hero
Artikler / Arkiv

Ord og utrykk du burde kunne

Det kan være skummelt å sitte på en befaring for første gang. Kanskje du ikke helt forstår alt megleren snakker om? Kanskje er det ord du aldri har hørt om? Slapp av, vi har laget en ordliste til deg.

Verdivurdering: Våre meglere kommer hjem til deg og gir deg en verdivurdering av markedsverdien til din bolig. Verdivurderingen blir basert på en grundig analyse av boligen din der vi ser på både boligen i seg selv men og på tilsvarende boliger solgt i ditt område den siste tiden. Basert på all denne informasjonen fastsettes en markedsverdi på din bolig. I tillegg gir vi deg råd om veien videre.

Omsetningstid: Dette er tiden som brukes fra boligen din legges ut for salg til den er solgt.

Prisantydning: Dette er prisen våre eiendomsmeglere setter som en antakelse om hva man forventer å få solgt boligen din for.

Bruttoareal (BTA): Det er arealet av hele boligen. Dette inkluderer også da boder, kjellerrom osv. Det er mål fra ytterveggens yttersider.

Bruksareal (BRA): Dette er hvor stor boligen er på innsiden. Her måles det fra innsiden av ytterveggene. Alt areal som opptas av innvendige delvegger regnes med.

Forkjøpsrett: Det betyr at du har retten til å ta over en bolig etter høyeste bud dersom du har lengre ansiennitet (tid du har vært medlem) enn budgiveren.

Budrunde: Det er "auksjonen" ved omsetning av eiendom der overbud føler bud. En eiendomsmegler administrerer fra alle interessenter, der hver interessent har anledning til å høyne det foregående budet, som oftest etter auksjonsmodellen.

Pantedokument: Et pantedokument er et dokument som går ut på at det er stilt sikkerhet for å oppfylle en gjeldsforpliktelse. Grunnlaget er gjerne et gjeldsbrev som er undertegnet av den som har lånt kapital, og pantedokumentet gir långiver sikkerhet for at beløpet blir tilbakebetalt.

Eierseksjon: Eierseksjon er en selveid bolig, som gir ustrakt rådighet over enheten. Det medfører ansvar for den innvendige seksjonen, samt et fellesansvar for selve bygningen. Eierseksjonsameier bestemmer via valgte organer, sameiestyret, og vedtar vedtekter som setter nærmere grenser for bruken, fordeling av felleskostnader, vedlikehold mv.

Andelsleilighet: Når man kjøper en andelsleilighet, kjøper man en borett til en spesifikk leilighet i borettslaget. Du overtar normalt en del av fellesgjelden, og må legge denne andelen til den kjøpesummen som betales ved kjøpet. Totalsummen av kjøpesum og fellesgjeld, utgjør prisen for leiligheten. Andel av fellesgjelden følger eier av enheten, og innfris normalt ikke når du selger leiligheten. Andelsleiligheter er unntatt fra dokumentavgift ved eierskifte.

Borettslag: Et borettslag er et selskap som eies av de som bor der. Deler av gjelden tas opp i fellesskap, og fordeles på andelene, etter en fordelingsnøkkel. Hovedregelen er at borettslaget i fellesskap bestemmer alt utvendig, det vil si det som berører fellesarealer, bygning og tomt. Skal du pusse opp eller foreta endringer som berører bærende konstruksjoner, rørsystem, ventilasjon eller elektrisk anlegg, må du søke borettslaget om godkjenning. Et borettslag kan kreve salg av andelen hvis eieren ikke følger reglene som er fastsatt, etter nærmere vilkår i Borettslagsloven.

Sameie: Et sameie er et eierskap hvor flere deler på å eie feks. en bygning, hvor de enkelte sameiere har eksklusiv bruksrett til sin respektive seksjon. Sameierne velger et styre som representerer sameiet, og det opprettes vedtekter som regulerer bruken, fordeling av felleskostnader mv. Eierseksjonssameier blir regulert etter eierseksjonsloven.

Ligningsverdi: Ligningsverdi er den verdien som skatt på bolig beregnes på bakgrunn av. Utgangspunktet er markedsverdien som blir fastsatt ut fra gjennomsnittlig kvadratmeterpris i område, ganget med antall kvadratmeter (p-rom). Satsen er 25% av markedsverdi for primærbolig, og 60% for sekundærbolig.

Spørsmål?

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt.

Relaterte artikler

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: