EIE artikkelbilde
Artikler / Råd og fagartikler

Slik foregår salgsprosessen

Forberedelser og megler

Befaring, verdivurdering, oppdragsavtale, dokumentasjon og fotografering. Det er mange punkter å tenke på ved salg av bolig. EIE hjelper deg gjennom hele prosessen.

1. BEFARING OG VERDIVURDERING AV BOLIGEN

Ta kontakt med din lokale eiendomsmegler og avtal en befaring. Sett av god tid til møtet og finn gjerne frem tidligere salgsdokumentasjon. Megler vil befare boligen og gjennomgå salgsprosessen i møtet. I tillegg vil megleren gi deg en innføring i markedssituasjonen, og foreta en verdivurdering av boligen. Hvis du kjøpte boligen din for mer enn ett år siden, er det en betydelig sjanse for at boligverdien har steget, og det finnes flere måter å sjekke ut hva boligen kan være verdt med ulik grad av nøyaktighet.

2. AVTALE OM SAMARBEID OG SIGNATUR AV OPPDRAGSAVTALE.

Før megler kan påta seg salgsoppdraget må det inngås en skriftlig oppdragsavtale. Eiendomsmegler vil gjennnomgå avtalen og kostnadene knyttet til bruk av tjenesten og utlegg til markedsføring. Megler er pålagt å utarbeide et tilbud hvor totalprisen for tjenesten fremkommer. Du kan lese mer om hva en eiendomsmegler koster i vår prisliste.

3. PLANLEGGE SALGSPROSESSEN. BESTILLE TID FOR FOTOGRAF OG TAKSTMANN

Å selge en bolig er et prosjekt som krever planlegging. Megler utarbeider innledningsvis en prosjektplan for å sikre en god gjennomføring. Noe av det første som skal på plass er å avtale møte med fotograf og takstmann. Hvordan man forbereder seg til disse to svært ulike møtene gjennomgås med eiendomsmegler.

4. INNHENTE OPPLYSNINGER OM BOLIGEN HOS KOMMUNE, GRUNNBOK OSV.

Eiendomsmegler er pålagt å innhente diverse opplysninger om boligen. Det står i eiendomsmeglingsloven. Disse opplysningene skal gjennomgås og kontrolleres, og i noen tilfeller må ytterligere informasjon innhentes eller faktiske forhold avklares.

5. BEFARING AV TAKSTMANN OG FOTOGRAF

Vi anbefaler at du setter av god tid til møtet med takstmannen. Det er lurt å finne frem, og fremlegge relevant skriftlig dokumentasjon. Når man får fotograf på besøk krever det helt andre forberedeleser. Eiendomsmegler bistår deg med tips og råd, og deltar gjerne på fotograferingen.

6. ENERGIMERKING AV BOLIGEN

Energimerking er et miljøtiltak som har til hensikt å øke boligeier sin bevissthet om energieffektivisering. Målet er at boligeier skal gjennomføre energibesparende tiltak. Alle som skal selge bolig må energimerke boligen. Dette gjelder også for utleie. Eiendomsmegler hjelper deg med selve prosessen.

7. GJENNOMGANG AV MARKEDSPLAN OG MARKEDSFØRINGSMATERIELL

Eiendomsmegler tar utgangspunktet i din bolig og markedssituasjonen på salgstidspunktet ved utarbeidelse av markedsplanen. Det finnes flere ulike tiltak som kan iverksettes for å sikre din bolig oppmerksomhet fra den riktige målgruppen. Her har EIE flere analyser å vise til som brukes som grunnlag for vurderingene.

Markedsføring og visninger

Markedsplan, kanaler for eksponering, annonsering og visninger. Når en bolig er klar for salg handler det om å finne de riktige interessentene og kjøpere. EIE har god innsikt i markedet for hva som fungerer best for din bolig.

8. EIENDOM BLIR MATCHET I EIES KUNDEREGISTER

EIE har opparbeidet seg en betydelig database hvor potensielle kjøpere er registrert. Nå starter meglernes jobb med å kvalifisere de potensielle kjøperne.

9. EIENDOM MARKEDSFØRES I NABOLAG OG GJENNOM MEGLERS NETTVERK

Eiendomsmegleren har kontinuerlig kontakt med potensielle kjøpere. Flere har opparbeidet seg en egen kundedatabase som får informasjon om boligen til salgs via for eksempel elektronisk nyhetsbrev.

I følge våre analyser er informasjon per post til nabolaget også et markedsføringstiltak som gir resultater.

10. EIENDOM MARKEDSFØRES PÅ INTERNETT

EIEs statistikker viser at de aller fleste boligkjøperne ser boligen første gang på internett. Eiendomsmegleren vet imidlertid at ikke alle ser boligen første gang på Finn.no, og må tilpasse markedsføringen på nett i henhold til dette.

11. FORBEREDELSER TIL VISNING

Eiendomsmegler vil tilrettelegge for gode visninger i samarbeid med deg. Her vil du få konkrete tips og råd om det meste, alt fra styling til hvordan interessentene ønsker å besiktige boligen.

12. ANNONSERING OG MARKEDSFØRING DIGITALT OG I AVIS

Valg av kanaler og flater har aldri vært bredere og man kan bruke flere tusen på markedsføring av boligen sin. Som selger har du gjerne et markedsføringsbudsjett å forholde deg til. Eiendomsmegleren kan vise til analyser og statistikk som danner grunnlag for gode valg av annonseringskanal innenfor budsjettets rammer.

13. VISNING

Visningene avholdes normalt med eiendomsmegler tilstede. Ved å følge EIEs metode for visning vil megleren sitte igjen med informasjon som kan være relevant for budgjennomføringen.


Budgivning og overtakelse

Oppfølging av interessenter, budforhandlinger, salg, kontraktsmøte, oppgjør og overtakelse. En ofte avgjørende og spennende fase med mange områder det er viktig med kontroll. EIE tar ansvar for en ryddig og god prosess for alle parter, slik at utfallet blir best mulig.

14. OPPFØLGING AV INTERESSENTER

Noe av det viktigste eiendomsmegleren gjør gjennom hele prosessen er å følge opp interessenter. Tilgjengelighet er viktig og EIE har tilrettelagt for at meglerene kan kommunisere med interessenter i mange kanaler, og på ulike teknologiske flater.

15. BUDFORHANDLINGER OG SALG

Budrunden håndteres av eiendomsmegler, og skal dokumenteres skriftlig. Som selger er det viktig at du er tilgjengelig og kan svare på henvendelser og spørsmål som dukker opp. Eiendomsmegleren vil samtidig holde deg kontinuerlig oppdatert. Ved din aksept av bud er boligen solgt. Kjøper vil også få tilbud om EIEs boligkjøperpakke med renteforsikring.

16. EVALUERING AV SALGSPROSESSEN

Eiendomsmegleren sender på dette tidspunkt ut kundetilfredshetsundersøkelser til deg som selger. Det er stas å få god score, men det viktigste er å få gode tilbakemeldinger som gjør det mulig å bli enda bedre. Og det nytter. Flere av forbedringene EIE har gjort, skyldes tips og ønsker fra kundene.

17. KONTRAKTSMØTE

Eiendomsmegler utarbeider kontraktsdokumenter med bilag til partene og oversender disse for gjennomlesning. Du vil også bli innkalt til kontraktsmøte med megler og kjøper tilstede. Eiendomsmegleren administrerer møtet. Agenda for møtet er normalt en gjennomgang av kontraktens punkter, og partenes rettigheter og plikter etter relevant lovgivning.

18. OVERTAKELSE

På overtakelsen møtes partene igjen. Eiendomsmegleren har forut for overtakelsen avklart om kjøper har innbetalt full kjøpesum inkludert omkostninger. Forutsatt at kjøper har oppfylt sine plikter vil eiendomsmegler administrere overtakelsen, hvor partene besiktiger boligen og overtakelsesprotokoll fylles ut og signeres.

19. OPPGJØR

Det økonomiske oppgjøret foretas av eiendomsmegleren gjennom EIEs oppgjørsavdeling. Når boligen er overtatt og skjøtet er tinglyst på kjøper kan det økonomiske oppgjøret igangsettes. Se EIEs prisliste.

20. EVALUERING AV OVERTAGELSEN OG OPPGJØRET

Etter overtakelsen og ved utbetaling av oppgjøret mottar partene en oppgjørsoppstilling. Kort tid etter dette vil du motta siste kundetilfredshetsunde

Spørsmål?

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt.

Relaterte artikler

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: