header image

E-takst

Hva er en e-takst?

E-takst er en skriftlig variant av verdivurdering som mange banker krever i forbindelse med søknad om lån eller refinansiering.

Når en megler fra EIE gir deg en e-takst i tillegg til den vanlige befaringen av boligen tas det også bilder av blant annet kjøkken, bad og fasade. En vurdering av boligens verdi vil være den samme uansett om du får vanlig verdivurdering eller e-takst.

Du blir gjerne spurt om e-takst dersom du skal:

  • Selge bolig
  • Refinansiere boliglån
  • Fastsette verdien på en bolig i forbindelse med skilsmisse, arveoppgjør o.l.

Visste du...
E-takst ble i 2016 innført som en ny bransjestandard for meglers verdivurdering av bolig. Tidligere var kravene til verdivurdering mindre strenge, og derfor etterspurte Finanstilsynet et bedre system. E-takst ble utviklet av Eiendomsverdi, og er i dag den gjeldende formen for verdivurdering.

Fakta om e-takst

Det kan ta fra 0,5 til 1,5 time, avhengig av hva slags bolig som skal selges. Megleren henter så inn dokumentasjon og informasjon om boligen, og setter sammen en verdivurdering – også kalt e-takst – basert på det. Denne får du som oftest dagen etter.

E-taksten får du tilsendt på e-post fra megler, og du mottar en forenklet versjon sammenlignet med den banken får tilgang til via databasen til Eiendomsverdi.

Prisen på e-takst varierer ut ifra hvor i landet du befinner deg, og svinger i takt med boligmarkedet. I dårlige tider er det som regel enklere å få en billig pris enn i perioder hvor meglere har mye å gjøre.

Før i tiden var det mulig å få en verdivurdering av boligen gratis, dersom du kunne friste megler med et mulig boligsalg. Etter at e-takst har overtatt markedet, er denne døren helt stengt.

Prisen kan variere fra 1000 til 5000 kroner, men det er vanskelig å si noe helt sikkert da det avhenger av hvilken meglerpakke du kjøper og hvor langt unna boligen ligger fra meglerkontoret som tar på seg jobbe.

E-taksten behøver ikke å være samsvarende med boligens prisantydning. Prisantydningen er en sum som megler mener det er mulig å få for boligen i samsvar med selgers ønsker, mens e-taksten er meglers vurdering av hva man sikkert får for boligen, med tanke på at banken som utlåner skal forholde seg til dette.

E-takst ble i hovedsak utviklet for å sikre en trygg prosess for refinansiering. Slik får bankene i dag lett tilgang på boligens verdi, og banken kan nå være sikker på at e-taksten ikke er satt kunstig høy, eller har blitt endret av selger i etterkant, slik det iblant forekom med takst.

Bankene vil ha tilgang til alle e-takster gjort av en eiendom de siste seks månedene, og grunnen til det er at boligeiere ofte spør flere meglere om å gi en e-takst. Slik kan banken sikre seg at boligens verdi er realistisk, også basert på flere vurderinger. Grunnen til at Finanstilsynet etterspurte grundigere verdivurderinger var problemer med manipulering av verdivurdering, svindel, hvitvasking og forfalskning.

Verdivurdering og e-takst er uttrykk som i dag blir brukt om hverandre og betyr det samme. Tidligere var verdivurdering det eneste uttrykket vi hadde for meglers vurdering av boligverdien, inntil e-taksten ble den nye standarden i 2016. I dag har verdivurdering/e-takst strengere krav enn før 2016 – megler må inkludere flere andre forhold når de vurderer boligen, og de har mindre spillerom for å sette en feil verdi.

Verdivurdering ga altså tidligere kun uttrykk for hvor mye eiendomsmegler mente man kunne få for boligen, basert på markedet og eiendommen. I den nye e-taksten er det derimot krav til at det gjøres en beregning av verdien basert på dokumentasjon og statistiske data, der standard og andre forhold som beliggenhet, infrastruktur og prisstatistikk inngår.

E-taksten får du tilsendt på e-post fra megler, og du mottar en forenklet versjon sammenlignet med den banken får tilgang til via Eiendomsverdi sin database.

Meglers e-takst vil bli sammenlignet med verdien boligen er gitt ved matematiske beregninger av Eiendomsverdi, og på den måten også sikre at det ikke kun er meglers skjønn som avgjør verdisettingen.

Tradisjonelt var det kun takstmenn som satte takst (også kalt verditakst) på en eiendom. En verditakst fra en takstperson baserer seg på en kyndig vurdering av bygningens og eiendommens tekniske verdi, i tillegg til beliggenhet, utsikt, kommunikasjon og nærhet til fasiliteter som butikker, skole etc. Statistikk og erfaringer fra andre omsetninger i området spiller også inn.

Etter 2016 kan også meglere sette takst ved å utarbeide en e-takst. En e-takst baserer seg på mye av det samme som en verditakst fra takstmann, men en viktig forskjell er at e-taksten ikke gir en vurdering av bygningens tekniske tilstand – slik verditakst gjør.

De fleste som selger bolig vil uansett bruke en takstperson for å utarbeide en tilstandsrapport på boligen, i tillegg til en e-takst fra megler eller verditakst fra takstmann. En tilstandsrapport gir nøye beskrivelser av boligens og eiendommens tekniske tilstand, men sier ingenting om boligens og eiendommens verdi i kroner.

Bestill E-takst

Fyll ut og send inn skjema, så hører du fra oss snarlig

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: