Bilde 1 av AlterenBilde 2 av Alteren
Digital salgsoppgave
Alteren

8616 Mo i Rana • Rana kommune

Prisantydning

kr 650 000

Omkostninger: kr 30 170Totalpris: kr 680 170
Skap hyttedrømmen på en flott tomt beliggende ved Ranfjorden!
icon

Unngå doble renteutgifter

Se bladbar salgsoppgaveLast ned salgsoppgavenVis i kart
Boligtype
Hyttetomt
Eierform
Selveier
Prisantydning
kr 650 000
Omkostninger
kr 30 170
Totalpris
kr 680 170
Tomt
Eiet tomt 1035 m²
Oppdragsnummer
100230001
card-default

Herman Nerdal Fagernes

Eiendomsmegler | Partner
Les om Herman
Meld interesse

Få informasjon og oppdatering om denne boligen

Meld interesse
Prisantydningkr 650 000,-
Pantattest kjøperkr 200,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 650 000,-)kr 16 250,-
Boligkjøperpakke (valgfritt)kr 12 550,-
  
Totalpris kr 680 170
Eiendom
Alteren, 8616 Mo i Rana

Matrikkel
Gnr. 138 Bnr. 32 i Rana kommune

Boligtype
Hyttetomt

Eierform
Selveier

Tomt
Eiet tomt 1035 kvm

Prisantydning
650 000

Totalpris inkl. omkostninger
kr 650 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
kr 200,- (Pantattest kjøper)
kr 585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
kr 585,- (Tingl.gebyr skjøte)
kr 16 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 650 000,-))
--------------------------------------------------------
kr 17 620,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 667 620,- (Totalpris inkl omkostninger)

Valgfrie omkostninger:
kr 12 550,- (Boligkjøperpakke (valgfritt))
--------------------------------------------------------
kr 680 170,- (Totalpris inkl omk og valgfrie omkostninger)

Eier
Jarle Edmund Wiik

Beskrivelse
Går du med en drøm om å bygge en hytte? Da har EIE eiendomsmegling gleden av å presentere denne fint beliggende tomten på Alterneset. Tomten er på ca. 1035 m2 og ligger fint til ved Ranfjorden. Se for deg din nye hytte med store vinduer og en god stol vendt ut mot flotte Ranfjorden. Denne beliggenheten med umiddelbar nærhet  til Ranfjorden passer utmerket for deg som liker båt og fiske.
Tomten ligger om lag 12 km fra sentrum av Mo i Rana, så her kan du tilbringe både ettermiddager, helger og ferier med kort vei til alle byens fasiliteter.
Innenfor hver hyttetomt kan det bygges hytte, uthus og naust.
Samlet grunnflate av hytte, uthus og naust må ikke overstige 70 m2.
Se salgsoppgave for nærmere beskrivelse, reguleringsplan er vedlagt.

Beliggenhet
Eiendommen ligger på Alterneset, om lag 12 km fra setrum av Mo i Rana. Det er ca. 6 kilometer til Båsmo hvor det finns barneskole, barnehager, dagligvarebutikk m.m. Fra Alteren er det nærhet til turstier og skiløper på vinteren som strekker seg over Båsmofjellet og kommer ned på Skillevollen alpinsenter. På Skillevollen finns et flott ski/lysløypeanlegg sommer som vinter, tennisbane og skatepark på sommeren,
skøytebane på vinteren. På alterneset er eiendommen beliggende i strandkanten med gode sol og lysforhold samt fri utsikt mot sentrum, åga og hauknes.

Bebyggelse
Eiendommen er ikke bebygd.

Tomt
Eiet tomt, 1035 kvm
Tomten består av en eiet tomt på ca. 1 035 m2. Tomten ligger terrassert i ett svakt skrående terreng mot ranfjorden, og består for det meste av lyng, plen, buskevekster samnt noe stein og berg.

Adkomst
Adkomst til eiendommen via privat vei, ellers sti over gnr.138 bnr.4 som er regulert til friareal. Det foreligger ikke noen bestemmelser om adkomstrett.
Iflg. reguleringsplanen skal atkomst (gangatkomst) skal skje via regulert friareal.

Fritidstilbud
Normalt gode fritidstilbud.

Kommunale avgifter
Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjoner i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer i gebyrer/avgifter.

Radonmåling
Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.


Vei/vann/kloakk
Adkomst til eiendommen via privat vei, ellers sti over gnr.138 bnr.4 som er regulert til friareal. Det foreligger ikke noen bestemmelser om adkomstrett.
Iflg. reguleringsplanen skal atkomst (gangatkomst) skal skje via regulert friareal.
Det tillates ikke innlagt vann iht. reguleringsplan.
Det er ikke lagt opp avløp til eiendommen.

Regulering
Området er regulert til fritidsbebyggelse iht. reguleringsplan for "Bebyggelsesplan for Alternes II" Plan-ID 8048. Ikraftredelsesdato 27.01.1999.
Innenfor hver hyttetomt kan det bygges hytte, uthus og naust. Hyttene skal oppføres med saltak med maksimal høyde som vist på tabellen i reguleringsplanen. Høyde fundament /pilarer må ikke overstige 60 cm. Ved høyde over 40 cm skal åpningene mellom dem kles inn med bord eller lignende.
Samlet grunnflate av hytte, uthus og naust må ikke overstige 70 m2.
Hytte:
- Maksimal gesimshøyde 3m
- Maksimal mønehøyde 4,5m
- Maksimal grunnflate 45m2
For ytterligere informasjon, se vedlagte reguleringsplan.

Hensynsone: hensyn friluftsliv
Hensynsonenavn: H530
Beskrivelse: Svært viktig friluftsområde

Odel og konsesjon
Når tomten er ubebygget kreves det egenerklæring om konsesjonsfrihet. Dvs. at kjøper må erklære på eget fastsatt skjema at eiendommen ikke er konsesjonspliktig, eller at bruken av eiendommen ikke vil utløse konsesjon. Det er en forutsetning for avtalen at egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet fylles ut av kjøper, og at denne godkjennes av kommunen før overtakelse av eiendommen finner sted. Det vil ikke kunne foretas oppgjør før egenerklæringsskjema foreligger i signert og godkjent stand.

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
kr 650 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
kr 200,- (Pantattest kjøper)
kr 585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
kr 585,- (Tingl.gebyr skjøte)
kr 16 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 650 000,-))
--------------------------------------------------------
kr 17 620,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 667 620,- (Totalpris inkl omkostninger)

Valgfrie omkostninger:
kr 12 550,- (Boligkjøperpakke (valgfritt))
--------------------------------------------------------
kr 680 170,- (Totalpris inkl omk og valgfrie omkostninger)

Boligselgerforsikring
Det er ikke tegnet boligselgerforsikring ifbm. salget. Det er likevel utarbeidet en egenerklæring som interessenter bør gjøre seg kjent med før budgivning. Egenerklæringsskjema er vedlagt salgsoppgaven.

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller kjøpers konto i norsk finansinstitusjon. Eventuell egenkapital skal innbetales i én samlet betaling fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:

Provisjon (Kr.60 000)

Oppgjør (Kr.6 900)

Tilrettelegging (Kr.9 900)


Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer
100-23-0001

Budgivning
Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi gjør oppmerksom på at det i forbrukerforhold ikke kan inngis bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn dette. Hos EIE stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, vedlagt i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist.

Eiendomsmegler har ikke ansvar for forsinkelser som skyldes tekniske feil. Akseptfristen er absolutt, det vil si at selger må akseptere budet og kjøper meddeles aksepten innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter inngivelse av bud til tett opp mot akseptfristen på et annet bud er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler og/eller megler rekker å bringe budet videre til selger. Husk alltid å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt og kan formidles til selger. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning.

Alle bud og budforhøyelser skal være skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt, og budet skal signeres av budgiver. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud før disse kravene er oppfylt. Vi oppfordrer til å inngi bud elektronisk, ved å trykke på "Gå til budgivning" på eiendommens hjemmeside på eie.no eller ved å trykke på knappen "Gi bud" i finn-annonsen. Ved å benytte denne tjenesten vil vilkårene om legitimasjon og signatur fra budgiver være oppfylt. Som kjøper og selger hos EIE vil du få tilsendt budjournalen etter at handel er inngått. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournalen i anonymisert form. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Hyttepakken og boligkjøperfo
EIE har sammen med vår samarbeidspartner lansert et gunstig forsikringskonsept for deg som kjøper fritidsbolig gjennom EIE.

Kjøpere (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Hyttepakken. Denne kan inkludere bl.a. husforsikring, innboforsikring, dobbel rentedekning, flytteforsikring og boligkjøperforsikring som gir deg juridisk bistand dersom du ønsker å reklamere på boligkjøpet. Kjøpere (ikke juridiske personer) kan også velge å kun tegne boligkjøperforsikring i forbindelse med kjøpet av fritidsboligen.

Hyttepakken/boligkjøperforsikring må tegnes senest i forbindelse med kontraktsmøtet.

Produktark for Hyttepakken og boligkjøperforsikring ligger vedlagt i salgsoppgaven. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Lovanvendelse
Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakkyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking
Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvitvaskingsloven pålegger megler å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket misligholder kjøper avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens bestemmelser om mislighold og forsinkelse.

Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil EIE eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Personvern
Som interessent, budgiver og kjøper vil dine personopplysninger bli registrert og lagret.  Som eiendomsmeglingsforetak har vi plikt til å oppbevare kontrakter og dokumenter i minst 10 år, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 3-7 (3). Dette innebærer at mulighetene for å få slettet personopplysninger er begrenset. Du kan lese om vår behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring på https://eie.no/eiendom/personvernerklaering

Avdeling
Polarsirkelen Eiendomsmegling AS
EIE Mo i Rana
Org. nr: 931568787
Nytorget 1
8622 Mo i Rana
Tlf: 95 12 06 50

Ansvarlig megler
Daglig leder | Eiendomsmegler MNEF Ole Morten Grotnes

Saksbehandlere
Herman Nerdal Fagernes
EIE Mo i Rana
Partner | Eiendomsmegler
Mob: 94 89 98 52 / E-post: hnf@eie.no


Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Alteren
For mer om objektet
Alteren

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: