». 100 kvinner i eiendomsbransjen fra 75 selskaper deltok på nettverkssamlingen. Administrerende direktør i EIE, Hedda K. Ulvness, er en av grunnleggerne av nettverket, sammen med Anne Sofie Bjørkholt i advokatfirma BAHR og Kine Morud Aarum i Clemens eiendom.

– Verden er i endring og alle kjenner på utfordringer knyttet til økt kompleksitet og rammebetingelser i stadig bevegelse, åpner Camilla Draugedalen, nettverksmedlem (Fagspesialist Energi og SmartTeknologi i Norconsult og initiativtaker til invitasjonen).

Hun fortsetter med å understreke at hver og en av KINE-medlemmene sitter med viktig innsikt og kompetanse som til sammen vil kunne bidra til å gjøre eiendomsbransjen til en del av løsningen.

– Det at vi samarbeider for å nå målene er viktigere enn noensinne – her er KINE nettverket helt sentralt, poengterer hun og understreker at formålet med nettverkstreffet er å få en tydeligere forståelse av hvordan vi kan jobbe sammen for å lykkes.

Det er også tid til å feire alle de dyktige kvinnene i bransjen og at vi ser en tydelig utvikling nettverket, understreker Kine Morud Aarum, styreleder i KINE som ser hvordan nettverket har bidratt til nye bekjentskaper på kryss og tvers i bransjen, i tillegg til nye former for samarbeid.

Sonja Horn, (Adm. Dir i Entra) og Camilla Krogh, (Adm. Dir i Ferd Eiendom,) sammen med Kjersti Dunham (Direktør for Divisjonen Bygg og Konstruksjon i Norconsult) gjennomførte en samtale om egne mål, viktigheten av å tørre å tenke nytt – og viktigheten av å dele erfaringer.

– Alle jobber med innovasjon for seg selv. Vi må bli bedre på å samarbeide der vi har mulighet til det, dele informasjon der det er hensiktsmessig og se til andre bransjer som ligger foran oss, sier Sonja Horn når hun snakker om InnovasjonsLaben der Entra i tillegg til ulike bransjeaktører samarbeider om gjenbruk av data og digitale løsninger.

Camilla Krogh er klar i talen når hun snakker om hvordan et verneverdig bygg har blitt til en viktig og økonomisk forsvarlig samhandlingsarena for sosial bærekraft på nabolagshuset, Petersborg (på Ensjø).

– Dette får vi ikke til alene, sier hun og vektlegger viktigheten av samarbeid med offentlige myndigheter og gjensidig ønske om å få til noe som er bra.

Kvelden var lagt opp med en rød tråd knyttet til den gjensidige påvirkningen sosiale-, miljømessige og økonomiske bærekraftperspektiver har på hverandre og prosjektene våre og hvordan vi kan jobbe effektivt med god verdistyring. Underveis tas pulsen på nettverket for å se hvordan den enkelte opplever at de selv ligger an med bærekraftstrategier, digitale verktøy, kunnskap og samhandling. Funnene avdekket felles problemstillinger og la opp til gode gruppediskusjoner.

Om KINE – nettverket

I 2019 etablerte Hedda Ulvness i EIE eiendomsmegling, Anne Sofie Bjørkholt i Advokatfirmaet BAHR og Kine Morud Aarum i Clemens Eiendom, nettverket Kvinner i Norsk Eiendom (KINE). Målet var å skape en møteplass for relasjonsbygging for kvinner i eiendomsbransjen og ha en arena for kunnskapsdeling. Nettverket består nå av over 230 kvinner fra 150 ulike selskaper

Spørsmål?

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt.

Relaterte artikler

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: